Summary of topics offered - Department of Accountancy (FEM)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:

* | D | M | Ú | Z

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentProgrammeIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.BTDlhodobý majetok v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektuNováková, P.Department of Accountancy (FEM)--FEMDetails of topic0 / 3--
2.DTMajetková a finančná situácia v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektuNováková, P.Department of Accountancy (FEM)--FEMDetails of topic0 / 2--
3.BTMajetková a finančná situácia v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektuNováková, P.Department of Accountancy (FEM)--FEMDetails of topic0 / 3--
4.DTMajetok, vlastné imanie a záväzky v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektuNováková, P.Department of Accountancy (FEM)--FEMDetails of topic0 / 2--
5.BTMajetok, vlastné imanie a záväzky v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektuNováková, P.Department of Accountancy (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--
6.DTMajetok, vlastné imanie a záväzky v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektu.Kočner, M.Department of Accountancy (FEM)--SUADetails of topic0 / ----
7.BTÚčtovanie a evidencia obežného majetku vo vybranom podnikuNováková, P.Department of Accountancy (FEM)--FEMDetails of topic0 / 2--
8.BTZdaňovanie príjmov fyzických osôb vo vybraných krajinách EÚKrajčírová, R.Department of Accountancy (FEM)B-UCTFEMDetails of topic2 / 1 Gunárová, N.
Naňová, S.
9.BTZdaňovanie príjmov fyzických osôb vo vybraných krajinách EÚFerenczi Vaňová, A.Department of Accountancy (FEM)B-UCTSUADetails of topic0 / 1--
10.BTZdaňovanie príjmov právnických osôb vo vybraných krajinách EÚFerenczi Vaňová, A.Department of Accountancy (FEM)B-UCTFEMDetails of topic0 / 1--
11.BTZdaňovanie príjmov právnických osôb vo vybraných krajinách EÚKrajčírová, R.Department of Accountancy (FEM)B-UCTFEMDetails of topic1 / 1 Paulíková, V.
12.DTZhodnotenie kalkulácie ceny vybraných mliečnych výrobkovFerenczi Vaňová, A.Department of Accountancy (FEM)I-EKPSUADetails of topic1 / 1 Hricová, V.
13.BTZhodnotenie miestneho poplatku za komunálny odpadKrajčírová, R.Department of Accountancy (FEM)B-UCTFEMDetails of topic1 / 2 Grmanová, L.
14.DTZhodnotenie miestneho poplatku za komunálny odpad vo vybraných obciachFerenczi Vaňová, A.Department of Accountancy (FEM)--SUADetails of topic1 / -- Poledník, T.
15.BTZhodnotenie miestnych daní a poplatkov vo vybraných obciachFerenczi Vaňová, A.Department of Accountancy (FEM)B-UCTSUADetails of topic1 / 1 Némová, A.
16.DTZhodnotenie miestnych daní a poplatkov vo vybraných obciachFerenczi Vaňová, A.Department of Accountancy (FEM)I-EKPFEMDetails of topic1 / 1 Nitryová, V.
17.BTZhodnotenie miestnych daní a poplatkov vo vybraných obciachFerenczi Vaňová, A.Department of Accountancy (FEM)B-UCTFEMDetails of topic1 / 1 Porubská, P.
18.DTZhodnotenie miestnych daní a poplatkov vo vybraných obciachKrajčírová, R.Department of Accountancy (FEM)I-EKPSUADetails of topic1 / 1 Borbélyová, E.
19.BTZhodnotenie vybraných daní v poľnohospodárskom družstveFerenczi Vaňová, A.Department of Accountancy (FEM)B-UCTFEMDetails of topic1 / 1 Bilická, L.
20.BTZhodnotenie vybraných nepriamych daní v daňovej sústave SRFerenczi Vaňová, A.Department of Accountancy (FEM)B-UCTSUADetails of topic0 / 1--
21.BTZhodnotenie vybraných nepriamych daní v daňovej sústave SRKrajčírová, R.Department of Accountancy (FEM)B-UCTFEMDetails of topic1 / 1 Pavelová, B.
22.BTZhodnotenie vybraných priamych daní v daňovej sústave SRKrajčírová, R.Department of Accountancy (FEM)B-UCTFEMDetails of topic2 / 1 Benďáková, T.
Bujna, D.
23.BTZhodnotenie vybraných priamych daní v daňovej sústave SRFerenczi Vaňová, A.Department of Accountancy (FEM)B-UCTFEMDetails of topic1 / 1 Obložinská, E.
24.BTZhodnotenie vybraných priamych daní v daňovej sústave SRFerenczi Vaňová, A.Department of Accountancy (FEM)B-UCTFEMDetails of topic1 / 1 Šišmišová, L.
25.BTZhodnotenie vybraných priamych daní v daňovej sústave SRKrajčírová, R.Department of Accountancy (FEM)B-UCTFEMDetails of topic1 / 2 Greškovič, E.