Přehled vypsaných témat - Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | Ľ | M | N | O | P | R | S | Š | T | Ť | U | Ú | V | W | Z | Ž | 1 | 2 | 5

Poř.TypNázev tématuVedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/MaxŘešitelé
1.DP
. Biotech/GM kukurica siata v potravinách
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
2.
BP. Biotech/GM rastliny v agroekosystéme a potravinárstve
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / --
--
3.BP
Comparison of export and import of Slovak republic and Germany
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
4.
DP
- Využitie sekundárnych produktov mliekarenského priemyslu v procese výroby varených mäsových výrobkov
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)--
SPU
Podrobnosti tématu0 / ----
5.
DP- Zmeny fyzikálno-chemických vlastností fermentovaných mäsových výrobkov v procese ich zreniaKročko, M.
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
--
SPUPodrobnosti tématu
0 / --
--
6.
BP
Abruskulárne mykorízne hubyMedo, J.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
7.
BP
Abundancia imág kukuričiara koreňového na rastlinách kukurice siatej po aplikácii repelentovCagáň, Ľ.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti tématu0 / 1--
8.
BP
Activation of development potential and its importance for socio-economic development of chosen municipality
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
B-RRPS
FEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1
9.
BP
Adaptačné opatrenia na zmenu klímy v urbanizovanom prostredí
Bihuňová, M.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Podrobnosti tématu
1 / 1
10.BP
Agrobiologické princípy bezorbových systémov pri pestovaní plodín
Olšovská, K.Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
11.
DP
Agro-food in the green and food of the future
Richter, M.
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 1--
12.
BP
AGRONOMICKÉ ZHODNOTENIE PESTOVANIA PŠENICE LETNEJ FORMY OZIMNEJ, NA PODNIKU PD KÚTNIKY DAN SLOVAKIA AGRAR
Molnárová, J.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)--FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1--
13.BP
Agronomické zhodnotenie pestovateľskej technológie jačmeňa siateho ozimného na PD Dolný Štál
Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
--FAPZPodrobnosti tématu0 / 1--
14.
DP
Agronomický rozbor pestovania kapusty repkovej pravej na podniku Agroseed s.r.o
Pačuta, V.Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)--SPUPodrobnosti tématu1 / 1 Peškovič, D.
15.
DP
Agronomický rozbor pestovania kapusty repkovej pravej na podniku Agroseed s.r.o
Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
16.
BP
Agronomický rozbor pestovania kapusty repkovej pravej na podniku PoľnoBEGA s.r.o. Veľké LovcePačuta, V.
Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
--SPUPodrobnosti tématu
0 / 1
--
17.
BP
Agronomický rozbor pestovania obilnín na podniku SHR ŠimončíkKatedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)--FAPZ
Podrobnosti tématu
1 / 1 Šimončík, P.
18.
BP
Agropotravinársky obchod SR s vybranými komoditami
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
B-KME
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 1--
19.DP
Agroturistika a jej vplyv na diverzifikáciu poľnohospodárskej výroby a ekonomiku vybraného poľnohospodárskeho podniku
Gurčík, Ľ.
Katedra ekonomiky (FEM)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
20.
BP
Agroturistika, ako predmet podnikaniaHudáková, M.
Katedra manažmentu (FEM)
B-MAP
FEMPodrobnosti tématu
0 / 2
--
21.
DisP
Aklimácia genotypov pohánky na sucho a vysokú teplotu z hľadiska produkcie a kvality (denná forma)Brestič, M.
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
D-FPDFAPZPodrobnosti tématu
0 / 2
--
22.
BP
Akrylamid v potravinách
Bobková, A.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu0 / ----
23.
DP
Aktivita Fra a génu v genetických zdrojoch jahôd
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
24.
DP
Aktivity podniku zamerané na rozvoj internej komunikácie a tímovej spolupráce vo vybranom podniku
Katedra matematiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1
Hrušková, K.
25.
BP
Aktivizácia rozvojového potenciálu a jeho význam pre sociálny a ekonomický rozvoj vybranej obce
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
B-RVT
FEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / 1--
26.
BPAktívne a inteligentné spôsoby balenia rýbPavelková, A.
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
--
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1 Tóthová, V.
27.
BP
Aktualizácia Materiálov KPP na súčasný stav.
Chlpík, J.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu0 / 2
--
28.
DP
Aktuálne trendy a riziká v slovenskom bankovom sektore
Katedra financií (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 1--
29.
BP
Akvapónia a jej využitie v zeleninárstve
Katedra zeleninárstva (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
30.BP
Akvapónia ako integrovaný systém produkcie rýb
Andreji, J.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
31.DisP
Algoritmy malých autonómnych mobilných robotov v podmienkach poľnohospodárskej výroby
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
D-TPL
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
32.DP
Alternatívne možnosti prípravy samíc brojlerových králikov na reprodukčný cyklus
Fik, M.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
33.
BP
Alternatívne spôsoby vykurovania budov
Szabóová, T.
