Summary of topics offered - Department of Crop Production and Grassland Ecosystems (FAaFR)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Topic supervisor:

* | A | E | K | N | V

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising departmentIntended forDetails
Occupied/Max.
Project participants
1.
DT
Analýza interakčného pôsobenia ročníka, odrody a hnojenia na úrodu vybraných druhov poľných plodín
Ernst, D.Department of Crop Production and Grassland Ecosystems (FAaFR)
SUA
Details of topic
0 / 2--
2.BT
Analýza manažmentu pestovania vybranej poľnej plodiny vo vybranom poľnohospodárskom subjekte
Department of Crop Production and Grassland Ecosystems (FAaFR)
SUA
Details of topic
0 / 2
--
3.
DT
Eliminácia vodného stresu poľných plodín prostredníctvom stimulátorov rastu
Department of Crop Production and Grassland Ecosystems (FAaFR)SUA
Details of topic
0 / 2
--
4.
BT
Klimatická zmena a jej vplyv na štruktúru osevných postupov EurópyErnst, D.
Department of Crop Production and Grassland Ecosystems (FAaFR)
SUA
Details of topic
0 / 1
--
5.
BT
Nanotechnológie a ich využitie v poľnohospodárstveErnst, D.
Department of Crop Production and Grassland Ecosystems (FAaFR)
SUA
Details of topic
0 / 2
--
6.
DTVplyv rôznej formy síry na rastovo-produkčné ukazovatele lucerny siatejKovár, P.
Department of Crop Production and Grassland Ecosystems (FAaFR)
FAaFRDetails of topic1 / 1
7.
DTVýskum vplyvu foliárnej aplikácie nanočastíc vybraných chemických prvkov na produkčné, nutričné a fyziologické parametre produkcie slnečnice ročnejDepartment of Crop Production and Grassland Ecosystems (FAaFR)
SUA
Details of topic
0 / 2
--