Summary of topics offered - Department of Finance (FEM)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:

* | A | B | D | E | F | H | I | K | M | N | P | R | S | Š | T | V | Z | 1

Ord.TypeTopicThesis supervisor
Supervising department
Programme
Intended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.
DTAktuálne trendy a riziká v slovenskom bankovom sektoreBencová, T.Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1--
2.BT
Alternatívne zdroje financovania a ich využívanie v SR
Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
3.DT
Analýza ukazovateľov finančnej situácie v podniku
Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
4.
BT
Bank loans for businesses in Slovakia and the influence of the financial crisis
Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
Lauro, K.
5.
BT
Bank loans for businesses in Slovakia and the influence of the financial crisis
Department of Finance (FEM)
B-IBAS
FEM
Details of topic
1 / 1
Masaryková, L.
6.
BTBankové úvery a analýza ich ponuky vo vybraných komerčných bankách v SR
Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic1 / 1
7.
DT
Bazilejské dohody o kapitáli a kapitálová primeranosť bánk v SR
Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
8.
DTBusiness plan of a new company
Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
9.
BT
Dlhodobé  financovanie poľnohospodárskych podnikov prostredníctvom bankových úverov v SR
Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
10.
DT
Dopad implementácie smernice Basel III na bankový sektor
Bencová, T.
Department of Finance (FEM)
--FEMDetails of topic0 / 1
--
11.
DT
Dôsledky klimatickej zmeny a financovanie adaptačných opatrení v sektore poľnohospodárstva
Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
12.
DT
Exchange rate risk in business after adopting euro in Slovakia
Tóth, M.Department of Finance (FEM)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
13.
DT
Exchange rate risk management in companyDepartment of Finance (FEM)
--
SUA
Details of topic
0 / 1--
14.DisTFarm Risk Management Measures under the CAP 2021-2027 in Slovakia
Department of Finance (FEM)
D-EPPA
FEMDetails of topic0 / 1--
15.
DT
Financovanie a prístup k úverom malých fariem v Slovenskej republike
Department of Finance (FEM)
--
SUA
Details of topic0 / 1
--
16.
BT
Finančná analýza podniku
Serenčéš, P.
Department of Finance (FEM)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
17.DTFinančné nástroje ako alternatívna k nenávratným formám podpory v oblasti poľnohospodárstvaDepartment of Finance (FEM)--
FEM
Details of topic1 / 1 Netryová, D.
18.
DTFinančno ekonomická analýza vybraného poľnohospodárskeho subjektuHolúbek, I.Department of Finance (FEM)--SUADetails of topic
1 / 1
19.
DT
Hodnotenie finančného zdravia vybraného poľnohospodárskeho podniku s využitím predikčných modelov
Department of Finance (FEM)--
FEM
Details of topic
0 / 1--
20.
BT
Hypotekárne bankovníctvo v Slovenskej republikeBencová, T.Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic1 / 1
21.
BTInvestovanie do zlata a drahých kovovDepartment of Finance (FEM)--
FEM
Details of topic
1 / 1
Tinák, M.
22.
BT
Kapitálová primeranosť bánk v eurozóneDepartment of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
23.
DisTKlimatická zmena a financovanie adaptačných opatrení v sektore poľnohospodárstva v SR
Department of Finance (FEM)
D-EPP
FEM
Details of topic
0 / 1
--
24.
BT
Krátkodobé  financovanie poľnohospodárskych podnikov prostredníctvom bankových úverov v SR
Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic1 / 1
25.DTMajetková a kapitálová štruktúra vybraného poľnohospodárskeho subjektuHolúbek, I.Department of Finance (FEM)--SUADetails of topic0 / 1--
26.
BTMonetary Policy of ECB and the Effect on Economy in SlovakiaTóth, M.Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1 Šimurda, A.
27.
DT
Možnosti financovania malých a stredných podnikov
Strápeková, Z.
Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
Pavčeková, M.
28.
DT
Možnosti financovania slovenského poľnohospodárstva v súvislosti s adaptáciou na klimatickú zmenu
Rábek, T.
