Prehľad vypísaných tém - Katedra ekonomiky (FEM)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:

* | A | B | C | D | E | F | H | I | K | M | N | O | P | S | Š | T | V | W | Z | Ž

Por.
Typ
Názov témyVedúci práce
Garantujúce pracovisko
ProgramUrčené prePodrobnostiObsadené/Max
Riešitelia
1.DP
Agro-food in the green and food of the future
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
2.
DP
Agroturistika a jej vplyv na diverzifikáciu poľnohospodárskej výroby a ekonomiku vybraného poľnohospodárskeho podnikuKatedra ekonomiky (FEM)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1--
3.
BP
Analýza predaja a marže základných druhov potravín vo vybranej obchodnej spoločnostiKatedra ekonomiky (FEM)--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
4.
BP
Analýza produktivity práce vo Vysokoškolskom poľnohospodárskom podniku s.r.o. v Kolíňanoch
Gurčík, Ľ.
Katedra ekonomiky (FEM)
--FEM
Podrobnosti témy
0 / 1--
5.
DP
Analýza spotrebiteľského správania vybranej ekonomickej skupinyHupková, D.
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
2 / --
6.
BP
Analýza stavu trhu s liehovinami v SRBeňuš, O.
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
7.
DPAnalýza vonkajších a vnútorných faktorov vplývajúcich na hospodárenie vybraného podnikuLadvenicová, J.Katedra ekonomiky (FEM)I-EKP
I-MAP
FEM
Podrobnosti témy
2 / 2
8.
BP
Analýza využitia pracovnej sily ako výrobného faktora vo vybranom podnikateľskom subjekte
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1 Jenčová, J.
9.
BP
Analýza vývoja finančných pomerových ukazovateľov vybraného podniku
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy0 / 1--
10.
BP
Analýza vývoja výsledku hospodárenia vybraného podnikuKatedra ekonomiky (FEM)--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
11.
DP
Analýza zahraničného obchodu s agrokomoditami v rámci EÚ
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / ----
12.BP
Assets and Capital structure of selected company
Turčeková, N.
Katedra ekonomiky (FEM)
B-MPAA
B-MPAS
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
13.
DP
Biomass and its Utilization in Conditions of Slovakia
Katedra ekonomiky (FEM)
I-EKPA
FEM
Podrobnosti témy0 / 1--
14.
DP
Break-even point analýza vybraného podniku
Turčeková, N.Katedra ekonomiky (FEM)
I-EKP
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
15.DP
Cash flow ako významný determinant úspechu podniku
Katedra ekonomiky (FEM)
I-EKP
FEM
Podrobnosti témy1 / 1
16.
DP
Cesty zvyšovania ekonomickej efektívnosti vo vybranom podnikateľskom subjekteKatedra ekonomiky (FEM)--SPUPodrobnosti témy1 / 1 Matejovie, D.
17.
DPDopady klimatických zmien na poľnohospodárstvoHupková, D.
Katedra ekonomiky (FEM)
--FEMPodrobnosti témy1 / -- Palajová, F.
18.
DP
Ecological agriculture and organic food
Katedra ekonomiky (FEM)
I-EKPA
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
19.
DP
Ecological agriculture and organic food
Zentková, I.
Katedra ekonomiky (FEM)
I-EKPSFEMPodrobnosti témy
0 / 1
--
20.
DPEconomic Impacts of International Migration in the European UnionKatedra ekonomiky (FEM)--SPUPodrobnosti témy0 / 1--
21.
DizPEconomics for Biobase Production a Way of Diversifying Farmers' IncomesBielik, P.Katedra ekonomiky (FEM)
D-EMPA
FEMPodrobnosti témy0 / 1--
22.
BP
Efektívnosť výroby obilnín vo vybranom podnikateľskom subjekte
Porhajaš, V.Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEMPodrobnosti témy1 / 1
23.DizPEko-inovačná kapacita podnikov na SlovenskuKatedra ekonomiky (FEM)D-EMPFEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
24.BPEkonomická analýza vybraného podniku
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
25.
BPEkonomická efektívnosť vo vybranom potravinárskom podnikuKatedra ekonomiky (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
26.
DP
Ekonomická efektívnosť vybraného podnikateľskéh subjektuKatedra ekonomiky (FEM)I-EKP
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
27.DP
Ekonomicka pestovania vybraných produktov zeleninárskej výroby
Gurčík, Ľ.Katedra ekonomiky (FEM)--SPUPodrobnosti témy1 / 1 Thonhauserová, N.
28.
BP
Ekonomické hodnotenie pestovania oblilnín na Vysokoškolskom poľnohospodárskom podniku s.r.o. v Kolíňanoch
Gurčík, Ľ.Katedra ekonomiky (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
29.
