Prehľad vypísaných tém - Katedra účtovníctva (FEM)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Vedúci témy:

* | D | M | Ú

Por.Typ
Názov témy
Vedúci práceGarantujúce pracoviskoUrčené pre
Podrobnosti
Obsadené/MaxRiešitelia
1.BP
Dlhodobý majetok v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektu
Katedra účtovníctva (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / 3--
2.
BP
Majetková a finančná situácia v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektu
Nováková, P.Katedra účtovníctva (FEM)
FEM
Podrobnosti témy0 / 3--
3.
DP
Majetková a finančná situácia v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektu
Katedra účtovníctva (FEM)
FEM
Podrobnosti témy
0 / 2
--
4.
BP
Majetok, vlastné imanie a záväzky v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektu
Katedra účtovníctva (FEM)
FEMPodrobnosti témy0 / 1--
5.
DP
Majetok, vlastné imanie a záväzky v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektuNováková, P.
Katedra účtovníctva (FEM)
FEM
Podrobnosti témy
0 / 2
--
6.
DP
Majetok, vlastné imanie a záväzky v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektu.
Katedra účtovníctva (FEM)
SPUPodrobnosti témy1 / --
7.BPÚčtovanie a evidencia obežného majetku vo vybranom podniku
Katedra účtovníctva (FEM)
FEMPodrobnosti témy0 / 2--