Prehľad vypísaných tém - Katedra účtovníctva (FEM)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:

* | A | D | E | I | M | N | S | Š | T | U | Ú | V | Z

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Určené prePodrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.DizP
Signifikácia informačných systémov v marketingu.
Katedra účtovníctva (FEM)
D-AOM
SPU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
2.BP
Skvalitnenie podsystému zásoby vo vybranom podnikateľskom subjekte
Kučera, M.
Katedra účtovníctva (FEM)
B-UCT
FEM
Podrobnosti témy1 / 2 Udermanová, A.
3.
BP
Skvalitňovanie podsystému Dlhodobý majetok v informačnom systéme vybraného podnikateľského subjektu
Katedra účtovníctva (FEM)
--FEMPodrobnosti témy0 / 2--
4.BPSkvalitňovanie podsystému Pracovné sily v informačnom systéme vybraného podnikateľského subjektu
Katedra účtovníctva (FEM)
--FEMPodrobnosti témy
1 / 2
Budzáková, J.
5.BPSkvalitňovanie podsystému Účtovníctvo v informačnom systéme vybraného podnikateľského subjektuKučera, M.
Katedra účtovníctva (FEM)
--
FEMPodrobnosti témy0 / 2
--
6.
BPSkvalitňovanie podsystému Zásoby v informačnom systéme vybraného podnikateľského subjektuKatedra účtovníctva (FEM)--FEM
Podrobnosti témy
0 / 2
--
7.
BP
Sledovanie nákladov a výnosov vo vybranom podnikateľskom subjekte
Škorecová, E.Katedra účtovníctva (FEM)
--
FEMPodrobnosti témy
2 / 2
8.DP
Sledovanie nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia vo vybranom podnikateľskom subjekte
Škorecová, E.Katedra účtovníctva (FEM)--SPUPodrobnosti témy
0 / 1
--