Prehľad vypísaných tém - Katedra marketingu a obchodu (FEM)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:

* | A | C | D | F | G | H | I | K | M | N | P | S | U | V | Z

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoProgramUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.DPAróma marketing, ako nástroj zvýšenia obratu vo vybranom podnikateľskom subjekteBerčík, J.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / ----
2.DPAspekty offline spotrebiteľského správania pri výbere potravín na domácom a zahraničnom trhuHorská, E.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / ----
3.DPCorporate communication ako jeden zo základných prvkov corporate identityKošičiarová, I.Katedra marketingu a obchodu (FEM)I-AOMFEMPodrobnosti témy0 / 1--
4.DPCorporate Social Responsibility and PR as the way to create a company imageKádeková, Z.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--SPUPodrobnosti témy1 / 1 Dobaiová, D.
5.DPCountry of origin effect and its impacts on consumer decision makingKádeková, Z.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--SPUPodrobnosti témy1 / 1 Karásiková, D.
6.DizPDeterminanty konkurencieschopnosti sektora ovocia a zeleniny v podmienkach Slovenskej republikyRovný, P.Katedra marketingu a obchodu (FEM)D-AOMSPUPodrobnosti témy1 / -- Brodňanová, R.
7.DPDispozičné riešenie a merchandising vybraných mliečnych výrobkov v praxi maloobchoduBerčík, J.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / ----
8.DPFacereader, ako nástroj implicitného porovnania senzorického vnímania mliečnych produktovBerčík, J.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / ----
9.DPFiremná komunikácia ako jeden z atribútov firemnej identityKošičiarová, I.Katedra marketingu a obchodu (FEM)I-AOMSPUPodrobnosti témy0 / ----
10.BPGreenwasching - nekalé praktiky na trhu spotrebiteľovHolotová, M.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / ----
11.BPHodnotenie podnikovej kultúry ako súčasti podnikovej identity vybranej medzinárodnej spoločnostiKošičiarová, I.Katedra marketingu a obchodu (FEM)B-OBPFEMPodrobnosti témy0 / 1--
12.BPImplementácia aróma marketingu vo vybranom podnikateľskom subjekteBerčík, J.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / ----
13.BPIntercultural consumer studies in the perception and consumption of musli bars in Slovakia and ChinaHorská, E.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--SPUPodrobnosti témy0 / ----
14.BPIntercultural consumer studies in the perception and consumption of musli bars in Slovakia and ChinaHorská, E.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--SPUPodrobnosti témy0 / ----
15.BPIntercultural consumer studies in the perception and consumption of musli bars in Slovakia and ChinaHorská, E.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / ----
16.BPInterkultúrne spotrebiteľské štúdie vnímania a spotreby musli tyčiniek na Slovensku a v ČíneHorská, E.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--SPUPodrobnosti témy0 / 1--
17.BPKomunikačná politika vo vybranom podnikuKádeková, Z.Katedra marketingu a obchodu (FEM)B-OBPSPUPodrobnosti témy1 / 1 Čeriová, M. M.
18.DPKomunikačná politika vybranej spoločnostiKádeková, Z.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--SPUPodrobnosti témy1 / 1 Bírová, K.
19.BPKvalita poskytovaných služieb ako rozhodovací faktor pri budovaní imidžu vybraného podnikuKošičiarová, I.Katedra marketingu a obchodu (FEM)B-OBPSPUPodrobnosti témy0 / ----
20.DPMarketing strategies for local food brand awareness and development: Lessons learnt from Slovak and Polish marketHorská, E.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--SPUPodrobnosti témy0 / 1--
21.BPMarketingové prístupy k produkcii, odbytu a spotrebe hovädzieho mäsa na SlovenskuRovný, P.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / ----
22.DPMožnosti merania OOH kampane vo vybranom podnikateľskom subjekteBerčík, J.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / ----
23.DPMožnosti zvyšovania úrovne vnímania podnikovej identity obchodnej spoločnostiKošičiarová, I.Katedra marketingu a obchodu (FEM)I-AOMFEMPodrobnosti témy0 / 1--
24.DPNové trendy v marketingovej komunikácii na trhu potravínKádeková, Z.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--SPUPodrobnosti témy1 / 1 Klinčíková, P.
25.DizPPerspektíva produkcie a odbytu ovčích výrobkov v podmienkach Slovenskej republikyRovný, P.Katedra marketingu a obchodu (FEM)D-AOMSPUPodrobnosti témy0 / ----
26.DPPodnikateľský plán vybraného podnikuKádeková, Z.Katedra marketingu a obchodu (FEM)I-AOMFEMPodrobnosti témy1 / 1 Babošová, N.
27.DPPodniková kultúra a etika vo vybranej obchodnej spoločnostiKošičiarová, I.Katedra marketingu a obchodu (FEM)I-AOMFEMPodrobnosti témy0 / 1--
28.DPPorovnanie biometrie a online analytiky webovej platformy vybraného podnikateľského subjektuBerčík, J.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / ----
29.DPPorovnanie komunikačnej politiky vybraných obchodných firiemKošičiarová, I.Katedra marketingu a obchodu (FEM)I-AOMFEMPodrobnosti témy0 / 1--
30.BPPorovnanie kvality vybraných privátnych a tradičných značiek potravinárskych produktov vo vybraných obchodných reťazcochKošičiarová, I.Katedra marketingu a obchodu (FEM)B-OBPSPUPodrobnosti témy0 / ----
31.BPSociálne siete ako súčasť marketingovej komunikácie a ich vplyv na spotrebiteľské správanieKádeková, Z.Katedra marketingu a obchodu (FEM)B-OBPSPUPodrobnosti témy1 / 1 Jobeková, D.
32.DPSociálne siete ako súčasť marketingovej komunikácie a ich vplyv na spotrebiteľské správanieKádeková, Z.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--SPUPodrobnosti témy1 / 1 Jankula, L.
33.DPSpotrebiteľské správanie a jeho špecifiká na trhu piva a pivových nápojovRybanská, J.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / 1 Majer, I.
34.BPSpotrebiteľské vnímanie a interpretácia vonkajších atribútov vybraných mliečnych výrobkov v trhovom segmente stredoškolskej mládežeHorská, E.Katedra marketingu a obchodu (FEM)B-OBPFEMPodrobnosti témy0 / ----
35.DPUplatňovanie princípov Corporate Social Responsibility (CSR) v praxi vybranej obchodnej firmyKošičiarová, I.Katedra marketingu a obchodu (FEM)I-AOMSPUPodrobnosti témy0 / ----
36.BPVplyv aróma marketingu na zmyslovú percepciu spotrebiteľaBerčík, J.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / ----
37.DPVplyv reklamy na spotrebiteľské správanie detíKádeková, Z.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--SPUPodrobnosti témy1 / 1 Hatalová, V.
38.DPVplyv značky na nákupné rozhodnutie spotrebiteľa – porovnanie vnímania privátnej a tradičnej značky zo strany spotrebiteľaKošičiarová, I.Katedra marketingu a obchodu (FEM)I-AOMFEMPodrobnosti témy0 / 1--
39.DPVyužitie spotrebiteľskej neurovedy v aróma marketingu vybraného podnikateľského subjektuBerčík, J.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--SPUPodrobnosti témy0 / ----
40.BPZhodnotenie marketingových aktivít vo vybranom podnikateľskom subjekteBerčík, J.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy0 / ----