Prehľad vypísaných tém - Katedra financií (FEM)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce: Vedúci témy:

* | B | E | F | V | Z

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.BPBank loans for businesses in Slovakia and the influence of the financial crisisTóth, M.Katedra financií (FEM)B-MPASFEMPodrobnosti témy1 / 1 Masaryková, L.
2.BPBank loans for businesses in Slovakia and the influence of the financial crisisTóth, M.Katedra financií (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Lauro, K.
3.DPExchange rate risk in business after adopting euro in SlovakiaTóth, M.Katedra financií (FEM)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
4.BPFinančná analýza podniku Serenčéš, P.Katedra financií (FEM)SPUPodrobnosti témy0 / ----
5.DPVirtuálnych meny a ich využitie - história, vývoj, rozdelenie, využitieSerenčéš, P.Katedra financií (FEM)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
6.BPZhodnotenie likvidity v súbore poľnohospodárskych podnikovRábek, T.Katedra financií (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Janošťák, A.