Summary of topics offered - Department of Informatics (FEM)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:

* | A | B | C | D | I | M | N | O | P | S | T | U | V | Z

Ord.
Type
TopicThesis supervisor
Supervising department
Programme
Intended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.BTAnalýza informačného systému a návrh jeho inovácie v konkrétnom podnikuDepartment of Informatics (FEM)--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
2.
BT
Bezpečnostné aspekty spracovania informácií v podniku
Department of Informatics (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 2
--
3.DisTCloud computing – efektívny spôsob využívania IT na spracovanie informácií v podniku
Department of Informatics (FEM)
D-EMPFEMDetails of topic0 / 1
--
4.DT
CRM a jeho význam pre konkurencieschopnosť podniku
Department of Informatics (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 2
Lomnická, J.
5.
DT
CRM system implementation in the company - case studyDepartment of Informatics (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
6.
DT
Dopady využívania moderných ERP na riadenie spoločnosti
Department of Informatics (FEM)
--FEMDetails of topic0 / 1
--
7.
DT
IKT ako marketingový nástroj v podnikuHennyeyová, K.
Department of Informatics (FEM)
I-AOMFEMDetails of topic
0 / 2
--
8.
DT
Informačná bezpečnosť a jej vplyv na finančné hospodárenie podnikuVirágh, R.Department of Informatics (FEM)--
FEM
Details of topic
1 / 2
9.DT
Informačné a komunikačné technológie a ich dosah na ekonomický rast podnikov
Department of Informatics (FEM)--
FEM
Details of topic1 / 1 Do Thaiová, D.
10.BT
Marketing internetového obchodu prostredníctvom informačno-komunikačných technológií
Department of Informatics (FEM)
--
FEM
Details of topic1 / 1 Hollý, M.
11.
BT
Marketing internetového obchodu prostredníctvom informačno-komunikačných technológiíVirágh, R.
Department of Informatics (FEM)
--
FEM
Details of topic1 / 1 Gajdošová, V.
12.DisT
Možnosti využitia elektronického podnikania v konkurenčnom prostredí podnikov
Department of Informatics (FEM)
D-EMP
FEMDetails of topic
0 / --
--
13.DTNakupovanie na internete a s tým spojené výhody a nevýhodyDepartment of Informatics (FEM)--FEM
Details of topic
1 / 1
14.BTNávrh e-obchodu a jeho využitie vo vybranom podniku
Department of Informatics (FEM)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
15.DT
Návrh e-obchodu a jeho využitie vo vybranom podniku
Department of Informatics (FEM)
--
SUADetails of topic1 / 1
16.BT
Obchodovanie na finančných trhoch s využitím IKT
Department of Informatics (FEM)
--FEMDetails of topic1 / 1
17.
BT
Optimalizácia využívania informačných technológií vo vybranom podniku
Polakovič, P.Department of Informatics (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
18.
BTPorovnanie stratégií vybraných spoločností v sektore cloudových služiebDepartment of Informatics (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 2
19.
DT
Postavenie Slovenska v rámci Európskej únie z pohľadu informačných a komunikačných technológií
Department of Informatics (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
20.
BT
Small and medium-sized enterprises in the information economy – impact of ICT on their competitiveness
Department of Informatics (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
21.
BT
Social networks and its using in businessHallová, M.Department of Informatics (FEM)
--
SUA
Details of topic
1 / 1
22.DT
The role of information technology in small and medium-sized enterprises
Department of Informatics (FEM)--
FEM
Details of topic
0 / 1--
23.
DTTraining of managers in the area of information and communication technologies as support for managerial competenciesPolakovič, P.
Department of Informatics (FEM)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
24.
DT
Uplatnenie CRM v podnikovom riadení
Stuchlý, P.
Department of Informatics (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 2
--
25.BT
Vplyv a využitie sociálnych sietí v podnikaní
Department of Informatics (FEM)--
FEM
Details of topic
1 / 1
26.
BT
Vplyv a využitie sociálnych sietí v podnikaníHallová, M.
Department of Informatics (FEM)
--
FEM
Details of topic1 / 1
27.
DT
Využiteľnosť moderných marketingových nástrojov vo vybranom podniku
Department of Informatics (FEM)--
FEM
Details of topic
0 / 2
--
28.
BT
Využitie cloud computingu vo vybranom podniku
Department of Informatics (FEM)
--FEMDetails of topic0 / 2
--
29.
BT
Využitie IKT pri aplikovaní aromamarketingu
Department of Informatics (FEM)
--
FEMDetails of topic1 / 2
30.
BT
Využitie IKT v práci manažéra
Department of Informatics (FEM)
B-MAP
FEM
Details of topic
1 / 2
31.
BT
Využitie IKT v práci manažéra
Hennyeyová, K.Department of Informatics (FEM)B-MAP
FEM
Details of topic
1 / 2 Kara, P.
32.
DT
Zavádzanie outsourcingu - informačnej technológie vo vybranej spoločnosti
Department of Informatics (FEM)
--
FEMDetails of topic0 / 1--