DP
Ekonomické hodnotenie výroby kravského mlieka vo Vysokoškolskom poľnohospodárskom podniku s.r.o. v Kolíňanoch
Katedra ekonomiky (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy1 / 1
30.
DPEkonomické problémy v poľnohospodárstve a možnosti riešenia rozvoja vidiekaKatedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1--
31.
DP
Ekonomické zhodnotenie nákladov,výnosov a VH vo vybranom podnikateľskom podniku
Laurová, M.
Katedra ekonomiky (FEM)
I-EKPAFEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
32.
DP
Ekonomické zhodnotenie produktov živočíšnej výrobyPorhajaš, V.Katedra ekonomiky (FEM)--SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
Bulavová, S.
33.
DP
Ekonomické zhodnotenie výroby jadrového ovocia vo vybranom podniku
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
34.
BP
Ekonomické zhodnotenie výroby kukurice na zrno vo vybranom podniku
Katedra ekonomiky (FEM)
--FEMPodrobnosti témy
1 / 1
35.
DPEkonomické zhodnotenie výroby mlieka vo vybraných podnikochKatedra ekonomiky (FEM)
--
SPUPodrobnosti témy1 / 1
36.
BP
Ekonomické zhodnotenie výroby obilnín vo vybranom podnikuKatedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
37.
DP
Ekonomické zhodnotenie výroby zeleniny v SR
Porhajaš, V.Katedra ekonomiky (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
Ďuráková, S.
38.
BP
Ekonomické zhodnotenie chovu zubrej zveri v oboreAdamičková, I.Katedra ekonomiky (FEM)--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
Kozolková, D.
39.
BP
Ekonomické zhodnotenie makroekonomických ukazovateľov,ich dopad na vývoj ekonomiky SRLaurová, M.
Katedra ekonomiky (FEM)
B-EKP
B-MAP
FEMPodrobnosti témy1 / 1
40.
BP
Ekonomické zhodnotenie nákladov,výnosov a VH vo vybranom poľnohospodárskom podnikuKatedra ekonomiky (FEM)
B-EKP
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
Kováč, P.
41.BP
Ekonomické zhodnotenie výroby cukrovej repy na Slovensku
Porhajaš, V.Katedra ekonomiky (FEM)--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1 Lelláková, M.
42.
BP
Ekonomické zhodnotenie výroby zeleniny vo vybranom podniku
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy0 / 1--
43.
BP
Ekonomické zhodnotenie,nákladov,výnosov a VH,vo vybranom podnikateľskom subjekte
Katedra ekonomiky (FEM)
B-MAP
B-EKP
FEM
Podrobnosti témy0 / 1
--
44.DizPEkonomika pre biovýrobu: cesta pre diverzifikáciu príjmov farmárov
Katedra ekonomiky (FEM)
D-EMP
FEM
Podrobnosti témy0 / 1
--
45.BP
Faktory kapitálovej štruktúry a jej optimalizácia vo vybranom podniku
Turčeková, N.
Katedra ekonomiky (FEM)
B-EKP
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1--
46.DizPFaktory konkurencieschopnosti slovenských podnikovKatedra ekonomiky (FEM)
D-EMP
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
47.
DP
Faktory ziskovosti vybraného podnikateľského subjektuBielik, P.
Katedra ekonomiky (FEM)
--FEMPodrobnosti témy1 / 2 Ďurišová, R.
48.
DizP
Features of Formation and Prospects of Development of the Eurasian Economic Union and its Partnership with the European UnionTurčeková, N.Katedra ekonomiky (FEM)D-EPPAFEMPodrobnosti témy
0 / 1
--
49.
DP
Finančná analýza a medzipodnikové porovnávanie vybranej spoločnosti
Bielik, P.
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy1 / 2
50.
BP
Finančno ekonomická analýza podniku
Katedra ekonomiky (FEM)
B-EKP
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1 Kuťková, N.
51.
BPFinančno-ekonomická analýza vybranného podnikateľského subjektu.Katedra ekonomiky (FEM)
B-EKP
FEM
Podrobnosti témy0 / 1--
52.DP
Food Spending Patterns of different Income-level Households
Hupková, D.Katedra ekonomiky (FEM)
--
SPUPodrobnosti témy
0 / 1
--
53.BPHodnotenie ekonomickej úrovne výroby vybraného potravinárskeho podnikuKatedra ekonomiky (FEM)--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
Ment Gubóová, L.
54.DPHodnotenie hospodárenia vybraného podniku
Katedra ekonomiky (FEM)
--FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
55.
BP
Hodnotenie hospodárnosti vo vybranom podnikateľskom subjekte
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
56.BP
Hodnotenie nákladov a výnosov vo vybranom podnikateľskom subjekte
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
57.BPImpact of price, quality and other factors on consumer choiceRichter, M.Katedra ekonomiky (FEM)--
FEM
Podrobnosti témy
2 / 1
58.
