Summary of topics offered - Department of Finance (FEM)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:

* | A | B | D | E | F | H | I | K | M | N | P | R | S | Š | T | V | Z | 1

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentProgrammeIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.DTAktuálne trendy a riziká v slovenskom bankovom sektoreBencová, T.Department of Finance (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--
2.BTAlternatívne zdroje financovania a ich využívanie v SRStrápeková, Z.Department of Finance (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Gajdošová, E.
3.DTAnalýza ukazovateľov finančnej situácie v podnikuStrápeková, Z.Department of Finance (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Paulínyová, Z.
4.BTBank loans for businesses in Slovakia and the influence of the financial crisisTóth, M.Department of Finance (FEM)B-IBASFEMDetails of topic1 / 1 Masaryková, L.
5.BTBank loans for businesses in Slovakia and the influence of the financial crisisTóth, M.Department of Finance (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Lauro, K.
6.BTBankové úvery a analýza ich ponuky vo vybraných komerčných bankách v SRHolúbek, I.Department of Finance (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Skokanovič, R.
7.DTBazilejské dohody o kapitáli a kapitálová primeranosť bánk v SRBencová, T.Department of Finance (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--
8.DTBusiness plan of a new companyRábek, T.Department of Finance (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Švajcerová, R.
9.BTDlhodobé  financovanie poľnohospodárskych podnikov prostredníctvom bankových úverov v SRRábek, T.Department of Finance (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Stračárová, M.
10.DTDopad implementácie smernice Basel III na bankový sektorBencová, T.Department of Finance (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--
11.DTDôsledky klimatickej zmeny a financovanie adaptačných opatrení v sektore poľnohospodárstvaHolúbek, I.Department of Finance (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--
12.DTExchange rate risk in business after adopting euro in SlovakiaTóth, M.Department of Finance (FEM)--SUADetails of topic0 / 1--
13.DTExchange rate risk management in companyTóth, M.Department of Finance (FEM)--SUADetails of topic0 / 1--
14.DTFinancovanie a prístup k úverom malých fariem v Slovenskej republikeTóth, M.Department of Finance (FEM)--SUADetails of topic0 / 1--
15.BTFinančná analýza podniku Serenčéš, P.Department of Finance (FEM)--SUADetails of topic0 / ----
16.DTFinančné nástroje ako alternatívna k nenávratným formám podpory v oblasti poľnohospodárstvaRábek, T.Department of Finance (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Netryová, D.
17.DTFinančno ekonomická analýza vybraného poľnohospodárskeho subjektuHolúbek, I.Department of Finance (FEM)--SUADetails of topic1 / 1 Straňák, D.
18.DTHodnotenie finančného zdravia vybraného poľnohospodárskeho podniku s využitím predikčných modelovBencová, T.Department of Finance (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--
19.DTHodnotenie finančného zdravia vybraného poľnohospodárskeho podniku s využitím predikčných modelovBencová, T.Department of Finance (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--
20.BTHypotekárne bankovníctvo v Slovenskej republikeBencová, T.Department of Finance (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--
21.BTInvestovanie do zlata a drahých kovovRábek, T.Department of Finance (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Tinák, M.
22.BTKapitálová primeranosť bánk v eurozóneBencová, T.Department of Finance (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--
23.BTKrátkodobé  financovanie poľnohospodárskych podnikov prostredníctvom bankových úverov v SRRábek, T.Department of Finance (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Mažgútová, P.
24.DTMajetková a kapitálová štruktúra vybraného poľnohospodárskeho subjektuHolúbek, I.Department of Finance (FEM)--SUADetails of topic0 / 1--
25.BTMonetary Policy of ECB and the Effect on Economy in SlovakiaTóth, M.Department of Finance (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Šimurda, A.
26.DTMožnosti financovania malých a stredných podnikovStrápeková, Z.Department of Finance (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Pavčeková, M.
27.DTMožnosti financovania slovenského poľnohospodárstva v súvislosti s adaptáciou na klimatickú zmenuRábek, T.Department of Finance (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Petrek, M.
28.BTNové trendy v oblasti využívania finančných technológiíHolúbek, I.Department of Finance (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--
29.DTPodmienky poskytovania úverov poľnohospodárom v krajinách V4Strápeková, Z.Department of Finance (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--
30.BTPozícia a výkonnosť vybranej komerčnej banky v SRStrápeková, Z.Department of Finance (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Szalayová, J.
31.DTResidential Property Prices in Slovakia since 2008 as an alternative to financial investments.Tóth, M.Department of Finance (FEM)I-IEDFEMDetails of topic1 / 1 Lycius, R.
32.DTRizikový fond ako nástroj na riadenie rizika v poľnohospodárstve v Slovenskej republikeTóth, M.Department of Finance (FEM)--SUADetails of topic0 / 1--
33.DTSpoločná poľnohospodárska politika pre roky 2021-2027 v Slovenskej republikeTóth, M.Department of Finance (FEM)--SUADetails of topic0 / 1--
34.BTSpotrebné úvery v krajinách V4Strápeková, Z.Department of Finance (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Bubáková, K.
35.DTSPP v novom programovacom období 2021-2027Rábek, T.Department of Finance (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Pagáčová, M.
36.BTSystém ochrany vkladov v Slovenskej republikeBencová, T.Department of Finance (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--
37.DTŠpecializované bankové inštitúcie na Slovensku a ich produktyStrápeková, Z.Department of Finance (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Sotáková, S.
38.DTŠtandardné a neštandardné nástroje menovej politiky ECBHolúbek, I.Department of Finance (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Hrehová, A.
39.BTTrendy elektronického bankovníctvaHolúbek, I.Department of Finance (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--
40.BTTrendy elektronického bankovníctvaHolúbek, I.Department of Finance (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--
41.DTVirtuálnych meny a ich využitie - história, vývoj, rozdelenie, využitieSerenčéš, P.Department of Finance (FEM)--SUADetails of topic0 / 1--
42.BTVplyv dotácií na hospodárenie a rozvoj fariem na Slovensku.Tóth, M.Department of Finance (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Felegiová, M.
43.DTVplyv menovej politiky na hospodársky vývoj na SlovenskuRábek, T.Department of Finance (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Guniš, F.
44.DTVývoj a perspektívy bankopoisťovníctva v Slovenskej republikeBencová, T.Department of Finance (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--
45.BTVývoj platidiel a meny na území SlovenskaStrápeková, Z.Department of Finance (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Bullová, D.
46.DTVývoj slovenského bankovníctva od roku 2009Strápeková, Z.Department of Finance (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Malatinský, M.
47.BTVývojové trendy elektronického bankovníctva a riziká s ním spojenéRábek, T.Department of Finance (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Repárová, D.
48.DTVýznam, postavenie a financovanie malých a stredných podnikov v SRHolúbek, I.Department of Finance (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Szakállas, K.
49.BTVýznam vypracovania podnikateľského a finančného plánu malého a stredného podnikuHolúbek, I.Department of Finance (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--
50.BTZhodnotenie likvidity v súbore poľnohospodárskych podnikovRábek, T.Department of Finance (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Janošťák, A.
51.DTZhodnotenie výkonnosti fariem z hľadiska ich veľkosti na území Slovenskej republiky Tóth, M.Department of Finance (FEM)--SUADetails of topic1 / -- Galbavá, V.
52.BT1. Zhodnotenie výhod a nevýhod bankopoistných produktov v Slovenskej republikeBencová, T.Department of Finance (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--