Prehľad vypísaných tém - Katedra manažmentu (FEM)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Vedúci témy:

* | A | E | M | N | P | V | Z

Por.
Typ
Názov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoUrčené prePodrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
BP
Analýza systémov hodnotenia a odmeňovania zamestnancov vo vybranom podnikuKatedra manažmentu (FEM)SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
2.BPAnalýza štruktúr organizačných systémov a ich porovnanie
Katedra manažmentu (FEM)
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
3.
BP
Environmentálna zodpovednosť domácností pri nakladaní s odpadom
Katedra manažmentu (FEM)
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
4.
DP
Externé a interné prostredie vybraného podniku
Hrdá, V.
Katedra manažmentu (FEM)
FEM
Podrobnosti témy1 / 1 Dršková, E.
5.
DP
Motivácia a vedenie ľudí a ich vplyv na podnikovú kultúru
Katedra manažmentu (FEM)
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
6.
DP
Nákupný proces vo vybranom podniku
Filová, A.Katedra manažmentu (FEM)SPU
Podrobnosti témy
1 / --
Bako, F.
7.BP
Plánovanie vo vybranej organizácii
Lančarič, D.
Katedra manažmentu (FEM)
FEM
Podrobnosti témy
0 / 3
--
8.
DP
Potravinový odpad ako súčasť obehového hospodárstvaŠvikruhová, P.Katedra manažmentu (FEM)
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
Mesková, N.
9.
DP
Vplyv osobnosti manažéra na úspešné vedenie ľudí vo vybranom podniku
Katedra manažmentu (FEM)
SPU
Podrobnosti témy0 / --
--
10.DPVýber a adaptácia zamestnancov vo vybranom podnikuKadlečíková, M.
Katedra manažmentu (FEM)
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
11.BP
Výber a adaptácia zamestnancov vo vybranom podniku
Kadlečíková, M.
Katedra manažmentu (FEM)
SPU
Podrobnosti témy0 / --
--
12.
DPVýzvy žien pôsobiacich v manažmente a ich špecifické postavenieKadlečíková, M.Katedra manažmentu (FEM)
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
13.DPVzdelávanie zamestnancov a štýl vedenia ľúdi ako súčasť podnikovej kultúry
Katedra manažmentu (FEM)
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
14.
DPZásobovacia logistika podniku
Katedra manažmentu (FEM)
SPUPodrobnosti témy1 / --