Summary of topics offered - Department of Marketing and Trade (FEM)

Application shows list of current and approved topics offered under the selected department or under all its subordinate departments. You can limit the list of topics by the following criteria:

Use the following filter to restrict the displayed records.

Type of thesis:
Programme:
Topic supervisor:

* | A | B | C | E | F | G | I | K | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z

Ord.
Type
TopicThesis supervisor
Supervising department
ProgrammeIntended for
Details
Occupied/Max.
Project participants
1.
DT
Aplikácia inovatívnych marketingových prístupov pri sledovaní vplyvu aróm na emócie spotrebiteľov
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic1 / -- Jurčišin, P.
2.
DT
Aróma marketing a možnosti jeho uplatnenia vo vybranom podniku služieb
Berčík, J.Department of Marketing and Trade (FEM)--FEMDetails of topic0 / --
--
3.
DTAroma Marketing as a Tool of Communication at Selected MarketsBerčík, J.Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / --
4.
DT
Aróma marketing vo vybranom podniku a jeho vplyv na ekonomické výsledky podniku a na spoločenské dopady na zákazníkov
Paluchová, J.Department of Marketing and Trade (FEM)--
FEM
Details of topic
1 / --
5.
DT
Arómachológia a možnosti jej uplatnenia vo vybranom podnikateľskom subjekte
Berčík, J.Department of Marketing and Trade (FEM)--
SUA
Details of topic
1 / --
6.
DT
Aspekty offline spotrebiteľského správania pri výbere potravín na domácom a zahraničnom trhu
Horská, E.Department of Marketing and Trade (FEM)--FEMDetails of topic
0 / --
--
7.
DT
Bezobalový obchod ako nový trend v predaji potravín a jeho vnímanie spotrebiteľmi
Neomániová, K.Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / --
Nádaždyová, M.
8.
BT
Consumer preferences on the market of (the product)
Moroz, S.Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / --
9.
DT
Corporate Social Responsibility and PR as the way to create a company image
Kádeková, Z.Department of Marketing and Trade (FEM)--
SUA
Details of topic
1 / 1 Dobaiová, D.
10.
DT
Country of origin effect and its impacts on consumer decision making
Department of Marketing and Trade (FEM)--
SUA
Details of topic
1 / 1
Karásiková, D.
11.
DT
Ekologický marketing a jeho praktické uplatňovanie vo vybraných obchodných reťazcochNeomániová, K.Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEMDetails of topic1 / --
12.
BT
Evaluation of sales activities of (the company)
Department of Marketing and Trade (FEM)
--FEMDetails of topic
0 / --
--
13.
DT
Faktory ovplyvňujúce trh ovocia
Kubicová, Ľ.Department of Marketing and Trade (FEM)--
SUA
Details of topic1 / 1
14.
DT
Faktory ovplyvňujúce trh pekárenských výrobkov
Department of Marketing and Trade (FEM)--
FEM
Details of topic
1 / 1
15.
DisT
Faktory ovplyvňujúce trh pekárenských výrobkov
Kubicová, Ľ.Department of Marketing and Trade (FEM)
D-ATM
FEMDetails of topic
0 / 1
--
16.
DT
Faktory ovplyvňujúce trh vybraných druhov potravín
Department of Marketing and Trade (FEM)--
FEM
Details of topic
0 / 1
--
17.
DisTFinding Ways For Farmers To Gain Competitive Advantage Through Marketing InnovationTartaraj, A.Department of Marketing and Trade (FEM)D-ATMA
FEM
Details of topic0 / --
--
18.
BT
Food consumption patterns in association with psychical activity levelDepartment of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / --
Antoš, P.
19.
BTGenerácia Z ako cieľová skupina v marketingovej komunikáciiDepartment of Marketing and Trade (FEM)--FEMDetails of topic1 / -- Tichá, M.
20.BT
Greenwasching - nekalé praktiky na trhu spotrebiteľov
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / --
--
21.
BT
Improvement of the marketing strategy of (the company)
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic0 / --
--
22.DT
Inovatívne prístupy k výskumu a marketingu vína
Horská, E.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
23.BTInstagram ako prostriedok komunikácie vybranej spoločnosti
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1 Kulichová, M.
