Prehľad vypísaných tém - Katedra marketingu a obchodu (FEM)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:

* | A | B | C | E | F | G | I | K | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Určené prePodrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
DP
Aplikácia inovatívnych marketingových prístupov pri sledovaní vplyvu aróm na emócie spotrebiteľov
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy1 / --
2.
DP
Aróma marketing a možnosti jeho uplatnenia vo vybranom podniku služieb
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / --
--
3.
DP
Aroma Marketing as a Tool of Communication at Selected Markets
Katedra marketingu a obchodu (FEM)--
FEM
Podrobnosti témy1 / --
4.DP
Aróma marketing vo vybranom podniku a jeho vplyv na ekonomické výsledky podniku a na spoločenské dopady na zákazníkov
Paluchová, J.Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / -- Tóthová, K.
5.
DP
Arómachológia a možnosti jej uplatnenia vo vybranom podnikateľskom subjekteKatedra marketingu a obchodu (FEM)--
SPU
Podrobnosti témy
1 / --
6.
DP
Aspekty offline spotrebiteľského správania pri výbere potravín na domácom a zahraničnom trhuHorská, E.Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / --
--
7.
DP
Bezobalový obchod ako nový trend v predaji potravín a jeho vnímanie spotrebiteľmiKatedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / --
8.
BPConsumer preferences on the market of (the product)
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy1 / --
9.
DP
Corporate Social Responsibility and PR as the way to create a company image
Kádeková, Z.
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy1 / 1 Dobaiová, D.
10.
DP
Country of origin effect and its impacts on consumer decision making
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
Karásiková, D.
11.DPEkologický marketing a jeho praktické uplatňovanie vo vybraných obchodných reťazcochKatedra marketingu a obchodu (FEM)--
FEM
Podrobnosti témy
1 / --
Novotná, M.
12.
BP
Evaluation of sales activities of (the company)
Moroz, S.
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy0 / ----
13.DPFaktory ovplyvňujúce trh ovociaKubicová, Ľ.Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy1 / 1
14.
DizP
Faktory ovplyvňujúce trh pekárenských výrobkov
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
D-AOM
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
15.
DP
Faktory ovplyvňujúce trh pekárenských výrobkov
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
Vlková, K.
16.
DP
Faktory ovplyvňujúce trh vybraných druhov potravín
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
17.
DizP
Finding Ways For Farmers To Gain Competitive Advantage Through Marketing Innovation
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
D-AOMA
FEM
Podrobnosti témy
0 / --
--
18.
BP
Food consumption patterns in association with psychical activity level
Horská, E.
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / -- Antoš, P.
19.BPGenerácia Z ako cieľová skupina v marketingovej komunikácii
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / -- Tichá, M.
20.
BP
Greenwasching - nekalé praktiky na trhu spotrebiteľovHolotová, M.
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy0 / ----
21.
BP
Improvement of the marketing strategy of (the company)
Moroz, S.Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy0 / ----
22.
DP
Inovatívne prístupy k výskumu a marketingu vína
Horská, E.
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEMPodrobnosti témy
1 / 1
23.BPInstagram ako prostriedok komunikácie vybranej spoločnostiKatedra marketingu a obchodu (FEM)--
FEM
Podrobnosti témy1 / 1 Kulichová, M.
24.
BPIntercultural consumer studies in the perception and consumption of musli bars in Slovakia and ChinaKatedra marketingu a obchodu (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
25.
BP
Intercultural consumer studies in the perception and consumption of musli bars in Slovakia and ChinaHorská, E.Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
SPUPodrobnosti témy0 / ----
26.
BP
Intercultural consumer studies in the perception and consumption of musli bars in Slovakia and ChinaHorská, E.Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEMPodrobnosti témy0 / --
--
27.
BP
Interkultúrne spotrebiteľské štúdie vnímania a spotreby musli tyčiniek na Slovensku a v Číne
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
28.
DP
Komparácia vnímania kvality vybraných mliečnych výrobkov s výrobnou a privátnou značkou
Horská, E.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--
FEM
Podrobnosti témy
1 / --
29.
BP
Komunikačná politika vo vybranom podnikuKádeková, Z.Katedra marketingu a obchodu (FEM)B-OBP
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
Čeriová, M. M.
30.
DP
Komunikačná politika vybranej spoločnostiKádeková, Z.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
31.
DP
Marketing approaches on production and sale of (the product) in (the country)
Katedra marketingu a obchodu (FEM)--
FEM
Podrobnosti témy
1 / --
32.
