Summary of topics offered - Department of Management (FEM)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:

* | A | B | C | D | E | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | U | V | Z

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising department
Programme
Intended forDetailsOccupied/Max.
Project participants
1.
BTAgroturistika, ako predmet podnikaniaHudáková, M.
Department of Management (FEM)
B-MAP
FEM
Details of topic0 / 2--
2.BTAnalysis of organization system structures and their comparison in a selected company
Department of Management (FEM)
--
FEMDetails of topic1 / 1 Šipikalová, D.
3.
BT
Analýza systémov hodnotenia a odmeňovania zamestnancov vo vybranom podniku
Department of Management (FEM)
--SUA
Details of topic
1 / --
4.
BT
Analýza štruktúr organizačných systémov a ich porovnanieDepartment of Management (FEM)
--
SUADetails of topic
1 / --
5.
BT
Business Plan of a Selected CompanyDepartment of Management (FEM)--FEMDetails of topic
1 / 1
Veseľková, N.
6.DisT
Corporate Social Responsibility and its Activities to Reduce Food Waste in Selected Companies
Kapsdorferová, Z.
Department of Management (FEM)
D-EMPA
SUA
Details of topic
0 / 1
--
7.
DT
Digitalizácia a automatizácia v slovenskom poľnohospodárstve
Juríčková, Z.
Department of Management (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1--
8.
DT
Distribučná logistika vo vybranom podnikuDepartment of Management (FEM)
--
FEM
Details of topic0 / 1
--
9.DT
Distribučná logistika vybraného podniku
Filová, A.
Department of Management (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
10.
DisTEnvironmentálny manažment vo vybranom súbore podnikateľských subjektov Slovenska
Department of Management (FEM)
D-EMP
FEM
Details of topic
0 / 1
--
11.
DTEnvironmentálny pilier spoločenskej zodpovednosti poľnohospodárskych podnikovJuríčková, Z.Department of Management (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
12.
DT
Change management in the organization
Savov, R.
Department of Management (FEM)
--FEMDetails of topic
1 / 1
Di Sabato, V.
13.
DisT
Identifikácia rozhodujúcich ergonomických faktorov vo vybranom odvetví agrosektoru a možnosti ich pozitívneho ovplyvňovania
Šajbidorová, M.
Department of Management (FEM)
D-EPP
FEM
Details of topic
0 / 1
--
14.
DTInovácie ako faktor udržateľnosti poľnohospodárskej výrobyJuríčková, Z.
Department of Management (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
15.
DT
Integrované riadenie talentu ako dôležitá súčasť stratégie ľudských zdrojov
Department of Management (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
16.
BT
Japonský manažment a jeho špecifikáFilová, A.
Department of Management (FEM)
--
FEM
Details of topic1 / 1 Borovská, B.
17.
DT
Knowledge management
Department of Management (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
18.DT
Komplexné zhodnotenie manažérskych funkcií vo vybranom podniku
Department of Management (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
19.
BT
Leadership as a function of managementHrdá, V.
Department of Management (FEM)
--
FEMDetails of topic
1 / 1
20.
DT
Logistika v manažmente poľnohospodárskych podnikov
Department of Management (FEM)--FEM
Details of topic
1 / 1
21.DisT
Managerial and Economical Evaluation of Microbreweries in Slovakia
Department of Management (FEM)
D-EMPA
FEMDetails of topic
0 / 1
--
22.
BT
Manažérske funkcie vo vybranej organizácii
Department of Management (FEM)
--FEMDetails of topic3 / 3 Matulja, M.
Gerhát, M.
Ružičková, N.
23.DisTManažérsko-ekonomické zhodnotenie mikropivovarov na Slovensku
Department of Management (FEM)
D-EMP
FEM
Details of topic
0 / 1
--
24.
DT
Manažment diverzity pracovnej sily vo vybranej organizáciiLančarič, D.
Department of Management (FEM)
--
FEM
Details of topic4 / 4
25.
DTManažment rastlinnej výroby a predaja vo vybranom poľnohospodárskom podnikuDepartment of Management (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
26.
BT
Manažment výroby vybraného podnikuFilová, A.
Department of Management (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1 Kondvárová, D.
27.BT
Mapovanie toku hodnôt vo vybranom podniku
Department of Management (FEM)--
FEM
Details of topic
1 / 1
28.
DT
Medzinárodné podnikanie a jeho využitie v konkrétnom podniku
Department of Management (FEM)
I-MAP
FEM
Details of topic
2 / 2
29.BTMetódy kontroly vybraného podnikuFilová, A.Department of Management (FEM)
--
FEMDetails of topic1 / 1 Hromátková, T.
30.
DT
Motivácia a vedenie ľudí a ich vplyv na podnikovú kultúru
Department of Management (FEM)
--SUA
Details of topic
0 / --
--
31.
DT
Nákupný proces vo vybranom podniku
Filová, A.Department of Management (FEM)
--
SUA
Details of topic
1 / --
32.
BT
Organizačná štruktúra vybraných podnikov
Filová, A.Department of Management (FEM)
--
FEM
Details of topic1 / 1
33.
DT
Osobnosť manažéra vo vybranom podnikuHrdá, V.Department of Management (FEM)
--
FEM
Details of topic1 / 1 Gunárová, S.
34.
BT
Plánovanie a riadenie zásob vo vybranom podniku
Savov, R.Department of Management (FEM)--FEM
Details of topic
1 / 1
Kaniak, T.
35.
BTPlánovanie vo vybranej organizáciiDepartment of Management (FEM)
--
FEM
Details of topic2 / 3 Karahutová, H.
Marcinkech, D.
