Summary of topics offered - Department of Management (FEM)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:

* | A | B | C | D | E | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | U | V | Z

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentProgrammeIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.BTAgroturistika, ako predmet podnikaniaHudáková, M.Department of Management (FEM)B-MAPFEMDetails of topic0 / 2--
2.BTAnalysis of organization system structures and their comparison in a selected companyHrdá, V.Department of Management (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Šipikalová, D.
3.BTAnalýza systémov hodnotenia a odmeňovania zamestnancov vo vybranom podnikuKadlečíková, M.Department of Management (FEM)--SUADetails of topic1 / -- Kálnayová, E.
4.BTAnalýza štruktúr organizačných systémov a ich porovnanieKadlečíková, M.Department of Management (FEM)--SUADetails of topic1 / -- Šályová, J.
5.BTBusiness Plan of a Selected CompanyHrdá, V.Department of Management (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Veseľková, N.
6.DisTCorporate Social Responsibility and its Activities to Reduce Food Waste in Selected CompaniesKapsdorferová, Z.Department of Management (FEM)D-EMPASUADetails of topic0 / 1--
7.DTDigitalizácia a automatizácia v slovenskom poľnohospodárstveJuríčková, Z.Department of Management (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--
8.DTDistribučná logistika vo vybranom podnikuFilová, A.Department of Management (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Zajíčková, M.
9.DTDistribučná logistika vybraného podnikuFilová, A.Department of Management (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--
10.DisTEnvironmentálny manažment vo vybranom súbore podnikateľských subjektov SlovenskaHudáková, M.Department of Management (FEM)D-EMPFEMDetails of topic0 / 1--
11.DTEnvironmentálny pilier spoločenskej zodpovednosti poľnohospodárskych podnikovJuríčková, Z.Department of Management (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Benďáková, V.
12.DTChange management in the organizationSavov, R.Department of Management (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Di Sabato, V.
13.DisTIdentifikácia rozhodujúcich ergonomických faktorov vo vybranom odvetví agrosektoru a možnosti ich pozitívneho ovplyvňovaniaŠajbidorová, M.Department of Management (FEM)D-EPPFEMDetails of topic0 / 1--
14.DTInovácie ako faktor udržateľnosti poľnohospodárskej výrobyJuríčková, Z.Department of Management (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Andóová, B.
15.DTIntegrované riadenie talentu ako dôležitá súčasť stratégie ľudských zdrojovSavov, R.Department of Management (FEM)--FEMDetails of topic2 / 1 Klocoková, B.
Sekerová, P.
16.BTJaponský manažment a jeho špecifikáFilová, A.Department of Management (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Borovská, B.
17.DTKnowledge managementHrdá, V.Department of Management (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Zábojníková, V.
18.DTKomplexné zhodnotenie manažérskych funkcií vo vybranom podnikuHrdá, V.Department of Management (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Sťahelová, M.
19.BTLeadership as a function of managementHrdá, V.Department of Management (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Halásová, S.
20.DTLogistika v manažmente poľnohospodárskych podnikovJuríčková, Z.Department of Management (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Martinčeková, L.
21.DisTManagerial and Economical Evaluation of Microbreweries in SlovakiaSavov, R.Department of Management (FEM)D-EMPAFEMDetails of topic0 / 1--
22.BTManažérske funkcie vo vybranej organizáciiLančarič, D.Department of Management (FEM)--FEMDetails of topic3 / 3 Ružičková, N.
Matulja, M.
Gerhát, M.
23.DisTManažérsko-ekonomické zhodnotenie mikropivovarov na SlovenskuSavov, R.Department of Management (FEM)D-EMPFEMDetails of topic0 / 1--
24.DTManažment diverzity pracovnej sily vo vybranej organizáciiLančarič, D.Department of Management (FEM)--FEMDetails of topic4 / 4 Kubáň, A.
Hlavina, Ľ.
Lopúchová, K.
Michalenková, Z.
25.DTManažment rastlinnej výroby a predaja vo vybranom poľnohospodárskom podnikuSavov, R.Department of Management (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Bertičová, B.
26.BTManažment výroby vybraného podnikuFilová, A.Department of Management (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Kondvárová, D.
27.BTMapovanie toku hodnôt vo vybranom podnikuJuríčková, Z.Department of Management (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Pacherová, P.
28.DTMedzinárodné podnikanie a jeho využitie v konkrétnom podnikuHudáková, M.Department of Management (FEM)I-MAPFEMDetails of topic2 / 2 Šabová, M.
Štefanková, T.
29.BTMetódy kontroly vybraného podnikuFilová, A.Department of Management (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Hromátková, T.
30.DTMotivácia a vedenie ľudí a ich vplyv na podnikovú kultúru Kadlečíková, M.Department of Management (FEM)--SUADetails of topic0 / ----
31.DTNákupný proces vo vybranom podnikuFilová, A.Department of Management (FEM)--SUADetails of topic1 / -- Bako, F.
32.BTOrganizačná štruktúra vybraných podnikovFilová, A.Department of Management (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Urbánek, M.
33.DTOsobnosť manažéra vo vybranom podnikuHrdá, V.Department of Management (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Gunárová, S.
34.BTPlánovanie a riadenie zásob vo vybranom podnikuSavov, R.Department of Management (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Kaniak, T.
