Přehled vypsaných témat - Katedra manažmentu (FEM)

Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedoucí tématu:

* | A | B | Č | D | E | F | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | V | Z

Poř.TypNázev tématuVedoucí práceGarantující pracovištěProgramUrčené proPodrobnostiObsazeno/MaxŘešitelé
1.BPAgroturistika, ako predmet podnikaniaHudáková, M.Katedra manažmentu (FEM)B-MAPFEMPodrobnosti tématu0 / 2--
2.BPAnalysis of organization system structures and their comparison in a selected companyHrdá, V.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti tématu1 / 1 Šipikalová, D.
3.BPAnalýza systémov hodnotenia a odmeňovania zamestnancov vo vybranom podnikuKadlečíková, M.Katedra manažmentu (FEM)--SPUPodrobnosti tématu1 / -- Kálnayová, E.
4.BPAnalýza štruktúr organizačných systémov a ich porovnanieKadlečíková, M.Katedra manažmentu (FEM)--SPUPodrobnosti tématu1 / -- Šályová, J.
5.BPBusiness Plan of a Selected CompanyHrdá, V.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti tématu1 / 1 Veseľková, N.
6.DPČasový manažment v práci manažéraŠajbidorová, M.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti tématu0 / ----
7.DPDigitalizácia a automatizácia v slovenskom poľnohospodárstveJuríčková, Z.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti tématu0 / 1--
8.DPDistribučná logistika vo vybranom podnikuFilová, A.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti tématu1 / 1 Zajíčková, M.
9.DPDistribučná logistika vybraného podnikuFilová, A.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti tématu0 / 1--
10.BPDiverzita na pracoviskuLušňáková, Z.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti tématu1 / -- Petrovičová, N.
11.DPEnvironmentálny pilier spoločenskej zodpovednosti poľnohospodárskych podnikovJuríčková, Z.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti tématu1 / 1 Benďáková, V.
12.BPFaktory udržateľnosti rodinného podnikania v SRLušňáková, Z.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti tématu0 / ----
13.DPChange management in the organizationSavov, R.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti tématu1 / 1 Di Sabato, V.
14.DPInovácie ako faktor udržateľnosti poľnohospodárskej výrobyJuríčková, Z.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti tématu1 / 1 Andóová, B.
15.BPInovatívne prístupy k vzdelávaniu a rozvoju zamestnancovLušňáková, Z.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti tématu2 / -- Vakulová, L.
Godavcová, K.
16.BPJaponský manažment a jeho špecifikáFilová, A.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti tématu0 / 1--
17.DPKnowledge managementHrdá, V.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti tématu1 / 1 Zábojníková, V.
18.DPKomplexné zhodnotenie manažérskych funkcií vo vybranom podnikuHrdá, V.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti tématu1 / 1 Sťahelová, M.
19.BPLeadership as a function of managementHrdá, V.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti tématu1 / 1 Halásová, S.
20.DPLogistika v manažmente poľnohospodárskych podnikovJuríčková, Z.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti tématu0 / 1--
21.DPManažment rastlinnej výroby a predaja vo vybranom poľnohospodárskom podnikuSavov, R.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti tématu1 / 1 Bertičová, B.
22.BPManažment výroby vybraného podnikuFilová, A.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti tématu1 / 1 Kondvárová, D.
23.BPMapovanie toku hodnôt vo vybranom podnikuJuríčková, Z.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti tématu0 / 1--
24.DPMedzinárodné podnikanie a jeho využitie v konkrétnom podnikuHudáková, M.Katedra manažmentu (FEM)I-MAPFEMPodrobnosti tématu2 / 2 Štefanková, T.
Šabová, M.
25.BPMetódy kontroly vybraného podnikuFilová, A.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti tématu1 / 1 Hromátková, T.
26.DPMotivácia a vedenie ľudí a ich vplyv na podnikovú kultúru Kadlečíková, M.Katedra manažmentu (FEM)--SPUPodrobnosti tématu0 / ----
27.DPNákupný proces vo vybranom podnikuFilová, A.Katedra manažmentu (FEM)--SPUPodrobnosti tématu1 / -- Bako, F.
28.BPOrganizačná štruktúra vybraných podnikovFilová, A.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti tématu1 / 1 Urbánek, M.
29.DPOsobnosť manažéra vo vybranom podnikuHrdá, V.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti tématu1 / 1 Gunárová, S.
30.BPOsobnostné predpoklady manažéra na prevzatie rodinného podnikuLušňáková, Z.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti tématu1 / 2 Miklovičová, A.
31.DPOsobnostné predpoklady manažérov na prevzatie a vednenie rodinných podnikov na SlovenskuLušňáková, Z.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti tématu0 / 2--