24.BT
Intercultural consumer studies in the perception and consumption of musli bars in Slovakia and China
Department of Marketing and Trade (FEM)--
SUA
Details of topic
0 / --
--
25.
BT
Intercultural consumer studies in the perception and consumption of musli bars in Slovakia and China
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
SUA
Details of topic
0 / ----
26.
BT
Intercultural consumer studies in the perception and consumption of musli bars in Slovakia and China
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / --
--
27.BTInterkultúrne spotrebiteľské štúdie vnímania a spotreby musli tyčiniek na Slovensku a v ČíneHorská, E.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
SUA
Details of topic0 / 1
--
28.
DT
Komparácia vnímania kvality vybraných mliečnych výrobkov s výrobnou a privátnou značkou
Department of Marketing and Trade (FEM)--FEM
Details of topic
1 / --
Énekeš, E.
29.
BT
Komunikačná politika vo vybranom podniku
Department of Marketing and Trade (FEM)
B-OBP
SUA
Details of topic
1 / 1
Čeriová, M. M.
30.
DT
Komunikačná politika vybranej spoločnosti
Kádeková, Z.Department of Marketing and Trade (FEM)
--
SUA
Details of topic
1 / 1
31.
DT
Marketing approaches on production and sale of (the product) in (the country)Moroz, S.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--FEMDetails of topic
1 / --
32.DTMarketing strategies for local food brand awareness and development: Lessons learnt from Slovak and Polish market
Department of Marketing and Trade (FEM)
--SUADetails of topic
0 / 1
--
33.DTMarketing výroby, odbytu a spotreby hovädzieho mäsa v podmienkach SRRovný, P.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEMDetails of topic
1 / --
Rajčuľová, L.
34.
DisT
Marketing 3.0: jeho vplyv na spotrebiteľské správanie na trhu výrobkov zdravej výživy
Department of Marketing and Trade (FEM)
D-ATM
SUA
Details of topic0 / 1--
35.
BT
Marketingová komunikácia v online prostredí
Neomániová, K.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--FEM
Details of topic
1 / --
36.
BT
Marketingová komunikácia vybraných obchodných reťazcov zameraná na redukciu spotreby plastov
Department of Marketing and Trade (FEM)
--FEM
Details of topic
1 / --
37.
DT
Marketingová stratégia - uvedenie nového produktu na trh
Department of Marketing and Trade (FEM)
I-AOM
FEM
Details of topic
1 / 1
Danišová, L.
38.
DT
Marketingová stratégia vybraného podniku
Department of Marketing and Trade (FEM)--FEMDetails of topic
1 / 1
39.
DT
Marketingové prístupy k vertikále výroby a odbytu produkcie ovocia na Slovensku
Rovný, P.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic0 / ----
40.
DT
Marketingové prístupy k vertikále výroby a odbytu vybranej poľnohospodárskej komodity na SlovenskuRovný, P.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--FEMDetails of topic
5 / --
Molnárová, L.
Pčelárová, J.
Szegényová, V.
Pastier, D.
Danišová, I.
41.
DT
Marketingové prístupy k vertikále výroby a odbytu vybranej poľnohospodárskej komodity na SlovenskuRovný, P.Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / --
42.DT
Marketingové prístupy k vertikále výroby a odbytu vybranej poľnohospodárskej komodity na Slovensku
Rovný, P.Department of Marketing and Trade (FEM)--FEMDetails of topic0 / --
--
43.DTMarketingové prístupy k vertikále výroby a odbytu vybranej poľnohospodárskej komodity na Slovensku
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic1 / --
44.
BT
Marketingový plán Kúpeľov Trenčianske TeplicePaluchová, J.Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / --
Vígh, R.
45.
DT
Merchandising a in-store komunikácia bezlepkových výrobkov vo vybraných maloobchodných prevádzkachBerčík, J.Department of Marketing and Trade (FEM)--
FEM
Details of topic
1 / -- Hoppanová, M.
46.
DT
Moderné prístupy sledovania vplyvu aróm na emócie spotrebiteľov
Berčík, J.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / -- Melková, M.
47.
