Prehľad vypísaných tém - Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:

* | A | E | F | K | N | R | S | T | V

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Určené prePodrobnostiObsadené/Max
Riešitelia
1.
DP
Agronomický rozbor pestovania kapusty repkovej pravej na podniku Agroseed s.r.o
Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
2.
DP
Agronomický rozbor pestovania kapusty repkovej pravej na podniku Agroseed s.r.oPačuta, V.Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)--SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
3.BP
Agronomický rozbor pestovania kapusty repkovej pravej na podniku PoľnoBEGA s.r.o. Veľké Lovce
Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / 1--
4.
BP
Agronomický rozbor pestovania obilnín na podniku SHR Šimončík
Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
1 / 1
Šimončík, P.
5.
DP
Analýza interakčného pôsobenia ročníka, odrody a hnojenia na úrodu vybraných druhov poľných plodín
Ernst, D.Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy0 / 2--
6.BPAnalýza manažmentu pestovania vybranej poľnej plodiny vo vybranom poľnohospodárskom subjekteErnst, D.
Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti témy0 / 2--
7.
BP
Analýza pestovania repy cukrovej na PD Abrahám
Pačuta, V.
Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
8.
DP
Analýza pestovania repy cukrovej na PD Abrahám
Pačuta, V.
Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
9.
DP
Eliminácia vodného stresu poľných plodín prostredníctvom stimulátorov rastu
Ernst, D.Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)--SPU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
10.
DizPFormovanie produkčného procesu slnečnice ročnej prostredníctvom aplikácie stimulačne pôsobiacich látok (denná forma)Černý, I.Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
D-SRP
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1--
11.
BP
Klimatická zmena a jej vplyv na štruktúru osevných postupov Európy
Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1--
12.
BP
Nanotechnológie a ich využitie v poľnohospodárstveErnst, D.Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
13.DPRozbor pestovania repy cukrovej na podniku PD JelšovcePačuta, V.Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti témy1 / 1
14.
DP
Sortiment potravinárskych produktov pre vegansky spôsob životaKatedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti témy1 / 1
15.
BP
Technológia pestovania kapusty repkovej pravejPačuta, V.Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti témy
1 / 1
16.
DizP
Vplyv bioprípravkov a pôdnych absorbentov na produkciu a kvalitu kapusty repkovej pravej (externá forma)Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
D-SRP
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
17.
DizP
Vplyv bioprípravkov a pôdnych absorbentov na produkciu a kvalitu slnečnice ročnej (externá forma)Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
D-SRP
FAPZ
Podrobnosti témy
0 / 1
--
18.
DP
Vplyv rôznej formy síry na rastovo-produkčné ukazovatele lucerny siatej
Kovár, P.Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti témy1 / 1
19.
DP
Výskum vplyvu foliárnej aplikácie nanočastíc vybraných chemických prvkov na produkčné, nutričné a fyziologické parametre produkcie slnečnice ročnej
Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 2
--