Prehľad vypísaných tém - Katedra manažmentu (FEM)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Vedúci témy:

* | A | M | N | P | V | Z

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracoviskoUrčené prePodrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
BP
Analýza systémov hodnotenia a odmeňovania zamestnancov vo vybranom podnikuKatedra manažmentu (FEM)SPU
Podrobnosti témy
0 / ----
2.
BP
Analýza štruktúr organizačných systémov a ich porovnanie
Katedra manažmentu (FEM)SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
3.DPMotivácia a vedenie ľudí a ich vplyv na podnikovú kultúru Kadlečíková, M.
Katedra manažmentu (FEM)
SPUPodrobnosti témy
0 / --
--
4.
DP
Nákupný proces vo vybranom podniku
Katedra manažmentu (FEM)
SPUPodrobnosti témy
1 / --
5.BPPlánovanie vo vybranej organizáciiKatedra manažmentu (FEM)FEM
Podrobnosti témy
0 / 3
--
6.
DP
Vplyv osobnosti manažéra na úspešné vedenie ľudí vo vybranom podniku
Kadlečíková, M.Katedra manažmentu (FEM)
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
7.DPVýber a adaptácia zamestnancov vo vybranom podnikuKadlečíková, M.
Katedra manažmentu (FEM)
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
8.
BP
Výber a adaptácia zamestnancov vo vybranom podniku
Kadlečíková, M.Katedra manažmentu (FEM)
SPU
Podrobnosti témy0 / --
--
9.
DPVýzvy žien pôsobiacich v manažmente a ich špecifické postavenieKadlečíková, M.
Katedra manažmentu (FEM)
SPU
Podrobnosti témy
0 / ----
10.
DP
Vzdelávanie zamestnancov a štýl vedenia ľúdi ako súčasť podnikovej kultúry
Katedra manažmentu (FEM)SPUPodrobnosti témy0 / --
--
11.DPZásobovacia logistika podnikuFilová, A.
Katedra manažmentu (FEM)
SPU
Podrobnosti témy
1 / --