36.
DTPracovné vzťahy a kvalita pracovného života v podnikochJuríčková, Z.Department of Management (FEM)--
SUA
Details of topic
1 / 1
Maglódiová, L.
37.
DTPraktická realizácia priamych zahraničných investícií na príklade vybraného podniku a vplyv na regionálny rozvojDepartment of Management (FEM)I-MAPFEMDetails of topic1 / 3 Jurášová, V.
38.
BT
Pripravenosť vybraného podnikateľského subjektu na riešenie krízových situácií
Hudáková, M.
Department of Management (FEM)
B-MAP
SUA
Details of topic
0 / 2
--
39.
BT
Recruitment and Adaptation Process in a Selected Company
Department of Management (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
40.
BT
Rozvoj cestovného ruchu - turizmus vo vybranom regióneHudáková, M.
Department of Management (FEM)
B-MAP
SUA
Details of topic
0 / 1
--
41.
BTRozvrhovanie vo výrobnej logistike podniku
Department of Management (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
42.
DT
Skladové hospodárstvo vybraného podniku
Department of Management (FEM)
--
FEM
Details of topic0 / 1--
43.DT
Sociálne siete ako efektívny nástroj komunikácie v praxi vybraného podniku
Department of Management (FEM)
--
FEMDetails of topic
1 / 1
44.
DisT
Spoločenská zodpovednosť pri znižovaní potravinového odpadu vo vybraných podnikoch
Kapsdorferová, Z.Department of Management (FEM)D-EMP
SUA
Details of topic
0 / 1
--
45.
BT
Strategic management
Department of Management (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
46.
DisT
Uplatňovanie strategického manažmentu vo vybraných podnikoch na Slovensku
Savov, R.
Department of Management (FEM)
D-EMP
FEM
Details of topic0 / 1
--
47.
DisT
Vplyv diverzity pracovných tímov na výkonnosť podniku
Department of Management (FEM)D-EMPFEMDetails of topic
0 / 1
--
48.
DT
Vplyv osobnosti manažéra na úspešné vedenie ľudí vo vybranom podniku
Kadlečíková, M.Department of Management (FEM)--
SUA
Details of topic
0 / --
--
49.DisTVplyv zahraničných investícií na výsledok hospodárenia vo vybraných podnikateľských subjektoch SR
Department of Management (FEM)
D-EMP
FEM
Details of topic0 / 1--
50.BT
Výber a adaptácia zamestnancov vo vybranom podniku
Department of Management (FEM)
--
SUA
Details of topic
1 / --
51.
DT
Výber a adaptácia zamestnancov vo vybranom podniku
Kadlečíková, M.Department of Management (FEM)--SUADetails of topic
0 / 1
--
52.
BT
Vybrané aspekty manažmentu výroby vo vybranom podnikuSavov, R.
Department of Management (FEM)
--FEMDetails of topic
1 / 1
Túnyi, T.
53.DT
Vybrané aspekty rozvoja mirkopivovarov na Slovensku
Department of Management (FEM)
--
FEMDetails of topic
1 / 1
54.
BT
Vybrané kvantitatívne metódy v manažérskom rozhodovaní
Department of Management (FEM)
--FEMDetails of topic1 / 1
55.
DT
Vybrané logistické metódy využívané v podnikovej praxi
Department of Management (FEM)
--FEM
Details of topic
1 / 1
Valentová, K.
56.
BT
Vybrané manažérske metódy využívané v podnikovej praxi
Filová, A.Department of Management (FEM)--FEMDetails of topic
1 / 1
57.
DT
Vytvorenie podnikateľského plánu
Department of Management (FEM)
--
FEMDetails of topic
1 / 1
58.
DisT
Využitie inovatívnych prístupov a neurovedy v manažmente ľudských zdrojov
Šajbidorová, M.Department of Management (FEM)D-EMP
FEM
Details of topic
0 / 1
--
59.
DTVýzvy žien pôsobiacich v manažmente a ich špecifické postavenieKadlečíková, M.Department of Management (FEM)--SUADetails of topic
0 / --
--
60.
DT
Vzdelávanie zamestnancov a štýl vedenia ľúdi ako súčasť podnikovej kultúryDepartment of Management (FEM)--SUADetails of topic
0 / --
--
61.
DTZásobovacia logistika podniku
Department of Management (FEM)
--
SUA
Details of topic
1 / --
62.BT
Zásobovanie vybraného podniku
Department of Management (FEM)
--
FEMDetails of topic1 / 1
63.
DT
Zelená logistika v manažmente poľnohospodárskych podnikov
Department of Management (FEM)--FEM
Details of topic
1 / 1
64.
BT
Zhodnotenie manažérskych funkcií v vybranom podniku
Savov, R.
Department of Management (FEM)
--
FEM
Details of topic
2 / 2 Štefaničková, A.
Petrovič, R.
65.BT
Zhodnotenie manažmentu ľudských zdrojov vo vybranom podniku
Department of Management (FEM)
--
SUA
Details of topic1 / 2 Rupeková, R.
66.DTZhodnotenie procesu strategického manažmentu vo vybranom podnikuSavov, R.Department of Management (FEM)
--
FEM
Details of topic
2 / 2
Janíčková, D.
Šašalová, N.
67.BTZískavanie a výber zamestnancov vo vybranom podnikuHrdá, V.
Department of Management (FEM)
--
FEM
Details of topic1 / 1 Kóšová, V.
68.
DT
Zisťovanie kvality mlieka prostredníctvom vybranej metódy manažmentu kvality
Kapsdorferová, Z.Department of Management (FEM)--FEM
Details of topic
0 / 1
--