Prehľad vypísaných tém - Katedra ekonomiky (FEM)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:

* | A | E | I | K | P | R | T | V | Z | Ž

Por.Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
ProgramUrčené prePodrobnostiObsadené/Max
Riešitelia
1.DP
Agro-food in the green and food of the future
Richter, M.
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
2.DPAnalýza zahraničného obchodu s agrokomoditami v rámci EÚBajusová, Z.Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / --
--
3.DPEcological agriculture and organic food
Katedra ekonomiky (FEM)
I-EKPSFEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
4.DP
Ecological agriculture and organic food
Zentková, I.Katedra ekonomiky (FEM)
I-EKPA
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
5.
BP
Impact of price, quality and other factors on consumer choice
Katedra ekonomiky (FEM)
--FEM
Podrobnosti témy
2 / 1
Podhradská, K.
Varga, M.
6.
DP
Konkurencieschopnosť liehovarníckeho priemyslu na jednotnom trhu EÚ
Katedra ekonomiky (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy1 / -- Tyč, R.
7.
DP
Konkurenčné prostredie vo vybranom odvetví národného hospodárstva
Katedra ekonomiky (FEM)
I-EKP
FEM
Podrobnosti témy0 / 1
--
8.
BPProduction and consumption of the organic food.Katedra ekonomiky (FEM)
B-MPAA
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1--
9.BPProduction and consumption of the organic food.Zentková, I.
Katedra ekonomiky (FEM)
B-MPAS
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1--
10.
DP
Regionálna diferenciácia výdajov domácností SRHošková, E.Katedra ekonomiky (FEM)
I-EKP
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
11.
BP
The influence of foreign market with an agrarian commodity on domestic marketRichter, M.
Katedra ekonomiky (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
12.DPThe influence of foreign market with an agrarian commodity on domestic market
Katedra ekonomiky (FEM)
--
SPUPodrobnosti témy0 / 1--
13.
BP
Vplyv ceny, kvality a iných vybraných faktorov na rozhodovanie sa spotrebiteľaKatedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy0 / 1--
14.
DP
Vplyv daní na formovanie dopytu po vybranej komodite
Richter, M.Katedra ekonomiky (FEM)--FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
15.
BPVplyv zahraničného agrárneho obchodu s vybranou agrokomoditou na domáci trhRichter, M.Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
16.
DPVplyv zahraničného agrárneho obchodu s vybranou agrokomoditou na domáci trhRichter, M.
Katedra ekonomiky (FEM)
--FEM
Podrobnosti témy
2 / 4 Babinská, K.
Zsélyi, Z.
17.
DPVýdaje spotrebiteľov v SR, kvantifikácia vplyvu vybraných determinantov.Katedra ekonomiky (FEM)I-BEFEMPodrobnosti témy0 / ----
18.
DP
Zdravie ako faktor kvality života
Katedra ekonomiky (FEM)I-BE
FEM
Podrobnosti témy0 / --
--
19.
DP
Zdravotná starostlivosť ako faktor kvality životaKatedra ekonomiky (FEM)I-BEFEM
Podrobnosti témy
0 / --
--
20.BPZdravotná starostlivosť ako faktor kvality života
Katedra ekonomiky (FEM)
B-EKPFEMPodrobnosti témy0 / --
--
21.
BP
Životné prostredie ako faktor kvality života
Katedra ekonomiky (FEM)
B-EKP
FEMPodrobnosti témy0 / --
--