Summary of topics offered - Department of Finance (FEM)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:

* | A | B | D | E | F | H | I | K | M | N | P | R | S | Š | T | V | Z | 1

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising department
Programme
Intended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.
DT
Aktuálne trendy a riziká v slovenskom bankovom sektore
Bencová, T.
Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic0 / 1
--
2.
BTAlternatívne zdroje financovania a ich využívanie v SR
Department of Finance (FEM)
--FEMDetails of topic1 / 1 Gajdošová, E.
3.
DT
Analýza ukazovateľov finančnej situácie v podnikuDepartment of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
Paulínyová, Z.
4.
BT
Bank loans for businesses in Slovakia and the influence of the financial crisis
Department of Finance (FEM)--
FEM
Details of topic
1 / 1
5.BT
Bank loans for businesses in Slovakia and the influence of the financial crisis
Tóth, M.Department of Finance (FEM)B-IBAS
FEM
Details of topic
1 / 1
Masaryková, L.
6.
BT
Bankové úvery a analýza ich ponuky vo vybraných komerčných bankách v SRDepartment of Finance (FEM)--
FEM
Details of topic
1 / 1
7.
DT
Bazilejské dohody o kapitáli a kapitálová primeranosť bánk v SR
Department of Finance (FEM)--FEM
Details of topic
0 / 1--
8.DT
Business plan of a new company
Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
9.
BT
Dlhodobé  financovanie poľnohospodárskych podnikov prostredníctvom bankových úverov v SR
Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
10.
DT
Dopad implementácie smernice Basel III na bankový sektorBencová, T.Department of Finance (FEM)
--
FEMDetails of topic0 / 1
--
11.
DT
Dôsledky klimatickej zmeny a financovanie adaptačných opatrení v sektore poľnohospodárstva
Holúbek, I.Department of Finance (FEM)--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
12.DTExchange rate risk in business after adopting euro in SlovakiaDepartment of Finance (FEM)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
13.
DT
Exchange rate risk management in company
Department of Finance (FEM)
--
SUA
Details of topic
0 / 1--
14.
DisT
Farm Risk Management Measures under the CAP 2021-2027 in Slovakia
Department of Finance (FEM)
D-EPPAFEM
Details of topic
0 / 1
--
15.
DT
Financovanie a prístup k úverom malých fariem v Slovenskej republike
Tóth, M.Department of Finance (FEM)--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
16.
BT
Finančná analýza podniku
Department of Finance (FEM)
--SUA
Details of topic
0 / --
--
17.
DT
Finančné nástroje ako alternatívna k nenávratným formám podpory v oblasti poľnohospodárstva
Rábek, T.
Department of Finance (FEM)
--FEMDetails of topic
1 / 1
Netryová, D.
18.
DT
Finančno ekonomická analýza vybraného poľnohospodárskeho subjektu
Department of Finance (FEM)
--
SUA
Details of topic
1 / 1 Straňák, D.
19.
DT
Hodnotenie finančného zdravia vybraného poľnohospodárskeho podniku s využitím predikčných modelovBencová, T.Department of Finance (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1
--
20.
BTHypotekárne bankovníctvo v Slovenskej republike
Department of Finance (FEM)
--FEMDetails of topic
1 / 1
Lalák, J.
21.BTInvestovanie do zlata a drahých kovovDepartment of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
22.
BT
Kapitálová primeranosť bánk v eurozóne
Bencová, T.
Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
23.
DisT
Klimatická zmena a financovanie adaptačných opatrení v sektore poľnohospodárstva v SR
Holúbek, I.
Department of Finance (FEM)
D-EPP
FEMDetails of topic0 / 1
--
24.
BT
Krátkodobé  financovanie poľnohospodárskych podnikov prostredníctvom bankových úverov v SR
Department of Finance (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Mažgútová, P.
25.DTMajetková a kapitálová štruktúra vybraného poľnohospodárskeho subjektuDepartment of Finance (FEM)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
26.
BT
Monetary Policy of ECB and the Effect on Economy in Slovakia
Tóth, M.
Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic1 / 1
27.
