Prehľad vypísaných tém - Katedra marketingu a obchodu (FEM)

Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:

* | A | B | C | E | F | G | I | K | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z

Por.
TypNázov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
ProgramUrčené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.DP
Aplikácia inovatívnych marketingových prístupov pri sledovaní vplyvu aróm na emócie spotrebiteľov
Berčík, J.Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / --
Jurčišin, P.
2.
DP
Aróma marketing a možnosti jeho uplatnenia vo vybranom podniku služieb
Berčík, J.
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / ----
3.
DP
Aroma Marketing as a Tool of Communication at Selected Markets
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--FEMPodrobnosti témy
1 / --
Farkaš, A.
4.DPAróma marketing vo vybranom podniku a jeho vplyv na ekonomické výsledky podniku a na spoločenské dopady na zákazníkovKatedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / -- Tóthová, K.
5.
DP
Arómachológia a možnosti jej uplatnenia vo vybranom podnikateľskom subjekte
Berčík, J.
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--SPUPodrobnosti témy
1 / --
Budovcová, M.
6.
DP
Aspekty offline spotrebiteľského správania pri výbere potravín na domácom a zahraničnom trhu
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEMPodrobnosti témy0 / --
--
7.
DP
Bezobalový obchod ako nový trend v predaji potravín a jeho vnímanie spotrebiteľmi
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy1 / -- Nádaždyová, M.
8.BP
Consumer preferences on the market of (the product)
Moroz, S.
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEMPodrobnosti témy1 / -- Stümpelová, M.
9.
DPCorporate Social Responsibility and PR as the way to create a company imageKatedra marketingu a obchodu (FEM)--
SPU
Podrobnosti témy1 / 1
10.
DPCountry of origin effect and its impacts on consumer decision making
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
SPUPodrobnosti témy
1 / 1
Karásiková, D.
11.
DP
Ekologický marketing a jeho praktické uplatňovanie vo vybraných obchodných reťazcochNeomániová, K.
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / --
12.
BP
Evaluation of sales activities of (the company)
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--FEMPodrobnosti témy
0 / --
--
13.DP
Faktory ovplyvňujúce trh ovocia
Kubicová, Ľ.
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
Čepedyová, N.
14.
DPFaktory ovplyvňujúce trh pekárenských výrobkovKubicová, Ľ.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
Vlková, K.
15.DizP
Faktory ovplyvňujúce trh pekárenských výrobkov
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
D-AOM
FEMPodrobnosti témy0 / 1--
16.
DP
Faktory ovplyvňujúce trh vybraných druhov potravín
Kubicová, Ľ.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
17.DizPFinding Ways For Farmers To Gain Competitive Advantage Through Marketing InnovationTartaraj, A.
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
D-AOMA
FEM
Podrobnosti témy
0 / --
--
18.
BP
Food consumption patterns in association with psychical activity level
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--FEM
Podrobnosti témy
1 / --
19.
BP
Generácia Z ako cieľová skupina v marketingovej komunikácii
Neomániová, K.
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--FEM
Podrobnosti témy
1 / --
Tichá, M.
20.BPGreenwasching - nekalé praktiky na trhu spotrebiteľovHolotová, M.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy
0 / --
--
21.
BP
Improvement of the marketing strategy of (the company)
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / --
--
22.
DP
Inovatívne prístupy k výskumu a marketingu vína
Horská, E.
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
Sokolová, K.
23.
BP
Instagram ako prostriedok komunikácie vybranej spoločnosti
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy1 / 1 Kulichová, M.
24.
BP
Intercultural consumer studies in the perception and consumption of musli bars in Slovakia and China
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
25.
BP
Intercultural consumer studies in the perception and consumption of musli bars in Slovakia and China
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEMPodrobnosti témy
0 / --
--
26.
BP
Intercultural consumer studies in the perception and consumption of musli bars in Slovakia and ChinaKatedra marketingu a obchodu (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy
0 / --
--
27.
BP
Interkultúrne spotrebiteľské štúdie vnímania a spotreby musli tyčiniek na Slovensku a v Číne
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--SPUPodrobnosti témy
0 / 1
--
28.
DP
Komparácia vnímania kvality vybraných mliečnych výrobkov s výrobnou a privátnou značkou
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / --
29.
BP
Komunikačná politika vo vybranom podniku
Kádeková, Z.Katedra marketingu a obchodu (FEM)
B-OBP
SPUPodrobnosti témy
1 / 1
Čeriová, M. M.
30.DP
Komunikačná politika vybranej spoločnosti
Kádeková, Z.
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
SPUPodrobnosti témy1 / 1
31.
DP
Marketing approaches on production and sale of (the product) in (the country)
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / --
32.
