Summary of topics offered - Department of Accountancy (FEM)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:

* | A | D | E | I | M | N | S | Š | T | U | Ú | V | Z

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising departmentProgrammeIntended forDetails
Occupied/Max.
Project participants
1.
BT
Zdaňovanie príjmov fyzických osôb vo vybraných krajinách EÚFerenczi Vaňová, A.Department of Accountancy (FEM)B-UCTFEMDetails of topic
2 / 2
2.
DisTZdokonaľovanie vnútropodnikového kontrolného systému ako významného nástroja pre riadenie a rozhodovanie.Department of Accountancy (FEM)
D-EMP
FEMDetails of topic
0 / 2
--
3.
BT
Zhodnotenie dane z príjmov právnických osôb vo vybraných krajinách EÚ
Department of Accountancy (FEM)
B-UCT
FEMDetails of topic3 / 1 Vojtelová, B.
Raffáčová, M.
Fazekašová, N.
4.
BT
Zhodnotenie miestneho poplatku za komunálny odpad vo vybraných obciachFerenczi Vaňová, A.Department of Accountancy (FEM)
B-UCT
FEM
Details of topic
2 / 2
5.BT
Zhodnotenie miestnych daní a poplatkov vo vybraných obciach
Department of Accountancy (FEM)
B-UCT
FEM
Details of topic2 / 2
6.
BT
Zhodnotenie nákladového účtovníctva vo vybranom podnikateľskom subjekte
Department of Accountancy (FEM)
--SUA
Details of topic
1 / 1
7.
BT
Zhodnotenie podsystému dlhodobého majetku vo vybranom podnikateľskom subjekteKučera, M.Department of Accountancy (FEM)
--
SUADetails of topic
0 / 2
--
8.
BTZhodnotenie problémov financovania obecného rozpočtu
Department of Accountancy (FEM)
--FEMDetails of topic
2 / 2
9.BTZhodnotenie procesu zostavovania prehľadu peňažných tokov vo vybranom podnikateľskom subjekteDepartment of Accountancy (FEM)B-UCT
FEM
Details of topic
0 / 1
--
10.
DT
Zhodnotenie systému kalkulácií vo vybranom podnikateľskom subjekte
Škorecová, E.
Department of Accountancy (FEM)
--
SUA
Details of topic0 / 1--
11.
BT
Zhodnotenie systému kalkulácií vo vybranom podnikateľskom subjekte
Škorecová, E.
Department of Accountancy (FEM)
--
SUA
Details of topic2 / 2 Braunová, M.
Dobaiová, P.
12.
DT
Zhodnotenie transformácie výsledku hospodárenia na základ dane
Department of Accountancy (FEM)
I-EKP
SUA
Details of topic0 / 1
--
13.
BT
Zhodnotenie účtovných informácií vo vnútropodnikovom riadení podniku
Kočner, M.Department of Accountancy (FEM)--
FEM
Details of topic
2 / 2
14.
BT
Zhodnotenie vplyvu daňového systému vo vybranom podnikateľskom subjekte
Bojňanský, J.
Department of Accountancy (FEM)
B-UCT
FEM
Details of topic
0 / 2
--
15.
BT
Zhodnotenie vybraných nepriamych daní v daňovej sústave SRDepartment of Accountancy (FEM)
B-UCT
FEM
Details of topic
1 / 1
Nepeľová, A.
16.BTZhodnotenie vybraných priamych daní v daňovej sústave SRDepartment of Accountancy (FEM)B-UCTFEMDetails of topic2 / 2 Šípošová, M.
Szombathová, M.
17.
DT
Zhodnotenie využívania elektronického bankovníctva v SR
Kučera, M.
Department of Accountancy (FEM)
--FEMDetails of topic0 / 2
--