Přehled vypsaných témat - Katedra manažmentu (FEM)

Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedoucí tématu:

* | A | B | C | D | E | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | U | V | Z

Poř.TypNázev tématuVedoucí práceGarantující pracovištěProgramUrčené proPodrobnostiObsazeno/MaxŘešitelé
1.BPAgroturistika, ako predmet podnikaniaHudáková, M.Katedra manažmentu (FEM)B-MAPFEMPodrobnosti tématu0 / 2--
2.BPAnalysis of organization system structures and their comparison in a selected companyHrdá, V.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti tématu1 / 1 Šipikalová, D.
3.BPAnalýza systémov hodnotenia a odmeňovania zamestnancov vo vybranom podnikuKadlečíková, M.Katedra manažmentu (FEM)--SPUPodrobnosti tématu1 / -- Kálnayová, E.
4.BPAnalýza štruktúr organizačných systémov a ich porovnanieKadlečíková, M.Katedra manažmentu (FEM)--SPUPodrobnosti tématu1 / -- Šályová, J.
5.BPBusiness Plan of a Selected CompanyHrdá, V.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti tématu1 / 1 Veseľková, N.
6.DisPCorporate Social Responsibility and its Activities to Reduce Food Waste in Selected CompaniesKapsdorferová, Z.Katedra manažmentu (FEM)D-EMPSPUPodrobnosti tématu0 / 1--
7.DisPCorporate Social Responsibility and its Activities to Reduce Food Waste in Selected CompaniesKapsdorferová, Z.Katedra manažmentu (FEM)D-EMPASPUPodrobnosti tématu0 / 1--
8.DPDigitalizácia a automatizácia v slovenskom poľnohospodárstveJuríčková, Z.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti tématu0 / 1--
9.DPDistribučná logistika vo vybranom podnikuFilová, A.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti tématu1 / 1 Zajíčková, M.
10.DPDistribučná logistika vybraného podnikuFilová, A.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti tématu0 / 1--
11.DisPEnvironmentálny manažment vo vybranom súbore podnikateľských subjektov SlovenskaHudáková, M.Katedra manažmentu (FEM)D-EMPFEMPodrobnosti tématu0 / 1--
12.DPEnvironmentálny pilier spoločenskej zodpovednosti poľnohospodárskych podnikovJuríčková, Z.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti tématu1 / 1 Benďáková, V.
13.DPChange management in the organizationSavov, R.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti tématu1 / 1 Di Sabato, V.
14.DisPIdentifikácia rozhodujúcich ergonomických faktorov vo vybranom odvetví agrosektoru a možnosti ich pozitívneho ovplyvňovaniaŠajbidorová, M.Katedra manažmentu (FEM)D-EPPFEMPodrobnosti tématu0 / 1--
15.DPInovácie ako faktor udržateľnosti poľnohospodárskej výrobyJuríčková, Z.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti tématu1 / 1 Andóová, B.
16.DPIntegrované riadenie talentu ako dôležitá súčasť stratégie ľudských zdrojovSavov, R.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti tématu2 / 1 Klocoková, B.
Sekerová, P.
17.BPJaponský manažment a jeho špecifikáFilová, A.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti tématu1 / 1 Borovská, B.
18.DPKnowledge managementHrdá, V.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti tématu1 / 1 Zábojníková, V.
19.DPKomplexné zhodnotenie manažérskych funkcií vo vybranom podnikuHrdá, V.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti tématu1 / 1 Sťahelová, M.
20.BPLeadership as a function of managementHrdá, V.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti tématu1 / 1 Halásová, S.
21.DPLogistika v manažmente poľnohospodárskych podnikovJuríčková, Z.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti tématu1 / 1 Martinčeková, L.
22.DisPManagerial and Economical Evaluation of Microbreweries in SlovakiaSavov, R.Katedra manažmentu (FEM)D-EMPAFEMPodrobnosti tématu0 / 1--
23.BPManažérske funkcie vo vybranej organizáciiLančarič, D.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti tématu3 / 3 Matulja, M.
