Prehľad vypísaných tém - Katedra informatiky (FEM)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:

* | A | B | C | D | I | M | N | O | P | S | T | U | V | Z

Por.TypNázov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Určené prePodrobnostiObsadené/Max
Riešitelia
1.
BP
Analýza informačného systému a návrh jeho inovácie v konkrétnom podniku
Katedra informatiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1--
2.BPBezpečnostné aspekty spracovania informácií v podnikuHennyeyová, K.Katedra informatiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy
0 / 2
--
3.
DizPCloud computing – efektívny spôsob využívania IT na spracovanie informácií v podniku
Katedra informatiky (FEM)
D-EMPFEMPodrobnosti témy0 / 1--
4.
DPCRM a jeho význam pre konkurencieschopnosť podniku
Katedra informatiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 2
Lomnická, J.
5.
DP
CRM system implementation in the company - case study
Katedra informatiky (FEM)
--
FEMPodrobnosti témy
0 / 1
--
6.DP
Dopady využívania moderných ERP na riadenie spoločnosti
Polakovič, P.Katedra informatiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
7.
DP
IKT ako marketingový nástroj v podniku
Hennyeyová, K.Katedra informatiky (FEM)I-AOMFEMPodrobnosti témy
0 / 2
--
8.
DP
Informačná bezpečnosť a jej vplyv na finančné hospodárenie podnikuVirágh, R.
Katedra informatiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 2
Pokorná, Z.
9.DP
Informačné a komunikačné technológie a ich dosah na ekonomický rast podnikov
Hallová, M.Katedra informatiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
Do Thaiová, D.
10.
BP
Marketing internetového obchodu prostredníctvom informačno-komunikačných technológií
Katedra informatiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy1 / 1 Hollý, M.
11.
BP
Marketing internetového obchodu prostredníctvom informačno-komunikačných technológií
Katedra informatiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
12.
DizP
Možnosti využitia elektronického podnikania v konkurenčnom prostredí podnikov
Katedra informatiky (FEM)D-EMPFEMPodrobnosti témy0 / ----
13.
DP
Nakupovanie na internete a s tým spojené výhody a nevýhody
Katedra informatiky (FEM)
--
FEMPodrobnosti témy1 / 1
14.
BP
Návrh e-obchodu a jeho využitie vo vybranom podnikuKatedra informatiky (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / 1
--
15.
DP
Návrh e-obchodu a jeho využitie vo vybranom podniku
Katedra informatiky (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
16.
BP
Obchodovanie na finančných trhoch s využitím IKTVirágh, R.Katedra informatiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
17.BP
Optimalizácia využívania informačných technológií vo vybranom podniku
Katedra informatiky (FEM)--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1--
18.
BP
Porovnanie stratégií vybraných spoločností v sektore cloudových služieb
Stuchlý, P.Katedra informatiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy1 / 2 Adamišin, P.
19.
DP
Postavenie Slovenska v rámci Európskej únie z pohľadu informačných a komunikačných technológiíKatedra informatiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy
0 / 1
--
20.
BP
Small and medium-sized enterprises in the information economy – impact of ICT on their competitivenessPolakovič, P.Katedra informatiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
21.
BP
Social networks and its using in business
Hallová, M.Katedra informatiky (FEM)--SPUPodrobnosti témy
1 / 1
Kuklišová, D.
22.DP
The role of information technology in small and medium-sized enterprises
Hallová, M.Katedra informatiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
23.
DP
Training of managers in the area of information and communication technologies as support for managerial competencies
Katedra informatiky (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / ----
24.
DPUplatnenie CRM v podnikovom riadeníStuchlý, P.Katedra informatiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 2
--
25.
BPVplyv a využitie sociálnych sietí v podnikaníHallová, M.Katedra informatiky (FEM)--FEMPodrobnosti témy
1 / 1
Sallaiová, S.
26.
BP
Vplyv a využitie sociálnych sietí v podnikaní
Hallová, M.
Katedra informatiky (FEM)
--FEM
Podrobnosti témy
1 / 1 Makai, M.
27.
DP
Využiteľnosť moderných marketingových nástrojov vo vybranom podnikuVirágh, R.
Katedra informatiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 2
--
28.
BP
Využitie cloud computingu vo vybranom podniku
Stuchlý, P.Katedra informatiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 2
--
29.
BP
Využitie IKT pri aplikovaní aromamarketingu
Katedra informatiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 2 Trnovszká, T.
30.
BP
Využitie IKT v práci manažéra
Hennyeyová, K.Katedra informatiky (FEM)
B-MAP
FEM
Podrobnosti témy1 / 2 Kara, P.
31.BP
Využitie IKT v práci manažéra
Katedra informatiky (FEM)B-MAP
FEM
Podrobnosti témy1 / 2
32.
DP
Zavádzanie outsourcingu - informačnej technológie vo vybranej spoločnosti
Polakovič, P.
Katedra informatiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--