DT
Možnosti financovania malých a stredných podnikov
Strápeková, Z.
Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
28.
DT
Možnosti financovania slovenského poľnohospodárstva v súvislosti s adaptáciou na klimatickú zmenu
Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
Petrek, M.
29.
DisTNástroje na znižovanie rizika hospodárenia fariem v rámci SPP 2021-2027 na Slovensku.
Department of Finance (FEM)
D-EPP
FEM
Details of topic
0 / 1
--
30.
BT
Nové trendy v oblasti využívania finančných technológií
Holúbek, I.Department of Finance (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--
31.
DTPodmienky poskytovania úverov poľnohospodárom v krajinách V4Strápeková, Z.Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
32.BTPozícia a výkonnosť vybranej komerčnej banky v SR
Department of Finance (FEM)
--
FEMDetails of topic
1 / 1
33.
DT
Residential Property Prices in Slovakia since 2008 as an alternative to financial investments.
Department of Finance (FEM)
I-IED
FEM
Details of topic
1 / 1
34.
DT
Rizikový fond ako nástroj na riadenie rizika v poľnohospodárstve v Slovenskej republike
Tóth, M.Department of Finance (FEM)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
35.
DT
Spoločná poľnohospodárska politika pre roky 2021-2027 v Slovenskej republike
Department of Finance (FEM)
--
SUADetails of topic0 / 1--
36.
BT
Spotrebné úvery v krajinách V4
Department of Finance (FEM)--FEM
Details of topic
1 / 1
37.DTSPP v novom programovacom období 2021-2027Rábek, T.
Department of Finance (FEM)
--FEM
Details of topic
1 / 1
38.BT
Systém ochrany vkladov v Slovenskej republike
Department of Finance (FEM)
--FEM
Details of topic
0 / 1
--
39.
DT
Špecializované bankové inštitúcie na Slovensku a ich produkty
Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
40.DT
Štandardné a neštandardné nástroje menovej politiky ECB
Department of Finance (FEM)
--FEM
Details of topic
1 / 1
Hrehová, A.
41.BTTrendy elektronického bankovníctvaHolúbek, I.Department of Finance (FEM)--
FEM
Details of topic
1 / 1
Horváth, B.
42.
BT
Trendy elektronického bankovníctva
Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1 Matóová, B.
43.
DT
Virtuálnych meny a ich využitie - história, vývoj, rozdelenie, využitie
Serenčéš, P.
Department of Finance (FEM)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
44.
BT
Vplyv dotácií na hospodárenie a rozvoj fariem na Slovensku.
Tóth, M.
Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
45.
DTVplyv menovej politiky na hospodársky vývoj na SlovenskuRábek, T.Department of Finance (FEM)--
FEM
Details of topic
1 / 1 Guniš, F.
46.DTVývoj a perspektívy bankopoisťovníctva v Slovenskej republikeBencová, T.
Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
47.
BT
Vývoj platidiel a meny na území Slovenska
Department of Finance (FEM)
--FEM
Details of topic
1 / 1
48.
DT
Vývoj slovenského bankovníctva od roku 2009
Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic1 / 1
49.
BT
Vývojové trendy elektronického bankovníctva a riziká s ním spojené
Department of Finance (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Repárová, D.
50.
DT
Význam, postavenie a financovanie malých a stredných podnikov v SR
Department of Finance (FEM)
--FEMDetails of topic
1 / 1
Szakállas, K.
51.BT
Význam vypracovania podnikateľského a finančného plánu malého a stredného podniku
Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
Kitková, B.
52.BTZhodnotenie likvidity v súbore poľnohospodárskych podnikovRábek, T.
Department of Finance (FEM)
--FEMDetails of topic
1 / 1
Janošťák, A.
53.
DT
Zhodnotenie výkonnosti fariem z hľadiska ich veľkosti na území Slovenskej republiky
Department of Finance (FEM)
--
SUA
Details of topic
1 / --
54.
BT
1. Zhodnotenie výhod a nevýhod bankopoistných produktov v Slovenskej republikeBencová, T.
Department of Finance (FEM)
--FEMDetails of topic0 / 1--