Prehľad vypísaných tém - Katedra účtovníctva (FEM)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:

* | A | D | E | I | M | N | S | Š | T | U | Ú | V | Z

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.DP
Majetková a finančná situácia v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektu
Nováková, P.Katedra účtovníctva (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 2
--
2.
BP
Majetková a finančná situácia v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektu
Nováková, P.
Katedra účtovníctva (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 3--
3.DP
Majetková a finančná situácia v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektu
Katedra účtovníctva (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
2 / 2
4.
BP
Majetok, vlastné imanie a záväzky v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektu
Nováková, P.Katedra účtovníctva (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
5.
DP
Majetok, vlastné imanie a záväzky v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektu
Nováková, P.
Katedra účtovníctva (FEM)
--
FEMPodrobnosti témy
0 / 2
--
6.
DP
Majetok, vlastné imanie a záväzky v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektu.Katedra účtovníctva (FEM)--
SPU
Podrobnosti témy
1 / --
7.DP
Marketingové nástroje a ich informačná podpora
Látečková, A.
Katedra účtovníctva (FEM)
--
FEMPodrobnosti témy
0 / 2
--