Summary of topics offered - Department of Marketing and Trade (FEM)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:

* | A | B | C | E | F | G | I | K | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z

Ord.
TypeTopicThesis supervisorSupervising departmentProgramme
Intended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.
DT
Aplikácia inovatívnych marketingových prístupov pri sledovaní vplyvu aróm na emócie spotrebiteľov
Berčík, J.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--FEMDetails of topic1 / -- Jurčišin, P.
2.
DT
Aróma marketing a možnosti jeho uplatnenia vo vybranom podniku služieb
Berčík, J.Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEMDetails of topic0 / ----
3.
DT
Aroma Marketing as a Tool of Communication at Selected Markets
Berčík, J.Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic1 / --
4.
DT
Aróma marketing vo vybranom podniku a jeho vplyv na ekonomické výsledky podniku a na spoločenské dopady na zákazníkov
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / --
Tóthová, K.
5.DTArómachológia a možnosti jej uplatnenia vo vybranom podnikateľskom subjekte
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
SUA
Details of topic
1 / --
6.
DT
Aspekty offline spotrebiteľského správania pri výbere potravín na domácom a zahraničnom trhuHorská, E.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / --
--
7.
DT
Bezobalový obchod ako nový trend v predaji potravín a jeho vnímanie spotrebiteľmi
Department of Marketing and Trade (FEM)
--FEM
Details of topic
1 / -- Nádaždyová, M.
8.
BT
Consumer preferences on the market of (the product)Moroz, S.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEMDetails of topic1 / -- Stümpelová, M.
9.DT
Corporate Social Responsibility and PR as the way to create a company image
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
SUA
Details of topic
1 / 1 Dobaiová, D.
10.
DT
Country of origin effect and its impacts on consumer decision making
Department of Marketing and Trade (FEM)--
SUA
Details of topic
1 / 1
Karásiková, D.
11.DTEkologický marketing a jeho praktické uplatňovanie vo vybraných obchodných reťazcochNeomániová, K.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--FEM
Details of topic
1 / --
12.
BT
Evaluation of sales activities of (the company)Moroz, S.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / --
--
13.DT
Faktory ovplyvňujúce trh ovocia
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
SUA
Details of topic
1 / 1
14.
DisTFaktory ovplyvňujúce trh pekárenských výrobkovDepartment of Marketing and Trade (FEM)
D-ATM
FEM
Details of topic
0 / 1
--
15.DT
Faktory ovplyvňujúce trh pekárenských výrobkov
Kubicová, Ľ.Department of Marketing and Trade (FEM)--
FEM
Details of topic
1 / 1
Vlková, K.
16.
DT
Faktory ovplyvňujúce trh vybraných druhov potravín
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
17.DisTFinding Ways For Farmers To Gain Competitive Advantage Through Marketing Innovation
Department of Marketing and Trade (FEM)
D-ATMA
FEM
Details of topic0 / --
--
18.
BT
Food consumption patterns in association with psychical activity levelHorská, E.Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEMDetails of topic
1 / --
19.
BT
Generácia Z ako cieľová skupina v marketingovej komunikácii
Neomániová, K.Department of Marketing and Trade (FEM)--FEM
Details of topic
1 / --
Tichá, M.
20.
BTGreenwasching - nekalé praktiky na trhu spotrebiteľovHolotová, M.Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / --
--
21.
BTImprovement of the marketing strategy of (the company)
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / --
--
22.
DT
Inovatívne prístupy k výskumu a marketingu vína
Department of Marketing and Trade (FEM)
--FEM
Details of topic
1 / 1 Sokolová, K.
23.
BT
Instagram ako prostriedok komunikácie vybranej spoločnosti
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
24.
BT
Intercultural consumer studies in the perception and consumption of musli bars in Slovakia and ChinaHorská, E.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
SUA
Details of topic0 / ----
25.
BT
Intercultural consumer studies in the perception and consumption of musli bars in Slovakia and China
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / --
--
26.
BT
Intercultural consumer studies in the perception and consumption of musli bars in Slovakia and China
Horská, E.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
27.
