Prehľad vypísaných tém - Katedra ekonomiky (FEM)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:

* | A | B | C | D | E | F | H | I | K | M | N | O | P | S | Š | T | V | W | Z | Ž

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práceGarantujúce pracoviskoProgramUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.DPThe Financial Performance Evaluation of Selected CompanyTurčeková, N.Katedra ekonomiky (FEM)
I-EKPA
FEMPodrobnosti témy
0 / 1
--
2.
DP
The influence of foreign market with an agrarian commodity on domestic market
Richter, M.
Katedra ekonomiky (FEM)
--SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
3.
BP
The influence of foreign market with an agrarian commodity on domestic market
Katedra ekonomiky (FEM)
--
SPUPodrobnosti témy
1 / 1
4.
BP
Trendy v úrovni cien poľnohospodárskych a potravinárskych komodít
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEMPodrobnosti témy0 / ----
5.
DP
Trh potravín a výdaje obyvateľstva na spotrebu potravín a ich dopad na ekonomiku SR
Laurová, M.
Katedra ekonomiky (FEM)
I-EKPAFEMPodrobnosti témy0 / 1--
6.
BP
Trh potravín a výdaje obyvateľstva na spotrebu potravín ,v porovnaní s vybraním regionom SRLaurová, M.
Katedra ekonomiky (FEM)
B-EKP
B-MAP
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1 Lukács, A.
7.
DizP
Trh s potravinami vo väzbe na poľnohospodársku politiku EU
Zentková, I.Katedra ekonomiky (FEM)D-EPPFEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
8.
DizP
Typy organizačných štruktúr a obchodných stratégií a ich vplyv na výkonnosť podnikov
Hupková, D.
Katedra ekonomiky (FEM)
D-EMP
FEMPodrobnosti témy
0 / --
--