DPMarketing strategies for local food brand awareness and development: Lessons learnt from Slovak and Polish marketHorská, E.
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
33.
DP
Marketing výroby, odbytu a spotreby hovädzieho mäsa v podmienkach SR
Rovný, P.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--
FEM
Podrobnosti témy
1 / --
34.
DizP
Marketing 3.0: jeho vplyv na spotrebiteľské správanie na trhu výrobkov zdravej výživyNagyová, Ľ.
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
D-AOM
SPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
35.BP
Marketingová komunikácia v online prostredí
Neomániová, K.
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / --
36.BPMarketingová komunikácia vybraných obchodných reťazcov zameraná na redukciu spotreby plastov
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / --
Bédiová, M.
37.
DP
Marketingová stratégia - uvedenie nového produktu na trh
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
I-AOM
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
38.
DP
Marketingová stratégia vybraného podniku
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
Palčeková, S.
39.
DP
Marketingové prístupy k vertikále výroby a odbytu produkcie ovocia na SlovenskuKatedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEMPodrobnosti témy0 / --
--
40.
DP
Marketingové prístupy k vertikále výroby a odbytu vybranej poľnohospodárskej komodity na SlovenskuRovný, P.
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
5 / --
41.
DP
Marketingové prístupy k vertikále výroby a odbytu vybranej poľnohospodárskej komodity na Slovensku
Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy1 / -- Istenesová, V.
42.
DP
Marketingové prístupy k vertikále výroby a odbytu vybranej poľnohospodárskej komodity na Slovensku
Rovný, P.
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--FEMPodrobnosti témy0 / ----
43.
DP
Marketingové prístupy k vertikále výroby a odbytu vybranej poľnohospodárskej komodity na Slovensku
Katedra marketingu a obchodu (FEM)--
FEM
Podrobnosti témy
1 / --
44.
BP
Marketingový plán Kúpeľov Trenčianske Teplice
Paluchová, J.Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / -- Vígh, R.
45.
DP
Merchandising a in-store komunikácia bezlepkových výrobkov vo vybraných maloobchodných prevádzkachKatedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEMPodrobnosti témy
1 / --
Hoppanová, M.
46.
DPModerné prístupy sledovania vplyvu aróm na emócie spotrebiteľovKatedra marketingu a obchodu (FEM)--
FEM
Podrobnosti témy1 / --
47.
DPNávrh marketingovej stratégie vo vybranom poľnohospodárskom subjekte
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / --
48.DP
Návrh marketingovej stratégie vo vybranom vinárskom podniku
Rovný, P.
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
SPUPodrobnosti témy
1 / --
49.DPNávrh podnikateľského plánu pre podnik so zameraním na entomofágiuKošičiarová, I.Katedra marketingu a obchodu (FEM)
I-AOM
FEMPodrobnosti témy
1 / 1
50.BPNeuromarketing, jeho význam v teórii, výskume a praxiBerčík, J.Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
SPUPodrobnosti témy
1 / --
Dubovická, Z.
51.
DP
Nové trendy v marketingovej komunikácii na trhu potravín
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
SPUPodrobnosti témy1 / 1
52.
DP
Obaly a ich vplyv na konečné rozhodovanie spotrebiteľaRécky, R.
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
I-AOM
FEM
Podrobnosti témy
0 / 1
--
53.
BP
Peculiarities of export marketing of (the company)
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / --
--
54.
DP
Peculiarities of the market of agricultural products of (the country)Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy
0 / --
--
55.
BP
Peculiarities of the use of the marketing mix in (the company)
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--FEM
Podrobnosti témy
0 / ----
56.DizP
Perspektíva produkcie a odbytu ovčích výrobkov v podmienkach Slovenskej republiky
Rovný, P.
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
D-AOM
FEM
Podrobnosti témy
0 / ----
57.
DP
Podnikateľský plán vybraného podniku
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
I-AOM
FEM
Podrobnosti témy1 / 1 Babošová, N.
58.
DP
Podniková kultúra a etika vo vybranej obchodnej spoločnosti
Košičiarová, I.
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
I-AOMFEM
Podrobnosti témy
1 / 1
59.
DP
Podniková kultúra ako nástroj zvyšovania motivácie zamestnancov
Košičiarová, I.
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
I-AOM
FEM
Podrobnosti témy1 / 1
60.
DP
Postoje zákazníkov dvoch generácií k lokálnom produktom vo vybraných miestach predajaKatedra marketingu a obchodu (FEM)--
FEM
Podrobnosti témy
1 / --
61.
DP
Posúdenie vývojových tendencií v zahraničnom agrárnom obchode SRRovný, P.
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--FEM
Podrobnosti témy
1 / -- Kolodzejová, K.
62.
DP
Pozícia slovenského družstevného obchodu v reálnych trhových podmienkach
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--FEMPodrobnosti témy
1 / 1
Szabóová, K.
