Prehľad vypísaných tém - Katedra ekonomiky (FEM)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:

* | A | B | C | D | E | F | H | I | K | M | N | O | P | S | Š | T | V | W | Z | Ž

Por.Typ
Názov témy
Vedúci práceGarantujúce pracoviskoProgram
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.DP
Agro-food in the green and food of the future
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1--
2.
DP
Agroturistika a jej vplyv na diverzifikáciu poľnohospodárskej výroby a ekonomiku vybraného poľnohospodárskeho podniku
Gurčík, Ľ.
Katedra ekonomiky (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1--
3.BP
Analýza predaja a marže základných druhov potravín vo vybranej obchodnej spoločnosti
Gurčík, Ľ.Katedra ekonomiky (FEM)--SPUPodrobnosti témy
1 / 1
4.
BP
Analýza produktivity práce vo Vysokoškolskom poľnohospodárskom podniku s.r.o. v Kolíňanoch
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy0 / 1--
5.
DP
Analýza spotrebiteľského správania vybranej ekonomickej skupinyHupková, D.
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy2 / -- Niňajová, N.
Násaly, F.
6.
BP
Analýza stavu trhu s liehovinami v SR
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
7.
DP
Analýza vonkajších a vnútorných faktorov vplývajúcich na hospodárenie vybraného podniku
Katedra ekonomiky (FEM)
I-EKP
I-MAP
FEM
Podrobnosti témy
2 / 2
8.
BP
Analýza využitia pracovnej sily ako výrobného faktora vo vybranom podnikateľskom subjekte
Katedra ekonomiky (FEM)--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
Jenčová, J.
9.
BP
Analýza vývoja finančných pomerových ukazovateľov vybraného podnikuKatedra ekonomiky (FEM)
--
FEMPodrobnosti témy0 / 1
--
10.
BP
Analýza vývoja výsledku hospodárenia vybraného podnikuKatedra ekonomiky (FEM)--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
11.
DP
Analýza zahraničného obchodu s agrokomoditami v rámci EÚ
Bajusová, Z.
Katedra ekonomiky (FEM)
--FEMPodrobnosti témy0 / --
--
12.
BP
Assets and Capital structure of selected companyKatedra ekonomiky (FEM)B-MPAA
B-MPAS
FEM
Podrobnosti témy0 / 1
--
13.DP
Biomass and its Utilization in Conditions of Slovakia
Katedra ekonomiky (FEM)
I-EKPA
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
14.
DPBreak-even point analýza vybraného podnikuTurčeková, N.
Katedra ekonomiky (FEM)
I-EKP
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
15.
DP
Cash flow ako významný determinant úspechu podniku
Ladvenicová, J.Katedra ekonomiky (FEM)I-EKP
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
Balušíková, A.
16.
DPCesty zvyšovania ekonomickej efektívnosti vo vybranom podnikateľskom subjekteGurčík, Ľ.
Katedra ekonomiky (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
Matejovie, D.
17.DPDopady klimatických zmien na poľnohospodárstvoKatedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy1 / -- Palajová, F.
18.DPEcological agriculture and organic foodZentková, I.
Katedra ekonomiky (FEM)
I-EKPA
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
19.
DPEcological agriculture and organic foodZentková, I.Katedra ekonomiky (FEM)
I-EKPS
FEM
Podrobnosti témy0 / 1--
20.DP
Economic Impacts of International Migration in the European Union
Adamičková, I.
Katedra ekonomiky (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / 1--
21.
DizP
Economics for Biobase Production a Way of Diversifying Farmers' IncomesBielik, P.
Katedra ekonomiky (FEM)
D-EMPAFEM
Podrobnosti témy
0 / 1--
22.
BP
Efektívnosť výroby obilnín vo vybranom podnikateľskom subjekte
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
23.DizP
Eko-inovačná kapacita podnikov na Slovensku
Adamičková, I.Katedra ekonomiky (FEM)D-EMPFEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
24.BPEkonomická analýza vybraného podnikuKatedra ekonomiky (FEM)
--
FEMPodrobnosti témy
1 / 1
25.
BP
Ekonomická efektívnosť vo vybranom potravinárskom podniku
Katedra ekonomiky (FEM)--SPUPodrobnosti témy1 / 1
26.
DPEkonomická efektívnosť vybraného podnikateľskéh subjektuGurčík, Ľ.Katedra ekonomiky (FEM)I-EKP
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
27.
DPEkonomicka pestovania vybraných produktov zeleninárskej výrobyKatedra ekonomiky (FEM)--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
28.
