Prehľad vypísaných tém - Katedra manažmentu (FEM)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Vedúci témy:

* | A | M | N | P | V | Z

Por.Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
BP
Analýza systémov hodnotenia a odmeňovania zamestnancov vo vybranom podniku
Katedra manažmentu (FEM)
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
2.
BPAnalýza štruktúr organizačných systémov a ich porovnanieKatedra manažmentu (FEM)
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
3.DP
Motivácia a vedenie ľudí a ich vplyv na podnikovú kultúru
Kadlečíková, M.
Katedra manažmentu (FEM)
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
4.DPNákupný proces vo vybranom podnikuKatedra manažmentu (FEM)SPUPodrobnosti témy1 / -- Bako, F.
5.
BP
Plánovanie vo vybranej organizácii
Katedra manažmentu (FEM)
FEMPodrobnosti témy0 / 3--
6.DPVplyv osobnosti manažéra na úspešné vedenie ľudí vo vybranom podnikuKadlečíková, M.Katedra manažmentu (FEM)SPU
Podrobnosti témy
0 / ----
7.
DP
Výber a adaptácia zamestnancov vo vybranom podniku
Kadlečíková, M.Katedra manažmentu (FEM)SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
8.
BP
Výber a adaptácia zamestnancov vo vybranom podniku
Katedra manažmentu (FEM)
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
9.
DP
Výzvy žien pôsobiacich v manažmente a ich špecifické postavenie
Katedra manažmentu (FEM)
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
10.DPVzdelávanie zamestnancov a štýl vedenia ľúdi ako súčasť podnikovej kultúryKadlečíková, M.Katedra manažmentu (FEM)SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
11.
DP
Zásobovacia logistika podnikuFilová, A.
Katedra manažmentu (FEM)
SPU
Podrobnosti témy
1 / --
Pénzešová, R.