Prehľad vypísaných tém - Katedra financií (FEM)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:

* | B | C | E | F | I | K | O | T | Ú | V | Z

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracoviskoProgram
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
BP
Bank loans for businesses in Slovakia and the influence of the financial crisisTóth, M.
Katedra financií (FEM)
B-MPAS
FEM
Podrobnosti témy0 / 1--
2.
BP
Bank loans for businesses in Slovakia and the influence of the financial crisis
Tóth, M.Katedra financií (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--