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
B-VAB
TF
Podrobnosti tématu1 / -- Pivarček, F.
34.
BPAlternatívne zdroje financovania a ich využívanie v SRKatedra financií (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1
35.
DPAlternatívni hostitelia novej inváznej cikády Scaphoideus titanus (Cicadellidae) škodiacej na viniči hroznorodomKatedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu
0 / --
--
36.
BP
Ambrózia palinolistá (Ambrosia artemisiifolia) a možnosti jej nechemickej regulácie
Tóth, P.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu0 / --
--
37.
BP
Analysis of organization system structures and their comparison in a selected company
Katedra manažmentu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1
38.
BP
Analýza a hodnotenie environmentálnych determinantov kvality života vo vybranej obci
Fehér, A.
Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu1 / 1 Palovičová, H.
39.
DisP
Analýza a rozbor mechanických vibrácií poľnohospodárskych terénnych vozidiel
Rédl, J.Katedra konštruovania strojov (TF)
D-DSD
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
40.
DisPAnalýza celogenómovej genetickej informácie ako nástroj pre hodnotenie efektov šľachtenia hospodárskych zvierat. (D)Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
D-VZP
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1--
41.
BP
Analýza denného osvetlenia v pracovnom prostredíKatedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
B-KBB
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Adamovits, L.
42.BP
Analýza dopadov extrémnych výkyvov počasia na zdravie obyvateľstva vo vybranom území
Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu1 / 1 Zifcsáková, E.
43.
BP
Analýza dopadov sucha na životné prostredie vo vybranom území
Zuzulová, V.Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)B-RRPFEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
44.
DPAnalýza ekonomiky výroby králičieho mäsa
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu0 / 1--
45.BPAnalýza energetických parametrov mikrokontrolérovCviklovič, V.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSB
TF
Podrobnosti tématu
2 / 1
Toth, G.
Molnár, B.
46.
DPAnalýza fungicídnej rezistencie populácie vybraného patogéna v SRKatedra ochrany rastlín (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
47.
DP
Analýza genetickej rozmanitosti citrusov
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
48.
BP
Analýza chemických komponentov v muštochTrebichalský, P.Katedra chémie (FBP)
B-VINB
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
49.
BPAnalýza chovu chladnokrvných koní vo vybranom regioneKatedra špeciálnej zootechniky (FAPZ)--FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
50.
DP
Analýza chovu králičích a trpasličích jazvečíkov na Slovensku
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
51.
DP
Analýza chovu plemien psov 7. a 8. skupiny FCI na Slovensku v rokoch 2013 až 2019Fik, M.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
52.
DP
Analýza chovu pracovných plemien psov 3. až 6. skupiny FCI na Slovensku v rokoch 2013 až 2019Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
53.
BP
Analýza implementácie opatrení SPP pre SHR
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)--SPUPodrobnosti tématu
0 / --
--
54.
BPAnalýza informačného systému a návrh jeho inovácie v konkrétnom podnikuPolakovič, P.Katedra informatiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 1--
55.DPAnalýza interakčného pôsobenia ročníka, odrody a hnojenia na úrodu vybraných druhov poľných plodínErnst, D.Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
56.DPAnalýza kontaktných plôch tribologických elementov povlakovaných PVD metódou
Katedra konštruovania strojov (TF)
--
SPU
Podrobnosti tématu1 / 1
57.
DP
Analýza kultúrnej krajiny a identity obce a návrh na podporu vybraných aspektov kultúrnej krajiny
Fehér, A.
Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)
I-RVT
FEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / 1--
58.
DisP
Analýza kvalitatívnych a kvantitatívnych hygienicko-technologických kritérií vybraných druhov rýb a rybacích výrobkov - externá
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
D-TEP
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
59.
DP
Analýza kvality a racionalizácia spotreby el. energie v priemyselnom podniku
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSI
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1
60.
DP
Analýza kvality podzemných vôd na strednom SlovenskuStanovič, R.
Katedra chémie (FBP)
I-BKiFBPPodrobnosti tématu0 / 1--
61.
DP
Analýza kvality srsti u plemena králikov činčila veľká
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
62.BP
Analýza kvality vetrania v zlievarenskej dielni
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)B-KBBTF
Podrobnosti tématu
1 / --
63.
DP
Analýza kvality výroby prevodovkových motorov
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
I-KBITF
Podrobnosti tématu
1 / 1
64.
BP
Analýza kvality vzduchu výrobného objektu
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)B-KBBTFPodrobnosti tématu
1 / 1
65.
BP
Analýza manažmentu pestovania vybranej poľnej plodiny vo vybranom poľnohospodárskom subjekte
Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu
0 / 2
--
66.
BP
Analýza manažmentu riadenia kvality produkcie vo vybranom strojárskom podniku a hodnotenie efektívnosti tejto činnosti.
Nozdrovický, L.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-MKP
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
67.
DP
Analýza mäsa diviakov v priebehu zrenia
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
I-TNi
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
68.
BP
Analýza materiálového toku vo vybranej organizácií
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
B-VABTFPodrobnosti tématu1 / 1 Zicháček, A.