DP
Marketing strategies for local food brand awareness and development: Lessons learnt from Slovak and Polish marketKatedra marketingu a obchodu (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
33.
DP
Marketing výroby, odbytu a spotreby hovädzieho mäsa v podmienkach SRKatedra marketingu a obchodu (FEM)--
FEM
Podrobnosti témy
1 / --
Rajčuľová, L.
34.DizP
Marketing 3.0: jeho vplyv na spotrebiteľské správanie na trhu výrobkov zdravej výživy
Nagyová, Ľ.Katedra marketingu a obchodu (FEM)
D-AOM
SPUPodrobnosti témy0 / 1
--
35.
BPMarketingová komunikácia v online prostredíNeomániová, K.
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / --
36.BPMarketingová komunikácia vybraných obchodných reťazcov zameraná na redukciu spotreby plastovNeomániová, K.Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / --
37.DPMarketingová stratégia - uvedenie nového produktu na trh
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
I-AOM
FEMPodrobnosti témy
1 / 1
Danišová, L.
38.DPMarketingová stratégia vybraného podnikuKubicová, Ľ.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
39.
DP
Marketingové prístupy k vertikále výroby a odbytu produkcie ovocia na Slovensku
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--FEM
Podrobnosti témy
0 / ----
40.DP
Marketingové prístupy k vertikále výroby a odbytu vybranej poľnohospodárskej komodity na Slovensku
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
3 / --
Molnárová, L.
Pastier, D.
Pčelárová, J.
41.
DP
Marketingové prístupy k vertikále výroby a odbytu vybranej poľnohospodárskej komodity na SlovenskuKatedra marketingu a obchodu (FEM)--FEM
Podrobnosti témy
0 / --
--
42.
DP
Marketingové prístupy k vertikále výroby a odbytu vybranej poľnohospodárskej komodity na Slovensku
Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / -- Kováčiková, R.
43.
DPMarketingové prístupy k vertikále výroby a odbytu vybranej poľnohospodárskej komodity na SlovenskuRovný, P.Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / --
44.
BP
Marketingový plán Kúpeľov Trenčianske TepliceKatedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEMPodrobnosti témy1 / --
45.DP
Merchandising a in-store komunikácia bezlepkových výrobkov vo vybraných maloobchodných prevádzkach
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy1 / -- Hoppanová, M.
46.
DP
Moderné prístupy sledovania vplyvu aróm na emócie spotrebiteľovBerčík, J.
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / -- Melková, M.
47.
DP
Návrh marketingovej stratégie vo vybranom poľnohospodárskom subjekte
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / --
48.DP
Návrh marketingovej stratégie vo vybranom vinárskom podniku
Rovný, P.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--
SPU
Podrobnosti témy
0 / ----
49.DP
Návrh podnikateľského plánu pre podnik so zameraním na entomofágiu
Katedra marketingu a obchodu (FEM)I-AOMFEMPodrobnosti témy
1 / 1
Galány, M.
50.
BP
Neuromarketing, jeho význam v teórii, výskume a praxiBerčík, J.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--SPUPodrobnosti témy1 / -- Dubovická, Z.
51.DP
Nové trendy v marketingovej komunikácii na trhu potravín
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
SPUPodrobnosti témy
1 / 1
Klinčíková, P.
52.DP
Obaly a ich vplyv na konečné rozhodovanie spotrebiteľa
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
I-AOM
FEM
Podrobnosti témy0 / 1--
53.
BP
Peculiarities of export marketing of (the company)
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / --
--
54.DP
Peculiarities of the market of agricultural products of (the country)
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--FEM
Podrobnosti témy
0 / --
--
55.
BP
Peculiarities of the use of the marketing mix in (the company)Moroz, S.
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / --
--
56.DizPPerspektíva produkcie a odbytu ovčích výrobkov v podmienkach Slovenskej republikyKatedra marketingu a obchodu (FEM)D-AOM
FEM
Podrobnosti témy0 / ----
57.
DP
Podnikateľský plán vybraného podnikuKádeková, Z.Katedra marketingu a obchodu (FEM)
I-AOM
FEMPodrobnosti témy
1 / 1
58.DPPodniková kultúra a etika vo vybranej obchodnej spoločnostiKošičiarová, I.
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
I-AOMFEMPodrobnosti témy1 / 1 Kuchariková, K.
59.
DPPodniková kultúra ako nástroj zvyšovania motivácie zamestnancov
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
I-AOMFEM
Podrobnosti témy
1 / 1 Veškrnová, P.
60.
DP
Postoje zákazníkov dvoch generácií k lokálnom produktom vo vybraných miestach predaja
Paluchová, J.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--
FEM
Podrobnosti témy
1 / --
Holubanská, Z.
