Prehľad vypísaných tém - Katedra manažmentu (FEM)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:

* | A | B | C | D | E | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | U | V | Z

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Určené pre
PodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.
BP
Agroturistika, ako predmet podnikania
Katedra manažmentu (FEM)B-MAP
FEM
Podrobnosti témy
0 / 2
--
2.BPAnalysis of organization system structures and their comparison in a selected companyHrdá, V.
Katedra manažmentu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
3.
BP
Analýza systémov hodnotenia a odmeňovania zamestnancov vo vybranom podniku
Kadlečíková, M.Katedra manažmentu (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / --
4.
BP
Analýza štruktúr organizačných systémov a ich porovnanie
Katedra manažmentu (FEM)--
SPU
Podrobnosti témy
1 / --
5.
BP
Business Plan of a Selected Company
Katedra manažmentu (FEM)
--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Veseľková, N.
6.DizP
Corporate Social Responsibility and its Activities to Reduce Food Waste in Selected Companies
Kapsdorferová, Z.Katedra manažmentu (FEM)D-EMPA
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
7.DPDigitalizácia a automatizácia v slovenskom poľnohospodárstveKatedra manažmentu (FEM)--
FEM
Podrobnosti témy0 / 1--
8.
DP
Distribučná logistika vo vybranom podnikuKatedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1
9.
DPDistribučná logistika vybraného podnikuFilová, A.Katedra manažmentu (FEM)--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1 Kondrlík, D.
10.
DizP
Environmentálny manažment vo vybranom súbore podnikateľských subjektov Slovenska
Hudáková, M.
Katedra manažmentu (FEM)
D-EMPFEMPodrobnosti témy
0 / 1
--
11.
DP
Environmentálny pilier spoločenskej zodpovednosti poľnohospodárskych podnikov
Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1
12.
DP
Change management in the organization
Katedra manažmentu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
13.
DizPIdentifikácia rozhodujúcich ergonomických faktorov vo vybranom odvetví agrosektoru a možnosti ich pozitívneho ovplyvňovaniaKatedra manažmentu (FEM)
D-EPP
FEMPodrobnosti témy0 / 1
--
14.
DP
Inovácie ako faktor udržateľnosti poľnohospodárskej výroby
Juríčková, Z.
Katedra manažmentu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
Andóová, B.
15.
DP
Integrované riadenie talentu ako dôležitá súčasť stratégie ľudských zdrojov
Savov, R.
Katedra manažmentu (FEM)
--FEMPodrobnosti témy2 / 1 Sekerová, P.
Klocoková, B.
16.
BPJaponský manažment a jeho špecifikáFilová, A.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy
1 / 1
17.
DP
Knowledge managementHrdá, V.Katedra manažmentu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
Zábojníková, V.
18.
DP
Komplexné zhodnotenie manažérskych funkcií vo vybranom podniku
Hrdá, V.
Katedra manažmentu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1 Sťahelová, M.
19.BP
Leadership as a function of management
Hrdá, V.
Katedra manažmentu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
20.
DP
Logistika v manažmente poľnohospodárskych podnikov
Katedra manažmentu (FEM)
--
FEMPodrobnosti témy
1 / 1
21.
DizP
Managerial and Economical Evaluation of Microbreweries in SlovakiaSavov, R.
Katedra manažmentu (FEM)
D-EMPA
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
22.
BP
Manažérske funkcie vo vybranej organizácii
Lančarič, D.
Katedra manažmentu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
3 / 3
Gerhát, M.
Ružičková, N.
Matulja, M.
23.
DizP
Manažérsko-ekonomické zhodnotenie mikropivovarov na Slovensku
Savov, R.
Katedra manažmentu (FEM)
D-EMP
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
24.
DP
Manažment diverzity pracovnej sily vo vybranej organizácii
Katedra manažmentu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
4 / 4
25.
DP
Manažment rastlinnej výroby a predaja vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Katedra manažmentu (FEM)
--FEMPodrobnosti témy1 / 1
26.
BP
Manažment výroby vybraného podniku
Katedra manažmentu (FEM)
--FEM
Podrobnosti témy
1 / 1 Kondvárová, D.
27.
BPMapovanie toku hodnôt vo vybranom podnikuJuríčková, Z.Katedra manažmentu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy1 / 1
28.DPMedzinárodné podnikanie a jeho využitie v konkrétnom podniku
Katedra manažmentu (FEM)
I-MAP
FEM
Podrobnosti témy2 / 2 Šabová, M.
Štefanková, T.
29.BPMetódy kontroly vybraného podniku
Katedra manažmentu (FEM)
--FEMPodrobnosti témy
1 / 1
30.DPMotivácia a vedenie ľudí a ich vplyv na podnikovú kultúru
Katedra manažmentu (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
31.DP
Nákupný proces vo vybranom podniku
Filová, A.Katedra manažmentu (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy1 / -- Bako, F.
32.
BPOrganizačná štruktúra vybraných podnikovFilová, A.Katedra manažmentu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
33.
DP
Osobnosť manažéra vo vybranom podniku
Katedra manažmentu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
34.
BP
Plánovanie a riadenie zásob vo vybranom podnikuSavov, R.Katedra manažmentu (FEM)--FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
Kaniak, T.
35.
BP
Plánovanie vo vybranej organizácii
Lančarič, D.Katedra manažmentu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
2 / 3
36.
