Summary of topics offered - Department of Management (FEM)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:

* | A | B | Č | D | E | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | V | Z

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentProgrammeIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.BTPlánovanie a riadenie zásob vo vybranom podnikuSavov, R.Department of Management (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Kaniak, T.
2.BTPlánovanie vo vybranej organizáciiLančarič, D.Department of Management (FEM)--FEMDetails of topic0 / 3--
3.DTPracovné porady ako nástroj efektívnej komunikácie v podnikuŠajbidorová, M.Department of Management (FEM)--FEMDetails of topic0 / ----
4.DTPracovné vzťahy a kvalita pracovného života v podnikochJuríčková, Z.Department of Management (FEM)--SUADetails of topic1 / 1 Maglódiová, L.
5.DTPraktická realizácia priamych zahraničných investícií na príklade vybraného podniku a vplyv na regionálny rozvojHudáková, M.Department of Management (FEM)I-MAPFEMDetails of topic0 / 3--
6.BTPripravenosť vybraného podnikateľského subjektu na riešenie krízových situáciíHudáková, M.Department of Management (FEM)B-MAPSUADetails of topic0 / 2--