Summary of topics offered - Department of Marketing and Trade (FEM)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:

* | A | C | D | F | G | H | I | K | M | P | S | U | V | Z

Ord.TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentProgrammeIntended forDetailsOccupied/Max.Project participants
1.DTAróma marketing, ako nástroj zvýšenia obratu vo vybranom podnikateľskom subjekteBerčík, J.Department of Marketing and Trade (FEM)--FEMDetails of topic0 / ----
2.DTAspekty offline spotrebiteľského správania pri výbere potravín na domácom a zahraničnom trhuHorská, E.Department of Marketing and Trade (FEM)--FEMDetails of topic0 / ----
3.DTCorporate communication ako jeden zo základných prvkov corporate identityKošičiarová, I.Department of Marketing and Trade (FEM)I-AOMFEMDetails of topic0 / 1--
4.DisTDeterminanty konkurencieschopnosti sektora ovocia a zeleniny v podmienkach Slovenskej republikyRovný, P.Department of Marketing and Trade (FEM)D-ATMSUADetails of topic1 / -- Brodňanová, R.
5.DTDispozičné riešenie a merchandising vybraných mliečnych výrobkov v praxi maloobchoduBerčík, J.Department of Marketing and Trade (FEM)--FEMDetails of topic0 / ----
6.DTFacereader, ako nástroj implicitného porovnania senzorického vnímania mliečnych produktovBerčík, J.Department of Marketing and Trade (FEM)--FEMDetails of topic0 / ----
7.DTFiremná komunikácia ako jeden z atribútov firemnej identityKošičiarová, I.Department of Marketing and Trade (FEM)I-AOMSUADetails of topic0 / ----
8.BTGreenwasching - nekalé praktiky na trhu spotrebiteľovHolotová, M.Department of Marketing and Trade (FEM)--FEMDetails of topic0 / ----
9.BTHodnotenie podnikovej kultúry ako súčasti podnikovej identity vybranej medzinárodnej spoločnostiKošičiarová, I.Department of Marketing and Trade (FEM)B-OBPFEMDetails of topic0 / 1--
10.BTImplementácia aróma marketingu vo vybranom podnikateľskom subjekteBerčík, J.Department of Marketing and Trade (FEM)--FEMDetails of topic0 / ----
11.BTIntercultural consumer studies in the perception and consumption of musli bars in Slovakia and ChinaHorská, E.Department of Marketing and Trade (FEM)--SUADetails of topic0 / ----
12.BTIntercultural consumer studies in the perception and consumption of musli bars in Slovakia and ChinaHorská, E.Department of Marketing and Trade (FEM)--SUADetails of topic0 / ----
13.BTIntercultural consumer studies in the perception and consumption of musli bars in Slovakia and ChinaHorská, E.Department of Marketing and Trade (FEM)--FEMDetails of topic0 / ----
14.BTInterkultúrne spotrebiteľské štúdie vnímania a spotreby musli tyčiniek na Slovensku a v ČíneHorská, E.Department of Marketing and Trade (FEM)--SUADetails of topic0 / 1--
15.BTKvalita poskytovaných služieb ako rozhodovací faktor pri budovaní imidžu vybraného podnikuKošičiarová, I.Department of Marketing and Trade (FEM)B-OBPSUADetails of topic0 / ----
16.DTMarketing strategies for local food brand awareness and development: Lessons learnt from Slovak and Polish marketHorská, E.Department of Marketing and Trade (FEM)--SUADetails of topic0 / 1--
17.BTMarketingové prístupy k produkcii, odbytu a spotrebe hovädzieho mäsa na SlovenskuRovný, P.Department of Marketing and Trade (FEM)--FEMDetails of topic0 / ----
18.DTMožnosti merania OOH kampane vo vybranom podnikateľskom subjekteBerčík, J.Department of Marketing and Trade (FEM)--FEMDetails of topic0 / ----
19.DTMožnosti zvyšovania úrovne vnímania podnikovej identity obchodnej spoločnostiKošičiarová, I.Department of Marketing and Trade (FEM)I-AOMFEMDetails of topic0 / 1--
20.DisTPerspektíva produkcie a odbytu ovčích výrobkov v podmienkach Slovenskej republikyRovný, P.Department of Marketing and Trade (FEM)D-ATMSUADetails of topic0 / ----
21.DTPodniková kultúra a etika vo vybranej obchodnej spoločnostiKošičiarová, I.Department of Marketing and Trade (FEM)I-AOMFEMDetails of topic0 / 1--
22.DTPorovnanie biometrie a online analytiky webovej platformy vybraného podnikateľského subjektuBerčík, J.Department of Marketing and Trade (FEM)--FEMDetails of topic0 / ----
23.DTPorovnanie komunikačnej politiky vybraných obchodných firiemKošičiarová, I.Department of Marketing and Trade (FEM)I-AOMFEMDetails of topic0 / 1--
24.BTPorovnanie kvality vybraných privátnych a tradičných značiek potravinárskych produktov vo vybraných obchodných reťazcochKošičiarová, I.Department of Marketing and Trade (FEM)B-OBPSUADetails of topic0 / ----
25.DTSpotrebiteľské správanie a jeho špecifiká na trhu piva a pivových nápojovRybanská, J.Department of Marketing and Trade (FEM)--FEMDetails of topic1 / 1 Majer, I.
26.BTSpotrebiteľské vnímanie a interpretácia vonkajších atribútov vybraných mliečnych výrobkov v trhovom segmente stredoškolskej mládežeHorská, E.Department of Marketing and Trade (FEM)B-OBPFEMDetails of topic0 / ----
27.DTUplatňovanie princípov Corporate Social Responsibility (CSR) v praxi vybranej obchodnej firmyKošičiarová, I.Department of Marketing and Trade (FEM)I-AOMSUADetails of topic0 / ----
28.BTVplyv aróma marketingu na zmyslovú percepciu spotrebiteľaBerčík, J.Department of Marketing and Trade (FEM)--FEMDetails of topic0 / ----
29.DTVplyv značky na nákupné rozhodnutie spotrebiteľa – porovnanie vnímania privátnej a tradičnej značky zo strany spotrebiteľaKošičiarová, I.Department of Marketing and Trade (FEM)I-AOMFEMDetails of topic0 / 1--
30.DTVyužitie spotrebiteľskej neurovedy v aróma marketingu vybraného podnikateľského subjektuBerčík, J.Department of Marketing and Trade (FEM)--SUADetails of topic0 / ----
31.BTZhodnotenie marketingových aktivít vo vybranom podnikateľskom subjekteBerčík, J.Department of Marketing and Trade (FEM)--FEMDetails of topic0 / ----