Summary of topics offered - Department of Finance (FEM)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:

* | A | B | C | E | F | I | K | O | R | T | Ú | V | Z

Ord.
TypeTopic
Thesis supervisor
Supervising department
ProgrammeIntended for
Details
Occupied/Max.Project participants
1.DT
Aktuálne trendy a riziká v slovenskom bankovom sektore
Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic0 / 1--
2.
BT
Bank loans for businesses in Slovakia and the influence of the financial crisis
Tóth, M.Department of Finance (FEM)B-IBASFEM
Details of topic
0 / 1
--
3.
BT
Bank loans for businesses in Slovakia and the influence of the financial crisis
Department of Finance (FEM)
--
FEMDetails of topic
0 / 1
--
4.
BTBazilejské dohody o kapitáli a kapitálová primeranosť bánk v SRDepartment of Finance (FEM)--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
5.
BT
Commodity options for agriculture
Tóth, M.Department of Finance (FEM)--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
6.
BT
Economic impacts of the corona crisis on selected hotels in Slovakia
Department of Finance (FEM)--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
7.
DTExchange rate risk in business after adopting euro in SlovakiaTóth, M.
Department of Finance (FEM)
--
SUA
Details of topic0 / 1--
8.
BTFinančná analýza podnikuTóth, M.Department of Finance (FEM)--
FEM
Details of topic1 / 1 Fráj, F.
9.
BTFinančná analýza podniku Serenčéš, P.
Department of Finance (FEM)
--
SUADetails of topic0 / --
--
10.
BTInvestovanie do zlata a drahých kovovRábek, T.Department of Finance (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1
11.
DT
Kryté dlhopisy v slovenskom hypotekárnom bankovníctve
Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
12.
DT
Opatrenia a nástroje ECB v čase koronakrízy a ich vplyv na finančné trhyBencová, T.Department of Finance (FEM)
--
SUA
Details of topic
1 / 1
Tarko, A.
13.
DTRiadenie rizika komerčnej poisťovneBencová, T.
Department of Finance (FEM)
--FEMDetails of topic1 / 1
14.
BT
The comparison of the reaction of the banking sector to the financial and the coronavirus crisis in Europe
Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
15.BTTvorba finančného plánu na základe výsledkov finančnej analýzy vo vybranom podnikuRábek, T.
Department of Finance (FEM)
--FEMDetails of topic1 / 1 Janovič, O.
16.BTÚroveň finančnej gramotnosti v SR a nástroje na podporu zvyšovania finančnej gramotnostiBencová, T.
Department of Finance (FEM)
--FEMDetails of topic
1 / 1
Hívešová, B.
17.DT
Virtuálnych meny a ich využitie - história, vývoj, rozdelenie, využitie
Serenčéš, P.Department of Finance (FEM)--
SUA
Details of topic
0 / 1--
18.
DT
Vplyv demografického vývoja na výšku vyplácaných dôchodkov z prvého a druhého dôchodkového piliera
Bencová, T.Department of Finance (FEM)
--
SUA
Details of topic
0 / 1--
19.
BT
Zadlženosť slovenských domácností a opatrenia na zamedzenie nadmerného zadlžovania obyvateľstva
Bencová, T.Department of Finance (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
Dobosová, E.
20.
DTZhodnotenie výkonnosti fariem z hľadiska ich veľkosti na území Slovenskej republiky Department of Finance (FEM)--
SUA
Details of topic
1 / --