BP
Ekonomické hodnotenie pestovania oblilnín na Vysokoškolskom poľnohospodárskom podniku s.r.o. v Kolíňanoch
Katedra ekonomiky (FEM)--SPU
Podrobnosti témy
0 / 1--
29.DPEkonomické hodnotenie výroby kravského mlieka vo Vysokoškolskom poľnohospodárskom podniku s.r.o. v Kolíňanoch
Katedra ekonomiky (FEM)
--SPUPodrobnosti témy
1 / 1
Hrubják, L.
30.DPEkonomické problémy v poľnohospodárstve a možnosti riešenia rozvoja vidieka
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy0 / 1--
31.
DP
Ekonomické zhodnotenie nákladov,výnosov a VH vo vybranom podnikateľskom podniku
Katedra ekonomiky (FEM)
I-EKPAFEMPodrobnosti témy0 / 1--
32.
DPEkonomické zhodnotenie produktov živočíšnej výrobyPorhajaš, V.
Katedra ekonomiky (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
Bulavová, S.
33.
DP
Ekonomické zhodnotenie výroby jadrového ovocia vo vybranom podnikuKatedra ekonomiky (FEM)--FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
34.BPEkonomické zhodnotenie výroby kukurice na zrno vo vybranom podnikuKatedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy1 / 1 Kožuchová, D.
35.DPEkonomické zhodnotenie výroby mlieka vo vybraných podnikochPorhajaš, V.Katedra ekonomiky (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
Štefanco, M.
36.
BPEkonomické zhodnotenie výroby obilnín vo vybranom podnikuPorhajaš, V.Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
Filípková, A.
37.DP
Ekonomické zhodnotenie výroby zeleniny v SR
Porhajaš, V.
Katedra ekonomiky (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
38.
BP
Ekonomické zhodnotenie chovu zubrej zveri v oboreAdamičková, I.Katedra ekonomiky (FEM)--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
39.BP
Ekonomické zhodnotenie makroekonomických ukazovateľov,ich dopad na vývoj ekonomiky SR
Katedra ekonomiky (FEM)
B-MAP
B-EKP
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
40.
BP
Ekonomické zhodnotenie nákladov,výnosov a VH vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Katedra ekonomiky (FEM)
B-EKP
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
41.
BP
Ekonomické zhodnotenie výroby cukrovej repy na Slovensku
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEMPodrobnosti témy1 / 1
42.BPEkonomické zhodnotenie výroby zeleniny vo vybranom podniku
Katedra ekonomiky (FEM)
--FEM
Podrobnosti témy
0 / 1--
43.
BP
Ekonomické zhodnotenie,nákladov,výnosov a VH,vo vybranom podnikateľskom subjekte
Laurová, M.
Katedra ekonomiky (FEM)
B-MAP
B-EKP
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
44.
DizP
Ekonomika pre biovýrobu: cesta pre diverzifikáciu príjmov farmárovBielik, P.Katedra ekonomiky (FEM)D-EMP
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
45.
BP
Faktory kapitálovej štruktúry a jej optimalizácia vo vybranom podniku
Katedra ekonomiky (FEM)
B-EKPFEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
46.
DizPFaktory konkurencieschopnosti slovenských podnikovBielik, P.
Katedra ekonomiky (FEM)
D-EMP
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
47.
DP
Faktory ziskovosti vybraného podnikateľského subjektuBielik, P.Katedra ekonomiky (FEM)--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 2
48.
DizP
Features of Formation and Prospects of Development of the Eurasian Economic Union and its Partnership with the European UnionKatedra ekonomiky (FEM)D-EPPA
FEM
Podrobnosti témy0 / 1--
49.
DP
Finančná analýza a medzipodnikové porovnávanie vybranej spoločnosti
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 2
Ferancová, L.
50.BP
Finančno ekonomická analýza podniku
Ladvenicová, J.Katedra ekonomiky (FEM)
B-EKP
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
51.
BP
Finančno-ekonomická analýza vybranného podnikateľského subjektu.
Turčeková, N.
Katedra ekonomiky (FEM)
B-EKP
FEM
Podrobnosti témy0 / 1
--
52.
DP
Food Spending Patterns of different Income-level Households
Katedra ekonomiky (FEM)--SPU
Podrobnosti témy
0 / 1--
53.
BP
Hodnotenie ekonomickej úrovne výroby vybraného potravinárskeho podniku
Katedra ekonomiky (FEM)--
SPU
Podrobnosti témy1 / 1
54.
DPHodnotenie hospodárenia vybraného podnikuAdamičková, I.Katedra ekonomiky (FEM)--
FEM
Podrobnosti témy1 / 1
55.
BP
Hodnotenie hospodárnosti vo vybranom podnikateľskom subjekte
Katedra ekonomiky (FEM)--FEM
Podrobnosti témy
1 / 1 Straková, T.
56.
BP
Hodnotenie nákladov a výnosov vo vybranom podnikateľskom subjekteAdamičková, I.Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
57.
BPImpact of price, quality and other factors on consumer choice
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
2 / 1
58.