DP
Pracovné vzťahy a kvalita pracovného života v podnikoch
Katedra manažmentu (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
37.
DPPraktická realizácia priamych zahraničných investícií na príklade vybraného podniku a vplyv na regionálny rozvojHudáková, M.
Katedra manažmentu (FEM)
I-MAP
FEMPodrobnosti témy1 / 3
38.
BP
Pripravenosť vybraného podnikateľského subjektu na riešenie krízových situácií
Katedra manažmentu (FEM)
B-MAP
SPUPodrobnosti témy0 / 2--
39.BP
Recruitment and Adaptation Process in a Selected Company
Hrdá, V.
Katedra manažmentu (FEM)
--FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
Osvaldová, S.
40.
BP
Rozvoj cestovného ruchu - turizmus vo vybranom regióne
Hudáková, M.
Katedra manažmentu (FEM)
B-MAP
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
41.
BP
Rozvrhovanie vo výrobnej logistike podnikuFilová, A.
Katedra manažmentu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy0 / 1--
42.DPSkladové hospodárstvo vybraného podnikuFilová, A.
Katedra manažmentu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy0 / 1
--
43.
DP
Sociálne siete ako efektívny nástroj komunikácie v praxi vybraného podniku
Katedra manažmentu (FEM)--FEM
Podrobnosti témy
1 / 1 Bugárová, V.
44.
DizP
Spoločenská zodpovednosť pri znižovaní potravinového odpadu vo vybraných podnikoch
Katedra manažmentu (FEM)D-EMPSPU
Podrobnosti témy
0 / 1--
45.
BP
Strategic management
Katedra manažmentu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
46.
DizP
Uplatňovanie strategického manažmentu vo vybraných podnikoch na Slovensku
Katedra manažmentu (FEM)
D-EMP
FEMPodrobnosti témy0 / 1--
47.
DizP
Vplyv diverzity pracovných tímov na výkonnosť podniku
Katedra manažmentu (FEM)
D-EMP
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
48.
DP
Vplyv osobnosti manažéra na úspešné vedenie ľudí vo vybranom podniku
Katedra manažmentu (FEM)
--SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
49.DizP
Vplyv zahraničných investícií na výsledok hospodárenia vo vybraných podnikateľských subjektoch SR
Katedra manažmentu (FEM)
D-EMPFEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
50.DP
Výber a adaptácia zamestnancov vo vybranom podniku
Katedra manažmentu (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
51.
BP
Výber a adaptácia zamestnancov vo vybranom podniku
Katedra manažmentu (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / --
Oťapková, V.
52.
BP
Vybrané aspekty manažmentu výroby vo vybranom podniku
Katedra manažmentu (FEM)--FEM
Podrobnosti témy
1 / 1 Túnyi, T.
53.DP
Vybrané aspekty rozvoja mirkopivovarov na Slovensku
Katedra manažmentu (FEM)--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
54.
BPVybrané kvantitatívne metódy v manažérskom rozhodovaní
Katedra manažmentu (FEM)
--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Miškovicová, M.
55.
DPVybrané logistické metódy využívané v podnikovej praxi
Katedra manažmentu (FEM)
--
FEMPodrobnosti témy
1 / 1
Valentová, K.
56.BP
Vybrané manažérske metódy využívané v podnikovej praxi
Filová, A.
Katedra manažmentu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
Pčelárová, I.
57.DPVytvorenie podnikateľského plánuSavov, R.Katedra manažmentu (FEM)
--
FEMPodrobnosti témy
1 / 1
58.
DizP
Využitie inovatívnych prístupov a neurovedy v manažmente ľudských zdrojov
Šajbidorová, M.Katedra manažmentu (FEM)D-EMPFEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
59.
DP
Výzvy žien pôsobiacich v manažmente a ich špecifické postavenie
Katedra manažmentu (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
60.
DP
Vzdelávanie zamestnancov a štýl vedenia ľúdi ako súčasť podnikovej kultúryKadlečíková, M.Katedra manažmentu (FEM)
--
SPUPodrobnosti témy0 / --
--
61.DP
Zásobovacia logistika podniku
Katedra manažmentu (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy1 / --
62.
BP
Zásobovanie vybraného podnikuFilová, A.
Katedra manažmentu (FEM)
--FEM
Podrobnosti témy
1 / 1 Višňovský, M.
63.
DP
Zelená logistika v manažmente poľnohospodárskych podnikov
Juríčková, Z.
Katedra manažmentu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
64.
BP
Zhodnotenie manažérskych funkcií v vybranom podniku
Katedra manažmentu (FEM)
--
FEMPodrobnosti témy2 / 2 Štefaničková, A.
Petrovič, R.
65.
BP
Zhodnotenie manažmentu ľudských zdrojov vo vybranom podniku Kadlečíková, M.Katedra manažmentu (FEM)--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 2
66.
DP
Zhodnotenie procesu strategického manažmentu vo vybranom podnikuSavov, R.Katedra manažmentu (FEM)--FEM
Podrobnosti témy
2 / 2 Šašalová, N.
Janíčková, D.
67.BP
Získavanie a výber zamestnancov vo vybranom podniku
Hrdá, V.
Katedra manažmentu (FEM)
--
FEMPodrobnosti témy1 / 1
68.DP
Zisťovanie kvality mlieka prostredníctvom vybranej metódy manažmentu kvality
Katedra manažmentu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--