Summary of topics offered - Department of Management (FEM)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:

* | A | B | C | D | E | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | U | V | Z

Ord.TypeTopic
Thesis supervisor
Supervising department
ProgrammeIntended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.
DisT
Vplyv diverzity pracovných tímov na výkonnosť podniku
Lančarič, D.Department of Management (FEM)D-EMPFEMDetails of topic
0 / 1
--
2.
DT
Vplyv osobnosti manažéra na úspešné vedenie ľudí vo vybranom podnikuKadlečíková, M.Department of Management (FEM)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
3.DisTVplyv zahraničných investícií na výsledok hospodárenia vo vybraných podnikateľských subjektoch SRDepartment of Management (FEM)D-EMPFEMDetails of topic
0 / 1
--
4.
DT
Výber a adaptácia zamestnancov vo vybranom podniku
Department of Management (FEM)
--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
5.
BT
Výber a adaptácia zamestnancov vo vybranom podniku
Department of Management (FEM)--SUADetails of topic
1 / --
6.
BTVybrané aspekty manažmentu výroby vo vybranom podniku
Department of Management (FEM)
--
FEMDetails of topic1 / 1 Túnyi, T.
7.
DT
Vybrané aspekty rozvoja mirkopivovarov na Slovensku
Department of Management (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
Karová, S.
8.
BT
Vybrané kvantitatívne metódy v manažérskom rozhodovaníFilová, A.Department of Management (FEM)--
FEM
Details of topic1 / 1 Miškovicová, M.
9.
DT
Vybrané logistické metódy využívané v podnikovej praxi
Filová, A.
Department of Management (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
10.BTVybrané manažérske metódy využívané v podnikovej praxi
Department of Management (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
Pčelárová, I.
11.
DT
Vytvorenie podnikateľského plánu
Department of Management (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1
12.DisT
Využitie inovatívnych prístupov a neurovedy v manažmente ľudských zdrojov
Department of Management (FEM)D-EMP
FEM
Details of topic0 / 1--
13.DTVýzvy žien pôsobiacich v manažmente a ich špecifické postavenie
Department of Management (FEM)
--SUA
Details of topic
0 / --
--
14.DTVzdelávanie zamestnancov a štýl vedenia ľúdi ako súčasť podnikovej kultúry
Department of Management (FEM)
--
SUADetails of topic
0 / --
--