Prehľad vypísaných tém - Katedra manažmentu (FEM)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Vedúci témy:

* | A | E | M | N | P | V | Z

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracoviskoUrčené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
BPAnalýza systémov hodnotenia a odmeňovania zamestnancov vo vybranom podniku
Katedra manažmentu (FEM)
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
2.BP
Analýza štruktúr organizačných systémov a ich porovnanie
Kadlečíková, M.
Katedra manažmentu (FEM)
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
3.BPEnvironmentálna zodpovednosť domácností pri nakladaní s odpadomŠvikruhová, P.Katedra manažmentu (FEM)
SPU
Podrobnosti témy1 / 1 Mészárosová, M.
4.DP
Externé a interné prostredie vybraného podniku
Katedra manažmentu (FEM)
FEMPodrobnosti témy
1 / 1
Dršková, E.
5.
DP
Motivácia a vedenie ľudí a ich vplyv na podnikovú kultúru
Kadlečíková, M.
Katedra manažmentu (FEM)
SPUPodrobnosti témy
0 / --
--
6.DPNákupný proces vo vybranom podnikuFilová, A.Katedra manažmentu (FEM)SPUPodrobnosti témy
1 / --
Bako, F.
7.BP
Plánovanie vo vybranej organizácii
Lančarič, D.Katedra manažmentu (FEM)FEM
Podrobnosti témy
0 / 3
--
8.
DP
Potravinový odpad ako súčasť obehového hospodárstvaŠvikruhová, P.Katedra manažmentu (FEM)
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
Mesková, N.
9.
DPVplyv osobnosti manažéra na úspešné vedenie ľudí vo vybranom podniku
Katedra manažmentu (FEM)
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
10.
DPVýber a adaptácia zamestnancov vo vybranom podniku
Katedra manažmentu (FEM)
SPU
Podrobnosti témy0 / 1--
11.
BP
Výber a adaptácia zamestnancov vo vybranom podniku
Kadlečíková, M.
Katedra manažmentu (FEM)
SPU
Podrobnosti témy
0 / ----
12.
DPVýzvy žien pôsobiacich v manažmente a ich špecifické postavenieKadlečíková, M.Katedra manažmentu (FEM)
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
13.
DPVzdelávanie zamestnancov a štýl vedenia ľúdi ako súčasť podnikovej kultúryKadlečíková, M.
Katedra manažmentu (FEM)
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
14.
DP
Zásobovacia logistika podniku
Katedra manažmentu (FEM)
SPUPodrobnosti témy
1 / --
Pénzešová, R.