Summary of topics offered - Department of Crop Production and Grassland Ecosystems (FAaFR)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Topic supervisor:

* | A | E | K | N | V

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising department
Intended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.
DT
Analýza interakčného pôsobenia ročníka, odrody a hnojenia na úrodu vybraných druhov poľných plodínErnst, D.Department of Crop Production and Grassland Ecosystems (FAaFR)SUADetails of topic
0 / 2
--
2.
BT
Analýza manažmentu pestovania vybranej poľnej plodiny vo vybranom poľnohospodárskom subjekteErnst, D.Department of Crop Production and Grassland Ecosystems (FAaFR)SUADetails of topic0 / 2
--
3.
DT
Eliminácia vodného stresu poľných plodín prostredníctvom stimulátorov rastu
Ernst, D.Department of Crop Production and Grassland Ecosystems (FAaFR)SUADetails of topic
0 / 2
--
4.BT
Klimatická zmena a jej vplyv na štruktúru osevných postupov Európy
Ernst, D.Department of Crop Production and Grassland Ecosystems (FAaFR)SUA
Details of topic
0 / 1
--
5.
BT
Nanotechnológie a ich využitie v poľnohospodárstveErnst, D.Department of Crop Production and Grassland Ecosystems (FAaFR)
SUA
Details of topic
0 / 2
--
6.
DT
Vplyv rôznej formy síry na rastovo-produkčné ukazovatele lucerny siatejDepartment of Crop Production and Grassland Ecosystems (FAaFR)FAaFRDetails of topic
1 / 1
7.DT
Výskum vplyvu foliárnej aplikácie nanočastíc vybraných chemických prvkov na produkčné, nutričné a fyziologické parametre produkcie slnečnice ročnej
Department of Crop Production and Grassland Ecosystems (FAaFR)
SUADetails of topic0 / 2--