Summary of topics offered - Department of Management (FEM)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Topic supervisor:

* | A | E | M | N | P | V | Z

Ord.Type
Topic
Thesis supervisorSupervising department
Intended for
Details
Occupied/Max.Project participants
1.
BT
Analýza systémov hodnotenia a odmeňovania zamestnancov vo vybranom podniku
Kadlečíková, M.Department of Management (FEM)
SUA
Details of topic
0 / --
--
2.
BT
Analýza štruktúr organizačných systémov a ich porovnanieKadlečíková, M.Department of Management (FEM)SUADetails of topic0 / ----
3.
BT
Environmentálna zodpovednosť domácností pri nakladaní s odpadom
Švikruhová, P.Department of Management (FEM)SUADetails of topic
1 / 1
4.
DT
Externé a interné prostredie vybraného podniku
Department of Management (FEM)FEMDetails of topic
1 / 1
Dršková, E.
5.
DT
Motivácia a vedenie ľudí a ich vplyv na podnikovú kultúru Kadlečíková, M.Department of Management (FEM)
SUA
Details of topic
0 / ----
6.
DT
Nákupný proces vo vybranom podniku
Filová, A.
Department of Management (FEM)
SUADetails of topic
1 / --
Bako, F.
7.
BT
Plánovanie vo vybranej organizáciiDepartment of Management (FEM)
FEM
Details of topic
0 / 3
--
8.DT
Potravinový odpad ako súčasť obehového hospodárstva
Švikruhová, P.
Department of Management (FEM)
FEM
Details of topic
1 / 1
9.
DT
Vplyv osobnosti manažéra na úspešné vedenie ľudí vo vybranom podniku
Kadlečíková, M.Department of Management (FEM)
SUA
Details of topic0 / --
--
10.
BTVýber a adaptácia zamestnancov vo vybranom podnikuKadlečíková, M.Department of Management (FEM)SUA
Details of topic
0 / ----
11.
DT
Výber a adaptácia zamestnancov vo vybranom podniku
Kadlečíková, M.
Department of Management (FEM)
SUA
Details of topic0 / 1--
12.DTVýzvy žien pôsobiacich v manažmente a ich špecifické postavenie
Department of Management (FEM)
SUA
Details of topic0 / ----
13.
DTVzdelávanie zamestnancov a štýl vedenia ľúdi ako súčasť podnikovej kultúry
Department of Management (FEM)
SUA
Details of topic
0 / --
--
14.
DTZásobovacia logistika podnikuFilová, A.Department of Management (FEM)SUA
Details of topic
1 / --