Prehľad vypísaných tém - Katedra účtovníctva (FEM)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:

* | A | D | I | K | M | P | S | Ú | V | Z

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoProgramUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.BPAnalýza štruktúry majetku a zdrojov majetku vybraného podnikateľského subjektuBojňanský, J.Katedra účtovníctva (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 2--
2.BPDlhodobý majetok v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektuNováková, P.Katedra účtovníctva (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 3--
3.BPInventarizácia zásob a jej vysporiadanieKočner, M.Katedra účtovníctva (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 2 Španková, V.
4.BPKontrola vecnej správnosti účtovných zápisovLátečková, A.Katedra účtovníctva (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 2--
5.BPMajetková a finančná situácia v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektuNováková, P.Katedra účtovníctva (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 3--
6.DPMajetková a finančná situácia v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektuNováková, P.Katedra účtovníctva (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 2--
7.DPMajetková a finančná situácia v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektuKočner, M.Katedra účtovníctva (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 2--
8.DPMajetok, vlastné imanie a záväzky v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektuNováková, P.Katedra účtovníctva (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 2--
9.BPMajetok, vlastné imanie a záväzky v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektuNováková, P.Katedra účtovníctva (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
10.DPMajetok, vlastné imanie a záväzky v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektu.Kočner, M.Katedra účtovníctva (FEM)--SPUPodrobnosti témy0 / ----
11.BPProblematika analytickej evidencie v podvojnom účtovníctve.Látečková, A.Katedra účtovníctva (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
12.BPSkvalitnenie podsystému zásoby vo vybranom podnikateľskom subjekteKučera, M.Katedra účtovníctva (FEM)B-UCTFEMPodrobnosti témy1 / 2 Udermanová, A.
13.BPSoftvérové riešenie podvojného účtovníctvaLátečková, A.Katedra účtovníctva (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 2--
14.BPÚčtovanie a evidencia obežného majetku vo vybranom podnikuNováková, P.Katedra účtovníctva (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 2--
15.BPÚčtovanie a evidencia dlhodobého majetkuLátečková, A.Katedra účtovníctva (FEM)--FEMPodrobnosti témy2 / 1 Lackovičová, A.
Bolechová, K.
16.BPÚčtovanie a evidencia krátkodobého majetkuLátečková, A.Katedra účtovníctva (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 2--
17.BPÚčtovanie a evidencia zásobLátečková, A.Katedra účtovníctva (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 2--
18.DPÚčtovanie o majetku, vlastnom imaní a záväzkoch v účtovnej jednotkeStuchlý, P.Katedra účtovníctva (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 2--
19.BPÚčtovanie pohľadávok a záväzkov v podvojnom účtovníctveLátečková, A.Katedra účtovníctva (FEM)--SPUPodrobnosti témy0 / 2--
20.BPÚčtovné a daňové aspekty odpisov vo vybranom podnikateľskom subjekteBojňanský, J.Katedra účtovníctva (FEM)B-UCTFEMPodrobnosti témy0 / 2--
21.BPÚčtovníctvo ako významný zdroj objektívnych informáciíLátečková, A.Katedra účtovníctva (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
22.BPVedenie účtovníctva vo vybranom podnikuLátečková, A.Katedra účtovníctva (FEM)--FEMPodrobnosti témy2 / 2 Makarová, A.
Jacková, A.
23.BPVedenie účtovníctva vo vybranom podniku s podporou softvérového spracovaniaLátečková, A.Katedra účtovníctva (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
24.DPVyužitie informácií z účtovnej závierky v manažmente účtovnej jednotkyStuchlý, P.Katedra účtovníctva (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 2--
25.BPZdaňovanie príjmov fyzických osôb vo vybraných krajinách EÚKrajčírová, R.Katedra účtovníctva (FEM)B-UCTFEMPodrobnosti témy2 / 1 Gunárová, N.
Naňová, S.
26.BPZdaňovanie príjmov právnických osôb vo vybraných krajinách EÚKrajčírová, R.Katedra účtovníctva (FEM)B-UCTFEMPodrobnosti témy1 / 1 Paulíková, V.
27.BPZhodnotenie miestneho poplatku za komunálny odpadKrajčírová, R.Katedra účtovníctva (FEM)B-UCTFEMPodrobnosti témy1 / 2 Grmanová, L.
28.DPZhodnotenie miestnych daní a poplatkov vo vybraných obciachKrajčírová, R.Katedra účtovníctva (FEM)I-EKPSPUPodrobnosti témy1 / 1 Borbélyová, E.
29.BPZhodnotenie nákladového účtovníctva vo vybranom podnikateľskom subjekteŠkorecová, E.Katedra účtovníctva (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 2 Szapáry, R.
30.BPZhodnotenie problémov financovania obecného rozpočtuKočner, M.Katedra účtovníctva (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 2 Palušová, S.
31.BPZhodnotenie procesu zostavovania prehľadu peňažných tokov vo vybranom podnikateľskom subjekteBojňanský, J.Katedra účtovníctva (FEM)B-UCTFEMPodrobnosti témy0 / 1--
32.BPZhodnotenie účtovných informácií vo vnútropodnikovom riadení podnikuKočner, M.Katedra účtovníctva (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 2 Suchá, D.
33.BPZhodnotenie vplyvu daňového systému vo vybranom podnikateľskom subjekteBojňanský, J.Katedra účtovníctva (FEM)B-UCTFEMPodrobnosti témy0 / 2--
34.BPZhodnotenie vybraných nepriamych daní v daňovej sústave SRKrajčírová, R.Katedra účtovníctva (FEM)B-UCTFEMPodrobnosti témy1 / 1 Pavelová, B.
35.BPZhodnotenie vybraných priamych daní v daňovej sústave SRKrajčírová, R.Katedra účtovníctva (FEM)B-UCTFEMPodrobnosti témy2 / 1 Benďáková, T.
Bujna, D.
36.BPZhodnotenie vybraných priamych daní v daňovej sústave SRKrajčírová, R.Katedra účtovníctva (FEM)B-UCTFEMPodrobnosti témy1 / 2 Greškovič, E.