Prehľad vypísaných tém - Katedra marketingu a obchodu (FEM)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce:
Študijný program:
Vedúci témy:

* | A | C | D | F | G | H | I | K | M | P | S | U | V | Z

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.DPAróma marketing, ako nástroj zvýšenia obratu vo vybranom podnikateľskom subjekteBerčík, J.Katedra marketingu a obchodu (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / ----
2.DPAspekty offline spotrebiteľského správania pri výbere potravín na domácom a zahraničnom trhuHorská, E.Katedra marketingu a obchodu (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / ----
3.DPCorporate communication ako jeden zo základných prvkov corporate identityKošičiarová, I.Katedra marketingu a obchodu (FEM)I-AOMFEMPodrobnosti témy0 / 1--
4.DizPDeterminanty konkurencieschopnosti sektora ovocia a zeleniny v podmienkach Slovenskej republikyRovný, P.Katedra marketingu a obchodu (FEM)D-AOMSPUPodrobnosti témy1 / -- Brodňanová, R.
5.DPDispozičné riešenie a merchandising vybraných mliečnych výrobkov v praxi maloobchoduBerčík, J.Katedra marketingu a obchodu (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / ----
6.DPFacereader, ako nástroj implicitného porovnania senzorického vnímania mliečnych produktovBerčík, J.Katedra marketingu a obchodu (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / ----
7.DPFiremná komunikácia ako jeden z atribútov firemnej identityKošičiarová, I.Katedra marketingu a obchodu (FEM)I-AOMSPUPodrobnosti témy0 / ----
8.BPGreenwasching - nekalé praktiky na trhu spotrebiteľovHolotová, M.Katedra marketingu a obchodu (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / ----
9.BPHodnotenie podnikovej kultúry ako súčasti podnikovej identity vybranej medzinárodnej spoločnostiKošičiarová, I.Katedra marketingu a obchodu (FEM)B-OBPFEMPodrobnosti témy0 / 1--
10.BPImplementácia aróma marketingu vo vybranom podnikateľskom subjekteBerčík, J.Katedra marketingu a obchodu (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / ----
11.BPIntercultural consumer studies in the perception and consumption of musli bars in Slovakia and ChinaHorská, E.Katedra marketingu a obchodu (FEM)SPUPodrobnosti témy0 / ----
12.BPIntercultural consumer studies in the perception and consumption of musli bars in Slovakia and ChinaHorská, E.Katedra marketingu a obchodu (FEM)SPUPodrobnosti témy0 / ----
13.BPIntercultural consumer studies in the perception and consumption of musli bars in Slovakia and ChinaHorská, E.Katedra marketingu a obchodu (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / ----
14.BPInterkultúrne spotrebiteľské štúdie vnímania a spotreby musli tyčiniek na Slovensku a v ČíneHorská, E.Katedra marketingu a obchodu (FEM)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
15.BPKvalita poskytovaných služieb ako rozhodovací faktor pri budovaní imidžu vybraného podnikuKošičiarová, I.Katedra marketingu a obchodu (FEM)B-OBPSPUPodrobnosti témy0 / ----
16.DPMarketing strategies for local food brand awareness and development: Lessons learnt from Slovak and Polish marketHorská, E.Katedra marketingu a obchodu (FEM)SPUPodrobnosti témy0 / 1--
17.BPMarketingové prístupy k produkcii, odbytu a spotrebe hovädzieho mäsa na SlovenskuRovný, P.Katedra marketingu a obchodu (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / ----
18.DPMožnosti merania OOH kampane vo vybranom podnikateľskom subjekteBerčík, J.Katedra marketingu a obchodu (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / ----
19.DPMožnosti zvyšovania úrovne vnímania podnikovej identity obchodnej spoločnostiKošičiarová, I.Katedra marketingu a obchodu (FEM)I-AOMFEMPodrobnosti témy0 / 1--
20.DizPPerspektíva produkcie a odbytu ovčích výrobkov v podmienkach Slovenskej republikyRovný, P.Katedra marketingu a obchodu (FEM)D-AOMSPUPodrobnosti témy0 / ----
21.DPPodniková kultúra a etika vo vybranej obchodnej spoločnostiKošičiarová, I.Katedra marketingu a obchodu (FEM)I-AOMFEMPodrobnosti témy0 / 1--
22.DPPorovnanie biometrie a online analytiky webovej platformy vybraného podnikateľského subjektuBerčík, J.Katedra marketingu a obchodu (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / ----
23.DPPorovnanie komunikačnej politiky vybraných obchodných firiemKošičiarová, I.Katedra marketingu a obchodu (FEM)I-AOMFEMPodrobnosti témy0 / 1--
24.BPPorovnanie kvality vybraných privátnych a tradičných značiek potravinárskych produktov vo vybraných obchodných reťazcochKošičiarová, I.Katedra marketingu a obchodu (FEM)B-OBPSPUPodrobnosti témy0 / ----
25.DPSpotrebiteľské správanie a jeho špecifiká na trhu piva a pivových nápojovRybanská, J.Katedra marketingu a obchodu (FEM)FEMPodrobnosti témy1 / 1 Majer, I.
26.BPSpotrebiteľské vnímanie a interpretácia vonkajších atribútov vybraných mliečnych výrobkov v trhovom segmente stredoškolskej mládežeHorská, E.Katedra marketingu a obchodu (FEM)B-OBPFEMPodrobnosti témy0 / ----
27.DPUplatňovanie princípov Corporate Social Responsibility (CSR) v praxi vybranej obchodnej firmyKošičiarová, I.Katedra marketingu a obchodu (FEM)I-AOMSPUPodrobnosti témy0 / ----
28.BPVplyv aróma marketingu na zmyslovú percepciu spotrebiteľaBerčík, J.Katedra marketingu a obchodu (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / ----
29.DPVplyv značky na nákupné rozhodnutie spotrebiteľa – porovnanie vnímania privátnej a tradičnej značky zo strany spotrebiteľaKošičiarová, I.Katedra marketingu a obchodu (FEM)I-AOMFEMPodrobnosti témy0 / 1--
30.DPVyužitie spotrebiteľskej neurovedy v aróma marketingu vybraného podnikateľského subjektuBerčík, J.Katedra marketingu a obchodu (FEM)SPUPodrobnosti témy0 / ----
31.BPZhodnotenie marketingových aktivít vo vybranom podnikateľskom subjekteBerčík, J.Katedra marketingu a obchodu (FEM)FEMPodrobnosti témy0 / ----