DP
Inflácia a jej ekonomický dopad na NH trhovej ekonomiky v SR
Katedra ekonomiky (FEM)I-MAP
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
59.
BP
Inflácia a jej ekonomický dopad na NH v trhovej ekonomike SRLaurová, M.
Katedra ekonomiky (FEM)
B-MAP
B-EKP
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1 Szabóová, M.
60.
DP
Innovative approaches of measuring business performance
Turčeková, N.
Katedra ekonomiky (FEM)
I-EKPAFEM
Podrobnosti témy
0 / 2
--
61.
DP
Kalkulácia ako nástroj pre stanovenie ceny výrobkov
Hupková, D.Katedra ekonomiky (FEM)--
FEM
Podrobnosti témy2 / --
62.
BP
Kalkulácie nákladov a ich využívanie vo vybranom podniku
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / --
--
63.DP
Konkurencieschopnosť liehovarníckeho priemyslu na jednotnom trhu EÚ
Beňuš, O.Katedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy
1 / 1
Karcol, T.
64.
DP
Konkurencieschopnosť liehovarníckeho priemyslu na jednotnom trhu EÚBielik, P.Katedra ekonomiky (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / --
65.
DP
Konkurencieschopnosť mlynárskeho priemyslu na jednotnom trhu EÚ
Beňuš, O.Katedra ekonomiky (FEM)--
FEM
Podrobnosti témy0 / 1
--
66.
DP
Kontroling ako nástroj ekonomického riadenia nákladov vo vybranom podnikateľskom subjekte
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
67.
BPMajetková a kapitálová štruktúra a jej vplyv na platobná schopnosť a fiannčné zdravie vybraného podnikuKatedra ekonomiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy
1 / 1
Krčmárik, M.
68.
BP
Majetková a kapitálová vybavenosť podniku
Katedra ekonomiky (FEM)
B-EKPFEMPodrobnosti témy1 / 1
69.
DP
Makroekonomické ukazovatele a ich dopad na ekonomický vývoj SR
Katedra ekonomiky (FEM)
I-MAP
I-EKPA
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
Heuer, T.
70.
BP
Manažérske a ekonomické determinanty ekologickej výroby vybraných poľnohospodárskych plodínGurčík, Ľ.
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEMPodrobnosti témy
1 / 1
71.
BP
Medzipodnikové porovnávanie výkonnosti vybraných podnikateľských subjektov
Bielik, P.
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 2--
72.
DP
Moderné prístupy merania výkonnosti podnikuTurčeková, N.Katedra ekonomiky (FEM)
I-EKP
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
73.
DP
Monitoring a riadenie pohľadávok vo vybranom podniku
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
Trimayová, M.
74.DPMožnosti využitia zdrojov financovania malých a stredných podnikov v SRKatedra ekonomiky (FEM)--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
75.
BP
Nezamestnanosť ako faktor ekonomického a sociálneho rozvoja SlovenskaDobošová, Ľ.Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
76.
DizPOrganizational Structures and Business Strategies Types and their Performance Implications in EnterprisesHupková, D.Katedra ekonomiky (FEM)D-EMPA
FEM
Podrobnosti témy
0 / ----
77.
BPPorovnanie postavenia malých a stredných podnikov v regiónoch Slovenska.Beňuš, O.Katedra ekonomiky (FEM)--FEM
Podrobnosti témy
1 / 1 Chocholáčková, E.
78.
BPPorovnanie vývoja liehovarníckeho a vinárskeho priemyslu v SRBeňuš, O.
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEMPodrobnosti témy
1 / 1
Suchá, D.
79.
BP
Postavenie potravinárskeho sektora v ekonomike SRBeňuš, O.Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEMPodrobnosti témy0 / 1--
80.
DP
Posúdenie finančnej situácie vo vybranom podnikateľskom subjekte
Dobošová, Ľ.
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEMPodrobnosti témy1 / 1 Surovcová, N.
81.
BP
Production and consumption of the organic food.
Katedra ekonomiky (FEM)
B-MPAA
FEMPodrobnosti témy0 / 1--
82.
BP
Production and consumption of the organic food.
Zentková, I.
Katedra ekonomiky (FEM)
B-MPAS
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
83.
DPProdukčné a vývojové tendencie vo vybranej komoditnej vertikále
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / ----
84.
BP
Produkčné a vývojové tendencie vo vybranej komoditnej vertikále
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
85.
DP
Produkčné možnosti slovenského poľnohospodárstva v odvetví rastlinnej výroby
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEMPodrobnosti témy1 / 1 Hijová, Z.
86.
DP
Svetová produkcia a obchod s vybranými poľnohospodárskymi komoditamiHupková, D.
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / --
87.
BPSvetová produkcia a obchod s vybranými poľnohospodárskymi komoditami
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / --
--
88.
