Summary of topics offered - Department of Accountancy (FEM)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:

* | A | D | E | I | K | M | N | P | S | U | Ú | V | Z

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentProgrammeIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.BTÚčtovanie a evidencia obežného majetku vo vybranom podnikuNováková, P.Department of Accountancy (FEM)--FEMDetails of topic0 / 2--
2.BTÚčtovanie a evidencia zvierat vo vybranom poľnohospodárskom podnikuKošovská, I.Department of Accountancy (FEM)B-UCTFEMDetails of topic2 / 2 Matejková, L.
Krepušová, T.
3.BTÚčtovanie a evidencia dlhodobého majetkuLátečková, A.Department of Accountancy (FEM)--FEMDetails of topic2 / 1 Bolechová, K.
Lackovičová, A.
4.BTÚčtovanie a evidencia krátkodobého majetkuLátečková, A.Department of Accountancy (FEM)--FEMDetails of topic2 / 2 Kondraťuková, D.
Brisudová, V.
5.BTÚčtovanie a evidencia zásobLátečková, A.Department of Accountancy (FEM)--FEMDetails of topic1 / 2 Gombárová, K.
6.BTÚčtovanie pohľadávok a záväzkov v podvojnom účtovníctveLátečková, A.Department of Accountancy (FEM)--SUADetails of topic2 / 2 Brisudová, P.
Dovičák, P.
7.BTÚčtovná závierka a možnosti využitia informácií v manažmente podnikuKošovská, I.Department of Accountancy (FEM)B-UCTFEMDetails of topic0 / 1--
8.BTÚčtovné a daňové aspekty odpisov vo vybranom podnikateľskom subjekteBojňanský, J.Department of Accountancy (FEM)B-UCTFEMDetails of topic0 / 2--
9.BTÚčtovníctvo ako významný zdroj objektívnych informáciíLátečková, A.Department of Accountancy (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--