Prehľad vypísaných tém - Katedra hospodárskej politiky (FEM)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:

* | B | C | D | E | F | H | I | K | N | P | S | T | V | W | Z

Por.
TypNázov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracoviskoProgramUrčené pre
Podrobnosti
Obsadené/MaxRiešitelia
1.BP Comparison of export and import of Slovak republic and Germany
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
--SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
2.
BP
Bioeconomy Policies and Support in Slovakia
Lazorčáková, E.Katedra hospodárskej politiky (FEM)B-MPAAFEM
Podrobnosti témy
0 / 1--
3.DP
Blahobytná analýza slovenského trhu s cukrom
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy0 / 1--
4.DP
Brexit : An Analysis of Its Impact and Consequences
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / ----
5.
DPConsumer Willingness to Pay for Organic, Environmental and Country of Origin Attributes of Food ProductsNambuge, D. H.Katedra hospodárskej politiky (FEM)--SPUPodrobnosti témy
0 / --
--
6.DPDeterminanty exportu vybranej komodityBieleková, E.
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 2
Kohút, J.
7.
DP
Determinanty obchodu a zmena vzorov obchodovaniaLazorčáková, E.Katedra hospodárskej politiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
8.
BPDoes foreign aid exacerbate corruption in recipient countries?Nambuge, D. H.
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
B-MPASPUPodrobnosti témy
0 / --
--
9.
DPECONOMIC CONSEQUENCES OF BREXIT FOR THE UNITED KINGDOM
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
10.BP
ECONOMIC CONSEQUENCES OF BREXIT FOR THE UNITED KINGDOM
Nambuge, D. H.Katedra hospodárskej politiky (FEM)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
11.
BP
Ekonomika biopaliv
Pokrivčák, J.Katedra hospodárskej politiky (FEM)--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 2 Tomeček, A.
12.
BPEkonomika bioplynovej staniceSerenčéš, R.
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
13.
DP
Ekonomika bioplynovej stanice
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
--
FEMPodrobnosti témy0 / 1--
14.
DizP
Farming Employment in the EU: Current Challenges and Perspective
Qineti, A.
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
D-EPPA
FEMPodrobnosti témy0 / ----
15.DP
Hospodárska súťaž a obchodné praktiky vo vybranej potravinovej vertikále
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy0 / 1--
16.DizP
Impact of Agriculture and the Common Agriculture Policy of the EU on the Environment.
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
D-EPPA
FEM
Podrobnosti témy
0 / --
--
17.BPImpact of News on Commodity MarketsRajčániová, M.
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
B-MPAAFEMPodrobnosti témy
1 / 1
Reznik, M.
18.DPImpact of News on Commodity Markets
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
I-MERA
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
Slamková, D.
19.
DP
Impact of Regulations on Unfair Trade Practices in Food Supply Chain
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
I-MERS
SPU
Podrobnosti témy1 / 1
20.
BP
Inovačná schopnosť agropotravinárstva
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy0 / 1--
21.DPInterakcia medzi finančnými trhmi a komoditnými trhmi.Rajčániová, M.
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
22.
BP
International Business of SRPokrivčák, J.
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
23.DP
Investičná stratégia bioplynovej stanice pri zmene vstupnej suroviny
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
--FEMPodrobnosti témy
0 / 1
--
24.BP
Komparácia agroobchodu SR a ČR
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
25.
BPNekalé obchodné praktiky v potravinovej vertikáleRajčániová, M.Katedra hospodárskej politiky (FEM)
--
FEMPodrobnosti témy
1 / 1
26.
DP
Podpora exportu a zahraničného obchodu na Slovensku a v krajinách V4
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
--SPUPodrobnosti témy
0 / 1
--
27.
BPPolitika hospodárskej súťaže EÚ v agropotravinárskom sektoreKatedra hospodárskej politiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
28.
BP
Politiky a nástroje na podporu biohospodárstva v SRLazorčáková, E.
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
29.DizP
Poľnohospodársky podnik a podporná politika v podmienkach klimatickej zmeny
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
D-EMP
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
30.
DP
Potravinová bezpečnosť a plytvanie potravinami
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
31.
BPPotravinová bezpečnosť v strednej Európe: dostupnosť a prístup k potravinámKatedra hospodárskej politiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy0 / 1--
32.
BPPotravinová bezpečnosť v strednej Európe: stabilitaBieleková, E.
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
--FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
33.
DP
Prechod vybraného odvetvia na biohospodárstvo - prípadová štúdia
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
--
FEMPodrobnosti témy
0 / 2
--
34.DPPriame zahraničné investície
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
--
SPUPodrobnosti témy0 / ----
35.
DizP
Sharing Economy in AgriculturePokrivčák, J.Katedra hospodárskej politiky (FEM)D-EPPAFEMPodrobnosti témy
0 / --
--
36.
DP
SocioEconomic differences in fast food consumption- In case of Slovak Republic
Nambuge, D. H.
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
--
SPUPodrobnosti témy
0 / --
--
37.DizPSvetové finančné a komoditné trhyRajčániová, M.Katedra hospodárskej politiky (FEM)D-EPPFEMPodrobnosti témy
0 / 1
--
38.
DP
The Determinants of Foreign Direct Investment Inflows- In Case of Slovak republic
Nambuge, D. H.
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
I-MERASPUPodrobnosti témy
1 / 1
39.
DP
The Economic and employment Impacts of Shopping mall developments on regional Slovak cities
Katedra hospodárskej politiky (FEM)--
SPU
Podrobnosti témy
1 / --
40.
DP
The Interaction between Stock Prices and Commodity Markets
Rajčániová, M.Katedra hospodárskej politiky (FEM)I-MERSFEMPodrobnosti témy
1 / 1
41.
BP
Trends and Patterns in Foreign Trade
Lazorčáková, E.Katedra hospodárskej politiky (FEM)B-MPAAFEMPodrobnosti témy0 / 1
--
42.
DP
Vplyv brexitu na ekonomiku Spojeného kráľovstva a EÚ
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / --
43.
BP
Vplyv eurofondov na tvorbu pracovných miest v SR
Katedra hospodárskej politiky (FEM)--FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
44.
DizP
Vplyv poľnohospodárstva a Spoločnej Poľnohospodárskej Politiky EÚ na životné prostredie.
Pokrivčák, J.Katedra hospodárskej politiky (FEM)D-EPP
FEM
Podrobnosti témy
0 / ----
45.
DP
Vplyv regulácií na nekalé obchodné praktiky v potravinovej vertikále
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1 Valterová, S.
46.
BP
Vývojové tendencie zahraničného obchoduLazorčáková, E.Katedra hospodárskej politiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
47.
DizP
World Financial and Commodity Markets
Rajčániová, M.Katedra hospodárskej politiky (FEM)
D-EPPA
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
48.
BP
Zahraničný obchod Slovenska s vybranou komoditou
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
3 / --
49.
DizP
Zamestnanosť v poľnohospodárstve EÚ: Aktuálne výzvy a perspektívaQineti, A.Katedra hospodárskej politiky (FEM)
D-EPP
FEM
Podrobnosti témy0 / --
--
50.
DizP
Zdieľaná ekonomika v poľnohospodárstveKatedra hospodárskej politiky (FEM)
D-EPP
FEM
Podrobnosti témy
0 / --
--