Prehľad vypísaných tém - Katedra financií (FEM)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:

* | A | B | D | E | F | H | I | K | M | N | P | R | S | Š | T | V | Z | 1

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
ProgramUrčené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
DP
Aktuálne trendy a riziká v slovenskom bankovom sektore
Bencová, T.
Katedra financií (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
2.
BP
Alternatívne zdroje financovania a ich využívanie v SR
Strápeková, Z.
Katedra financií (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy1 / 1 Gajdošová, E.
3.DP
Analýza ukazovateľov finančnej situácie v podniku
Katedra financií (FEM)
--FEMPodrobnosti témy1 / 1
4.
BP
Bank loans for businesses in Slovakia and the influence of the financial crisis
Katedra financií (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
5.BP
Bank loans for businesses in Slovakia and the influence of the financial crisis
Tóth, M.Katedra financií (FEM)
B-MPAS
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
Masaryková, L.
6.BPBankové úvery a analýza ich ponuky vo vybraných komerčných bankách v SRHolúbek, I.
Katedra financií (FEM)
--FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
7.DPBazilejské dohody o kapitáli a kapitálová primeranosť bánk v SRBencová, T.
Katedra financií (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
8.
DP
Business plan of a new companyRábek, T.Katedra financií (FEM)--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
9.BPDlhodobé  financovanie poľnohospodárskych podnikov prostredníctvom bankových úverov v SR
Katedra financií (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
10.
DP
Dopad implementácie smernice Basel III na bankový sektor
Bencová, T.
Katedra financií (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
11.
DP
Dôsledky klimatickej zmeny a financovanie adaptačných opatrení v sektore poľnohospodárstva
Holúbek, I.
Katedra financií (FEM)
--
FEMPodrobnosti témy0 / 1
--
12.
DP
Exchange rate risk in business after adopting euro in SlovakiaTóth, M.Katedra financií (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / 1
--
13.DPExchange rate risk management in company
Katedra financií (FEM)
--
SPUPodrobnosti témy0 / 1--
14.
DizP
Farm Risk Management Measures under the CAP 2021-2027 in Slovakia
Katedra financií (FEM)
D-EPPAFEMPodrobnosti témy0 / 1
--
15.DP
Financovanie a prístup k úverom malých fariem v Slovenskej republike
Tóth, M.
Katedra financií (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1--
16.
BP
Finančná analýza podniku
Serenčéš, P.Katedra financií (FEM)
--
SPUPodrobnosti témy0 / --
--
17.DPFinančné nástroje ako alternatívna k nenávratným formám podpory v oblasti poľnohospodárstvaRábek, T.
Katedra financií (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
Netryová, D.
18.DPFinančno ekonomická analýza vybraného poľnohospodárskeho subjektuHolúbek, I.Katedra financií (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
19.
DP
Hodnotenie finančného zdravia vybraného poľnohospodárskeho podniku s využitím predikčných modelov
Katedra financií (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
20.
BPHypotekárne bankovníctvo v Slovenskej republikeKatedra financií (FEM)--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
Lalák, J.
21.
BP
Investovanie do zlata a drahých kovov
Rábek, T.Katedra financií (FEM)--FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
22.
BPKapitálová primeranosť bánk v eurozóneKatedra financií (FEM)--FEM
Podrobnosti témy
1 / 1 Šúry, H.
23.
DizPKlimatická zmena a financovanie adaptačných opatrení v sektore poľnohospodárstva v SR
Katedra financií (FEM)
D-EPPFEMPodrobnosti témy
0 / 1
--
24.
BPKrátkodobé  financovanie poľnohospodárskych podnikov prostredníctvom bankových úverov v SRKatedra financií (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
25.
DPMajetková a kapitálová štruktúra vybraného poľnohospodárskeho subjektu
Katedra financií (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / 1--
26.
BP
Monetary Policy of ECB and the Effect on Economy in Slovakia
Katedra financií (FEM)--FEMPodrobnosti témy
1 / 1
Šimurda, A.