BTInterkultúrne spotrebiteľské štúdie vnímania a spotreby musli tyčiniek na Slovensku a v ČíneHorská, E.Department of Marketing and Trade (FEM)--
SUA
Details of topic
0 / 1
--
28.
DT
Komparácia vnímania kvality vybraných mliečnych výrobkov s výrobnou a privátnou značkou
Department of Marketing and Trade (FEM)
--FEMDetails of topic1 / --
29.BTKomunikačná politika vo vybranom podnikuKádeková, Z.Department of Marketing and Trade (FEM)B-OBP
SUA
Details of topic1 / 1 Čeriová, M. M.
30.DTKomunikačná politika vybranej spoločnostiDepartment of Marketing and Trade (FEM)
--
SUA
Details of topic
1 / 1
31.DT
Marketing approaches on production and sale of (the product) in (the country)
Department of Marketing and Trade (FEM)--
FEM
Details of topic
1 / --
32.
DT
Marketing strategies for local food brand awareness and development: Lessons learnt from Slovak and Polish market
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
SUA
Details of topic0 / 1
--
33.
DT
Marketing strategy for launching a new brand on the marketHorská, E.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic1 / --
34.
DT
Marketing výroby, odbytu a spotreby hovädzieho mäsa v podmienkach SR
Department of Marketing and Trade (FEM)--
FEM
Details of topic
1 / --
Rajčuľová, L.
35.
DisT
Marketing 3.0: jeho vplyv na spotrebiteľské správanie na trhu výrobkov zdravej výživy
Nagyová, Ľ.
Department of Marketing and Trade (FEM)
D-ATMSUADetails of topic
0 / 1
--
36.BTMarketingová komunikácia v online prostredíDepartment of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic1 / --
37.BTMarketingová komunikácia vybraných obchodných reťazcov zameraná na redukciu spotreby plastovDepartment of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / -- Bédiová, M.
38.
DT
Marketingová stratégia - uvedenie nového produktu na trh
Košičiarová, I.Department of Marketing and Trade (FEM)I-AOM
FEM
Details of topic
1 / 1
Danišová, L.
39.
DT
Marketingová stratégia vybraného podniku
Kubicová, Ľ.Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEMDetails of topic1 / 1
40.DTMarketingové prístupy k vertikále výroby a odbytu produkcie ovocia na SlovenskuRovný, P.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--FEMDetails of topic
0 / --
--
41.
DTMarketingové prístupy k vertikále výroby a odbytu vybranej poľnohospodárskej komodity na SlovenskuRovný, P.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
3 / --
42.
DTMarketingové prístupy k vertikále výroby a odbytu vybranej poľnohospodárskej komodity na SlovenskuDepartment of Marketing and Trade (FEM)--
FEM
Details of topic
0 / --
--
43.
DT
Marketingové prístupy k vertikále výroby a odbytu vybranej poľnohospodárskej komodity na Slovensku
Department of Marketing and Trade (FEM)
--FEMDetails of topic
1 / --
44.
DT
Marketingové prístupy k vertikále výroby a odbytu vybranej poľnohospodárskej komodity na Slovensku
Department of Marketing and Trade (FEM)
--FEMDetails of topic
1 / --
Istenesová, V.
45.
BT
Marketingový plán Kúpeľov Trenčianske Teplice
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / --
46.
DT
Merchandising a in-store komunikácia bezlepkových výrobkov vo vybraných maloobchodných prevádzkach
Berčík, J.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic1 / -- Hoppanová, M.
47.DT
Moderné prístupy sledovania vplyvu aróm na emócie spotrebiteľov
Berčík, J.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEMDetails of topic1 / --
48.
DTNávrh marketingovej stratégie vo vybranom poľnohospodárskom subjekteRovný, P.Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / --
Štefáková, K.
49.DT
Návrh marketingovej stratégie vo vybranom vinárskom podniku
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
SUA
Details of topic
0 / --
--
50.DT
Návrh podnikateľského plánu pre podnik so zameraním na entomofágiu
Košičiarová, I.
