Summary of topics offered - Department of Accountancy (FEM)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:

* | A | D | I | K | M | P | S | Ú | V | Z

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentProgrammeIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.BTZdaňovanie príjmov fyzických osôb vo vybraných krajinách EÚKrajčírová, R.Department of Accountancy (FEM)B-UCTFEMDetails of topic2 / 1 Naňová, S.
Gunárová, N.
2.BTZdaňovanie príjmov právnických osôb vo vybraných krajinách EÚKrajčírová, R.Department of Accountancy (FEM)B-UCTFEMDetails of topic1 / 1 Paulíková, V.
3.BTZhodnotenie miestneho poplatku za komunálny odpadKrajčírová, R.Department of Accountancy (FEM)B-UCTFEMDetails of topic1 / 2 Grmanová, L.
4.DTZhodnotenie miestnych daní a poplatkov vo vybraných obciachKrajčírová, R.Department of Accountancy (FEM)I-EKPSUADetails of topic1 / 1 Borbélyová, E.
5.BTZhodnotenie nákladového účtovníctva vo vybranom podnikateľskom subjekteŠkorecová, E.Department of Accountancy (FEM)--FEMDetails of topic1 / 2 Szapáry, R.
6.BTZhodnotenie problémov financovania obecného rozpočtuKočner, M.Department of Accountancy (FEM)--FEMDetails of topic1 / 2 Palušová, S.
7.BTZhodnotenie procesu zostavovania prehľadu peňažných tokov vo vybranom podnikateľskom subjekteBojňanský, J.Department of Accountancy (FEM)B-UCTFEMDetails of topic0 / 1--
8.BTZhodnotenie účtovných informácií vo vnútropodnikovom riadení podnikuKočner, M.Department of Accountancy (FEM)--FEMDetails of topic1 / 2 Suchá, D.
9.BTZhodnotenie vplyvu daňového systému vo vybranom podnikateľskom subjekteBojňanský, J.Department of Accountancy (FEM)B-UCTFEMDetails of topic0 / 2--
10.BTZhodnotenie vybraných nepriamych daní v daňovej sústave SRKrajčírová, R.Department of Accountancy (FEM)B-UCTFEMDetails of topic1 / 1 Pavelová, B.
11.BTZhodnotenie vybraných priamych daní v daňovej sústave SRKrajčírová, R.Department of Accountancy (FEM)B-UCTFEMDetails of topic2 / 1 Benďáková, T.
Bujna, D.
12.BTZhodnotenie vybraných priamych daní v daňovej sústave SRKrajčírová, R.Department of Accountancy (FEM)B-UCTFEMDetails of topic1 / 2 Greškovič, E.