Prehľad vypísaných tém - Katedra manažmentu (FEM)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce: Vedúci témy:

* | A | M | V | Z

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.BPAnalýza systémov hodnotenia a odmeňovania zamestnancov vo vybranom podnikuKadlečíková, M.Katedra manažmentu (FEM)SPUPodrobnosti témy1 / -- Kálnayová, E.
2.BPAnalýza štruktúr organizačných systémov a ich porovnanieKadlečíková, M.Katedra manažmentu (FEM)SPUPodrobnosti témy1 / -- Šályová, J.
3.DPManažment vybraných odvetví živočíšnej výroby v agrosubjekteKozáková, J.Katedra manažmentu (FEM)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
4.DPManažment vybraných odvetví živočíšnej výroby v agrosubjekteKozáková, J.Katedra manažmentu (FEM)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
5.DPMotivácia a vedenie ľudí a ich vplyv na podnikovú kultúru Kadlečíková, M.Katedra manažmentu (FEM)SPUPodrobnosti témy0 / ----
6.DPVplyv osobnosti manažéra na úspešné vedenie ľudí vo vybranom podnikuKadlečíková, M.Katedra manažmentu (FEM)SPUPodrobnosti témy0 / ----
7.BPVýber a adaptácia zamestnancov vo vybranom podnikuKadlečíková, M.Katedra manažmentu (FEM)SPUPodrobnosti témy1 / -- Oťapková, V.
8.DPVýber a adaptácia zamestnancov vo vybranom podnikuKadlečíková, M.Katedra manažmentu (FEM)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
9.DPVýzvy žien pôsobiacich v manažmente a ich špecifické postavenieKadlečíková, M.Katedra manažmentu (FEM)SPUPodrobnosti témy0 / ----
10.DPVzdelávanie zamestnancov a štýl vedenia ľúdi ako súčasť podnikovej kultúryKadlečíková, M.Katedra manažmentu (FEM)SPUPodrobnosti témy0 / ----
11.BPZhodnotenie manažmentu ľudských zdrojov vo vybranom podniku Kadlečíková, M.Katedra manažmentu (FEM)SPUPodrobnosti témy1 / 2 Rupeková, R.
12.DPZisťovanie kvality mlieka prostredníctvom vybranej metódy manažmentu kvalityKapsdorferová, Z.Katedra manažmentu (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / 1--