Summary of topics offered - Department of Informatics (FEM)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:

* | A | B | C | D | I | M | N | O | P | S | T | U | V | Z

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentProgrammeIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.BTAnalýza informačného systému a návrh jeho inovácie v konkrétnom podnikuPolakovič, P.Department of Informatics (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--
2.BTBezpečnostné aspekty spracovania informácií v podnikuHennyeyová, K.Department of Informatics (FEM)--FEMDetails of topic0 / 2--
3.DTCRM a jeho význam pre konkurencieschopnosť podnikuStuchlý, P.Department of Informatics (FEM)--FEMDetails of topic0 / 2--
4.DTCRM system implementation in the company - case studyPolakovič, P.Department of Informatics (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--
5.DTDopady využívania moderných ERP na riadenie spoločnostiPolakovič, P.Department of Informatics (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--
6.DTIKT ako marketingový nástroj v podnikuHennyeyová, K.Department of Informatics (FEM)I-AOMFEMDetails of topic0 / 2--
7.DTInformačná bezpečnosť a jej vplyv na finančné hospodárenie podnikuVirágh, R.Department of Informatics (FEM)--FEMDetails of topic0 / 2--
8.DTInformačné a komunikačné technológie a ich dosah na ekonomický rast podnikovHallová, M.Department of Informatics (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--
9.BTMarketing internetového obchodu prostredníctvom informačno-komunikačných technológiíVirágh, R.Department of Informatics (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Gajdošová, V.
10.DTNakupovanie na internete a s tým spojené výhody a nevýhodyHallová, M.Department of Informatics (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Kevély, M.
11.BTNávrh e-obchodu a jeho využitie vo vybranom podnikuHallová, M.Department of Informatics (FEM)--SUADetails of topic0 / 1--
12.DTNávrh e-obchodu a jeho využitie vo vybranom podnikuHallová, M.Department of Informatics (FEM)--SUADetails of topic1 / 1 Hipság, R.
13.BTObchodovanie na finančných trhoch s využitím IKTVirágh, R.Department of Informatics (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Parížek, F.
14.BTOptimalizácia využívania informačných technológií vo vybranom podnikuPolakovič, P.Department of Informatics (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--
15.BTPorovnanie stratégií vybraných spoločností v sektore cloudových služiebStuchlý, P.Department of Informatics (FEM)--FEMDetails of topic0 / 2--
16.DTPostavenie Slovenska v rámci Európskej únie z pohľadu informačných a komunikačných technológiíHallová, M.Department of Informatics (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--
17.BTSmall and medium-sized enterprises in the information economy – impact of ICT on their competitivenessPolakovič, P.Department of Informatics (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--
18.BTSocial networks and its using in businessHallová, M.Department of Informatics (FEM)--SUADetails of topic1 / 1 Kuklišová, D.
19.DTThe role of information technology in small and medium-sized enterprisesHallová, M.Department of Informatics (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--
20.DTTraining of managers in the area of information and communication technologies as support for managerial competenciesPolakovič, P.Department of Informatics (FEM)--SUADetails of topic0 / ----
21.DTUplatnenie CRM v podnikovom riadeníStuchlý, P.Department of Informatics (FEM)--FEMDetails of topic0 / 2--
22.BTVplyv a využitie sociálnych sietí v podnikaníHallová, M.Department of Informatics (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Sallaiová, S.
23.DTVyužiteľnosť moderných marketingových nástrojov vo vybranom podnikuVirágh, R.Department of Informatics (FEM)--FEMDetails of topic0 / 2--
24.BTVyužitie cloud computingu vo vybranom podnikuStuchlý, P.Department of Informatics (FEM)--FEMDetails of topic0 / 2--
25.BTVyužitie IKT pri aplikovaní aromamarketinguVirágh, R.Department of Informatics (FEM)--FEMDetails of topic1 / 2 Trnovszká, T.
26.BTVyužitie IKT v práci manažéraHennyeyová, K.Department of Informatics (FEM)B-MAPFEMDetails of topic1 / 2 Kara, P.
27.BTVyužitie IKT v práci manažéraHennyeyová, K.Department of Informatics (FEM)B-MAPFEMDetails of topic1 / 2 Trestyanszky, N.
28.DTZavádzanie outsourcingu - informačnej technológie vo vybranej spoločnostiPolakovič, P.Department of Informatics (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--