Prehľad vypísaných tém - Katedra hospodárskej politiky (FEM)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:

* | A | B | C | D | E | F | I | M | P | S | T | Z

Por.
Typ
Názov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoProgramUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.
BP
Comparison of export and import of Slovak republic and GermanyPokrivčák, J.Katedra hospodárskej politiky (FEM)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
2.
DP
Analýza účtovnej závierky poľnohospodárskeho družstva
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
Kováčová, L.
3.
DP
Brexit : An Analysis of Its Impact and Consequences
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
4.
DPConsumer Willingness to Pay for Organic, Country of Origin Attributes of Food Products
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
I-MER
I-MERA
SPUPodrobnosti témy
0 / --
--
5.
DP
Consumer Willingness to Pay for Organic, Environmental and Country of Origin Attributes of Food ProductsKatedra hospodárskej politiky (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy
3 / --
Kopčeková, A.
Machová, A.
Gregušová, L.
6.
BP
Does foreign aid exacerbate corruption in recipient countries?
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
B-MPA
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
7.
DP
ECONOMIC CONSEQUENCES OF BREXIT FOR THE UNITED KINGDOM
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / -- Fesun, A.
8.BPECONOMIC CONSEQUENCES OF BREXIT FOR THE UNITED KINGDOM
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
9.DP
Economic impact of the Covid pandemic on the experience economy (with respect to tourism/travel industry)
Nambuge, D.Katedra hospodárskej politiky (FEM)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / ----
10.
BP
Ekonomika biopaliv
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 2
11.
DP
FDI in Developing countries
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
--SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
12.
BP
International Business of SR
Pokrivčák, J.
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
13.
BP
Medzinárodný obchod a vplyv pandémie Covid-19Katedra hospodárskej politiky (FEM)
--
FEMPodrobnosti témy1 / 1 Behúlová, S.
14.
DP
Podpora exportu a zahraničného obchodu na Slovensku a v krajinách V4
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
15.DPPozícia EÚ v medzinárodnom obchodePokrivčák, J.
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
--SPUPodrobnosti témy
1 / --
16.
DP
Priame zahraničné investície
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
17.
DP
SocioEconomic differences in fast food consumption- In case of Slovak RepublicNambuge, D.Katedra hospodárskej politiky (FEM)--SPU
Podrobnosti témy
1 / --
Sokolovská, M.
18.
DPThe Determinants of Foreign Direct Investment Inflows- In Case of Slovak republicNambuge, D.Katedra hospodárskej politiky (FEM)I-MERA
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
19.
DP
The Economic and employment Impacts of Shopping mall developments on regional Slovak cities
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / --
20.
BP
Zhodnotenie majetku podnikateľského subjektu
Serenčéš, R.
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
Kozár, P.