Summary of topics offered - Department of Crop Production and Grassland Ecosystems (FAaFR)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Topic supervisor:

* | A | E | K | N | R | T | V

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.DTAgronomický rozbor pestovania kapusty repkovej pravej na podniku Agroseed s.r.oPačuta, V.Department of Crop Production and Grassland Ecosystems (FAaFR)SUADetails of topic0 / 1--
2.DTAgronomický rozbor pestovania kapusty repkovej pravej na podniku Agroseed s.r.oPačuta, V.Department of Crop Production and Grassland Ecosystems (FAaFR)SUADetails of topic1 / 1 Peškovič, D.
3.BTAgronomický rozbor pestovania obilnín na podniku SHR ŠimončíkPačuta, V.Department of Crop Production and Grassland Ecosystems (FAaFR)FAaFRDetails of topic1 / 1 Šimončík, P.
4.DTAnalýza interakčného pôsobenia ročníka, odrody a hnojenia na úrodu vybraných druhov poľných plodínErnst, D.Department of Crop Production and Grassland Ecosystems (FAaFR)SUADetails of topic0 / 2--
5.BTAnalýza manažmentu pestovania vybranej poľnej plodiny vo vybranom poľnohospodárskom subjekteErnst, D.Department of Crop Production and Grassland Ecosystems (FAaFR)SUADetails of topic0 / 2--
6.DTEliminácia vodného stresu poľných plodín prostredníctvom stimulátorov rastuErnst, D.Department of Crop Production and Grassland Ecosystems (FAaFR)SUADetails of topic0 / 2--
7.BTKlimatická zmena a jej vplyv na štruktúru osevných postupov EurópyErnst, D.Department of Crop Production and Grassland Ecosystems (FAaFR)SUADetails of topic0 / 1--
8.BTNanotechnológie a ich využitie v poľnohospodárstveErnst, D.Department of Crop Production and Grassland Ecosystems (FAaFR)SUADetails of topic0 / 2--
9.DTRozbor pestovania repy cukrovej na podniku PD JelšovcePačuta, V.Department of Crop Production and Grassland Ecosystems (FAaFR)FAaFRDetails of topic1 / 1 Cok, M.
10.BTTechnológia pestovania kapusty repkovej pravejPačuta, V.Department of Crop Production and Grassland Ecosystems (FAaFR)FAaFRDetails of topic1 / 1 Macko, L.
11.DTVýskum vplyvu foliárnej aplikácie nanočastíc vybraných chemických prvkov na produkčné, nutričné a fyziologické parametre produkcie slnečnice ročnejErnst, D.Department of Crop Production and Grassland Ecosystems (FAaFR)SUADetails of topic0 / 2--