Summary of topics offered - Department of Finance (FEM)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:

* | A | B | D | E | F | H | I | K | M | N | P | R | S | Š | T | V | Z | 1

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising department
Programme
Intended forDetailsOccupied/Max.
Project participants
1.
DT
Aktuálne trendy a riziká v slovenskom bankovom sektoreBencová, T.Department of Finance (FEM)--
FEM
Details of topic
0 / 1--
2.
BT
Alternatívne zdroje financovania a ich využívanie v SRDepartment of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
3.
DT
Analýza ukazovateľov finančnej situácie v podnikuStrápeková, Z.
Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic1 / 1
4.BTBank loans for businesses in Slovakia and the influence of the financial crisisTóth, M.Department of Finance (FEM)--FEM
Details of topic
1 / 1
5.
BT
Bank loans for businesses in Slovakia and the influence of the financial crisis
Department of Finance (FEM)
B-IBAS
FEM
Details of topic
1 / 1
Masaryková, L.
6.
BT
Bankové úvery a analýza ich ponuky vo vybraných komerčných bankách v SRHolúbek, I.
Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic1 / 1
7.
DT
Bazilejské dohody o kapitáli a kapitálová primeranosť bánk v SR
Department of Finance (FEM)
--FEM
Details of topic
0 / 1
--
8.
DT
Business plan of a new company
Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1 Švajcerová, R.
9.
BTDlhodobé  financovanie poľnohospodárskych podnikov prostredníctvom bankových úverov v SR
Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
10.
DT
Dopad implementácie smernice Basel III na bankový sektorBencová, T.Department of Finance (FEM)--
FEM
Details of topic0 / 1
--
11.DT
Dôsledky klimatickej zmeny a financovanie adaptačných opatrení v sektore poľnohospodárstva
Department of Finance (FEM)--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
12.DTExchange rate risk in business after adopting euro in SlovakiaDepartment of Finance (FEM)--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
13.
DTExchange rate risk management in companyTóth, M.Department of Finance (FEM)--SUA
Details of topic
0 / 1
--
14.
DisT
Farm Risk Management Measures under the CAP 2021-2027 in Slovakia
Tóth, M.Department of Finance (FEM)D-EPPA
FEM
Details of topic
0 / 1--
15.
DTFinancovanie a prístup k úverom malých fariem v Slovenskej republikeTóth, M.
Department of Finance (FEM)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
16.
BT
Finančná analýza podniku
Department of Finance (FEM)
--
SUA
Details of topic
0 / ----
17.
DT
Finančné nástroje ako alternatívna k nenávratným formám podpory v oblasti poľnohospodárstva
Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
Netryová, D.
18.
DTFinančno ekonomická analýza vybraného poľnohospodárskeho subjektuHolúbek, I.
Department of Finance (FEM)
--
SUA
Details of topic
1 / 1
19.
DT
Hodnotenie finančného zdravia vybraného poľnohospodárskeho podniku s využitím predikčných modelov
Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
20.
BT
Hypotekárne bankovníctvo v Slovenskej republike
Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
21.BT
Investovanie do zlata a drahých kovov
Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
22.
BT
Kapitálová primeranosť bánk v eurozóne
Bencová, T.
Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic1 / 1 Šúry, H.
23.
DisTKlimatická zmena a financovanie adaptačných opatrení v sektore poľnohospodárstva v SRHolúbek, I.Department of Finance (FEM)
D-EPP
FEM
Details of topic0 / 1
--
24.
BT
Krátkodobé  financovanie poľnohospodárskych podnikov prostredníctvom bankových úverov v SR
Rábek, T.
Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
Mažgútová, P.
25.DTMajetková a kapitálová štruktúra vybraného poľnohospodárskeho subjektuDepartment of Finance (FEM)--SUADetails of topic0 / 1
--
26.
BTMonetary Policy of ECB and the Effect on Economy in SlovakiaTóth, M.
Department of Finance (FEM)
--
FEMDetails of topic1 / 1
27.
DT
Možnosti financovania malých a stredných podnikov
Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
28.
