Prehľad vypísaných tém - Katedra manažmentu (FEM)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:

* | A | B | C | D | E | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | U | V | Z

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoProgramUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.BPAgroturistika, ako predmet podnikaniaHudáková, M.Katedra manažmentu (FEM)B-MAPFEMPodrobnosti témy0 / 2--
2.BPAnalysis of organization system structures and their comparison in a selected companyHrdá, V.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Šipikalová, D.
3.BPAnalýza systémov hodnotenia a odmeňovania zamestnancov vo vybranom podnikuKadlečíková, M.Katedra manažmentu (FEM)--SPUPodrobnosti témy1 / -- Kálnayová, E.
4.BPAnalýza štruktúr organizačných systémov a ich porovnanieKadlečíková, M.Katedra manažmentu (FEM)--SPUPodrobnosti témy1 / -- Šályová, J.
5.BPBusiness Plan of a Selected CompanyHrdá, V.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Veseľková, N.
6.DizPCorporate Social Responsibility and its Activities to Reduce Food Waste in Selected CompaniesKapsdorferová, Z.Katedra manažmentu (FEM)D-EMPASPUPodrobnosti témy0 / 1--
7.DPDigitalizácia a automatizácia v slovenskom poľnohospodárstveJuríčková, Z.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
8.DPDistribučná logistika vo vybranom podnikuFilová, A.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Zajíčková, M.
9.DPDistribučná logistika vybraného podnikuFilová, A.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
10.DizPEnvironmentálny manažment vo vybranom súbore podnikateľských subjektov SlovenskaHudáková, M.Katedra manažmentu (FEM)D-EMPFEMPodrobnosti témy0 / 1--
11.DPEnvironmentálny pilier spoločenskej zodpovednosti poľnohospodárskych podnikovJuríčková, Z.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Benďáková, V.
12.DPChange management in the organizationSavov, R.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Di Sabato, V.
13.DizPIdentifikácia rozhodujúcich ergonomických faktorov vo vybranom odvetví agrosektoru a možnosti ich pozitívneho ovplyvňovaniaŠajbidorová, M.Katedra manažmentu (FEM)D-EPPFEMPodrobnosti témy0 / 1--
14.DPInovácie ako faktor udržateľnosti poľnohospodárskej výrobyJuríčková, Z.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Andóová, B.
15.DPIntegrované riadenie talentu ako dôležitá súčasť stratégie ľudských zdrojovSavov, R.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy2 / 1 Sekerová, P.
Klocoková, B.
16.BPJaponský manažment a jeho špecifikáFilová, A.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Borovská, B.
17.DPKnowledge managementHrdá, V.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Zábojníková, V.
18.DPKomplexné zhodnotenie manažérskych funkcií vo vybranom podnikuHrdá, V.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Sťahelová, M.
19.BPLeadership as a function of managementHrdá, V.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Halásová, S.
20.DPLogistika v manažmente poľnohospodárskych podnikovJuríčková, Z.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Martinčeková, L.
21.DizPManagerial and Economical Evaluation of Microbreweries in SlovakiaSavov, R.Katedra manažmentu (FEM)D-EMPAFEMPodrobnosti témy0 / 1--
22.BPManažérske funkcie vo vybranej organizáciiLančarič, D.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy3 / 3 Ružičková, N.
Gerhát, M.
Matulja, M.
23.DizPManažérsko-ekonomické zhodnotenie mikropivovarov na SlovenskuSavov, R.Katedra manažmentu (FEM)D-EMPFEMPodrobnosti témy0 / 1--
24.DPManažment diverzity pracovnej sily vo vybranej organizáciiLančarič, D.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy4 / 4 Kubáň, A.
Michalenková, Z.
Hlavina, Ľ.
Lopúchová, K.
25.DPManažment rastlinnej výroby a predaja vo vybranom poľnohospodárskom podnikuSavov, R.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Bertičová, B.
26.BPManažment výroby vybraného podnikuFilová, A.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Kondvárová, D.
27.BPMapovanie toku hodnôt vo vybranom podnikuJuríčková, Z.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Pacherová, P.
28.DPMedzinárodné podnikanie a jeho využitie v konkrétnom podnikuHudáková, M.Katedra manažmentu (FEM)I-MAPFEMPodrobnosti témy2 / 2 Štefanková, T.
Šabová, M.
29.BPMetódy kontroly vybraného podnikuFilová, A.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Hromátková, T.
30.DPMotivácia a vedenie ľudí a ich vplyv na podnikovú kultúru Kadlečíková, M.Katedra manažmentu (FEM)--SPUPodrobnosti témy0 / ----
31.DPNákupný proces vo vybranom podnikuFilová, A.Katedra manažmentu (FEM)--SPUPodrobnosti témy1 / -- Bako, F.
32.BPOrganizačná štruktúra vybraných podnikovFilová, A.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Urbánek, M.
33.DPOsobnosť manažéra vo vybranom podnikuHrdá, V.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Gunárová, S.
34.BPPlánovanie a riadenie zásob vo vybranom podnikuSavov, R.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Kaniak, T.