DT
Návrh marketingovej stratégie vo vybranom poľnohospodárskom subjekte
Rovný, P.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEMDetails of topic
1 / --
Štefáková, K.
48.
DT
Návrh marketingovej stratégie vo vybranom vinárskom podniku
Rovný, P.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
SUA
Details of topic
1 / --
49.
DT
Návrh podnikateľského plánu pre podnik so zameraním na entomofágiu
Department of Marketing and Trade (FEM)I-AOM
FEM
Details of topic
1 / 1
50.
BT
Neuromarketing, jeho význam v teórii, výskume a praxiBerčík, J.Department of Marketing and Trade (FEM)--SUA
Details of topic
1 / --
51.DTNové trendy v marketingovej komunikácii na trhu potravínKádeková, Z.Department of Marketing and Trade (FEM)--
SUA
Details of topic
1 / 1
52.
DT
Obaly a ich vplyv na konečné rozhodovanie spotrebiteľa
Récky, R.
Department of Marketing and Trade (FEM)
I-AOM
FEM
Details of topic
0 / 1
--
53.
BT
Peculiarities of export marketing of (the company)Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / --
--
54.DT
Peculiarities of the market of agricultural products of (the country)
Moroz, S.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEMDetails of topic0 / --
--
55.BTPeculiarities of the use of the marketing mix in (the company)Moroz, S.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic0 / ----
56.DisTPerspektíva produkcie a odbytu ovčích výrobkov v podmienkach Slovenskej republikyRovný, P.Department of Marketing and Trade (FEM)D-ATMFEM
Details of topic
0 / --
--
57.DT
Podnikateľský plán vybraného podniku
Kádeková, Z.
Department of Marketing and Trade (FEM)
I-AOM
FEMDetails of topic1 / 1 Babošová, N.
58.
DT
Podniková kultúra a etika vo vybranej obchodnej spoločnosti
Department of Marketing and Trade (FEM)
I-AOM
FEM
Details of topic
1 / 1
59.
DT
Podniková kultúra ako nástroj zvyšovania motivácie zamestnancov
Department of Marketing and Trade (FEM)
I-AOM
FEM
Details of topic
1 / 1
60.
DT
Postoje zákazníkov dvoch generácií k lokálnom produktom vo vybraných miestach predaja
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / --
61.
DTPosúdenie vývojových tendencií v zahraničnom agrárnom obchode SRRovný, P.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / --
62.
DT
Pozícia slovenského družstevného obchodu v reálnych trhových podmienkachDepartment of Marketing and Trade (FEM)--
FEM
Details of topic
1 / 1
63.
DTPozícia termálneho kúpeľníctva vo vybranom regióne SlovenskaHambálková, M.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
64.
DT
Predpoklady a možnosti vývozu poľnohospodárskych a potravinárskych produktov na zahraničné trhy
Récky, R.
Department of Marketing and Trade (FEM)
I-AOM
FEM
Details of topic1 / 1 Százová, T.
65.
DT
Reklama a jej vplyv na zákazníka
Department of Marketing and Trade (FEM)--FEMDetails of topic
3 / --
66.
DT
Reklama a propagácia vlastných výrobkov na zvýšenie efektivity predaja
Košičiarová, I.Department of Marketing and Trade (FEM)I-AOMFEM
Details of topic
1 / 1
Kučerová, V.
67.
DT
Skúmanie vplyvu aromatizácie vo vybranej prevádzke
Department of Marketing and Trade (FEM)--
FEM
Details of topic1 / --
68.
BT
Sociálne siete a ich využitie v marketingovej komunikácii vybranej obchodnej spoločnosti
Košičiarová, I.Department of Marketing and Trade (FEM)
B-OBP
SUA
Details of topic
1 / 1
69.
BT
Sociálne siete ako komunikačný nástroj na oslovenie zákazníkov
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / --
70.
DTSociálne siete ako súčasť marketingovej komunikácie a ich vplyv na spotrebiteľské správanieDepartment of Marketing and Trade (FEM)--
SUA
Details of topic
1 / 1 Jankula, L.
71.
BTSociálne siete ako súčasť marketingovej komunikácie a ich vplyv na spotrebiteľské správanieKádeková, Z.