69.
DP
Analýza mikroklimatických parametrov a osvetlenia v učebných priestoroch
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
I-KBI
TFPodrobnosti tématu0 / 1--
70.BPAnalýza morfometrických parametrov plodníc a spór hospodársky významných druhov podzemných húb. Gažo, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
71.
BP
Analýza morfometrických ukazovateľov v populácií hrubosrstých jazvečíkov
Fik, M.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
72.
BPAnalýza nebezpečenstiev a ohrození na vybranom zariadeníČičo, P.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)B-KBBTF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Kazán, Ľ.
73.BP
Analýza opotrebenia funkčnej plochy súčiastky stroja
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
B-KBB
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1
74.BPAnalýza opotrebenia PVD povlakov pri frézovaní sivej liatinyKatedra kvality a strojárskych technológií (TF)
B-VAB
TF
Podrobnosti tématu0 / 1--
75.
BPAnalýza opotrebenia PVD povlakov pri sústružení koróziivzdornej ocele AISI304Drlička, R.
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
B-VAB
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
76.
DP
Analýza opotrebenia PVD povlakov pri sústružení ocele do 700 MPa
Mikuš, R.
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
I-KBITF
Podrobnosti tématu
1 / -- Mihálka, M.
77.
DP
Analýza pestovania repy cukrovej na PD AbrahámPačuta, V.
Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
78.
BPAnalýza pestovania repy cukrovej na PD AbrahámPačuta, V.
Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti tématu
0 / 1
--
79.
BP
ANALÝZA PESTOVATEĽSKEJ TECHNOLOGIE A TECHNOLOGICKEJ KVALITY JAČMEŇA SIATEHO NA POĽNOHOSPODÁRSKOM DRUŽSTVE GAMAMolnárová, J.Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / --
--
80.BP
Analýza pocitu vnemu horkej chuti v závislosti na genetickú predispozíciu.
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
--FBPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
81.BP
Analýza pocitu vnemu chuti umami v závislosti na genetickú predispozíciu.
Židek, R.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)--
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
82.
BPAnalýza pocitu vnemu sladkej chuti v závislosti na genetickú predispozíciu.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
--
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
83.
BPAnalýza pocitu vnemu slanej chuti v závislosti na genetickú predispozíciu.Židek, R.Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
--
FBPPodrobnosti tématu0 / 1--
84.BP
Analýza pocitu vnemu tukovej chuti v závislosti na genetickú predispozíciu.
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)--
FBP
Podrobnosti tématu0 / 1--
85.
BP
Analýza podpory malého a stredného podnikania vybraného sociálneho prostredia
Barát, P.Katedra spoločenských vied (FEM)
B-EKP
FEMPodrobnosti tématu
0 / 1
--
86.
BP
Analýza podzemných vôd z hľadiska rizikových prvkov
Katedra chémie (FBP)
B-BKb
FBPPodrobnosti tématu1 / 1
87.
DP
Analýza populácií vybraných krajín z pohľadu demografických ukazovateľov
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
Kaľavská, R.
88.BP
Analýza používaných druhov olejov v prostredí poľnohospodárskej techniky
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
B-VAB
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Pohančeník, T.
89.
DPAnalýza pozorovania pozitívnych a negatívnych vplyvov crossfitu na človeka.Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)I-VLUSPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
90.
DP
Analýza pôsobenia agrárnej politiky EÚ na agrárny sektor Slovenskej republikyPorubčan, P.Katedra spoločenských vied (FEM)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / 1--
91.
DisP
Analýza pôsobenia baktérií zo skupiny PGPB pri reakcii rastlín na stresové podmienky
Katedra mikrobiológie (FBP)
D-MBI
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
92.
BP
Analýza predaja a marže základných druhov potravín vo vybranej obchodnej spoločnosti
Katedra ekonomiky (FEM)
--SPUPodrobnosti tématu
1 / 1
Baloghová, K.
93.
BPAnalýza presnosti kompenzácie studeného konca termočlánka vybraným obvodomCviklovič, V.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSBTF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Otruba, R.
94.
DP
Analýza príjmu a daňového zaťaženia obyvateľov krajín EÚ
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
I-KME
FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1
95.DisPAnalýza problémov odpadového hospodárstva a možnosti ich riešeníPogran, Š.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)D-TPLTFPodrobnosti tématu0 / 1
--
96.BP
Analýza procesu spaľovania biomasy
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
B-KBB
TF
Podrobnosti tématu
0 / ----
97.
DP
Analýza produkcie amoniaku v objekte pre živočíšnu výrobu
Karandušovská, I.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
I-PTI
TFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
98.
DP
Analýza produkčnej schopnosti pereniálnej trávy rodu Miscanthus pestovanej plantážnym spôsobom v pôdno-ekologických podmienkach juhozápadného Slovenska
Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)
I-EMZFEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1 Ondrisová, K.
