Prehľad vypísaných tém - Katedra manažmentu (FEM)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:

* | A | B | C | D | E | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | U | V | Z

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práceGarantujúce pracovisko
Program
Určené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.
BP
Agroturistika, ako predmet podnikania
Katedra manažmentu (FEM)
B-MAP
FEMPodrobnosti témy
0 / 2
--
2.
BP
Analysis of organization system structures and their comparison in a selected company
Hrdá, V.Katedra manažmentu (FEM)--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1 Šipikalová, D.
3.
BP
Analýza systémov hodnotenia a odmeňovania zamestnancov vo vybranom podniku
Katedra manažmentu (FEM)
--SPUPodrobnosti témy1 / -- Kálnayová, E.
4.
BP
Analýza štruktúr organizačných systémov a ich porovnanie
Katedra manažmentu (FEM)--SPUPodrobnosti témy1 / --
5.
BP
Business Plan of a Selected Company
Katedra manažmentu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy1 / 1 Veseľková, N.
6.
DizPCorporate Social Responsibility and its Activities to Reduce Food Waste in Selected Companies
Katedra manažmentu (FEM)
D-EMPA
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
7.
DP
Digitalizácia a automatizácia v slovenskom poľnohospodárstve
Juríčková, Z.
Katedra manažmentu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1--
8.DP
Distribučná logistika vo vybranom podniku
Katedra manažmentu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
9.DP
Distribučná logistika vybraného podniku
Katedra manažmentu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1 Kondrlík, D.
10.DizP
Environmentálny manažment vo vybranom súbore podnikateľských subjektov Slovenska
Hudáková, M.
Katedra manažmentu (FEM)
D-EMPFEM
Podrobnosti témy
0 / 1--
11.
DP
Environmentálny pilier spoločenskej zodpovednosti poľnohospodárskych podnikov
Juríčková, Z.Katedra manažmentu (FEM)
--
FEMPodrobnosti témy
1 / 1
12.
DP
Change management in the organization
Savov, R.
Katedra manažmentu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
Di Sabato, V.
13.
DizP
Identifikácia rozhodujúcich ergonomických faktorov vo vybranom odvetví agrosektoru a možnosti ich pozitívneho ovplyvňovaniaŠajbidorová, M.
Katedra manažmentu (FEM)
D-EPPFEMPodrobnosti témy
0 / 1
--
14.DPInovácie ako faktor udržateľnosti poľnohospodárskej výrobyKatedra manažmentu (FEM)
--
FEMPodrobnosti témy
1 / 1
Andóová, B.
15.
DP
Integrované riadenie talentu ako dôležitá súčasť stratégie ľudských zdrojov
Katedra manažmentu (FEM)
--
FEMPodrobnosti témy
1 / 1
Sekerová, P.
16.
BPJaponský manažment a jeho špecifikáKatedra manažmentu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
17.
DP
Knowledge managementHrdá, V.Katedra manažmentu (FEM)
--
FEMPodrobnosti témy
1 / 1
18.
DP
Komplexné zhodnotenie manažérskych funkcií vo vybranom podnikuHrdá, V.Katedra manažmentu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1 Sťahelová, M.
19.BPLeadership as a function of managementKatedra manažmentu (FEM)--
FEM
Podrobnosti témy1 / 1 Halásová, S.
20.
DPLogistika v manažmente poľnohospodárskych podnikovKatedra manažmentu (FEM)--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
21.
DizP
Managerial and Economical Evaluation of Microbreweries in Slovakia
Katedra manažmentu (FEM)
D-EMPA
FEM
Podrobnosti témy0 / 1--
22.BPManažérske funkcie vo vybranej organizáciiLančarič, D.
Katedra manažmentu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
3 / 3
Gerhát, M.
Matulja, M.
Ružičková, N.
23.
DizP
Manažérsko-ekonomické zhodnotenie mikropivovarov na Slovensku
Savov, R.
Katedra manažmentu (FEM)
D-EMP
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1--
24.
DP
Manažment diverzity pracovnej sily vo vybranej organizáciiKatedra manažmentu (FEM)--FEM
Podrobnosti témy
4 / 4
25.
DP
Manažment rastlinnej výroby a predaja vo vybranom poľnohospodárskom podnikuSavov, R.
Katedra manažmentu (FEM)
--FEM
Podrobnosti témy
0 / 1--
26.
BP
Manažment výroby vybraného podnikuFilová, A.Katedra manažmentu (FEM)--
FEM
Podrobnosti témy1 / 1 Kondvárová, D.
27.
BP
Mapovanie toku hodnôt vo vybranom podniku
Katedra manažmentu (FEM)--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
28.DPMedzinárodné podnikanie a jeho využitie v konkrétnom podnikuHudáková, M.
Katedra manažmentu (FEM)
I-MAP
FEM
Podrobnosti témy
2 / 2
29.
BP
Metódy kontroly vybraného podnikuFilová, A.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1
30.DP
Motivácia a vedenie ľudí a ich vplyv na podnikovú kultúru
Katedra manažmentu (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
31.
DP
Nákupný proces vo vybranom podniku
Filová, A.Katedra manažmentu (FEM)
--
SPUPodrobnosti témy1 / --
32.
BPOrganizačná štruktúra vybraných podnikovFilová, A.Katedra manažmentu (FEM)--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
Urbánek, M.
33.