Department of Marketing and Trade (FEM)
B-OBPSUA
Details of topic
1 / 1 Jobeková, D.
72.DT
Spotrebiteľské preferencie pri propagovaní produktov cez letáky: Tradičné verzus moderné formy
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / --
73.
DT
Spotrebiteľské správanie a jeho špecifiká na trhu piva a pivových nápojovRybanská, J.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic1 / 1 Majer, I.
74.
DT
Spotrebiteľské správanie a vnímanie duálnej kvality potravín
Récky, R.Department of Marketing and Trade (FEM)I-AOM
FEM
Details of topic1 / 1
75.DTSpotrebiteľské správanie na trhu mäsa a mäsových výrobkov
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1 Dravecká, I.
76.
DT
Spotrebiteľské správanie pri nákupe vybraných druhov potravínRécky, R.
Department of Marketing and Trade (FEM)
I-AOM
FEMDetails of topic
1 / 1
77.DTSpotrebiteľské správanie pri nákupe vybraných druhov potravínDepartment of Marketing and Trade (FEM)I-AOMFEM
Details of topic
0 / 1
--
78.
DT
Spotrebiteľské správanie pri nákupe zeleniny
Department of Marketing and Trade (FEM)
I-AOM
FEM
Details of topic
1 / 1
79.
DT
Spotrebiteľské správanie v segmente bezlaktózových potravín
Paluchová, J.Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / --
80.DTSpotrebiteľské správanie v segmente proteínových potravínPaluchová, J.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / --
81.
BT
Spotrebiteľské vnímanie a interpretácia vonkajších atribútov vybraných mliečnych výrobkov v trhovom segmente stredoškolskej mládeže
Department of Marketing and Trade (FEM)
B-OBP
FEM
Details of topic0 / ----
82.
DT
Špeciálne spolupráce ako spôsob prezentovania značiek v segmente potravín
Department of Marketing and Trade (FEM)--
FEM
Details of topic1 / -- Šimanská, D.
83.
DT
The current situation on the market of (the product) in (the country)Moroz, S.Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / --
84.
DT
The elaboration of the marketing strategy of (the company)Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / --
Gozhev, M.
85.DisT
The Impact of Social Platforms in Promoting Food Products
Tartaraj, A.
Department of Marketing and Trade (FEM)
D-ATMAFEMDetails of topic
0 / --
--
86.
DT
The promotion strategy regarding a new product on the market of (the company)
Moroz, S.Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / --
--
87.BTTowards improving marketing management in selected company of agri-industrial complex of Ukraine
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / --
88.
BT
Uplatňovanie marketingovej komunikácie v maloobchodnej spoločnosti Lidl
Neomániová, K.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEMDetails of topic
1 / --
89.
BT
Uplatňovanie princípov spoločensky zodpovedného podnikania v praxi vybranej obchodnej spoločnosti
Department of Marketing and Trade (FEM)
B-OBP
SUA
Details of topic
1 / 1
Belúchová, L.
90.
DTVplyv aromatizácie a kvality vzduchu na spotrebiteľské vnímanie predajného prostrediaBerčík, J.Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / --
Pindiaková, R.
91.
DT
Vplyv Eximbanky na podporu zahraničného obchodu SR
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / --
Tóth, B.
92.
BT
Vplyv online marketingovej komunikácie na vnímanie vybraného obchodného reťazca zo strany spotrebiteľov
Košičiarová, I.
Department of Marketing and Trade (FEM)
B-OBP
SUA
Details of topic
1 / 1
93.
DT
Vplyv osobnosti na emocionálne správanie a rozhodovanie spotrebiteľa na trhu mliečnych výrobkov
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
Paluš, M.
94.
DisTVplyv osobnosti na emocionálne správanie a rozhodovanie spotrebiteľa na trhu potravínDepartment of Marketing and Trade (FEM)
D-ATM
SUADetails of topic0 / 1
--
95.
DTVplyv reklamy na spotrebiteľské správanie detí
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
SUA
Details of topic
1 / 1
96.
DTVplyv senzorického marketingu na rozhodovací proces spotrebiteľaKubicová, Ľ.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEMDetails of topic1 / 1
97.
