Prehľad vypísaných tém - Katedra manažmentu (FEM)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:

* | A | B | C | D | E | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | U | V | Z

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracoviskoProgramUrčené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
BP
Agroturistika, ako predmet podnikania
Katedra manažmentu (FEM)
B-MAP
FEMPodrobnosti témy0 / 2--
2.
BP
Analysis of organization system structures and their comparison in a selected company
Katedra manažmentu (FEM)
--
FEMPodrobnosti témy
1 / 1
3.
BP
Analýza systémov hodnotenia a odmeňovania zamestnancov vo vybranom podnikuKatedra manažmentu (FEM)
--
SPUPodrobnosti témy1 / -- Kálnayová, E.
4.BPAnalýza štruktúr organizačných systémov a ich porovnanieKadlečíková, M.
Katedra manažmentu (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
5.
BPBusiness Plan of a Selected CompanyHrdá, V.Katedra manažmentu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy1 / 1 Veseľková, N.
6.
DizP
Corporate Social Responsibility and its Activities to Reduce Food Waste in Selected CompaniesKapsdorferová, Z.Katedra manažmentu (FEM)
D-EMPA
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
7.
DP
Digitalizácia a automatizácia v slovenskom poľnohospodárstve
Juríčková, Z.Katedra manažmentu (FEM)
--
FEMPodrobnosti témy0 / 1
--
8.
DP
Distribučná logistika vo vybranom podniku
Katedra manažmentu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
9.
DP
Distribučná logistika vybraného podniku
Filová, A.
Katedra manažmentu (FEM)
--
FEMPodrobnosti témy
1 / 1
Kondrlík, D.
10.
DizP
Environmentálny manažment vo vybranom súbore podnikateľských subjektov SlovenskaHudáková, M.
Katedra manažmentu (FEM)
D-EMPFEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
11.DPEnvironmentálny pilier spoločenskej zodpovednosti poľnohospodárskych podnikovKatedra manažmentu (FEM)--
FEM
Podrobnosti témy1 / 1 Benďáková, V.
12.
DP
Change management in the organization
Savov, R.Katedra manažmentu (FEM)--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
13.
DizP
Identifikácia rozhodujúcich ergonomických faktorov vo vybranom odvetví agrosektoru a možnosti ich pozitívneho ovplyvňovania
Šajbidorová, M.Katedra manažmentu (FEM)
D-EPP
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
14.
DP
Inovácie ako faktor udržateľnosti poľnohospodárskej výrobyJuríčková, Z.Katedra manažmentu (FEM)--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
Andóová, B.
15.
DP
Integrované riadenie talentu ako dôležitá súčasť stratégie ľudských zdrojov
Savov, R.Katedra manažmentu (FEM)--
FEM
Podrobnosti témy1 / 1
16.
BP
Japonský manažment a jeho špecifiká
Filová, A.Katedra manažmentu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
17.DP
Knowledge management
Hrdá, V.
Katedra manažmentu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy1 / 1 Zábojníková, V.
18.
DPKomplexné zhodnotenie manažérskych funkcií vo vybranom podnikuHrdá, V.Katedra manažmentu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1 Sťahelová, M.
19.BP
Leadership as a function of management
Hrdá, V.
Katedra manažmentu (FEM)
--FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
Halásová, S.
20.
DP
Logistika v manažmente poľnohospodárskych podnikov
Katedra manažmentu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy1 / 1 Martinčeková, L.
21.
DizP
Managerial and Economical Evaluation of Microbreweries in Slovakia
Savov, R.Katedra manažmentu (FEM)D-EMPA
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1--
22.
BPManažérske funkcie vo vybranej organizáciiLančarič, D.Katedra manažmentu (FEM)--
FEM
Podrobnosti témy
3 / 3
Ružičková, N.
Matulja, M.
Gerhát, M.
23.
DizPManažérsko-ekonomické zhodnotenie mikropivovarov na Slovensku
Katedra manažmentu (FEM)
D-EMP
FEMPodrobnosti témy0 / 1
--
24.
DP
Manažment diverzity pracovnej sily vo vybranej organizácii
Lančarič, D.
Katedra manažmentu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
4 / 4
25.
DP
Manažment rastlinnej výroby a predaja vo vybranom poľnohospodárskom podnikuKatedra manažmentu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy0 / 1
--
26.
BP
Manažment výroby vybraného podnikuFilová, A.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy
1 / 1
Kondvárová, D.
27.
BP
Mapovanie toku hodnôt vo vybranom podniku
Katedra manažmentu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
28.
DPMedzinárodné podnikanie a jeho využitie v konkrétnom podnikuKatedra manažmentu (FEM)
I-MAP
FEMPodrobnosti témy
2 / 2
29.
BP
Metódy kontroly vybraného podniku
Filová, A.Katedra manažmentu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
30.DP
Motivácia a vedenie ľudí a ich vplyv na podnikovú kultúru
Kadlečíková, M.Katedra manažmentu (FEM)--SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
31.
DP
Nákupný proces vo vybranom podniku
Katedra manažmentu (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / --
Bako, F.
32.
BP
Organizačná štruktúra vybraných podnikovFilová, A.Katedra manažmentu (FEM)
--
FEMPodrobnosti témy1 / 1 Urbánek, M.
33.
DPOsobnosť manažéra vo vybranom podniku
Katedra manažmentu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
Gunárová, S.
34.BP
Plánovanie a riadenie zásob vo vybranom podniku
Savov, R.Katedra manažmentu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy1 / 1 Kaniak, T.
35.