35.BPPlánovanie vo vybranej organizáciiLančarič, D.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy2 / 3 Karahutová, H.
Marcinkech, D.
36.DPPracovné vzťahy a kvalita pracovného života v podnikochJuríčková, Z.Katedra manažmentu (FEM)--SPUPodrobnosti témy1 / 1 Maglódiová, L.
37.DPPraktická realizácia priamych zahraničných investícií na príklade vybraného podniku a vplyv na regionálny rozvojHudáková, M.Katedra manažmentu (FEM)I-MAPFEMPodrobnosti témy1 / 3 Jurášová, V.
38.BPPripravenosť vybraného podnikateľského subjektu na riešenie krízových situáciíHudáková, M.Katedra manažmentu (FEM)B-MAPSPUPodrobnosti témy0 / 2--
39.BPRecruitment and Adaptation Process in a Selected CompanyHrdá, V.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Osvaldová, S.
40.BPRozvoj cestovného ruchu - turizmus vo vybranom regióneHudáková, M.Katedra manažmentu (FEM)B-MAPSPUPodrobnosti témy0 / 1--
41.BPRozvrhovanie vo výrobnej logistike podnikuFilová, A.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
42.DPSkladové hospodárstvo vybraného podnikuFilová, A.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
43.DPSociálne siete ako efektívny nástroj komunikácie v praxi vybraného podnikuJuríčková, Z.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Bugárová, V.
44.DizPSpoločenská zodpovednosť pri znižovaní potravinového odpadu vo vybraných podnikochKapsdorferová, Z.Katedra manažmentu (FEM)D-EMP
D-EPP
SPUPodrobnosti témy0 / 1--
45.BPStrategic managementHrdá, V.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Malecká, B.
46.DizPUplatňovanie strategického manažmentu vo vybraných podnikoch na SlovenskuSavov, R.Katedra manažmentu (FEM)D-EMPFEMPodrobnosti témy0 / 1--
47.DPVplyv osobnosti manažéra na úspešné vedenie ľudí vo vybranom podnikuKadlečíková, M.Katedra manažmentu (FEM)--SPUPodrobnosti témy0 / ----
48.DizPVplyv zahraničných investícií na výsledok hospodárenia vo vybraných podnikateľských subjektoch SRHudáková, M.Katedra manažmentu (FEM)D-EMPFEMPodrobnosti témy0 / 1--
49.BPVýber a adaptácia zamestnancov vo vybranom podnikuKadlečíková, M.Katedra manažmentu (FEM)--SPUPodrobnosti témy1 / -- Oťapková, V.
50.DPVýber a adaptácia zamestnancov vo vybranom podnikuKadlečíková, M.Katedra manažmentu (FEM)--SPUPodrobnosti témy0 / 1--
51.BPVybrané aspekty manažmentu výroby vo vybranom podnikuSavov, R.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Túnyi, T.
52.DPVybrané aspekty rozvoja mirkopivovarov na SlovenskuSavov, R.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Karová, S.
53.BPVybrané kvantitatívne metódy v manažérskom rozhodovaníFilová, A.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Miškovicová, M.
54.DPVybrané logistické metódy využívané v podnikovej praxiFilová, A.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Valentová, K.
55.BPVybrané manažérske metódy využívané v podnikovej praxiFilová, A.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Pčelárová, I.
56.DPVytvorenie podnikateľského plánuSavov, R.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Ružičková, K.
57.DizPVyužitie inovatívnych prístupov a neurovedy v manažmente ľudských zdrojovŠajbidorová, M.Katedra manažmentu (FEM)D-EMPFEMPodrobnosti témy0 / 1--
58.DPVýzvy žien pôsobiacich v manažmente a ich špecifické postavenieKadlečíková, M.Katedra manažmentu (FEM)--SPUPodrobnosti témy0 / ----
59.DPVzdelávanie zamestnancov a štýl vedenia ľúdi ako súčasť podnikovej kultúryKadlečíková, M.Katedra manažmentu (FEM)--SPUPodrobnosti témy0 / ----
60.DPZásobovacia logistika podnikuFilová, A.Katedra manažmentu (FEM)--SPUPodrobnosti témy1 / -- Pénzešová, R.
61.BPZásobovanie vybraného podnikuFilová, A.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Višňovský, M.
62.DPZelená logistika v manažmente poľnohospodárskych podnikovJuríčková, Z.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Nižníková, N.
63.BPZhodnotenie manažérskych funkcií v vybranom podnikuSavov, R.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy2 / 2 Štefaničková, A.
Petrovič, R.
64.BPZhodnotenie manažmentu ľudských zdrojov vo vybranom podniku Kadlečíková, M.Katedra manažmentu (FEM)--SPUPodrobnosti témy1 / 2 Rupeková, R.
65.DPZhodnotenie procesu strategického manažmentu vo vybranom podnikuSavov, R.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy2 / 2 Šašalová, N.
Janíčková, D.
66.BPZískavanie a výber zamestnancov vo vybranom podnikuHrdá, V.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Kóšová, V.
67.DPZisťovanie kvality mlieka prostredníctvom vybranej metódy manažmentu kvalityKapsdorferová, Z.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / 1--