Summary of topics offered - Department of Crop Production and Grassland Ecosystems (FAaFR)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:

* | A | E | F | K | N | R | S | T | V

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising department
Programme
Intended for
Details
Occupied/Max.Project participants
1.
DT
Agronomický rozbor pestovania kapusty repkovej pravej na podniku Agroseed s.r.oDepartment of Crop Production and Grassland Ecosystems (FAaFR)
--
SUADetails of topic
0 / 1
--
2.DT
Agronomický rozbor pestovania kapusty repkovej pravej na podniku Agroseed s.r.o
Department of Crop Production and Grassland Ecosystems (FAaFR)
--
SUA
Details of topic1 / 1 Peškovič, D.
3.
BTAgronomický rozbor pestovania kapusty repkovej pravej na podniku PoľnoBEGA s.r.o. Veľké Lovce
Department of Crop Production and Grassland Ecosystems (FAaFR)
--
SUADetails of topic
0 / 1
--
4.
BT
Agronomický rozbor pestovania obilnín na podniku SHR ŠimončíkPačuta, V.
Department of Crop Production and Grassland Ecosystems (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
1 / 1 Šimončík, P.
5.
DTAnalýza interakčného pôsobenia ročníka, odrody a hnojenia na úrodu vybraných druhov poľných plodínDepartment of Crop Production and Grassland Ecosystems (FAaFR)--
SUA
Details of topic
0 / 2
--
6.
BT
Analýza manažmentu pestovania vybranej poľnej plodiny vo vybranom poľnohospodárskom subjekte
Department of Crop Production and Grassland Ecosystems (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 2
--
7.BTAnalýza pestovania repy cukrovej na PD AbrahámDepartment of Crop Production and Grassland Ecosystems (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
8.
DT
Analýza pestovania repy cukrovej na PD AbrahámPačuta, V.Department of Crop Production and Grassland Ecosystems (FAaFR)--FAaFRDetails of topic0 / 1--
9.DTEliminácia vodného stresu poľných plodín prostredníctvom stimulátorov rastuDepartment of Crop Production and Grassland Ecosystems (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 2
--
10.
DisTFormovanie produkčného procesu slnečnice ročnej prostredníctvom aplikácie stimulačne pôsobiacich látok (denná forma)Department of Crop Production and Grassland Ecosystems (FAaFR)
D-SRP
FAaFR
Details of topic
0 / 1
--
11.BT
Klimatická zmena a jej vplyv na štruktúru osevných postupov Európy
Department of Crop Production and Grassland Ecosystems (FAaFR)--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
12.
BT
Nanotechnológie a ich využitie v poľnohospodárstve
Department of Crop Production and Grassland Ecosystems (FAaFR)
--
SUA
Details of topic
0 / 2
--
13.
DT
Rozbor pestovania repy cukrovej na podniku PD Jelšovce
Department of Crop Production and Grassland Ecosystems (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic
1 / 1
Cok, M.
14.
DT
Sortiment potravinárskych produktov pre vegansky spôsob života
Department of Crop Production and Grassland Ecosystems (FAaFR)
--
FAaFR
Details of topic1 / 1 Vargová, V.
15.
BTTechnológia pestovania kapusty repkovej pravejPačuta, V.Department of Crop Production and Grassland Ecosystems (FAaFR)--
FAaFR
Details of topic
1 / 1
16.
DisT
Vplyv bioprípravkov a pôdnych absorbentov na produkciu a kvalitu kapusty repkovej pravej (externá forma)
Department of Crop Production and Grassland Ecosystems (FAaFR)
D-SRP
SUADetails of topic0 / 1--
17.
DisT
Vplyv bioprípravkov a pôdnych absorbentov na produkciu a kvalitu slnečnice ročnej (externá forma)Pačuta, V.
Department of Crop Production and Grassland Ecosystems (FAaFR)
D-SRP
FAaFR
Details of topic0 / 1--
18.
DT
Vplyv rôznej formy síry na rastovo-produkčné ukazovatele lucerny siatej
Department of Crop Production and Grassland Ecosystems (FAaFR)--
FAaFR
Details of topic
1 / 1 Herko, D.
19.
DT
Výskum vplyvu foliárnej aplikácie nanočastíc vybraných chemických prvkov na produkčné, nutričné a fyziologické parametre produkcie slnečnice ročnejErnst, D.Department of Crop Production and Grassland Ecosystems (FAaFR)--SUA
Details of topic
0 / 2
--