32.BPPlánovanie a riadenie zásob vo vybranom podnikuSavov, R.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti tématu1 / 1 Kaniak, T.
33.BPPlánovanie zásob vo vybranom podnikuLančarič, D.Katedra manažmentu (FEM)B-MAP
B-EKP
FEMPodrobnosti tématu1 / 1 Krchová, K.
34.DPPracovné porady ako nástroj efektívnej komunikácie v podnikuŠajbidorová, M.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti tématu0 / ----
35.DPPracovné vzťahy a kvalita pracovného života v podnikochJuríčková, Z.Katedra manažmentu (FEM)--SPUPodrobnosti tématu1 / 1 Maglódiová, L.
36.DPPraktická realizácia priamych zahraničných investícií na príklade vybraného podniku a vplyv na regionálny rozvojHudáková, M.Katedra manažmentu (FEM)I-MAPFEMPodrobnosti tématu0 / 3--
37.BPPripravenosť vybraného podnikateľského subjektu na riešenie krízových situáciíHudáková, M.Katedra manažmentu (FEM)B-MAPSPUPodrobnosti tématu0 / 2--
38.BPRecruitment and Adaptation Process in a Selected CompanyHrdá, V.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti tématu1 / 1 Osvaldová, S.
39.DPRiadenie kariéry zamestnancov podnikuLušňáková, Z.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti tématu0 / ----
40.DPRiadenie tímov v organizáciiLušňáková, Z.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti tématu0 / ----
41.BPRozvoj cestovného ruchu - turizmus vo vybranom regióneHudáková, M.Katedra manažmentu (FEM)B-MAPSPUPodrobnosti tématu0 / 1--
42.DPSkladové hospodárstvo vybraného podnikuFilová, A.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti tématu0 / 1--
43.DPSociálne siete ako efektívny nástroj komunikácie v praxi vybraného podnikuJuríčková, Z.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti tématu1 / 1 Bugárová, V.
44.BPStrategic managementHrdá, V.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti tématu1 / 1 Malecká, B.
45.DPVplyv osobnosti manažéra na úspešné vedenie ľudí vo vybranom podnikuKadlečíková, M.Katedra manažmentu (FEM)--SPUPodrobnosti tématu0 / ----
46.DPVýber a adaptácia zamestnancov vo vybranom podnikuKadlečíková, M.Katedra manažmentu (FEM)--SPUPodrobnosti tématu0 / 1--
47.BPVýber a adaptácia zamestnancov vo vybranom podnikuKadlečíková, M.Katedra manažmentu (FEM)--SPUPodrobnosti tématu1 / -- Oťapková, V.
48.BPVybrané aspekty manažmentu výroby vo vybranom podnikuSavov, R.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti tématu1 / 1 Túnyi, T.
49.DPVybrané aspekty rozvoja mirkopivovarov na SlovenskuSavov, R.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti tématu1 / 1 Karová, S.
50.BPVybrané kvantitatívne metódy v manažérskom rozhodovaníFilová, A.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti tématu0 / 1--
51.DPVybrané logistické metódy využívané v podnikovej praxiFilová, A.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti tématu1 / 1 Valentová, K.
52.BPVybrané manažérske metódy využívané v podnikovej praxiFilová, A.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti tématu0 / 1--
53.DPVytvorenie podnikateľského plánuSavov, R.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti tématu1 / 1 Ružičková, K.
54.DPVýzvy žien pôsobiacich v manažmente a ich špecifické postavenieKadlečíková, M.Katedra manažmentu (FEM)--SPUPodrobnosti tématu0 / ----
55.DPVzdelávanie zamestnancov a štýl vedenia ľúdi ako súčasť podnikovej kultúryKadlečíková, M.Katedra manažmentu (FEM)--SPUPodrobnosti tématu0 / ----
56.BPVzťah podnikovej kultúry a riadenia ľudských zdrojovLušňáková, Z.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti tématu1 / -- Luknišová, S.
57.DPZásobovacia logistika podnikuFilová, A.Katedra manažmentu (FEM)--SPUPodrobnosti tématu1 / -- Pénzešová, R.
58.BPZásobovanie vybraného podnikuFilová, A.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti tématu1 / 1 Višňovský, M.
59.DPZelená logistika v manažmente poľnohospodárskych podnikovJuríčková, Z.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti tématu1 / 1 Nižníková, N.
60.BPZhodnotenie manažmentu ľudských zdrojov vo vybranom podniku Kadlečíková, M.Katedra manažmentu (FEM)--SPUPodrobnosti tématu1 / 2 Rupeková, R.
61.DPZhodnotenie procesu strategického manažmentu vo vybranom podnikuSavov, R.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti tématu2 / 2 Janíčková, D.
Šašalová, N.
62.BPZískavanie a výber zamestnancov vo vybranom podnikuHrdá, V.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti tématu1 / 1 Kóšová, V.
63.DPZisťovanie kvality mlieka prostredníctvom vybranej metódy manažmentu kvalityKapsdorferová, Z.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti tématu0 / 1--