35.BTPlánovanie vo vybranej organizáciiLančarič, D.Department of Management (FEM)--FEMDetails of topic2 / 3 Karahutová, H.
Marcinkech, D.
36.DTPracovné vzťahy a kvalita pracovného života v podnikochJuríčková, Z.Department of Management (FEM)--SUADetails of topic1 / 1 Maglódiová, L.
37.DTPraktická realizácia priamych zahraničných investícií na príklade vybraného podniku a vplyv na regionálny rozvojHudáková, M.Department of Management (FEM)I-MAPFEMDetails of topic1 / 3 Jurášová, V.
38.BTPripravenosť vybraného podnikateľského subjektu na riešenie krízových situáciíHudáková, M.Department of Management (FEM)B-MAPSUADetails of topic0 / 2--
39.BTRecruitment and Adaptation Process in a Selected CompanyHrdá, V.Department of Management (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Osvaldová, S.
40.BTRozvoj cestovného ruchu - turizmus vo vybranom regióneHudáková, M.Department of Management (FEM)B-MAPSUADetails of topic0 / 1--
41.BTRozvrhovanie vo výrobnej logistike podnikuFilová, A.Department of Management (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--
42.DTSkladové hospodárstvo vybraného podnikuFilová, A.Department of Management (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--
43.DTSociálne siete ako efektívny nástroj komunikácie v praxi vybraného podnikuJuríčková, Z.Department of Management (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Bugárová, V.
44.DisTSpoločenská zodpovednosť pri znižovaní potravinového odpadu vo vybraných podnikochKapsdorferová, Z.Department of Management (FEM)D-EMP
D-EPP
SUADetails of topic0 / 1--
45.BTStrategic managementHrdá, V.Department of Management (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Malecká, B.
46.DisTUplatňovanie strategického manažmentu vo vybraných podnikoch na SlovenskuSavov, R.Department of Management (FEM)D-EMPFEMDetails of topic0 / 1--
47.DTVplyv osobnosti manažéra na úspešné vedenie ľudí vo vybranom podnikuKadlečíková, M.Department of Management (FEM)--SUADetails of topic0 / ----
48.DisTVplyv zahraničných investícií na výsledok hospodárenia vo vybraných podnikateľských subjektoch SRHudáková, M.Department of Management (FEM)D-EMPFEMDetails of topic0 / 1--
49.BTVýber a adaptácia zamestnancov vo vybranom podnikuKadlečíková, M.Department of Management (FEM)--SUADetails of topic1 / -- Oťapková, V.
50.DTVýber a adaptácia zamestnancov vo vybranom podnikuKadlečíková, M.Department of Management (FEM)--SUADetails of topic0 / 1--
51.BTVybrané aspekty manažmentu výroby vo vybranom podnikuSavov, R.Department of Management (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Túnyi, T.
52.DTVybrané aspekty rozvoja mirkopivovarov na SlovenskuSavov, R.Department of Management (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Karová, S.
53.BTVybrané kvantitatívne metódy v manažérskom rozhodovaníFilová, A.Department of Management (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Miškovicová, M.
54.DTVybrané logistické metódy využívané v podnikovej praxiFilová, A.Department of Management (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Valentová, K.
55.BTVybrané manažérske metódy využívané v podnikovej praxiFilová, A.Department of Management (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Pčelárová, I.
56.DTVytvorenie podnikateľského plánuSavov, R.Department of Management (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Ružičková, K.
57.DisTVyužitie inovatívnych prístupov a neurovedy v manažmente ľudských zdrojovŠajbidorová, M.Department of Management (FEM)D-EMPFEMDetails of topic0 / 1--
58.DTVýzvy žien pôsobiacich v manažmente a ich špecifické postavenieKadlečíková, M.Department of Management (FEM)--SUADetails of topic0 / ----
59.DTVzdelávanie zamestnancov a štýl vedenia ľúdi ako súčasť podnikovej kultúryKadlečíková, M.Department of Management (FEM)--SUADetails of topic0 / ----
60.DTZásobovacia logistika podnikuFilová, A.Department of Management (FEM)--SUADetails of topic1 / -- Pénzešová, R.
61.BTZásobovanie vybraného podnikuFilová, A.Department of Management (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Višňovský, M.
62.DTZelená logistika v manažmente poľnohospodárskych podnikovJuríčková, Z.Department of Management (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Nižníková, N.
63.BTZhodnotenie manažérskych funkcií v vybranom podnikuSavov, R.Department of Management (FEM)--FEMDetails of topic2 / 2 Štefaničková, A.
Petrovič, R.
64.BTZhodnotenie manažmentu ľudských zdrojov vo vybranom podniku Kadlečíková, M.Department of Management (FEM)--SUADetails of topic1 / 2 Rupeková, R.
65.DTZhodnotenie procesu strategického manažmentu vo vybranom podnikuSavov, R.Department of Management (FEM)--FEMDetails of topic2 / 2 Šašalová, N.
Janíčková, D.
66.BTZískavanie a výber zamestnancov vo vybranom podnikuHrdá, V.Department of Management (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Kóšová, V.
67.DTZisťovanie kvality mlieka prostredníctvom vybranej metódy manažmentu kvalityKapsdorferová, Z.Department of Management (FEM)--FEMDetails of topic0 / 1--