99.BP
Analýza produkčnej schopnosti rýchlorastúcej dreviny rodu Populus pestovanej plantážnym spôsobom v pôdno-ekologických podmienkach juhozápadného Slovenska
Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)
B-EMZ
FEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
100.BPAnalýza produkčnej schopnosti výrobného územia poľnohospodárskeho subjektuMacák, M.Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
--
FAPZPodrobnosti tématu
0 / 2
--
101.
BP
Analýza produkčných a reprodukčných ukazovateľov vybraného stáda kráv
Kasarda, R.Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
102.
BPAnalýza produktivity práce vo Vysokoškolskom poľnohospodárskom podniku s.r.o. v KolíňanochKatedra ekonomiky (FEM)--
FEM
Podrobnosti tématu0 / 1--
103.
BP
Analýza rizík a nežiadúcich vplyvov vo výrobnej prevádzke
Lukáč, O.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSB
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
104.
BP
Analýza rizík a nežiadúcich vplyvov vo výrobnej prevádzke
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSB
TFPodrobnosti tématu0 / --
--
105.
BP
Analýza rizík a nežiadúcich vplyvov vo výrobnej prevádzkeLukáč, O.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSBTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
106.
DP
Analýza rizík pri zabezpečovaní nezávadnosti prostredia
Žitňák, M.
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
I-KBI
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Krnčanová, R.
107.
BP
Analýza rizika požiarov v agrorezorte
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
--
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Kováč, P.
108.
BP
Analýza rizika požiarov v agrorezorte
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
--
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
109.
DP
Analýza schopnosti spotrebieľov rozlišovať bryndzu s rôznym podieľom ovčej zložkyZajác, P.
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
I-BKiFBPPodrobnosti tématu0 / 1--
110.
DPAnalýza spotrebiteľského správania vybranej ekonomickej skupinyHupková, D.
Katedra ekonomiky (FEM)
--FEMPodrobnosti tématu2 / --
111.
BPAnalýza spotreby elektrickej energie vo vybranom objekte
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSB
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
Grznárová, B.
112.
DP
Analýza spotreby vybraných komodít v krajinách EÚ
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
I-KMEFEM
Podrobnosti tématu
1 / --
113.
DP
Analýza spracovania údajov 3D meraní vo výrobných technológiáchBaláži, J.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)I-KBITF
Podrobnosti tématu
1 / 1
114.
BPAnalýza stavu poľovnej kynológie za posledných 10 rokov
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
B-UPR
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1--
115.
BP
Analýza stavu trhu s liehovinami v SR
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEMPodrobnosti tématu
1 / 1
Kovácsová, S.
116.
DisP
Analýza súčasného stavu a zhodnotenie perspektívy v zabezpečenosti vodných zdrojov v pôsobnosti Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. pri zohľadnení dopadov klimatickej zmenyHalaj, P.
Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
D-KId
FZKI
Podrobnosti tématu
0 / 1--
117.
DP
Analýza svetelných zdrojov používaných vo vybranom podniku
Paulovič, S.Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)I-RSITFPodrobnosti tématu
1 / 1
118.
BP
Analýza systémov hodnotenia a odmeňovania zamestnancov vo vybranom podniku
Kadlečíková, M.
Katedra manažmentu (FEM)
--
SPU
Podrobnosti tématu1 / --
119.
BP
Analýza systémov pestovania zeleniny v podmienkach SRMacák, M.Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)B-OTB
TF
Podrobnosti tématu
1 / -- Križanová, N.
120.
DP
Analyza systému pestovania vybraných plodínČerný, I.
Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 3--
121.
DP
Analyza systému pestovania vybraných plodín
Katedra rastlinnej výroby (FAPZ)
--FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
122.
BPAnalýza štruktúr organizačných systémov a ich porovnanie
Katedra manažmentu (FEM)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
123.
BP
Analýza štruktúry majetku a zdrojov majetku vybraného podnikateľského subjektu
Bojňanský, J.
Katedra účtovníctva (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
124.
DPAnalýza štruktúry povrchu opotrebených brzdových kotúčov
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
I-KBI
TFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
125.
BP
Analýza štruktúry zelene vo vybranom mestskom sídle
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
126.
DisPAnalýza technológií spracovania odpadov z trvalých porastov pre energetické účely
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
D-TPL14
TF
Podrobnosti tématu
0 / ----
127.
BPAnalýza trendov v oblasti ponuky vybraných skupín strojov na slovenskom trhuĎuďák, J.
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
B-OTBTF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Hojdan, Š.
128.
DPAnalýza trofejovej kvality jelenej zveri v okrese ČadcaŠmehýl, P.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--FAPZPodrobnosti tématu0 / 1
--
129.DPAnalýza trofejovek kvality jeleňa lesného (Cervus elaphus) v okrese Rimavská Sobota
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1--
130.
DP
Analýza ukazovateľov finančnej situácie v podniku
Strápeková, Z.Katedra financií (FEM)--FEMPodrobnosti tématu1 / 1 Paulínyová, Z.
131.
BP
Analýza uplatňovania technických inovácií na technických prostriedkoch pre dopravu a manipuláciu materiálov
Nozdrovický, L.