DPŠtruktúra podnikateľských subjektov podnikajúcich v liehovarníckom priemysle v SRBeňuš, O.
Katedra ekonomiky (FEM)
--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
89.
DP
The Financial Performance Evaluation of Selected Company
Turčeková, N.
Katedra ekonomiky (FEM)
I-EKPA
FEM
Podrobnosti témy0 / 1--
90.
DP
The influence of foreign market with an agrarian commodity on domestic market
Richter, M.
Katedra ekonomiky (FEM)
--
SPUPodrobnosti témy
0 / 1
--
91.
BP
The influence of foreign market with an agrarian commodity on domestic market
Richter, M.
Katedra ekonomiky (FEM)
--SPUPodrobnosti témy1 / 1
92.BPTrendy v úrovni cien poľnohospodárskych a potravinárskych komodítHupková, D.Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / --
--
93.
DP
Trh potravín a výdaje obyvateľstva na spotrebu potravín a ich dopad na ekonomiku SRLaurová, M.Katedra ekonomiky (FEM)I-EKPA
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
94.BPTrh potravín a výdaje obyvateľstva na spotrebu potravín ,v porovnaní s vybraním regionom SR
Katedra ekonomiky (FEM)
B-EKP
B-MAP
FEMPodrobnosti témy1 / 1 Lukács, A.
95.
DizP
Trh s potravinami vo väzbe na poľnohospodársku politiku EU
Katedra ekonomiky (FEM)
D-EPP
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
96.
DizP
Typy organizačných štruktúr a obchodných stratégií a ich vplyv na výkonnosť podnikov
Katedra ekonomiky (FEM)D-EMPFEM
Podrobnosti témy
0 / --
--
97.BPVplyv ceny, kvality a iných vybraných faktorov na rozhodovanie sa spotrebiteľaRichter, M.
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy0 / 1
--
98.
DP
Vplyv daní na formovanie dopytu po vybranej komoditeKatedra ekonomiky (FEM)--FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
99.
DP
Vplyv klimatických zmien na poľnohospodárstvo SR
Adamičková, I.
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEMPodrobnosti témy1 / 2 Žáková, D.
100.
BP
Vplyv úrovne výšky príjmov na kúpnu silu domácností v Slovenskej republike
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
101.
BPVplyv zahraničného agrárneho obchodu s vybranou agrokomoditou na domáci trhRichter, M.
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEMPodrobnosti témy0 / 1--
102.
DP
Vplyv zahraničného agrárneho obchodu s vybranou agrokomoditou na domáci trh
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy2 / 4 Babinská, K.
Zsélyi, Z.
103.DP
Výdaje spotrebiteľov v SR, kvantifikácia vplyvu vybraných determinantov.
Katedra ekonomiky (FEM)
I-BE
FEM
Podrobnosti témy
0 / ----
104.
BPVývoj nezamestnanosti v Slovenskej republike po vstupe do Európskej únieKatedra ekonomiky (FEM)
--
FEMPodrobnosti témy
1 / 1
105.
DP
Výzam malých a stredných podnikov v ekonomike SRBeňuš, O.Katedra ekonomiky (FEM)--FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
106.DP
World production and trade with selected agricultural commodities
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEMPodrobnosti témy
0 / 1
--
107.
DP
Zavádzanie inovačných prvkov a ich vplyv na výsledok hospodárenia v poľnohospodárstve
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
108.DP
Zdravie ako faktor kvality života
Zentková, I.Katedra ekonomiky (FEM)I-BEFEM
Podrobnosti témy
0 / --
--
109.
BPZdravotná starostlivosť ako faktor kvality životaZentková, I.Katedra ekonomiky (FEM)B-EKPFEM
Podrobnosti témy
0 / --
--
110.DP
Zdravotná starostlivosť ako faktor kvality života
Katedra ekonomiky (FEM)I-BE
FEM
Podrobnosti témy
0 / --
--
111.
DPZhodnotenie a predikcia finančného zdravia vybraného podnikateľského subjektu
Katedra ekonomiky (FEM)
--FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
112.
DPZhodnotenie ekonomickej efektívnosti vybraného podnikateľského subjektuDobošová, Ľ.
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEMPodrobnosti témy
1 / 1
113.
DP
Zhodnotenie sociálnych dôsledkov nezamestnanosti a ich dopad na ekonomický vývoj SRLaurová, M.
Katedra ekonomiky (FEM)
I-MAP
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
Patayová, V.
114.
BP
Zhodnotenie využívania vlastných a cudzích zdrojov financovania vo vybranom podniku
Dobošová, Ľ.
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEMPodrobnosti témy
0 / 1
--
115.BP
Životné prostredie ako faktor kvality života
Katedra ekonomiky (FEM)
B-EKPFEMPodrobnosti témy0 / --
--