Department of Marketing and Trade (FEM)
I-AOMFEM
Details of topic
1 / 1
51.
BTNeuromarketing, jeho význam v teórii, výskume a praxi
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
SUA
Details of topic
1 / -- Dubovická, Z.
52.
DT
Nové trendy v marketingovej komunikácii na trhu potravínKádeková, Z.Department of Marketing and Trade (FEM)--
SUA
Details of topic
1 / 1
53.DT
Obaly a ich vplyv na konečné rozhodovanie spotrebiteľa
Department of Marketing and Trade (FEM)I-AOM
FEM
Details of topic0 / 1
--
54.
BT
Peculiarities of export marketing of (the company)
Moroz, S.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / --
--
55.
DT
Peculiarities of the market of agricultural products of (the country)
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEMDetails of topic
0 / --
--
56.
BT
Peculiarities of the use of the marketing mix in (the company)Moroz, S.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / --
--
57.
DisT
Perspektíva produkcie a odbytu ovčích výrobkov v podmienkach Slovenskej republiky
Department of Marketing and Trade (FEM)
D-ATM
FEMDetails of topic
0 / --
--
58.
DT
Podnikateľský plán vybraného podniku
Department of Marketing and Trade (FEM)
I-AOMFEMDetails of topic1 / 1 Babošová, N.
59.
DT
Podniková kultúra a etika vo vybranej obchodnej spoločnosti
Košičiarová, I.Department of Marketing and Trade (FEM)
I-AOM
FEM
Details of topic
1 / 1 Kuchariková, K.
60.
DTPodniková kultúra ako nástroj zvyšovania motivácie zamestnancov
Department of Marketing and Trade (FEM)
I-AOMFEM
Details of topic
1 / 1
Veškrnová, P.
61.
DT
Postoje zákazníkov dvoch generácií k lokálnom produktom vo vybraných miestach predaja
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / --
62.
DT
Posúdenie vývojových tendencií v zahraničnom agrárnom obchode SR
Rovný, P.Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / --
Kolodzejová, K.
63.DTPozícia slovenského družstevného obchodu v reálnych trhových podmienkachKubicová, Ľ.Department of Marketing and Trade (FEM)--FEM
Details of topic
1 / 1
Szabóová, K.
64.
DT
Pozícia termálneho kúpeľníctva vo vybranom regióne Slovenska
Department of Marketing and Trade (FEM)--
FEM
Details of topic0 / 1--
65.
DT
Predpoklady a možnosti vývozu poľnohospodárskych a potravinárskych produktov na zahraničné trhy
Department of Marketing and Trade (FEM)
I-AOM
FEM
Details of topic
1 / 1
66.DTReklama a jej vplyv na zákazníka
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEMDetails of topic3 / --
67.
DT
Reklama a propagácia vlastných výrobkov na zvýšenie efektivity predajaDepartment of Marketing and Trade (FEM)I-AOM
FEM
Details of topic
1 / 1 Kučerová, V.
68.
DT
Skúmanie vplyvu aromatizácie vo vybranej prevádzkePaluchová, J.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--FEMDetails of topic
1 / --
Kunská, L.
69.
BT
Sociálne siete a ich využitie v marketingovej komunikácii vybranej obchodnej spoločnostiKošičiarová, I.
Department of Marketing and Trade (FEM)
B-OBPSUA
Details of topic
1 / 1
Adamcová, A.
70.
BT
Sociálne siete ako komunikačný nástroj na oslovenie zákazníkov
Department of Marketing and Trade (FEM)
--FEM
Details of topic
1 / -- Grňová, I.
71.
BT
Sociálne siete ako súčasť marketingovej komunikácie a ich vplyv na spotrebiteľské správanieKádeková, Z.Department of Marketing and Trade (FEM)
B-OBP
SUA
Details of topic
1 / 1
72.
DTSociálne siete ako súčasť marketingovej komunikácie a ich vplyv na spotrebiteľské správanieKádeková, Z.Department of Marketing and Trade (FEM)--
SUA
Details of topic
1 / 1
73.DT
Spotrebiteľské preferencie pri propagovaní produktov cez letáky: Tradičné verzus moderné formy
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / -- Maťová, M.
