Prehľad vypísaných tém - Katedra ekonomiky (FEM)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce:
Študijný program:
Vedúci témy:

* | A | D | E | F | I | P | T | V | Z | Ž

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.DPAgro-food in the green and food of the futureRichter, M.Katedra ekonomiky (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / 1--
2.DPAnalýza zahraničného obchodu s agrokomoditami v rámci EÚBajusová, Z.Katedra ekonomiky (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / -- Kodada, M.
3.DPDevelopment of socio-economic situation of chosen countryBajusová, Z.Katedra ekonomiky (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / ----
4.DPEcological agriculture and organic foodZentková, I.Katedra ekonomiky (FEM)I-EKPSFEMPodrobnosti témy0 / 1--
5.DPEcological agriculture and organic foodZentková, I.Katedra ekonomiky (FEM)I-EKPAFEMPodrobnosti témy0 / 1--
6.BPFiškálna politika SR a vybraného štátu EÚBajusová, Z.Katedra ekonomiky (FEM)SPUPodrobnosti témy0 / ----
7.BPImpact of price, quality and other factors on consumer choiceRichter, M.Katedra ekonomiky (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / 1--
8.BPProduction and consumption of the organic food.Zentková, I.Katedra ekonomiky (FEM)B-MPASFEMPodrobnosti témy0 / 1--
9.BPProduction and consumption of the organic food.Zentková, I.Katedra ekonomiky (FEM)B-MPAAFEMPodrobnosti témy0 / 1--
10.BPThe influence of foreign market with an agrarian commodity on domestic marketRichter, M.Katedra ekonomiky (FEM)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
11.DPThe influence of foreign market with an agrarian commodity on domestic marketRichter, M.Katedra ekonomiky (FEM)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
12.BPVplyv ceny, kvality a iných vybraných faktorov na rozhodovanie sa spotrebiteľaRichter, M.Katedra ekonomiky (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Pallerová, D.
13.DPVplyv daní na formovanie dopytu po vybranej komoditeRichter, M.Katedra ekonomiky (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / 1--
14.BPVplyv zahraničného agrárneho obchodu s vybranou agrokomoditou na domáci trhRichter, M.Katedra ekonomiky (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / 1--
15.DPVplyv zahraničného agrárneho obchodu s vybranou agrokomoditou na domáci trhRichter, M.Katedra ekonomiky (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 4 Jančová, M.
16.BPVplyv zahraničných investícií na firmy na slovenskom trhuBajusová, Z.Katedra ekonomiky (FEM)SPUPodrobnosti témy0 / ----
17.DPVýdaje spotrebiteľov v SR, kvantifikácia vplyvu vybraných determinantov.Zentková, I.Katedra ekonomiky (FEM)I-BEFEMPodrobnosti témy0 / ----
18.BPVývoj nezamestnanosti v SR a vybraného štátu v EÚBajusová, Z.Katedra ekonomiky (FEM)SPUPodrobnosti témy0 / ----
19.DPZdravie ako faktor kvality životaZentková, I.Katedra ekonomiky (FEM)I-BEFEMPodrobnosti témy0 / ----
20.BPZdravotná starostlivosť ako faktor kvality životaZentková, I.Katedra ekonomiky (FEM)B-EKPFEMPodrobnosti témy0 / ----
21.DPZdravotná starostlivosť ako faktor kvality životaZentková, I.Katedra ekonomiky (FEM)I-BEFEMPodrobnosti témy0 / ----
22.BPŽivotné prostredie ako faktor kvality životaZentková, I.Katedra ekonomiky (FEM)B-EKPFEMPodrobnosti témy1 / -- Betková, D.