27.DPMožnosti financovania malých a stredných podnikovKatedra financií (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy1 / 1
28.DP
Možnosti financovania slovenského poľnohospodárstva v súvislosti s adaptáciou na klimatickú zmenu
Katedra financií (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy1 / 1 Petrek, M.
29.DizPNástroje na znižovanie rizika hospodárenia fariem v rámci SPP 2021-2027 na Slovensku.
Katedra financií (FEM)
D-EPP
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1--
30.BPNové trendy v oblasti využívania finančných technológiíHolúbek, I.Katedra financií (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1--
31.DP
Podmienky poskytovania úverov poľnohospodárom v krajinách V4
Katedra financií (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
32.BPPozícia a výkonnosť vybranej komerčnej banky v SRStrápeková, Z.
Katedra financií (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
33.DPResidential Property Prices in Slovakia since 2008 as an alternative to financial investments.Tóth, M.
Katedra financií (FEM)
I-MERAFEMPodrobnosti témy
1 / 1
34.
DP
Rizikový fond ako nástroj na riadenie rizika v poľnohospodárstve v Slovenskej republike
Katedra financií (FEM)
--SPUPodrobnosti témy0 / 1
--
35.
DP
Spoločná poľnohospodárska politika pre roky 2021-2027 v Slovenskej republike
Tóth, M.
Katedra financií (FEM)
--
SPUPodrobnosti témy0 / 1--
36.
BP
Spotrebné úvery v krajinách V4
Katedra financií (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
Bubáková, K.
37.
DP
SPP v novom programovacom období 2021-2027
Katedra financií (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
38.BPSystém ochrany vkladov v Slovenskej republikeBencová, T.
Katedra financií (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1--
39.
DPŠpecializované bankové inštitúcie na Slovensku a ich produktyStrápeková, Z.
Katedra financií (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy1 / 1 Sotáková, S.
40.
DP
Štandardné a neštandardné nástroje menovej politiky ECB
Katedra financií (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
Hrehová, A.
41.
BP
Trendy elektronického bankovníctva
Katedra financií (FEM)
--
FEMPodrobnosti témy1 / 1 Horváth, B.
42.
BP
Trendy elektronického bankovníctva
Katedra financií (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Matóová, B.
43.DPVirtuálnych meny a ich využitie - história, vývoj, rozdelenie, využitieSerenčéš, P.Katedra financií (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
44.
BP
Vplyv dotácií na hospodárenie a rozvoj fariem na Slovensku.
Katedra financií (FEM)
--FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
45.
DPVplyv menovej politiky na hospodársky vývoj na SlovenskuRábek, T.
Katedra financií (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy1 / 1 Guniš, F.
46.
DP
Vývoj a perspektívy bankopoisťovníctva v Slovenskej republike
Katedra financií (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
47.
BP
Vývoj platidiel a meny na území Slovenska
Strápeková, Z.Katedra financií (FEM)--FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
Bullová, D.
48.
DP
Vývoj slovenského bankovníctva od roku 2009
Katedra financií (FEM)
--
FEMPodrobnosti témy
1 / 1
Malatinský, M.
49.
BP
Vývojové trendy elektronického bankovníctva a riziká s ním spojenéRábek, T.
Katedra financií (FEM)
--FEMPodrobnosti témy1 / 1
50.
DP
Význam, postavenie a financovanie malých a stredných podnikov v SR
Katedra financií (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy1 / 1
51.
BP
Význam vypracovania podnikateľského a finančného plánu malého a stredného podniku
Holúbek, I.Katedra financií (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1
52.
BP
Zhodnotenie likvidity v súbore poľnohospodárskych podnikovRábek, T.Katedra financií (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy1 / 1
53.
DP
Zhodnotenie výkonnosti fariem z hľadiska ich veľkosti na území Slovenskej republiky
Katedra financií (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy1 / --
54.
BP
1. Zhodnotenie výhod a nevýhod bankopoistných produktov v Slovenskej republike
Katedra financií (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1--