DT
Možnosti financovania slovenského poľnohospodárstva v súvislosti s adaptáciou na klimatickú zmenu
Rábek, T.Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
Petrek, M.
29.
DisT
Nástroje na znižovanie rizika hospodárenia fariem v rámci SPP 2021-2027 na Slovensku.
Tóth, M.Department of Finance (FEM)
D-EPP
FEMDetails of topic0 / 1
--
30.
BT
Nové trendy v oblasti využívania finančných technológií
Department of Finance (FEM)
--
FEMDetails of topic0 / 1
--
31.DTPodmienky poskytovania úverov poľnohospodárom v krajinách V4Strápeková, Z.
Department of Finance (FEM)
--FEM
Details of topic
0 / 1
--
32.
BT
Pozícia a výkonnosť vybranej komerčnej banky v SR
Department of Finance (FEM)--
FEM
Details of topic
1 / 1 Szalayová, J.
33.
DT
Residential Property Prices in Slovakia since 2008 as an alternative to financial investments.
Department of Finance (FEM)
I-IED
FEM
Details of topic
1 / 1
34.
DT
Rizikový fond ako nástroj na riadenie rizika v poľnohospodárstve v Slovenskej republikeTóth, M.Department of Finance (FEM)--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
35.
DT
Spoločná poľnohospodárska politika pre roky 2021-2027 v Slovenskej republikeTóth, M.Department of Finance (FEM)
--
SUA
Details of topic0 / 1--
36.
BT
Spotrebné úvery v krajinách V4Strápeková, Z.Department of Finance (FEM)--
FEM
Details of topic
1 / 1
Bubáková, K.
37.
DT
SPP v novom programovacom období 2021-2027
Department of Finance (FEM)--
FEM
Details of topic
1 / 1
38.
BT
Systém ochrany vkladov v Slovenskej republike
Department of Finance (FEM)
--
FEMDetails of topic
0 / 1
--
39.
DTŠpecializované bankové inštitúcie na Slovensku a ich produktyStrápeková, Z.
Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic1 / 1 Sotáková, S.
40.DT
Štandardné a neštandardné nástroje menovej politiky ECB
Department of Finance (FEM)--FEM
Details of topic
1 / 1
Hrehová, A.
41.
BT
Trendy elektronického bankovníctvaHolúbek, I.
Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
Matóová, B.
42.BT
Trendy elektronického bankovníctva
Holúbek, I.
Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
43.
DT
Virtuálnych meny a ich využitie - história, vývoj, rozdelenie, využitieSerenčéš, P.
Department of Finance (FEM)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
44.BT
Vplyv dotácií na hospodárenie a rozvoj fariem na Slovensku.
Tóth, M.
Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1 Felegiová, M.
45.
DT
Vplyv menovej politiky na hospodársky vývoj na Slovensku
Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
46.DT
Vývoj a perspektívy bankopoisťovníctva v Slovenskej republike
Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1--
47.BT
Vývoj platidiel a meny na území Slovenska
Department of Finance (FEM)
--
FEMDetails of topic
1 / 1
48.
DT
Vývoj slovenského bankovníctva od roku 2009Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
49.
BT
Vývojové trendy elektronického bankovníctva a riziká s ním spojené
Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1 Repárová, D.
50.
DTVýznam, postavenie a financovanie malých a stredných podnikov v SRDepartment of Finance (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Szakállas, K.
51.
BT
Význam vypracovania podnikateľského a finančného plánu malého a stredného podniku
Department of Finance (FEM)--FEM
Details of topic
1 / 1
52.
BT
Zhodnotenie likvidity v súbore poľnohospodárskych podnikov
Rábek, T.
Department of Finance (FEM)
--FEMDetails of topic
1 / 1
Janošťák, A.
53.
DT
Zhodnotenie výkonnosti fariem z hľadiska ich veľkosti na území Slovenskej republiky
Department of Finance (FEM)--
SUA
Details of topic
1 / --
54.
BT1. Zhodnotenie výhod a nevýhod bankopoistných produktov v Slovenskej republike
Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--