Summary of topics offered - Department of Management (FEM)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Topic supervisor:

* | A | E | M | N | P | V | Z

Ord.
Type
Topic
Thesis supervisor
Supervising department
Intended for
DetailsOccupied/Max.Project participants
1.
BT
Analýza systémov hodnotenia a odmeňovania zamestnancov vo vybranom podniku
Department of Management (FEM)
SUA
Details of topic
0 / --
--
2.BTAnalýza štruktúr organizačných systémov a ich porovnanieDepartment of Management (FEM)
SUA
Details of topic
0 / --
--
3.
BT
Environmentálna zodpovednosť domácností pri nakladaní s odpadomŠvikruhová, P.
Department of Management (FEM)
SUA
Details of topic
1 / 1
4.
DT
Externé a interné prostredie vybraného podniku
Department of Management (FEM)
FEMDetails of topic1 / 1
5.
DT
Motivácia a vedenie ľudí a ich vplyv na podnikovú kultúru
Kadlečíková, M.Department of Management (FEM)
SUA
Details of topic
0 / --
--
6.
DT
Nákupný proces vo vybranom podniku
Filová, A.Department of Management (FEM)SUA
Details of topic
1 / --
7.
BT
Plánovanie vo vybranej organizácii
Lančarič, D.
Department of Management (FEM)
FEM
Details of topic
0 / 3
--
8.DTPotravinový odpad ako súčasť obehového hospodárstvaDepartment of Management (FEM)FEM
Details of topic
1 / 1
9.
DT
Vplyv osobnosti manažéra na úspešné vedenie ľudí vo vybranom podniku
Department of Management (FEM)
SUA
Details of topic
0 / ----
10.
DTVýber a adaptácia zamestnancov vo vybranom podniku
Department of Management (FEM)
SUA
Details of topic
0 / 1
--
11.BT
Výber a adaptácia zamestnancov vo vybranom podniku
Kadlečíková, M.
Department of Management (FEM)
SUADetails of topic
0 / --
--
12.
DT
Výzvy žien pôsobiacich v manažmente a ich špecifické postavenie
Department of Management (FEM)SUADetails of topic0 / --
--
13.DTVzdelávanie zamestnancov a štýl vedenia ľúdi ako súčasť podnikovej kultúryKadlečíková, M.Department of Management (FEM)
SUA
Details of topic
0 / --
--
14.
DTZásobovacia logistika podnikuFilová, A.
Department of Management (FEM)
SUA
Details of topic
1 / -- Pénzešová, R.