Prehľad vypísaných tém - Katedra ekonomiky (FEM)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:

* | A | B | C | D | E | F | H | I | K | M | N | O | P | S | Š | T | V | W | Z | Ž

Por.
TypNázov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Určené prePodrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
BP
Hodnotenie ekonomickej úrovne výroby vybraného potravinárskeho podnikuGurčík, Ľ.
Katedra ekonomiky (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
2.
DP
Hodnotenie hospodárenia vybraného podniku
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
3.
BP
Hodnotenie hospodárnosti vo vybranom podnikateľskom subjekte
Adamičková, I.Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
4.
BP
Hodnotenie nákladov a výnosov vo vybranom podnikateľskom subjekte
Katedra ekonomiky (FEM)--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1 Klačanský, I.