63.DPPozícia termálneho kúpeľníctva vo vybranom regióne Slovenska
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
Vankó, J.
64.
DP
Predpoklady a možnosti vývozu poľnohospodárskych a potravinárskych produktov na zahraničné trhyRécky, R.Katedra marketingu a obchodu (FEM)
I-AOM
FEMPodrobnosti témy1 / 1
65.
DP
Reklama a jej vplyv na zákazníka
Rovný, P.
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
3 / --
Kobydová, R.
Rybecká, L.
Novická, S.
66.
DPReklama a propagácia vlastných výrobkov na zvýšenie efektivity predajaKošičiarová, I.
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
I-AOM
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
67.
DP
Skúmanie vplyvu aromatizácie vo vybranej prevádzkePaluchová, J.
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEMPodrobnosti témy1 / --
68.BPSociálne siete a ich využitie v marketingovej komunikácii vybranej obchodnej spoločnostiKatedra marketingu a obchodu (FEM)B-OBPSPU
Podrobnosti témy
1 / 1
69.
BP
Sociálne siete ako komunikačný nástroj na oslovenie zákazníkovNeomániová, K.Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEMPodrobnosti témy1 / -- Grňová, I.
70.
DP
Sociálne siete ako súčasť marketingovej komunikácie a ich vplyv na spotrebiteľské správanie
Kádeková, Z.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--SPU
Podrobnosti témy
1 / 1 Jankula, L.
71.BP
Sociálne siete ako súčasť marketingovej komunikácie a ich vplyv na spotrebiteľské správanie
Katedra marketingu a obchodu (FEM)B-OBPSPU
Podrobnosti témy
1 / 1
72.
DP
Spotrebiteľské preferencie pri propagovaní produktov cez letáky: Tradičné verzus moderné formy
Katedra marketingu a obchodu (FEM)--
FEM
Podrobnosti témy
1 / --
Maťová, M.
73.
DP
Spotrebiteľské správanie a jeho špecifiká na trhu piva a pivových nápojov
Rybanská, J.
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEMPodrobnosti témy
1 / 1
74.
DP
Spotrebiteľské správanie a vnímanie duálnej kvality potravínRécky, R.
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
I-AOMFEM
Podrobnosti témy
1 / 1 Čelková, M. M.
75.
DP
Spotrebiteľské správanie na trhu mäsa a mäsových výrobkov
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
Dravecká, I.
76.
DP
Spotrebiteľské správanie pri nákupe vybraných druhov potravínRécky, R.Katedra marketingu a obchodu (FEM)
I-AOM
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1 Bero, R.
77.
DP
Spotrebiteľské správanie pri nákupe vybraných druhov potravín
Récky, R.
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
I-AOMFEMPodrobnosti témy0 / 1--
78.
DP
Spotrebiteľské správanie pri nákupe zeleninyRécky, R.Katedra marketingu a obchodu (FEM)I-AOMFEM
Podrobnosti témy
1 / 1
Repa, Ľ.
79.DP
Spotrebiteľské správanie v segmente bezlaktózových potravín
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEMPodrobnosti témy
1 / --
Križanová, K.
80.DP
Spotrebiteľské správanie v segmente proteínových potravín
Paluchová, J.
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / --
81.
BP
Spotrebiteľské vnímanie a interpretácia vonkajších atribútov vybraných mliečnych výrobkov v trhovom segmente stredoškolskej mládežeHorská, E.
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
B-OBP
FEM
Podrobnosti témy0 / --
--
82.
DP
Špeciálne spolupráce ako spôsob prezentovania značiek v segmente potravín
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / --
83.
DP
The current situation on the market of (the product) in (the country)
Moroz, S.
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy1 / -- Seredintsev, I.
84.
DP
The elaboration of the marketing strategy of (the company)
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEMPodrobnosti témy
1 / --
85.
DizP
The Impact of Social Platforms in Promoting Food ProductsTartaraj, A.Katedra marketingu a obchodu (FEM)D-AOMAFEM
Podrobnosti témy
0 / --
--
86.DP
The promotion strategy regarding a new product on the market of (the company)
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
0 / ----
87.
BPTowards improving marketing management in selected company of agri-industrial complex of Ukraine
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / --
Hadupiak, M.
88.
BP
Uplatňovanie marketingovej komunikácie v maloobchodnej spoločnosti LidlNeomániová, K.
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / --
89.
BP
Uplatňovanie princípov spoločensky zodpovedného podnikania v praxi vybranej obchodnej spoločnosti
Košičiarová, I.Katedra marketingu a obchodu (FEM)B-OBPSPU
Podrobnosti témy
1 / 1
90.