DP
Osobnosť manažéra vo vybranom podniku
Katedra manažmentu (FEM)--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
34.BP
Plánovanie a riadenie zásob vo vybranom podniku
Savov, R.
Katedra manažmentu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
Kaniak, T.
35.
BPPlánovanie vo vybranej organizáciiLančarič, D.Katedra manažmentu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
2 / 3
36.
DP
Pracovné vzťahy a kvalita pracovného života v podnikoch
Katedra manažmentu (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
Maglódiová, L.
37.DPPraktická realizácia priamych zahraničných investícií na príklade vybraného podniku a vplyv na regionálny rozvojHudáková, M.
Katedra manažmentu (FEM)
I-MAPFEMPodrobnosti témy1 / 3 Jurášová, V.
38.BP
Pripravenosť vybraného podnikateľského subjektu na riešenie krízových situácií
Hudáková, M.
Katedra manažmentu (FEM)
B-MAP
SPU
Podrobnosti témy
0 / 2
--
39.
BP
Recruitment and Adaptation Process in a Selected CompanyHrdá, V.
Katedra manažmentu (FEM)
--
FEMPodrobnosti témy1 / 1
40.
BP
Rozvoj cestovného ruchu - turizmus vo vybranom regióneHudáková, M.
Katedra manažmentu (FEM)
B-MAP
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
41.BP
Rozvrhovanie vo výrobnej logistike podniku
Filová, A.
Katedra manažmentu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy0 / 1
--
42.
DPSkladové hospodárstvo vybraného podnikuFilová, A.Katedra manažmentu (FEM)--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
43.
DP
Sociálne siete ako efektívny nástroj komunikácie v praxi vybraného podniku
Katedra manažmentu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
44.
DizP
Spoločenská zodpovednosť pri znižovaní potravinového odpadu vo vybraných podnikochKapsdorferová, Z.
Katedra manažmentu (FEM)
D-EMP
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
45.
BP
Strategic managementHrdá, V.Katedra manažmentu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
46.DizP
Uplatňovanie strategického manažmentu vo vybraných podnikoch na Slovensku
Katedra manažmentu (FEM)
D-EMP
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
47.
DizP
Vplyv diverzity pracovných tímov na výkonnosť podnikuKatedra manažmentu (FEM)
D-EMP
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
48.
DPVplyv osobnosti manažéra na úspešné vedenie ľudí vo vybranom podnikuKadlečíková, M.
Katedra manažmentu (FEM)
--SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
49.
DizP
Vplyv zahraničných investícií na výsledok hospodárenia vo vybraných podnikateľských subjektoch SR
Katedra manažmentu (FEM)
D-EMP
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
50.DPVýber a adaptácia zamestnancov vo vybranom podniku
Katedra manažmentu (FEM)
--
SPUPodrobnosti témy0 / 1
--
51.
BP
Výber a adaptácia zamestnancov vo vybranom podniku
Kadlečíková, M.
Katedra manažmentu (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / --
Oťapková, V.
52.
BP
Vybrané aspekty manažmentu výroby vo vybranom podniku
Katedra manažmentu (FEM)
--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Túnyi, T.
53.
DP
Vybrané aspekty rozvoja mirkopivovarov na SlovenskuKatedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy
1 / 1
54.
BP
Vybrané kvantitatívne metódy v manažérskom rozhodovaní
Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Miškovicová, M.
55.
DP
Vybrané logistické metódy využívané v podnikovej praxi
Filová, A.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1
56.
BP
Vybrané manažérske metódy využívané v podnikovej praxi
Filová, A.
Katedra manažmentu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
57.
DP
Vytvorenie podnikateľského plánu
Katedra manažmentu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
Ružičková, K.
58.
DizP
Využitie inovatívnych prístupov a neurovedy v manažmente ľudských zdrojov
Katedra manažmentu (FEM)D-EMPFEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
59.
DP
Výzvy žien pôsobiacich v manažmente a ich špecifické postavenie
Katedra manažmentu (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
60.
DP
Vzdelávanie zamestnancov a štýl vedenia ľúdi ako súčasť podnikovej kultúry
Kadlečíková, M.
Katedra manažmentu (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy0 / --
--
61.
DP
Zásobovacia logistika podniku
Katedra manažmentu (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / --
Pénzešová, R.
62.
BPZásobovanie vybraného podniku
Katedra manažmentu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy1 / 1 Višňovský, M.
63.DP
Zelená logistika v manažmente poľnohospodárskych podnikov
Juríčková, Z.Katedra manažmentu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
64.
BPZhodnotenie manažérskych funkcií v vybranom podnikuSavov, R.Katedra manažmentu (FEM)--FEM
Podrobnosti témy
2 / 2
Petrovič, R.
Štefaničková, A.
65.
BP
Zhodnotenie manažmentu ľudských zdrojov vo vybranom podniku
Katedra manažmentu (FEM)
--SPU
Podrobnosti témy
1 / 2
66.
DP
Zhodnotenie procesu strategického manažmentu vo vybranom podniku
Katedra manažmentu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
2 / 2
67.
BPZískavanie a výber zamestnancov vo vybranom podniku
Katedra manažmentu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1 Kóšová, V.
68.
DP
Zisťovanie kvality mlieka prostredníctvom vybranej metódy manažmentu kvality
Kapsdorferová, Z.
Katedra manažmentu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--