BP
Plánovanie vo vybranej organizáciiLančarič, D.
Katedra manažmentu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
2 / 3
Marcinkech, D.
Karahutová, H.
36.
DPPracovné vzťahy a kvalita pracovného života v podnikochKatedra manažmentu (FEM)--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
Maglódiová, L.
37.
DP
Praktická realizácia priamych zahraničných investícií na príklade vybraného podniku a vplyv na regionálny rozvoj
Katedra manažmentu (FEM)
I-MAP
FEM
Podrobnosti témy
1 / 3
38.
BP
Pripravenosť vybraného podnikateľského subjektu na riešenie krízových situácií
Katedra manažmentu (FEM)
B-MAPSPUPodrobnosti témy0 / 2
--
39.
BP
Recruitment and Adaptation Process in a Selected Company
Katedra manažmentu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
Osvaldová, S.
40.
BPRozvoj cestovného ruchu - turizmus vo vybranom regióneHudáková, M.
Katedra manažmentu (FEM)
B-MAP
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
41.BP
Rozvrhovanie vo výrobnej logistike podniku
Filová, A.
Katedra manažmentu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1--
42.
DP
Skladové hospodárstvo vybraného podnikuFilová, A.
Katedra manažmentu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy0 / 1--
43.
DP
Sociálne siete ako efektívny nástroj komunikácie v praxi vybraného podnikuJuríčková, Z.
Katedra manažmentu (FEM)
--
FEMPodrobnosti témy1 / 1
44.
DizP
Spoločenská zodpovednosť pri znižovaní potravinového odpadu vo vybraných podnikoch
Katedra manažmentu (FEM)
D-EMPSPUPodrobnosti témy
0 / 1
--
45.
BP
Strategic management
Hrdá, V.
Katedra manažmentu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy1 / 1 Malecká, B.
46.
DizPUplatňovanie strategického manažmentu vo vybraných podnikoch na SlovenskuKatedra manažmentu (FEM)
D-EMP
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
47.DizP
Vplyv diverzity pracovných tímov na výkonnosť podniku
Lančarič, D.Katedra manažmentu (FEM)
D-EMP
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
48.
DP
Vplyv osobnosti manažéra na úspešné vedenie ľudí vo vybranom podnikuKatedra manažmentu (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
49.
DizP
Vplyv zahraničných investícií na výsledok hospodárenia vo vybraných podnikateľských subjektoch SR
Katedra manažmentu (FEM)
D-EMP
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
50.
BP
Výber a adaptácia zamestnancov vo vybranom podniku
Katedra manažmentu (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
51.
DP
Výber a adaptácia zamestnancov vo vybranom podniku
Katedra manažmentu (FEM)
--SPUPodrobnosti témy0 / 1
--
52.
BP
Vybrané aspekty manažmentu výroby vo vybranom podniku
Savov, R.
Katedra manažmentu (FEM)
--FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
Túnyi, T.
53.
DP
Vybrané aspekty rozvoja mirkopivovarov na SlovenskuKatedra manažmentu (FEM)
--
FEMPodrobnosti témy1 / 1 Karová, S.
54.
BPVybrané kvantitatívne metódy v manažérskom rozhodovaníKatedra manažmentu (FEM)
--
FEMPodrobnosti témy1 / 1
55.DP
Vybrané logistické metódy využívané v podnikovej praxi
Filová, A.Katedra manažmentu (FEM)--FEMPodrobnosti témy
1 / 1
56.
BP
Vybrané manažérske metódy využívané v podnikovej praxi
Filová, A.
Katedra manažmentu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
57.
DP
Vytvorenie podnikateľského plánu
Savov, R.Katedra manažmentu (FEM)--FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
58.
DizP
Využitie inovatívnych prístupov a neurovedy v manažmente ľudských zdrojov
Katedra manažmentu (FEM)D-EMPFEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
59.
DP
Výzvy žien pôsobiacich v manažmente a ich špecifické postavenie
Katedra manažmentu (FEM)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
60.
DPVzdelávanie zamestnancov a štýl vedenia ľúdi ako súčasť podnikovej kultúryKatedra manažmentu (FEM)--SPUPodrobnosti témy0 / ----
61.
DP
Zásobovacia logistika podniku
Katedra manažmentu (FEM)
--
SPUPodrobnosti témy1 / -- Pénzešová, R.
62.
BP
Zásobovanie vybraného podniku
Filová, A.
Katedra manažmentu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy0 / 1
--
63.
DP
Zelená logistika v manažmente poľnohospodárskych podnikovKatedra manažmentu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
64.BP
Zhodnotenie manažérskych funkcií v vybranom podniku
Savov, R.
Katedra manažmentu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy2 / 2 Štefaničková, A.
Petrovič, R.
65.BP
Zhodnotenie manažmentu ľudských zdrojov vo vybranom podniku
Kadlečíková, M.
Katedra manažmentu (FEM)
--
SPUPodrobnosti témy
0 / 2
--
66.
DP
Zhodnotenie procesu strategického manažmentu vo vybranom podniku
Katedra manažmentu (FEM)
--FEMPodrobnosti témy2 / 2 Šašalová, N.
Janíčková, D.
67.
BP
Získavanie a výber zamestnancov vo vybranom podniku
Hrdá, V.Katedra manažmentu (FEM)--
FEM
Podrobnosti témy1 / 1
68.DPZisťovanie kvality mlieka prostredníctvom vybranej metódy manažmentu kvality
Katedra manažmentu (FEM)
--FEMPodrobnosti témy
0 / 1
--