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
B-PDM
TFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
132.
DP
Analýza úrovne kontaminácie diviny diviačej zveri ťažkými kovmiGašparík, J.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--FAPZPodrobnosti tématu
0 / 1
--
133.
DP
Analýza vonkajších a vnútorných faktorov vplývajúcich na hospodárenie vybraného podniku
Katedra ekonomiky (FEM)I-EKP
I-MAP
FEMPodrobnosti tématu
2 / 2
Kišacová, K.
Kapustová, B.
134.
DPAnalýza vplyvu faktorov podmieňujúcich vznik obezity v našej populácii
Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu0 / --
--
135.
BPAnalýza vplyvu glyfosátových herbicídov na komunitu mikroorganizmov v pôdeMedo, J.Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABb
FBPPodrobnosti tématu0 / 1--
136.DP
Analýza vplyvu rôznych faktorov na ukazovatele produkcie mlieka v populácií kráv slovenského strakatého plemena
Bujko, J.Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)I-MZV
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1--
137.
DP
Analýza vplyvu teploty na reologické vlastnosti mazacích olejov pre vybrané výrobné zariadenieHlaváč, P.Katedra fyziky (TF)
I-KBI
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
138.
BP
Analýza vplyvu triazínových herbicídov na komunitu mikroorganizmov v pôde
Katedra mikrobiológie (FBP)B-ABbFBPPodrobnosti tématu0 / 1--
139.
BP
Analýza vybraného územia s charakteristickým obrazom vinohradníckej kultúrnej krajiny.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABC14
FZKI
Podrobnosti tématu
1 / 1
140.
BP
Analýza vybranej závlahovej sústavyKatedra krajinného inžinierstva (FZKI)--
FZKI
Podrobnosti tématu0 / 1
--
141.
BP
Analýza vybraných morfometrických charakteristík u Slovenských hrubosrstých stavačov
Fik, M.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
B-SCH
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
142.
DP
Analýza vybraných morfometrických parametrov u hrubosrstých jazvečíkov
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--SPUPodrobnosti tématu0 / ----
143.
DP
Analýza vybraných morfometrických parametrov u nemeckých krátkosrstých stavačovKatedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
144.DPAnalýza vybraných morfomtrických parametrov u slovenských hrubosrstých stavačovKatedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu0 / ----
145.
BP
Analýza vybraných parametrov parožia jeleňa lesného (Cervus elaphus) v okrese Prešov
Šmehýl, P.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu0 / 1
--
146.
BP
Analýza vybraných parametrov parožia jeleňa lesného (Cervus elaphus) v okrese Zlaté MoravceŠmehýl, P.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
147.
BP
Analýza vybraných parametrov trofej kvality jelenej zveri v okrese Trenčín
Šmehýl, P.Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)--SPUPodrobnosti tématu
1 / 1
148.
BP
Analýza vybraných parametrov trofejovej kvality jelenej zveri v okrese LeviceŠmehýl, P.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / 1
--
149.BPAnalýza vybraných parametrov trofejovej kvality jelenej zveri v okrese RevúcaKatedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / 1
--
150.
BP
Analýza vybraných produkčných ukazovateľov krížených králikov
Fik, M.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
151.
DP
Analýza vybraných ukazovateľov udržateľného rozvoja v krajinách EÚ
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
I-KME
FEM
Podrobnosti tématu1 / --
152.BP
Analýza výrobného procesu pri frézovaní
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
--
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1
153.
BP
Analýza výrobného procesu pri sústružení
Žitňanský, J.
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
--TF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Rosipalová, S.
154.
BP
Analýza využitia pracovnej sily ako výrobného faktora vo vybranom podnikateľskom subjekteKatedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1 Jenčová, J.
155.
DP
Analýza využitia systému 5S pracoviska a jej vplyv na kvalitu výrobného procesu vo vybranej organizáciiKorenko, M.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)--TF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
156.
BP
Analýza využívania alternatívnych pohonov automobilu
Kunecová, D.Katedra fyziky (TF)B-VABTF
Podrobnosti tématu
1 / --
Gula, A.
157.BP
Analýza vývoja cien vybraných poľnohospodárskych komodít
Poláková, Z.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
158.BPAnalýza vývoja finančných pomerových ukazovateľov vybraného podnikuDobošová, Ľ.Katedra ekonomiky (FEM)--
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 1--
159.
DP
Analýza vývoja hospodárenia vybraných obcí
Pietriková, M.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
160.
DP
Analýza vývoja inflácie na Slovensku a vo vybraných krajinách EÚ
Obtulovič, P.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
I-EKP
FEMPodrobnosti tématu
0 / 1
--
161.
BP
Analýza vývoja inflácie vo vybraných krajináchKatedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)--SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1--
162.DPAnalýza vývoja mykorízy podzemných húb po výsadbeMiko, M.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
I-UPR
FAPZ
Podrobnosti tématu0 / 1--
163.
DP
Analýza vývoja nezamestnanosti v Prešovskom kraji.
