Prehľad vypísaných tém - Katedra ekonomiky (FEM)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:

* | A | B | C | D | E | F | H | I | K | M | N | O | P | S | Š | T | V | W | Z | Ž

Por.TypNázov témyVedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/MaxRiešitelia
1.
BP
Porovnanie postavenia malých a stredných podnikov v regiónoch Slovenska.Beňuš, O.
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
2.
BP
Porovnanie vývoja liehovarníckeho a vinárskeho priemyslu v SR
Katedra ekonomiky (FEM)--
FEM
Podrobnosti témy1 / 1
3.
BP
Postavenie potravinárskeho sektora v ekonomike SR
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
4.
DP
Posúdenie finančnej situácie vo vybranom podnikateľskom subjekteKatedra ekonomiky (FEM)--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
Surovcová, N.
5.BPProduction and consumption of the organic food.Katedra ekonomiky (FEM)
B-MPAA
FEMPodrobnosti témy0 / 1--
6.BPProduction and consumption of the organic food.Zentková, I.
Katedra ekonomiky (FEM)
B-MPAS
FEMPodrobnosti témy0 / 1--
7.
DPProdukčné a vývojové tendencie vo vybranej komoditnej vertikáleKatedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / --
--
8.BPProdukčné a vývojové tendencie vo vybranej komoditnej vertikáleHupková, D.
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
9.
DP
Produkčné možnosti slovenského poľnohospodárstva v odvetví rastlinnej výroby
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy1 / 1 Hijová, Z.