Department of Finance (FEM)
--FEMDetails of topic
1 / 1
Petrek, M.
29.
DisT
Nástroje na znižovanie rizika hospodárenia fariem v rámci SPP 2021-2027 na Slovensku.Tóth, M.
Department of Finance (FEM)
D-EPP
FEM
Details of topic
0 / 1
--
30.
BTNové trendy v oblasti využívania finančných technológiíHolúbek, I.
Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
31.
DT
Podmienky poskytovania úverov poľnohospodárom v krajinách V4
Strápeková, Z.Department of Finance (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1
--
32.BT
Pozícia a výkonnosť vybranej komerčnej banky v SR
Strápeková, Z.
Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic1 / 1 Szalayová, J.
33.
DTResidential Property Prices in Slovakia since 2008 as an alternative to financial investments.Tóth, M.Department of Finance (FEM)
I-IED
FEM
Details of topic
1 / 1
34.
DTRizikový fond ako nástroj na riadenie rizika v poľnohospodárstve v Slovenskej republikeTóth, M.Department of Finance (FEM)
--
SUADetails of topic
0 / 1
--
35.DT
Spoločná poľnohospodárska politika pre roky 2021-2027 v Slovenskej republike
Department of Finance (FEM)--SUA
Details of topic
0 / 1
--
36.
BT
Spotrebné úvery v krajinách V4Strápeková, Z.Department of Finance (FEM)
--
FEMDetails of topic1 / 1
37.
DT
SPP v novom programovacom období 2021-2027Rábek, T.Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic1 / 1
38.
BT
Systém ochrany vkladov v Slovenskej republikeBencová, T.Department of Finance (FEM)--FEM
Details of topic
0 / 1
--
39.
DT
Špecializované bankové inštitúcie na Slovensku a ich produkty
Strápeková, Z.Department of Finance (FEM)
--
FEMDetails of topic
1 / 1
Sotáková, S.
40.DTŠtandardné a neštandardné nástroje menovej politiky ECB
Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
Hrehová, A.
41.BT
Trendy elektronického bankovníctva
Department of Finance (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Horváth, B.
42.
BT
Trendy elektronického bankovníctva
Department of Finance (FEM)
--
FEMDetails of topic1 / 1 Matóová, B.
43.
DTVirtuálnych meny a ich využitie - história, vývoj, rozdelenie, využitieDepartment of Finance (FEM)--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
44.
BTVplyv dotácií na hospodárenie a rozvoj fariem na Slovensku.Tóth, M.
Department of Finance (FEM)
--
FEMDetails of topic1 / 1
45.
DT
Vplyv menovej politiky na hospodársky vývoj na SlovenskuRábek, T.Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic1 / 1 Guniš, F.
46.
DT
Vývoj a perspektívy bankopoisťovníctva v Slovenskej republike
Department of Finance (FEM)
--
FEMDetails of topic
0 / 1
--
47.
BT
Vývoj platidiel a meny na území Slovenska
Strápeková, Z.
Department of Finance (FEM)
--FEM
Details of topic
1 / 1 Bullová, D.
48.
DT
Vývoj slovenského bankovníctva od roku 2009Department of Finance (FEM)--
FEM
Details of topic
1 / 1
49.
BT
Vývojové trendy elektronického bankovníctva a riziká s ním spojenéRábek, T.Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
Repárová, D.
50.
DTVýznam, postavenie a financovanie malých a stredných podnikov v SR
Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1 Szakállas, K.
51.
BT
Význam vypracovania podnikateľského a finančného plánu malého a stredného podniku
Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
Kitková, B.
52.BT
Zhodnotenie likvidity v súbore poľnohospodárskych podnikov
Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1 Janošťák, A.
53.DTZhodnotenie výkonnosti fariem z hľadiska ich veľkosti na území Slovenskej republiky
Department of Finance (FEM)
--
SUA
Details of topic
1 / -- Galbavá, V.
54.
BT
1. Zhodnotenie výhod a nevýhod bankopoistných produktov v Slovenskej republikeDepartment of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic0 / 1
--