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
I-KME
FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1 Kovaľ, M.
164.BP
Analýza vývoja spotreby vybranej komodity
Pietriková, M.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
B-KME
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
165.
BP
Analýza vývoja vybraných makroekonomických indikátorov
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu1 / 1
166.
BP
Analýza vývoja výsledku hospodárenia vybraného podnikuDobošová, Ľ.
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu0 / 1
--
167.
DP
Analýza zahraničného obchodu s agrokomoditami v rámci EÚBajusová, Z.
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
0 / --
--
168.
BP
Analýza zamestnanosti obyvateľstva SR vzhľadom k dosiahnutému stupňu vzdelania
Richterová, E.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)B-KMEFEMPodrobnosti tématu0 / 1--
169.
DP
Analýza zamestnanosti v SR podľa vybraných socio-demografických charakteristík
Poláková, Z.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
I-KME
SPUPodrobnosti tématu
1 / 1
170.
BP
Analýza zmeny krajiny v časovom horizonte
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)--FZKIPodrobnosti tématu1 / 1 Landczman, V.
171.
DP
Analýza zmien faktorov vplývajúcich na zisk vybraných komodít poľnohospodárskeho podniku
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
I-MAP
I-EKP
FEMPodrobnosti tématu
0 / 1
--
172.
BP
Analýza zmien krajinnej štruktúry v historickom časovom horizonte a návrh ekostabilizačných opatrení v krajine
Lackóová, L.
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
--SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
173.
DisP
Analýza zmien prenylovaných flavonoidov počas kvasného procesu výroby piva
Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
D-ABTFBPPodrobnosti tématu0 / 1--
174.
DP
Analýza zmien stavu malých vodných nádrží v riešenom čiastkovom povodí.
Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
I-KII
SPUPodrobnosti tématu0 / 2--
175.
DP
Analýza zrážkovo - odtokových procesov s využitím GIS a DesQ - MaxQ
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
--SPUPodrobnosti tématu
2 / 2
Ábel, M.
Verešová, A.
176.
BP
Angažovanosť mladých ľudí na rozvoji vybraných obcíKatedra európskych politík (FEŠRR)
B-RRP
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1 Lacika, J.
177.
BPAnimálne modely pre výskum diabetes mellitusCapcarová, M.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
178.
DP
Anorganické kontaminanty ako rizikové zdroje pre výživu a zdravie ľudí
Kolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
179.DPAnorganické kontaminanty vo vodách ako rizikové zdroje pre výživu a zdravie ľudíKolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / --
--
180.
DP
Antibiotická rezistencia baktérií izolavných z tepelne neošetrených rastlinných produktov
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-BKi
SPU
Podrobnosti tématu0 / 1
--
181.
BP
Antibiotická rezistencia baktérií izolovaných zo zeleniny
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
182.DPANTIBIOTICKÁ REZISTENCIA ENTEROKOKOV IZOLOVANÝCH Z BRUŠNÝCH DUTÍN KURČIATKročko, M.
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
183.
DisPAntifungálna aktivita rastlinných silíc a ich aplikácia v potravinovom modeli rastlinného pôvoduKačániová, M.Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
D-ZHd
FZKI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
184.
BP
Antifungálne prípravky využívané v potravinárstveTančinová, D.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKb
SPU
Podrobnosti tématu1 / 1
185.DP
Anti-konzumerizmus ako nový trend v marketingovej komunikácii na trhu potravín
Centrum pedagogiky a psychologického poradenstva (FEM)
--
SPU
Podrobnosti tématu1 / 1
186.DPAntimikrobiálna rezistencia baktérií izolovaných zo zeleninyHleba, L.Katedra mikrobiológie (FBP)I-BKiFBP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
187.
BP
Antimikrobiálne požívateľné obaly pre uchovanie mäsa a mäsových výrobkov
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1 Brachňáková, K.
188.
BPAntinutričné látky strukovínTimoracká, M.
Katedra chémie (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu0 / 1
--
189.BPAntinutričné látky v objemových krmiváchKovár, P.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)B-VLU
B-FAR
B-SCH
B-VSP
B-MZV
B-HIP
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
190.
BP
Antioxidačná aktivita vybraných druhov kávy
Bobková, A.
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu0 / 1--
191.
BP
Antioxidačná aktivita vybraných zložiek potravínKatedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
192.
DP
Antokyány a ich tvorba ako následok účinku faktorov prostredia v listoch vybraných plodínŽivčák, M.Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
193.
DP
Aplikácia a hodnotenie efektívnosti nasadenia pásových zavlažovačov
Jobbágy, J.
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
I-PTISPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
194.
DP
Aplikácia anorganických nanočastíc pre hodnotenie produkcie z pohľadu rastlinnej výroby
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
195.
BP
Aplikácia biostimulantu na báze baktérií proti pôdnym patogénom pri pestovaní ľuľku zemiakového (Solanum tuberosum L.)
Katedra zeleninárstva (FZKI)
B-ZBc
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
196.BP
Aplikácia drónov v poľnohospodárstve
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)B-RSBTFPodrobnosti tématu
1 / 1
197.