BT
Vplyv vizuálneho prevedenia vybraného jedla na hostí pripraveného na rôzne spôsoby a návrh zatraktívnenia jeho predajaDepartment of Marketing and Trade (FEM)--
FEM
Details of topic
1 / --
Héviziová, T.
98.
DT
Vplyv vizuálneho prevedenia vybraného jedla na hostí pripraveného na rôzne spôsoby a návrh zatraktívnenia jeho predaja
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEMDetails of topic1 / --
99.DT
Vplyv značky na nákupné rozhodnutie spotrebiteľa
Department of Marketing and Trade (FEM)I-AOM
FEM
Details of topic
1 / 1 Broďániová, K.
100.
DT
Vplyv životného štýlu na spotrebiteľské správanie na trhu mlieka a mliečnych výrobkov
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
SUADetails of topic2 / 1
101.
DT
Výroba a distribúcia nealkoholických nápojov vo vybranom podniku
Kubicová, Ľ.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / 1
Ralbovská, K.
102.
DisT
Využite neuromarketingu pri zhodnotení vplyvu aróma marketingu na zmyslovú percepciu spotrebiteľaDepartment of Marketing and Trade (FEM)D-ATMSUA
Details of topic
0 / 1
--
103.
DisT
Využitie inovatívnych výskumných riešení pri sledovaní vplyvu aróm na emócie spotrebiteľov
Horská, E.
Department of Marketing and Trade (FEM)
D-ATM
SUA
Details of topic0 / --
--
104.
BT
Využitie merchandisingu a aroma marketingu vo vybranej prevádzke služieb – cukráreň VivienDepartment of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
0 / --
--
105.BTVyužívanie scent marketingu vo vybranom segmente služiebDepartment of Marketing and Trade (FEM)
--
FEMDetails of topic
1 / --
106.
DT
Vývoj prototypu mobilnej aplikácie a jej využitie v praxi
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEMDetails of topic0 / --
--
107.
DT
Vývoj prototypu mobilnej aplikácie a jej využitie v praxiDepartment of Marketing and Trade (FEM)--
SUA
Details of topic
1 / --
108.
BTVýznam a využitie neuromarketingu vo vybranom podnikateľskom subjekteBerčík, J.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / --
109.
DT
Význam využívania organizácie výrobcov v sektore predaja ovocia a zeleniny
Kubicová, Ľ.
Department of Marketing and Trade (FEM)
--FEMDetails of topic
1 / 1
Závodská, T.
110.DTWord of Mouth marketing a Lovebrand ako stratégia budovania silnej značky
Department of Marketing and Trade (FEM)
--FEM
Details of topic
1 / 1 Čavojová, D.
111.
DTZážitkový marketing v podmienkach vybraného regiónu Slovenska
Department of Marketing and Trade (FEM)
--
FEM
Details of topic
1 / --
Kolářová, B.
112.
DT
Zhodnotenie determinantov podnikateľskej úspešnosti vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Department of Marketing and Trade (FEM)I-AOM
FEM
Details of topic1 / 1 Farkašová, M.
113.
DT
Zhodnotenie marketingového mixu vybraného potravinárskeho podnikuRécky, R.
Department of Marketing and Trade (FEM)
I-AOM
FEM
Details of topic
1 / 1
114.
BT
Zhodnotenie marketingových aktivít vo vybranom podnikateľskom subjekte
Department of Marketing and Trade (FEM)--FEMDetails of topic
1 / --
115.
DT
Zhodnotenie priameho predaja vybraného poľnohospodárskeho podniku
Récky, R.Department of Marketing and Trade (FEM)I-AOMFEM
Details of topic
1 / 1
Čaládiková, M.
116.
DT
Zhodnotenie priameho predaja vybraného poľnohospodárskeho podniku
Department of Marketing and Trade (FEM)
I-AOM
FEM
Details of topic
1 / 1
117.
DT
Zhodnotenie úrovne budovania obchodnej značky obchodného reťazca COOP Jednota
Košičiarová, I.Department of Marketing and Trade (FEM)I-AOMFEMDetails of topic
1 / 1