61.
DP
Posúdenie vývojových tendencií v zahraničnom agrárnom obchode SR
Rovný, P.
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEMPodrobnosti témy1 / --
62.
DP
Pozícia slovenského družstevného obchodu v reálnych trhových podmienkach
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
63.
DP
Pozícia termálneho kúpeľníctva vo vybranom regióne SlovenskaKatedra marketingu a obchodu (FEM)--FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
64.
DP
Predpoklady a možnosti vývozu poľnohospodárskych a potravinárskych produktov na zahraničné trhy
Récky, R.Katedra marketingu a obchodu (FEM)I-AOM
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
65.DPReklama a jej vplyv na zákazníka
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEMPodrobnosti témy
3 / --
66.
DP
Reklama a propagácia vlastných výrobkov na zvýšenie efektivity predaja
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
I-AOM
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
67.DPSkúmanie vplyvu aromatizácie vo vybranej prevádzke
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--FEM
Podrobnosti témy
1 / --
Kunská, L.
68.
BP
Sociálne siete a ich využitie v marketingovej komunikácii vybranej obchodnej spoločnosti
Katedra marketingu a obchodu (FEM)B-OBPSPU
Podrobnosti témy
1 / 1
Adamcová, A.
69.
BP
Sociálne siete ako komunikačný nástroj na oslovenie zákazníkov
Neomániová, K.
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / --
Grňová, I.
70.
BPSociálne siete ako súčasť marketingovej komunikácie a ich vplyv na spotrebiteľské správanieKádeková, Z.
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
B-OBP
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
Jobeková, D.
71.DPSociálne siete ako súčasť marketingovej komunikácie a ich vplyv na spotrebiteľské správanieKádeková, Z.
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
Jankula, L.
72.
DP
Spotrebiteľské preferencie pri propagovaní produktov cez letáky: Tradičné verzus moderné formyPaluchová, J.
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--FEMPodrobnosti témy1 / -- Maťová, M.
73.
DP
Spotrebiteľské správanie a jeho špecifiká na trhu piva a pivových nápojov
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
74.DPSpotrebiteľské správanie a vnímanie duálnej kvality potravínKatedra marketingu a obchodu (FEM)
I-AOM
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1 Čelková, M. M.
75.DP
Spotrebiteľské správanie na trhu mäsa a mäsových výrobkov
Katedra marketingu a obchodu (FEM)--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
Dravecká, I.
76.DPSpotrebiteľské správanie pri nákupe vybraných druhov potravínKatedra marketingu a obchodu (FEM)I-AOMFEMPodrobnosti témy
0 / 1
--
77.
DP
Spotrebiteľské správanie pri nákupe vybraných druhov potravín
Récky, R.
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
I-AOM
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
78.
DP
Spotrebiteľské správanie pri nákupe zeleninyRécky, R.Katedra marketingu a obchodu (FEM)
I-AOM
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
79.
DP
Spotrebiteľské správanie v segmente bezlaktózových potravín
Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEM
Podrobnosti témy
1 / --
Križanová, K.
80.
DPSpotrebiteľské správanie v segmente proteínových potravínPaluchová, J.
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--FEMPodrobnosti témy
1 / --
81.BP
Spotrebiteľské vnímanie a interpretácia vonkajších atribútov vybraných mliečnych výrobkov v trhovom segmente stredoškolskej mládeže
Katedra marketingu a obchodu (FEM)B-OBP
FEM
Podrobnosti témy
0 / --
--
82.
DP
Špeciálne spolupráce ako spôsob prezentovania značiek v segmente potravínNeomániová, K.Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEMPodrobnosti témy1 / --
83.
DP
The current situation on the market of (the product) in (the country)
Moroz, S.
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / --
84.
DP
The elaboration of the marketing strategy of (the company)Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / --
Gozhev, M.
85.DizP
The Impact of Social Platforms in Promoting Food Products
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
D-AOMA
FEM
Podrobnosti témy0 / --
--
86.
DP
The promotion strategy regarding a new product on the market of (the company)
Moroz, S.Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy0 / --
--
87.
BP
Towards improving marketing management in selected company of agri-industrial complex of Ukraine
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--FEMPodrobnosti témy
1 / --
Hadupiak, M.
88.
BPUplatňovanie marketingovej komunikácie v maloobchodnej spoločnosti Lidl
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / --
Audyová, M.
89.BP
Uplatňovanie princípov spoločensky zodpovedného podnikania v praxi vybranej obchodnej spoločnosti
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
B-OBP
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
90.