74.
DTSpotrebiteľské správanie a jeho špecifiká na trhu piva a pivových nápojovDepartment of Marketing and Trade (FEM)--FEM
Details of topic
1 / 1 Majer, I.
75.
DT
Spotrebiteľské správanie a vnímanie duálnej kvality potravínRécky, R.
Department of Marketing and Trade (FEM)
I-AOM
FEM
Details of topic
1 / 1
76.DT
Spotrebiteľské správanie na trhu mäsa a mäsových výrobkov
Department of Marketing and Trade (FEM)--
FEM
Details of topic
1 / 1
77.DT
Spotrebiteľské správanie pri nákupe vybraných druhov potravín
Department of Marketing and Trade (FEM)
I-AOM
FEM
Details of topic0 / 1--
78.DTSpotrebiteľské správanie pri nákupe vybraných druhov potravínRécky, R.Department of Marketing and Trade (FEM)
I-AOM
FEMDetails of topic1 / 1
79.
DTSpotrebiteľské správanie pri nákupe zeleninyRécky, R.Department of Marketing and Trade (FEM)I-AOM
FEM
Details of topic1 / 1
80.
DT
Spotrebiteľské správanie v segmente bezlaktózových potravínPaluchová, J.Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEMDetails of topic1 / -- Križanová, K.
81.
DTSpotrebiteľské správanie v segmente proteínových potravín
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic1 / --
82.
BT
Spotrebiteľské vnímanie a interpretácia vonkajších atribútov vybraných mliečnych výrobkov v trhovom segmente stredoškolskej mládeže
Department of Marketing and Trade (FEM)B-OBP
FEM
Details of topic
0 / ----
83.
DT
Špeciálne spolupráce ako spôsob prezentovania značiek v segmente potravínDepartment of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / --
Šimanská, D.
84.
DTThe current situation on the market of (the product) in (the country)Moroz, S.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / --
85.
DT
The elaboration of the marketing strategy of (the company)
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEMDetails of topic1 / -- Gozhev, M.
86.DisT
The Impact of Social Platforms in Promoting Food Products
Department of Marketing and Trade (FEM)D-ATMA
FEM
Details of topic
0 / --
--
87.
DT
The promotion strategy regarding a new product on the market of (the company)
Moroz, S.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / --
--
88.
BTTowards improving marketing management in selected company of agri-industrial complex of UkraineHorská, E.Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / --
89.
BTUplatňovanie marketingovej komunikácie v maloobchodnej spoločnosti LidlNeomániová, K.Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / --
Audyová, M.
90.BT
Uplatňovanie princípov spoločensky zodpovedného podnikania v praxi vybranej obchodnej spoločnosti
Košičiarová, I.Department of Marketing and Trade (FEM)B-OBPSUA
Details of topic
1 / 1
91.DTVplyv aromatizácie a kvality vzduchu na spotrebiteľské vnímanie predajného prostrediaBerčík, J.Department of Marketing and Trade (FEM)--FEMDetails of topic1 / -- Pindiaková, R.
92.
DT
Vplyv Eximbanky na podporu zahraničného obchodu SR
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / --
93.
BT
Vplyv online marketingovej komunikácie na vnímanie vybraného obchodného reťazca zo strany spotrebiteľov
Department of Marketing and Trade (FEM)
B-OBP
SUA
Details of topic
1 / 1
94.
DT
Vplyv osobnosti na emocionálne správanie a rozhodovanie spotrebiteľa na trhu mliečnych výrobkov
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic0 / 1--
95.
DisT
Vplyv osobnosti na emocionálne správanie a rozhodovanie spotrebiteľa na trhu potravín
Nagyová, Ľ.Department of Marketing and Trade (FEM)D-ATM
SUA
Details of topic
0 / 1--
96.
DTVplyv reklamy na spotrebiteľské správanie detí
Department of Marketing and Trade (FEM)
--SUA
Details of topic
1 / 1
97.
DT
Vplyv senzorického marketingu na rozhodovací proces spotrebiteľa
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
98.