DP
Aplikácia inovatívnych marketingových prístupov pri sledovaní vplyvu aróm na emócie spotrebiteľov
Berčík, J.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti tématu1 / --
198.
BP
Aplikácia manipulátorov vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
B-PDM
TF
Podrobnosti tématu
1 / -- Rechtorovič, A.
199.
DP
Aplikácia na praktické výpočty základných obvodov v elektrotechnike
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-IRI
SPU
Podrobnosti tématu0 / ----
200.
DP
Aplikácia na vyhodnotenie vplyvu koeficientov PID regulátora
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-IRI
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
201.
BP
Aplikácia na zobrazovanie a spracovávanie údajov z viskozimetra
Petrović, A.Katedra fyziky (TF)
B-VAB
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
202.
DisP
Aplikácia neinvazívnych techník pre detekciu efektívnosti využitia dusíka a vody genetickými zdrojmi poľných plodín (D)
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)D-FPDFAPZPodrobnosti tématu
0 / 1
--
203.
DisPAplikácia PLC riadenia synchrónneho motora pri hodnotení viskózno-elastických vlastností materiálovKubík, Ľ.
Katedra fyziky (TF)
D-RSDTF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
204.
BP
Aplikácia špecializovaných CAD-systémov v záhradnej a krajinnej architektúre
Moravčík, Ľ.
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABcFZKI
Podrobnosti tématu
0 / 1--
205.BP
Aplikácia špecializovaných CAD-systémov v záhradnej a krajinnej architektúre
Moravčík, Ľ.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
B-ABc
FZKI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
206.
DP
Aplikácia vybraných metód finančnej analýzy v podnikuLátečková, A.
Katedra účtovníctva (FEM)
--FEMPodrobnosti tématu
0 / 2
--
207.
DP
Aplikácia zelenej logistiky v malých a stredných výrobných podnikoch
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
I-KBI
TF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
208.
DP
Aplikácia 3D skenovania v modelovaní objektov pre virtuálnu realitu
Drlička, R.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
I-KBI
TF
Podrobnosti tématu0 / 1--
209.
DP
Aplikácia 3D systémov pre odbornú technickú kontrolu v strojárskej výrobeŽitňanský, J.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)--
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1
210.DPAplikácie virtuálnej reality vo výrobnom proceseKatedra kvality a strojárskych technológií (TF)--
TF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
211.DP
Aróma marketing a možnosti jeho uplatnenia vo vybranom podniku služieb
Berčík, J.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--
FEM
Podrobnosti tématu
0 / --
--
212.DP
Aroma Marketing as a Tool of Communication at Selected Markets
Berčík, J.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti tématu1 / -- Farkaš, A.
213.
DP
Aróma marketing vo vybranom podniku a jeho vplyv na ekonomické výsledky podniku a na spoločenské dopady na zákazníkov
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
1 / --
214.
DP
Arómachológia a možnosti jej uplatnenia vo vybranom podnikateľskom subjekte
Berčík, J.Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / --
Budovcová, M.
215.DPAspekty offline spotrebiteľského správania pri výbere potravín na domácom a zahraničnom trhu
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu0 / ----
216.
DP
Assessment of Ecosystem Services of irrigated crop production areas in Uzbekistan
Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)
I-EMZ
FEŠRRPodrobnosti tématu
0 / 1
--
217.
BPAssets and Capital structure of selected company
Katedra ekonomiky (FEM)
B-MPAA
B-MPAS
FEMPodrobnosti tématu
0 / 1
--
218.
DP
Atraktívnosť multidruhových štiav z hľadiska preferencie konzumentovMezey, J.
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
219.BPAudit podnikového informačného systému vo vybranom podnikateľskom subjekte
Katedra účtovníctva (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu0 / 2
--
220.
DP
Audit podnikového informačného systému vo vybranom podnikateľskom subjekteKučera, M.Katedra účtovníctva (FEM)--FEM
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
221.BP
Automatizovaná tvorba korekčnej krivky digitálneho voltmetra s použitím LabVIEW
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
--
TF
Podrobnosti tématu
1 / --
222.
BP
Bakteriálna diverzita v produkcii vínFelšöciová, S.Katedra mikrobiológie (FBP)B-VINB
FBP
Podrobnosti tématu0 / 1--
223.BP
Bakteriálna enzymatická deštrukcia antibiotík
Katedra mikrobiológie (FBP)
--
FBP
Podrobnosti tématu1 / 1
224.
BPBaktérie všeobecne považované za bezpečné ako zdroje antibiotickej rezistencieKatedra mikrobiológie (FBP)B-BKbFBP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
225.
BP
Bank loans for businesses in Slovakia and the influence of the financial crisis
Katedra financií (FEM)--
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
226.BP
Bank loans for businesses in Slovakia and the influence of the financial crisis
Tóth, M.
Katedra financií (FEM)
B-MPASFEM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
227.
