Summary of topics offered - Department of Environmental Management (FESRD)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:

* | A | E | H | I | M | N | O | P | S | U | V | Z

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising departmentProgramme
Intended for
DetailsOccupied/Max.Project participants
1.
BT
Analýza a hodnotenie environmentálnych determinantov kvality života vo vybranej obciFehér, A.
Department of Environmental Management (FESRD)
B-RRP
FESRD
Details of topic
1 / 1
2.
BT
Analýza dopadov extrémnych výkyvov počasia na zdravie obyvateľstva vo vybranom území
Department of Environmental Management (FESRD)
B-RRP
FESRDDetails of topic
1 / 1
Zifcsáková, E.
3.
BT
Analýza dopadov sucha na životné prostredie vo vybranom území
Zuzulová, V.
Department of Environmental Management (FESRD)
B-RRPFESRD
Details of topic
0 / 1--
4.
DT
Analýza kultúrnej krajiny a identity obce a návrh na podporu vybraných aspektov kultúrnej krajinyDepartment of Environmental Management (FESRD)I-RVTFESRD
Details of topic
0 / 1
--
5.
DT
Analýza produkčnej schopnosti pereniálnej trávy rodu Miscanthus pestovanej plantážnym spôsobom v pôdno-ekologických podmienkach juhozápadného SlovenskaPrčík, M.
Department of Environmental Management (FESRD)
I-EMG
FESRD
Details of topic
1 / 1
Ondrisová, K.
6.
BT
Analýza produkčnej schopnosti rýchlorastúcej dreviny rodu Populus pestovanej plantážnym spôsobom v pôdno-ekologických podmienkach juhozápadného Slovenska
Department of Environmental Management (FESRD)
B-EMG
FESRD
Details of topic
0 / 1
--
7.DTAssessment of Ecosystem Services of irrigated crop production areas in UzbekistanEliašová, M.
Department of Environmental Management (FESRD)
I-EMG
FESRD
Details of topic
0 / 1--
8.
DT
Environmentálne determinanty kvality života v obci ...
Department of Environmental Management (FESRD)
I-RRP
FESRDDetails of topic1 / 1 Krist, M.
9.
DT
Environmentálne determinanty kvality života v obci ...
Department of Environmental Management (FESRD)
I-EMG
FESRD
Details of topic1 / 1 Šubertová, S.
10.
DTEnvironmentálne determinanty kvality života v obci ...Halmová, D.Department of Environmental Management (FESRD)I-RVT
FESRD
Details of topic
1 / 1
11.
DTHodnotenie biomasy druhov rodu Carabus na rôznych stanovištiach opadavého listnatého lesaDepartment of Environmental Management (FESRD)
I-EMG
FESRD
Details of topic
1 / 1
12.
DT
Hodnotenie sucha pomocou diaľkového prieskumu zeme
Department of Environmental Management (FESRD)
I-EMGFESRD
Details of topic
0 / 1--
13.
DT
Hodnotenie vplyvu sucha na úrody vybraných obilnín na Podunajskej nížine
Department of Environmental Management (FESRD)
I-RRP
FESRD
Details of topic
0 / 1
--
14.
BT
Hodnotenie využívania prírodného zdroja (vo vybranej oblasti)
Department of Environmental Management (FESRD)
B-RRPFESRDDetails of topic1 / 2 Švéda, R.
15.
DTHodnotenie zelenej infraštruktúry mestaDepartment of Environmental Management (FESRD)
I-RRP
FESRDDetails of topic1 / 1
16.BTIdentifikácia ekosystémových záťaží vybraných typov ekosystémov vo vidieckej krajineDepartment of Environmental Management (FESRD)B-VK
FESRD
Details of topic
0 / 1
--
17.
BT
Metódy hodnotenia kultúrnych ekosystémových služieb
Department of Environmental Management (FESRD)
B-RRP
FESRD
Details of topic0 / 1--
18.
DTMožnosti udržateľného využívania vybraného prírodného zdrojaFehér, A.Department of Environmental Management (FESRD)I-EMG
FESRD
Details of topic
1 / 1
19.
DT
Možnosti udržateľného využívania vybraného prírodného zdrojaFehér, A.
Department of Environmental Management (FESRD)
I-RRP
FESRD
Details of topic
0 / 1
--
20.
BTNávrh mitigačných opatrení na zníženie emisií amoniaku vo vybranom regióne (mikroregióne) v kontexte platnej legislatívy a medzinárodných záväzkov SRŠiška, B.
Department of Environmental Management (FESRD)
B-RVT
B-EMG
B-RRP
FESRD
Details of topic
0 / 1--
21.
BT
Odrodová podmienenosť tvorby biomasy rýchlorastúcej dreviny rodu Salix pre potreby energetického využitia
Department of Environmental Management (FESRD)
B-EM
FESRD
Details of topic
0 / 1--
22.
DT
Podpora rozvoja vidieka v oblasti starostlivosti o životné prostredie pomocou Programu obnovy dediny
Department of Environmental Management (FESRD)
I-RVT
FESRD
Details of topic
1 / 1
23.
DT
Súčasný stav, ohrozenie, ochrana biodiverzity a možnosti manažmentu vybraných chránených územíKončeková, L.
Department of Environmental Management (FESRD)
I-EMG
FESRD
Details of topic
1 / 1
Angst, T.
24.
DT
Use of fast-growing tree Salix for phytoremediation
Department of Environmental Management (FESRD)I-EMG
SUA
Details of topic
0 / 1
--
25.
DT
Vplyv prírodného potenciálu krajiny na vidiecky cestovný ruch vo vybranom okrese Nitrianskeho samosprávneho kraja
Department of Environmental Management (FESRD)
I-RVT
SUADetails of topic
1 / 1
Krličková, D.
26.
BT
Vplyv prírodného potenciálu krajiny na vidiecky cestovný ruch vo vybranom okrese Nitrianskeho samosprávneho kraja
Department of Environmental Management (FESRD)
B-RVT
FESRD
Details of topic
0 / 1
--
27.
DT
Vplyv výskytu sucha na variabilitu produkciu biomasy obilnín v podmienkach meniacej sa klímyDepartment of Environmental Management (FESRD)I-EMG
FESRD
Details of topic
0 / 1
--
28.
DTVyužitie potenciálu katastra konkrétnej obce pri zavádzaní lokálnej energetiky
Department of Environmental Management (FESRD)
I-RRP
SUA
Details of topic
0 / 1--
29.
DTVyužitie rýchlorastúcej dreviny rodu Salix na fytoremediáciuHauptvogl, M.
Department of Environmental Management (FESRD)
I-EMG
FESRD
Details of topic
0 / 1
--
30.
BT
Využívanie alternatívnych zdrojov energie vo vybranom okrese SlovenskaDepartment of Environmental Management (FESRD)B-RRP
FESRD
Details of topic
1 / 1
31.
DT
Zhodnotenie procesu odstraňovania nelegálnych skládok vo vybraných samosprávachKončeková, L.
Department of Environmental Management (FESRD)
I-RRP
FESRD
Details of topic
1 / 1