DPVplyv aromatizácie a kvality vzduchu na spotrebiteľské vnímanie predajného prostrediaBerčík, J.Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEMPodrobnosti témy
1 / --
Pindiaková, R.
91.DP
Vplyv Eximbanky na podporu zahraničného obchodu SR
Rovný, P.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy
1 / --
92.
BP
Vplyv online marketingovej komunikácie na vnímanie vybraného obchodného reťazca zo strany spotrebiteľovKošičiarová, I.
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
B-OBP
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1
93.DPVplyv osobnosti na emocionálne správanie a rozhodovanie spotrebiteľa na trhu mliečnych výrobkov
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
94.
DizP
Vplyv osobnosti na emocionálne správanie a rozhodovanie spotrebiteľa na trhu potravínKatedra marketingu a obchodu (FEM)D-AOMSPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
95.
DP
Vplyv reklamy na spotrebiteľské správanie detí
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy
1 / 1 Hatalová, V.
96.
DP
Vplyv senzorického marketingu na rozhodovací proces spotrebiteľa
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
97.
DPVplyv vizuálneho prevedenia vybraného jedla na hostí pripraveného na rôzne spôsoby a návrh zatraktívnenia jeho predajaPaluchová, J.
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / --
Janičová, P.
98.
BP
Vplyv vizuálneho prevedenia vybraného jedla na hostí pripraveného na rôzne spôsoby a návrh zatraktívnenia jeho predaja
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEMPodrobnosti témy1 / --
99.DPVplyv značky na nákupné rozhodnutie spotrebiteľa
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
I-AOM
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
100.
DP
Vplyv životného štýlu na spotrebiteľské správanie na trhu mlieka a mliečnych výrobkovKatedra marketingu a obchodu (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy
2 / 1
101.DPVýroba a distribúcia nealkoholických nápojov vo vybranom podnikuKatedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
102.
DizP
Využite neuromarketingu pri zhodnotení vplyvu aróma marketingu na zmyslovú percepciu spotrebiteľa
Katedra marketingu a obchodu (FEM)D-AOMSPU
Podrobnosti témy
0 / 1
--
103.
DizP
Využitie inovatívnych výskumných riešení pri sledovaní vplyvu aróm na emócie spotrebiteľovKatedra marketingu a obchodu (FEM)
D-AOM
SPUPodrobnosti témy0 / --
--
104.
BP
Využitie merchandisingu a aroma marketingu vo vybranej prevádzke služieb – cukráreň VivienHorská, E.
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--FEMPodrobnosti témy0 / --
--
105.
BP
Využívanie scent marketingu vo vybranom segmente služiebNeomániová, K.Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / --
106.DP
Vývoj prototypu mobilnej aplikácie a jej využitie v praxi
Paluchová, J.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEM
Podrobnosti témy
0 / --
--
107.DPVývoj prototypu mobilnej aplikácie a jej využitie v praxiPaluchová, J.
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
SPU
Podrobnosti témy1 / --
108.BP
Význam a využitie neuromarketingu vo vybranom podnikateľskom subjekte
Berčík, J.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--
FEM
Podrobnosti témy
1 / --
109.
DP
Význam využívania organizácie výrobcov v sektore predaja ovocia a zeleninyKubicová, Ľ.Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1 Závodská, T.
110.
DP
Word of Mouth marketing a Lovebrand ako stratégia budovania silnej značky
Kádeková, Z.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti témy
1 / 1
Čavojová, D.
111.DP
Zážitkový marketing v podmienkach vybraného regiónu Slovenska
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti témy
1 / --
Kolářová, B.
112.DPZhodnotenie determinantov podnikateľskej úspešnosti vo vybranom poľnohospodárskom podnikuKatedra marketingu a obchodu (FEM)I-AOM
FEM
Podrobnosti témy1 / 1 Farkašová, M.
113.
DPZhodnotenie marketingového mixu vybraného potravinárskeho podnikuRécky, R.
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
I-AOM
FEM
Podrobnosti témy
1 / 1
114.
BP
Zhodnotenie marketingových aktivít vo vybranom podnikateľskom subjekte
Berčík, J.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEM
Podrobnosti témy
1 / --
115.
DP
Zhodnotenie priameho predaja vybraného poľnohospodárskeho podniku
Récky, R.
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
I-AOMFEM
Podrobnosti témy
1 / 1 Čaládiková, M.
116.
DP
Zhodnotenie priameho predaja vybraného poľnohospodárskeho podnikuKatedra marketingu a obchodu (FEM)I-AOMFEMPodrobnosti témy1 / 1 Kunová, N.
117.
DP
Zhodnotenie úrovne budovania obchodnej značky obchodného reťazca COOP JednotaKatedra marketingu a obchodu (FEM)
I-AOM
FEMPodrobnosti témy1 / 1