DP
Vplyv aromatizácie a kvality vzduchu na spotrebiteľské vnímanie predajného prostredia
Berčík, J.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEM
Podrobnosti témy
1 / --
Pindiaková, R.
91.
DP
Vplyv Eximbanky na podporu zahraničného obchodu SRRovný, P.
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / --
Tóth, B.
92.
BPVplyv online marketingovej komunikácie na vnímanie vybraného obchodného reťazca zo strany spotrebiteľov
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
B-OBP
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
93.
DP
Vplyv osobnosti na emocionálne správanie a rozhodovanie spotrebiteľa na trhu mliečnych výrobkov
Nagyová, Ľ.
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--FEMPodrobnosti témy0 / 1--
94.
DizP
Vplyv osobnosti na emocionálne správanie a rozhodovanie spotrebiteľa na trhu potravínKatedra marketingu a obchodu (FEM)
D-AOM
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
95.
DP
Vplyv reklamy na spotrebiteľské správanie detí
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
96.
DPVplyv senzorického marketingu na rozhodovací proces spotrebiteľaKubicová, Ľ.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
97.
DP
Vplyv vizuálneho prevedenia vybraného jedla na hostí pripraveného na rôzne spôsoby a návrh zatraktívnenia jeho predaja
Paluchová, J.
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / --
Janičová, P.
98.
BP
Vplyv vizuálneho prevedenia vybraného jedla na hostí pripraveného na rôzne spôsoby a návrh zatraktívnenia jeho predaja
Paluchová, J.Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEMPodrobnosti témy1 / --
99.
DP
Vplyv značky na nákupné rozhodnutie spotrebiteľa
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
I-AOMFEMPodrobnosti témy
1 / 1
100.
DP
Vplyv životného štýlu na spotrebiteľské správanie na trhu mlieka a mliečnych výrobkov
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy
2 / 1
101.
DPVýroba a distribúcia nealkoholických nápojov vo vybranom podniku
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
102.DizPVyužite neuromarketingu pri zhodnotení vplyvu aróma marketingu na zmyslovú percepciu spotrebiteľaKatedra marketingu a obchodu (FEM)
D-AOM
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
103.
DizP
Využitie inovatívnych výskumných riešení pri sledovaní vplyvu aróm na emócie spotrebiteľov
Katedra marketingu a obchodu (FEM)D-AOMSPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
104.BPVyužitie merchandisingu a aroma marketingu vo vybranej prevádzke služieb – cukráreň VivienKatedra marketingu a obchodu (FEM)--
FEM
Podrobnosti témy0 / --
--
105.BPVyužívanie scent marketingu vo vybranom segmente služiebNeomániová, K.Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / --
Fabianová, M.
106.
DP
Vývoj prototypu mobilnej aplikácie a jej využitie v praxi
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / --
--
107.
DP
Vývoj prototypu mobilnej aplikácie a jej využitie v praxi
Katedra marketingu a obchodu (FEM)--SPUPodrobnosti témy1 / --
108.
BPVýznam a využitie neuromarketingu vo vybranom podnikateľskom subjekteKatedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / --
109.DPVýznam využívania organizácie výrobcov v sektore predaja ovocia a zeleninyKubicová, Ľ.Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEMPodrobnosti témy
1 / 1
Závodská, T.
110.DPWord of Mouth marketing a Lovebrand ako stratégia budovania silnej značkyKádeková, Z.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
Čavojová, D.
111.DPZážitkový marketing v podmienkach vybraného regiónu SlovenskaKatedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy
1 / --
Kolářová, B.
112.
DP
Zhodnotenie determinantov podnikateľskej úspešnosti vo vybranom poľnohospodárskom podnikuRécky, R.
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
I-AOM
FEM
Podrobnosti témy1 / 1
113.
DP
Zhodnotenie marketingového mixu vybraného potravinárskeho podniku
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
I-AOM
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
114.
BP
Zhodnotenie marketingových aktivít vo vybranom podnikateľskom subjekteBerčík, J.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--
FEM
Podrobnosti témy1 / -- Balla, M.
115.DPZhodnotenie priameho predaja vybraného poľnohospodárskeho podnikuKatedra marketingu a obchodu (FEM)I-AOM
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
116.DP
Zhodnotenie priameho predaja vybraného poľnohospodárskeho podniku
Katedra marketingu a obchodu (FEM)I-AOM
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
Kunová, N.
117.
DP
Zhodnotenie úrovne budovania obchodnej značky obchodného reťazca COOP Jednota
Košičiarová, I.
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
I-AOM
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1