Prehľad vypísaných tém - Katedra manažmentu (FEM)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Vedúci témy:

* | A | D | M | V | Z

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.BPAnalýza systémov hodnotenia a odmeňovania zamestnancov vo vybranom podnikuKadlečíková, M.Katedra manažmentu (FEM)SPUPodrobnosti témy1 / -- Kálnayová, E.
2.BPAnalýza štruktúr organizačných systémov a ich porovnanieKadlečíková, M.Katedra manažmentu (FEM)SPUPodrobnosti témy1 / -- Šályová, J.
3.DPDistribučná logistika vo vybranom podnikuFilová, A.Katedra manažmentu (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Zajíčková, M.
4.DPManažment rastlinnej výroby a predaja vo vybranom poľnohospodárskom podnikuSavov, R.Katedra manažmentu (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Bertičová, B.
5.DPMotivácia a vedenie ľudí a ich vplyv na podnikovú kultúru Kadlečíková, M.Katedra manažmentu (FEM)SPUPodrobnosti témy0 / ----
6.DPVplyv osobnosti manažéra na úspešné vedenie ľudí vo vybranom podnikuKadlečíková, M.Katedra manažmentu (FEM)SPUPodrobnosti témy0 / ----
7.BPVýber a adaptácia zamestnancov vo vybranom podnikuKadlečíková, M.Katedra manažmentu (FEM)SPUPodrobnosti témy1 / -- Oťapková, V.
8.DPVýber a adaptácia zamestnancov vo vybranom podnikuKadlečíková, M.Katedra manažmentu (FEM)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
9.DPVýzvy žien pôsobiacich v manažmente a ich špecifické postavenieKadlečíková, M.Katedra manažmentu (FEM)SPUPodrobnosti témy0 / ----
10.DPVzdelávanie zamestnancov a štýl vedenia ľúdi ako súčasť podnikovej kultúryKadlečíková, M.Katedra manažmentu (FEM)SPUPodrobnosti témy0 / ----
11.BPZásobovanie vybraného podnikuFilová, A.Katedra manažmentu (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Višňovský, M.
12.BPZhodnotenie manažmentu ľudských zdrojov vo vybranom podniku Kadlečíková, M.Katedra manažmentu (FEM)SPUPodrobnosti témy1 / 2 Rupeková, R.
13.DPZisťovanie kvality mlieka prostredníctvom vybranej metódy manažmentu kvalityKapsdorferová, Z.Katedra manažmentu (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / 1--