Ružičková, N.
Gerhát, M.
24.DisPManažérsko-ekonomické zhodnotenie mikropivovarov na SlovenskuSavov, R.Katedra manažmentu (FEM)D-EMPFEMPodrobnosti tématu0 / 1--
25.DPManažment diverzity pracovnej sily vo vybranej organizáciiLančarič, D.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti tématu4 / 4 Michalenková, Z.
Lopúchová, K.
Hlavina, Ľ.
Kubáň, A.
26.DPManažment rastlinnej výroby a predaja vo vybranom poľnohospodárskom podnikuSavov, R.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti tématu1 / 1 Bertičová, B.
27.BPManažment výroby vybraného podnikuFilová, A.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti tématu1 / 1 Kondvárová, D.
28.BPMapovanie toku hodnôt vo vybranom podnikuJuríčková, Z.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti tématu1 / 1 Pacherová, P.
29.DPMedzinárodné podnikanie a jeho využitie v konkrétnom podnikuHudáková, M.Katedra manažmentu (FEM)I-MAPFEMPodrobnosti tématu2 / 2 Štefanková, T.
Šabová, M.
30.BPMetódy kontroly vybraného podnikuFilová, A.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti tématu1 / 1 Hromátková, T.
31.DPMotivácia a vedenie ľudí a ich vplyv na podnikovú kultúru Kadlečíková, M.Katedra manažmentu (FEM)--SPUPodrobnosti tématu0 / ----
32.DPNákupný proces vo vybranom podnikuFilová, A.Katedra manažmentu (FEM)--SPUPodrobnosti tématu1 / -- Bako, F.
33.BPOrganizačná štruktúra vybraných podnikovFilová, A.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti tématu1 / 1 Urbánek, M.
34.DPOsobnosť manažéra vo vybranom podnikuHrdá, V.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti tématu1 / 1 Gunárová, S.
35.BPPlánovanie a riadenie zásob vo vybranom podnikuSavov, R.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti tématu1 / 1 Kaniak, T.
36.BPPlánovanie vo vybranej organizáciiLančarič, D.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti tématu2 / 3 Karahutová, H.
Marcinkech, D.
37.DPPracovné vzťahy a kvalita pracovného života v podnikochJuríčková, Z.Katedra manažmentu (FEM)--SPUPodrobnosti tématu1 / 1 Maglódiová, L.
38.DPPraktická realizácia priamych zahraničných investícií na príklade vybraného podniku a vplyv na regionálny rozvojHudáková, M.Katedra manažmentu (FEM)I-MAPFEMPodrobnosti tématu1 / 3 Jurášová, V.
39.BPPripravenosť vybraného podnikateľského subjektu na riešenie krízových situáciíHudáková, M.Katedra manažmentu (FEM)B-MAPSPUPodrobnosti tématu0 / 2--
40.BPRecruitment and Adaptation Process in a Selected CompanyHrdá, V.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti tématu1 / 1 Osvaldová, S.
41.BPRozvoj cestovného ruchu - turizmus vo vybranom regióneHudáková, M.Katedra manažmentu (FEM)B-MAPSPUPodrobnosti tématu0 / 1--
42.BPRozvrhovanie vo výrobnej logistike podnikuFilová, A.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti tématu0 / 1--
43.DPSkladové hospodárstvo vybraného podnikuFilová, A.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti tématu0 / 1--
44.DPSociálne siete ako efektívny nástroj komunikácie v praxi vybraného podnikuJuríčková, Z.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti tématu1 / 1 Bugárová, V.
45.DisPSpoločenská zodpovednosť pri znižovaní potravinového odpadu vo vybraných podnikochKapsdorferová, Z.Katedra manažmentu (FEM)D-EMP
D-EPP
SPUPodrobnosti tématu0 / 1--
46.DisPSpoločenská zodpovednosť pri znižovaní potravinového odpadu vo vybraných podnikochKapsdorferová, Z.Katedra manažmentu (FEM)D-EMPSPUPodrobnosti tématu0 / 1--
47.BPStrategic managementHrdá, V.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti tématu1 / 1 Malecká, B.