DP
Inflácia a jej ekonomický dopad na NH trhovej ekonomiky v SR
Katedra ekonomiky (FEM)
I-MAP
FEMPodrobnosti témy0 / 1
--
59.BPInflácia a jej ekonomický dopad na NH v trhovej ekonomike SRKatedra ekonomiky (FEM)
B-MAP
B-EKP
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
Szabóová, M.
60.
DP
Innovative approaches of measuring business performance
Turčeková, N.Katedra ekonomiky (FEM)I-EKPA
FEM
Podrobnosti témy
0 / 2--
61.
DP
Kalkulácia ako nástroj pre stanovenie ceny výrobkovKatedra ekonomiky (FEM)--FEM
Podrobnosti témy
2 / --
Polyáková, K.
Pastorok, P.
62.
BP
Kalkulácie nákladov a ich využívanie vo vybranom podniku
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / --
--
63.DPKonkurencieschopnosť liehovarníckeho priemyslu na jednotnom trhu EÚBeňuš, O.
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
64.
DP
Konkurencieschopnosť liehovarníckeho priemyslu na jednotnom trhu EÚBielik, P.
Katedra ekonomiky (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / --
65.
DP
Konkurencieschopnosť mlynárskeho priemyslu na jednotnom trhu EÚ
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy0 / 1
--
66.DPKontroling ako nástroj ekonomického riadenia nákladov vo vybranom podnikateľskom subjekteKatedra ekonomiky (FEM)
--
FEMPodrobnosti témy0 / 1--
67.BP
Majetková a kapitálová štruktúra a jej vplyv na platobná schopnosť a fiannčné zdravie vybraného podniku
Gurčík, Ľ.Katedra ekonomiky (FEM)--FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
68.
BP
Majetková a kapitálová vybavenosť podniku
Turčeková, N.
Katedra ekonomiky (FEM)
B-EKP
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
Baniarová, N.
69.
DP
Makroekonomické ukazovatele a ich dopad na ekonomický vývoj SR
Laurová, M.Katedra ekonomiky (FEM)I-MAP
I-EKPA
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
70.
BP
Manažérske a ekonomické determinanty ekologickej výroby vybraných poľnohospodárskych plodín
Gurčík, Ľ.Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
71.
BP
Medzipodnikové porovnávanie výkonnosti vybraných podnikateľských subjektov
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 2
--
72.
DP
Moderné prístupy merania výkonnosti podnikuTurčeková, N.
Katedra ekonomiky (FEM)
I-EKPFEMPodrobnosti témy
0 / 1
--
73.
DP
Monitoring a riadenie pohľadávok vo vybranom podnikuKatedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
Trimayová, M.
74.DPMožnosti využitia zdrojov financovania malých a stredných podnikov v SRBeňuš, O.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1
--
75.
BP
Nezamestnanosť ako faktor ekonomického a sociálneho rozvoja Slovenska
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
Szabóová, K.
76.
DizP
Organizational Structures and Business Strategies Types and their Performance Implications in Enterprises
Hupková, D.
Katedra ekonomiky (FEM)
D-EMPA
FEM
Podrobnosti témy0 / ----
77.
BP
Porovnanie postavenia malých a stredných podnikov v regiónoch Slovenska.
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
Chocholáčková, E.
78.
BPPorovnanie vývoja liehovarníckeho a vinárskeho priemyslu v SR
Katedra ekonomiky (FEM)
--FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
79.
BPPostavenie potravinárskeho sektora v ekonomike SRBeňuš, O.
Katedra ekonomiky (FEM)
--FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
80.
DP
Posúdenie finančnej situácie vo vybranom podnikateľskom subjekteDobošová, Ľ.
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEMPodrobnosti témy1 / 1
81.BPProduction and consumption of the organic food.Zentková, I.Katedra ekonomiky (FEM)
B-MPAA
FEMPodrobnosti témy
0 / 1
--
82.BP
Production and consumption of the organic food.
Zentková, I.Katedra ekonomiky (FEM)
B-MPAS
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
83.
DPProdukčné a vývojové tendencie vo vybranej komoditnej vertikáleHupková, D.
Katedra ekonomiky (FEM)
--FEMPodrobnosti témy0 / --
--
84.
BP
Produkčné a vývojové tendencie vo vybranej komoditnej vertikále
Hupková, D.Katedra ekonomiky (FEM)--
FEM
Podrobnosti témy0 / 1--
85.
DP
Produkčné možnosti slovenského poľnohospodárstva v odvetví rastlinnej výrobyKatedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
86.DPSvetová produkcia a obchod s vybranými poľnohospodárskymi komoditamiHupková, D.Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / --
87.
