Summary of topics offered - Department of Crop Production and Grassland Ecosystems (FAaFR)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Topic supervisor:

* | A | E | K | N | V

Ord.TypeTopicThesis supervisor
Supervising department
Intended forDetails
Occupied/Max.
Project participants
1.
DT
Analýza interakčného pôsobenia ročníka, odrody a hnojenia na úrodu vybraných druhov poľných plodín
Ernst, D.Department of Crop Production and Grassland Ecosystems (FAaFR)SUADetails of topic0 / 2--
2.
BTAnalýza manažmentu pestovania vybranej poľnej plodiny vo vybranom poľnohospodárskom subjekteErnst, D.Department of Crop Production and Grassland Ecosystems (FAaFR)
SUA
Details of topic
0 / 2
--
3.
DT
Eliminácia vodného stresu poľných plodín prostredníctvom stimulátorov rastu
Department of Crop Production and Grassland Ecosystems (FAaFR)
SUA
Details of topic0 / 2
--
4.BTKlimatická zmena a jej vplyv na štruktúru osevných postupov EurópyErnst, D.Department of Crop Production and Grassland Ecosystems (FAaFR)SUA
Details of topic
0 / 1
--
5.
BT
Nanotechnológie a ich využitie v poľnohospodárstve
Ernst, D.Department of Crop Production and Grassland Ecosystems (FAaFR)SUA
Details of topic
0 / 2
--
6.
DT
Vplyv rôznej formy síry na rastovo-produkčné ukazovatele lucerny siatej
Department of Crop Production and Grassland Ecosystems (FAaFR)
FAaFR
Details of topic
1 / 1
Herko, D.
7.
DT
Výskum vplyvu foliárnej aplikácie nanočastíc vybraných chemických prvkov na produkčné, nutričné a fyziologické parametre produkcie slnečnice ročnej
Department of Crop Production and Grassland Ecosystems (FAaFR)
SUA
Details of topic
0 / 2
--