DT
Vplyv vizuálneho prevedenia vybraného jedla na hostí pripraveného na rôzne spôsoby a návrh zatraktívnenia jeho predaja
Paluchová, J.Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEMDetails of topic
1 / --
Janičová, P.
99.
BT
Vplyv vizuálneho prevedenia vybraného jedla na hostí pripraveného na rôzne spôsoby a návrh zatraktívnenia jeho predaja
Department of Marketing and Trade (FEM)
--FEMDetails of topic1 / -- Héviziová, T.
100.DT
Vplyv značky na nákupné rozhodnutie spotrebiteľa
Košičiarová, I.
Department of Marketing and Trade (FEM)
I-AOM
FEM
Details of topic
1 / 1
101.
DT
Vplyv životného štýlu na spotrebiteľské správanie na trhu mlieka a mliečnych výrobkov
Kubicová, Ľ.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
SUA
Details of topic
2 / 1
Bandzi, M.
Poláčková, T.
102.
DT
Výroba a distribúcia nealkoholických nápojov vo vybranom podniku
Kubicová, Ľ.Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEMDetails of topic1 / 1 Ralbovská, K.
103.
DisT
Využite neuromarketingu pri zhodnotení vplyvu aróma marketingu na zmyslovú percepciu spotrebiteľaDepartment of Marketing and Trade (FEM)D-ATMSUA
Details of topic
0 / 1
--
104.DisT
Využitie inovatívnych výskumných riešení pri sledovaní vplyvu aróm na emócie spotrebiteľov
Horská, E.Department of Marketing and Trade (FEM)
D-ATM
SUA
Details of topic
0 / --
--
105.
BT
Využitie merchandisingu a aroma marketingu vo vybranej prevádzke služieb – cukráreň VivienHorská, E.Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / --
--
106.
BT
Využívanie scent marketingu vo vybranom segmente služieb
Neomániová, K.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / --
Fabianová, M.
107.DT
Vývoj prototypu mobilnej aplikácie a jej využitie v praxi
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / --
--
108.
DT
Vývoj prototypu mobilnej aplikácie a jej využitie v praxi
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
SUA
Details of topic1 / --
109.BTVýznam a využitie neuromarketingu vo vybranom podnikateľskom subjekteBerčík, J.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / -- Doan Xuan, T.
110.
DTVýznam využívania organizácie výrobcov v sektore predaja ovocia a zeleninyKubicová, Ľ.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1 Závodská, T.
111.
DT
Word of Mouth marketing a Lovebrand ako stratégia budovania silnej značkyKádeková, Z.Department of Marketing and Trade (FEM)--FEM
Details of topic
1 / 1
Čavojová, D.
112.DTZážitkový marketing v podmienkach vybraného regiónu Slovenska
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / --
113.
DT
Zhodnotenie determinantov podnikateľskej úspešnosti vo vybranom poľnohospodárskom podnikuDepartment of Marketing and Trade (FEM)
I-AOM
FEM
Details of topic
1 / 1
114.DTZhodnotenie marketingového mixu vybraného potravinárskeho podnikuRécky, R.Department of Marketing and Trade (FEM)I-AOM
FEM
Details of topic1 / 1 Rezák, J.
115.BTZhodnotenie marketingových aktivít vo vybranom podnikateľskom subjekteDepartment of Marketing and Trade (FEM)--FEM
Details of topic
1 / --
Balla, M.
116.
DT
Zhodnotenie priameho predaja vybraného poľnohospodárskeho podnikuRécky, R.
Department of Marketing and Trade (FEM)
I-AOMFEMDetails of topic1 / 1 Čaládiková, M.
117.
DT
Zhodnotenie priameho predaja vybraného poľnohospodárskeho podniku
Récky, R.
Department of Marketing and Trade (FEM)
I-AOM
FEM
Details of topic
1 / 1
118.DTZhodnotenie úrovne budovania obchodnej značky obchodného reťazca COOP Jednota
Department of Marketing and Trade (FEM)
I-AOMFEMDetails of topic1 / 1 Nosianová, N.