Prehľad vypísaných tém - Katedra financií (FEM)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:

* | B | E | F | V | Z

Por.Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Určené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.BPBank loans for businesses in Slovakia and the influence of the financial crisisTóth, M.Katedra financií (FEM)--FEMPodrobnosti témy
0 / 1
--
2.
BP
Bank loans for businesses in Slovakia and the influence of the financial crisis
Tóth, M.Katedra financií (FEM)
B-MPAS
FEM
Podrobnosti témy0 / 1--
3.
DP
Exchange rate risk in business after adopting euro in Slovakia
Katedra financií (FEM)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
4.
BP
Finančná analýza podniku
Katedra financií (FEM)
--
FEMPodrobnosti témy1 / 1 Fráj, F.
5.
BPFinančná analýza podniku Katedra financií (FEM)
--
SPUPodrobnosti témy
0 / --
--
6.
DP
Virtuálnych meny a ich využitie - história, vývoj, rozdelenie, využitie
Serenčéš, P.
Katedra financií (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
7.
BP
Zhodnotenie likvidity v súbore poľnohospodárskych podnikov
Rábek, T.
Katedra financií (FEM)
--FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
8.DPZhodnotenie výkonnosti fariem z hľadiska ich veľkosti na území Slovenskej republiky
Katedra financií (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / --