Summary of topics offered - Department of Finance (FEM)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:

* | A | B | C | E | F | I | K | O | R | T | Ú | V | Z

Ord.
Type
TopicThesis supervisor
Supervising department
ProgrammeIntended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.DT
Aktuálne trendy a riziká v slovenskom bankovom sektore
Department of Finance (FEM)
--FEMDetails of topic
0 / 1
--
2.
BT
Bank loans for businesses in Slovakia and the influence of the financial crisisTóth, M.
Department of Finance (FEM)
B-IBAS
FEM
Details of topic0 / 1
--
3.
BTBank loans for businesses in Slovakia and the influence of the financial crisis
Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
4.
BT
Bazilejské dohody o kapitáli a kapitálová primeranosť bánk v SR
Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic0 / 1--
5.BTCommodity options for agricultureTóth, M.Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic0 / 1
--
6.
BT
Economic impacts of the corona crisis on selected hotels in Slovakia
Tóth, M.
Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic0 / 1
--
7.DT
Exchange rate risk in business after adopting euro in Slovakia
Tóth, M.
Department of Finance (FEM)
--SUADetails of topic
0 / 1
--
8.
BT
Finančná analýza podniku
Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
Fráj, F.
9.BT
Finančná analýza podniku
Department of Finance (FEM)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
10.
BT
Investovanie do zlata a drahých kovov
Rábek, T.Department of Finance (FEM)
--
FEMDetails of topic1 / 1
11.
DT
Kryté dlhopisy v slovenskom hypotekárnom bankovníctve
Bencová, T.
Department of Finance (FEM)
--FEMDetails of topic0 / 1
--
12.
DT
Opatrenia a nástroje ECB v čase koronakrízy a ich vplyv na finančné trhy
Bencová, T.Department of Finance (FEM)--
SUA
Details of topic1 / 1
13.
DT
Riadenie rizika komerčnej poisťovneBencová, T.
Department of Finance (FEM)
--
FEMDetails of topic1 / 1 Olachová, E.
14.
BT
The comparison of the reaction of the banking sector to the financial and the coronavirus crisis in Europe
Department of Finance (FEM)
--FEMDetails of topic0 / 1--
15.
BT
Tvorba finančného plánu na základe výsledkov finančnej analýzy vo vybranom podniku
Department of Finance (FEM)--
FEM
Details of topic
1 / 1
16.
BT
Úroveň finančnej gramotnosti v SR a nástroje na podporu zvyšovania finančnej gramotnostiBencová, T.Department of Finance (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1
17.
DT
Virtuálnych meny a ich využitie - história, vývoj, rozdelenie, využitie
Department of Finance (FEM)
--
SUADetails of topic0 / 1--
18.DT
Vplyv demografického vývoja na výšku vyplácaných dôchodkov z prvého a druhého dôchodkového piliera
Bencová, T.
Department of Finance (FEM)
--
SUA
Details of topic
0 / 1--
19.BTZadlženosť slovenských domácností a opatrenia na zamedzenie nadmerného zadlžovania obyvateľstva
Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
20.
DT
Zhodnotenie výkonnosti fariem z hľadiska ich veľkosti na území Slovenskej republiky
Tóth, M.Department of Finance (FEM)
--
SUADetails of topic1 / --