48.DisPUplatňovanie strategického manažmentu vo vybraných podnikoch na SlovenskuSavov, R.Katedra manažmentu (FEM)D-EMPFEMPodrobnosti tématu0 / 1--
49.DPVplyv osobnosti manažéra na úspešné vedenie ľudí vo vybranom podnikuKadlečíková, M.Katedra manažmentu (FEM)--SPUPodrobnosti tématu0 / ----
50.DisPVplyv zahraničných investícií na výsledok hospodárenia vo vybraných podnikateľských subjektoch SRHudáková, M.Katedra manažmentu (FEM)D-EMPFEMPodrobnosti tématu0 / 1--
51.BPVýber a adaptácia zamestnancov vo vybranom podnikuKadlečíková, M.Katedra manažmentu (FEM)--SPUPodrobnosti tématu1 / -- Oťapková, V.
52.DPVýber a adaptácia zamestnancov vo vybranom podnikuKadlečíková, M.Katedra manažmentu (FEM)--SPUPodrobnosti tématu0 / 1--
53.BPVybrané aspekty manažmentu výroby vo vybranom podnikuSavov, R.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti tématu1 / 1 Túnyi, T.
54.DPVybrané aspekty rozvoja mirkopivovarov na SlovenskuSavov, R.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti tématu1 / 1 Karová, S.
55.BPVybrané kvantitatívne metódy v manažérskom rozhodovaníFilová, A.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti tématu1 / 1 Miškovicová, M.
56.DPVybrané logistické metódy využívané v podnikovej praxiFilová, A.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti tématu1 / 1 Valentová, K.
57.BPVybrané manažérske metódy využívané v podnikovej praxiFilová, A.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti tématu1 / 1 Pčelárová, I.
58.DPVytvorenie podnikateľského plánuSavov, R.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti tématu1 / 1 Ružičková, K.
59.DisPVyužitie inovatívnych prístupov a neurovedy v manažmente ľudských zdrojovŠajbidorová, M.Katedra manažmentu (FEM)D-EMPFEMPodrobnosti tématu0 / 1--
60.DPVýzvy žien pôsobiacich v manažmente a ich špecifické postavenieKadlečíková, M.Katedra manažmentu (FEM)--SPUPodrobnosti tématu0 / ----
61.DPVzdelávanie zamestnancov a štýl vedenia ľúdi ako súčasť podnikovej kultúryKadlečíková, M.Katedra manažmentu (FEM)--SPUPodrobnosti tématu0 / ----
62.DPZásobovacia logistika podnikuFilová, A.Katedra manažmentu (FEM)--SPUPodrobnosti tématu1 / -- Pénzešová, R.
63.BPZásobovanie vybraného podnikuFilová, A.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti tématu1 / 1 Višňovský, M.
64.DPZelená logistika v manažmente poľnohospodárskych podnikovJuríčková, Z.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti tématu1 / 1 Nižníková, N.
65.BPZhodnotenie manažérskych funkcií v vybranom podnikuSavov, R.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti tématu2 / 2 Petrovič, R.
Štefaničková, A.
66.BPZhodnotenie manažmentu ľudských zdrojov vo vybranom podniku Kadlečíková, M.Katedra manažmentu (FEM)--SPUPodrobnosti tématu1 / 2 Rupeková, R.
67.DPZhodnotenie procesu strategického manažmentu vo vybranom podnikuSavov, R.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti tématu2 / 2 Janíčková, D.
Šašalová, N.
68.BPZískavanie a výber zamestnancov vo vybranom podnikuHrdá, V.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti tématu1 / 1 Kóšová, V.
69.DPZisťovanie kvality mlieka prostredníctvom vybranej metódy manažmentu kvalityKapsdorferová, Z.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti tématu0 / 1--