Summary of topics offered - Department of Management (FEM)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Topic supervisor:

* | A | D | M | V | Z

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.BTAnalýza systémov hodnotenia a odmeňovania zamestnancov vo vybranom podnikuKadlečíková, M.Department of Management (FEM)SUADetails of topic1 / -- Kálnayová, E.
2.BTAnalýza štruktúr organizačných systémov a ich porovnanieKadlečíková, M.Department of Management (FEM)SUADetails of topic1 / -- Šályová, J.
3.DTDistribučná logistika vo vybranom podnikuFilová, A.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Zajíčková, M.
4.DTManažment rastlinnej výroby a predaja vo vybranom poľnohospodárskom podnikuSavov, R.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Bertičová, B.
5.DTMotivácia a vedenie ľudí a ich vplyv na podnikovú kultúru Kadlečíková, M.Department of Management (FEM)SUADetails of topic0 / ----
6.DTVplyv osobnosti manažéra na úspešné vedenie ľudí vo vybranom podnikuKadlečíková, M.Department of Management (FEM)SUADetails of topic0 / ----
7.DTVýber a adaptácia zamestnancov vo vybranom podnikuKadlečíková, M.Department of Management (FEM)SUADetails of topic0 / 1--
8.BTVýber a adaptácia zamestnancov vo vybranom podnikuKadlečíková, M.Department of Management (FEM)SUADetails of topic1 / -- Oťapková, V.
9.DTVýzvy žien pôsobiacich v manažmente a ich špecifické postavenieKadlečíková, M.Department of Management (FEM)SUADetails of topic0 / ----
10.DTVzdelávanie zamestnancov a štýl vedenia ľúdi ako súčasť podnikovej kultúryKadlečíková, M.Department of Management (FEM)SUADetails of topic0 / ----
11.BTZásobovanie vybraného podnikuFilová, A.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic1 / 1 Višňovský, M.
12.BTZhodnotenie manažmentu ľudských zdrojov vo vybranom podniku Kadlečíková, M.Department of Management (FEM)SUADetails of topic1 / 2 Rupeková, R.
13.DTZisťovanie kvality mlieka prostredníctvom vybranej metódy manažmentu kvalityKapsdorferová, Z.Department of Management (FEM)FEMDetails of topic0 / 1--