BP
Svetová produkcia a obchod s vybranými poľnohospodárskymi komoditamiKatedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / ----
88.
DP
Štruktúra podnikateľských subjektov podnikajúcich v liehovarníckom priemysle v SR
Beňuš, O.
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
89.DP
The Financial Performance Evaluation of Selected Company
Katedra ekonomiky (FEM)
I-EKPA
FEMPodrobnosti témy0 / 1
--
90.
DP
The influence of foreign market with an agrarian commodity on domestic market
Richter, M.Katedra ekonomiky (FEM)--SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
91.
BP
The influence of foreign market with an agrarian commodity on domestic market
Richter, M.
Katedra ekonomiky (FEM)
--SPUPodrobnosti témy
1 / 1
Bojňanská, A.
92.
BP
Trendy v úrovni cien poľnohospodárskych a potravinárskych komodít
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / --
--
93.
DP
Trh potravín a výdaje obyvateľstva na spotrebu potravín a ich dopad na ekonomiku SR
Katedra ekonomiky (FEM)
I-EKPA
FEMPodrobnosti témy
0 / 1
--
94.
BPTrh potravín a výdaje obyvateľstva na spotrebu potravín ,v porovnaní s vybraním regionom SRLaurová, M.
Katedra ekonomiky (FEM)
B-EKP
B-MAP
FEMPodrobnosti témy1 / 1 Lukács, A.
95.DizPTrh s potravinami vo väzbe na poľnohospodársku politiku EU
Katedra ekonomiky (FEM)
D-EPP
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
96.
DizP
Typy organizačných štruktúr a obchodných stratégií a ich vplyv na výkonnosť podnikov
Katedra ekonomiky (FEM)
D-EMPFEM
Podrobnosti témy
0 / --
--
97.
BP
Vplyv ceny, kvality a iných vybraných faktorov na rozhodovanie sa spotrebiteľa
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
Pallerová, D.
98.
DPVplyv daní na formovanie dopytu po vybranej komoditeRichter, M.
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
99.
DP
Vplyv klimatických zmien na poľnohospodárstvo SR
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 2
Žáková, D.
100.
BP
Vplyv úrovne výšky príjmov na kúpnu silu domácností v Slovenskej republikeHupková, D.
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEMPodrobnosti témy
1 / 1
Fazekašová, M.
101.
BP
Vplyv zahraničného agrárneho obchodu s vybranou agrokomoditou na domáci trhKatedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
102.DPVplyv zahraničného agrárneho obchodu s vybranou agrokomoditou na domáci trh
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
2 / 4
103.
DP
Výdaje spotrebiteľov v SR, kvantifikácia vplyvu vybraných determinantov.
Zentková, I.Katedra ekonomiky (FEM)I-BEFEMPodrobnosti témy0 / ----
104.
BP
Vývoj nezamestnanosti v Slovenskej republike po vstupe do Európskej únie
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEMPodrobnosti témy1 / 1 Kočaříková, D.
105.
DP
Výzam malých a stredných podnikov v ekonomike SR
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy0 / 1
--
106.
DP
World production and trade with selected agricultural commodities
Katedra ekonomiky (FEM)--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
107.
DP
Zavádzanie inovačných prvkov a ich vplyv na výsledok hospodárenia v poľnohospodárstve
Adamičková, I.
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy0 / 1--
108.
DP
Zdravie ako faktor kvality životaZentková, I.Katedra ekonomiky (FEM)
I-BE
FEM
Podrobnosti témy
0 / --
--
109.BPZdravotná starostlivosť ako faktor kvality životaKatedra ekonomiky (FEM)
B-EKP
FEMPodrobnosti témy0 / ----
110.DP
Zdravotná starostlivosť ako faktor kvality života
Zentková, I.Katedra ekonomiky (FEM)I-BEFEMPodrobnosti témy0 / --
--
111.
DP
Zhodnotenie a predikcia finančného zdravia vybraného podnikateľského subjektu
Dobošová, Ľ.
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
112.
DP
Zhodnotenie ekonomickej efektívnosti vybraného podnikateľského subjektu
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy1 / 1 Jankechová, L.
113.
DP
Zhodnotenie sociálnych dôsledkov nezamestnanosti a ich dopad na ekonomický vývoj SRKatedra ekonomiky (FEM)
I-MAP
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
114.BP
Zhodnotenie využívania vlastných a cudzích zdrojov financovania vo vybranom podniku
Katedra ekonomiky (FEM)--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
115.
BP
Životné prostredie ako faktor kvality života
Zentková, I.Katedra ekonomiky (FEM)B-EKP
FEM
Podrobnosti témy
1 / --