BPBankové úvery a analýza ich ponuky vo vybraných komerčných bankách v SRKatedra financií (FEM)
--
FEMPodrobnosti tématu
1 / 1
228.
BP
Bataty ako zdroj nutričných a bioaktívnych látok v strave
Musilová, J.Katedra chémie (FBP)B-BKbFBPPodrobnosti tématu1 / 1 Sulírová, K.
229.
DPBazilejské dohody o kapitáli a kapitálová primeranosť bánk v SRBencová, T.Katedra financií (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu0 / 1--
230.
BP
Bezlepkové potraviny, ich dostupnosť a potenciál v gastronómii.Bojňanská, T.
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)
B-PTGFBP
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
231.
DP
Bezobalový obchod ako nový trend v predaji potravín a jeho vnímanie spotrebiteľmi
Neomániová, K.Katedra marketingu a obchodu (FEM)--FEMPodrobnosti tématu1 / -- Nádaždyová, M.
232.
BPBezpečnosť verzus riziká potravinárskych farbívMusilová, J.
Katedra chémie (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
1 / -- Husarčíková, D.
233.
BP
Bezpečnosť verzus riziká potravinárskych farbív
Musilová, J.Katedra chémie (FBP)B-VLUFAPZPodrobnosti tématu0 / 1
--
234.BP
Bezpečnosť a kontrola vstupnej suroviny na výrobu piva
Solgajová, M.Katedra technológie a kvality rastlinných produktov (FBP)B-BKbFBPPodrobnosti tématu1 / 1 Mátyusová, L.
235.BP
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci vo výrobnej organizácií
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
B-KBBTFPodrobnosti tématu1 / 1
236.
DP
Bezpečnosť mliečnych výrobkov a ich konzumácia žiakmiKozelová, D.
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
I-BKiFBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
237.
BP
Bezpečnostné aspekty spracovania informácií v podniku
Katedra informatiky (FEM)
--
FEMPodrobnosti tématu
0 / 2
--
238.
DP
Bilancia živín a optimalizácia hnojenia ozimnej pšenice v PD Čachtice
Katedra agrochémie a výživy rastlín (FAPZ)
--SPUPodrobnosti tématu0 / 1
--
239.
DP
Bioaktívne látky ako zložky semenných extenderov
Slanina, T.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--SPUPodrobnosti tématu
0 / --
--
240.BPBioaktívne látky ako zložky semenných extenderovKatedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
241.
BP
Bioaktívne látky v bylinných čajoch
Šnirc, M.Katedra chémie (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
242.
BP
Bioaktívne látky vo vybraných surovinách a potravinách rastlinného pôvoduMusilová, J.
Katedra chémie (FBP)
B-VLU
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1--
243.
BP
Bioaktívne metabolity aktinomycét a ich vplyv na rast rastlín
Javoreková, S.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABb
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
244.BPBiodostupnosť ťažkých kovov ako hazard vo výžive ľudí
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / ----
245.
DisP
Bioeconomy and Eco-innovation Elements Usage in the European Countries
Moravčíková, D.
Katedra spoločenských vied (FEM)
D-EPPA
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
246.BP
Bioeconomy Policies and Support in Slovakia
Lazorčáková, E.
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
B-MPAA
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
247.DPBiohydrometalurgické získavanie vybraných prvkov z elektronických odpadov a ich environmentálny manažment
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
248.
BP
Biochemická a genetická charakteristika ovsa siateho (Avena sativa)Gálová, Z.
Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
B-ABTB
B-ABb
FBPPodrobnosti tématu
1 / 1
249.
BP
Biológia a podmienky chovu Cichlidy pavej /Astronatus ocellatus/
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / ----
250.DisP
Biológia, ekológia a dynamika šírenia sa burín Panicum capillare, P. miliaceum a Sorgum halepense na Slovensku (denné štúdium)
Eliáš, P.Katedra environmentalistiky a biológie (FAPZ)
D-VRP
SPU
Podrobnosti tématu0 / 1
--
251.
DP
Biológia vijačky krušpánovej v podmienkach Slovenska
Bakay, L.Katedra biotechniky zelene (FZKI)
I-BTI
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
252.
DisP
Biologická aktivita rastlinných silíc a ich aplikácia v komoditách a potravinách rastlinného pôvodu
Kačániová, M.Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)D-ZHd
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
253.
BP
Biologická a morfologická charakteristika druhu slnečnica hľuznatá (Helianthus tuberosus L.)
Žitniak Čurná, V.
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
254.DPBiologická kontrola porastov viacročných krmovín vo vybranom poľnohospodárskom podnikuKovár, P.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
255.
DisP
Biologické a technologické predpoklady intenzifikácie pestovania orecha kráľovského (Juglans regia L.)
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)D-ZHdSPUPodrobnosti tématu0 / 1
--
256.BPBiologicky aktívne látky rastlín čeľade Apiaceae
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKbFBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
257.
BP
Biologicky aktívne látky rastlín čeľade Lauraceae
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKb
SPU
Podrobnosti tématu
1 / --
Benková-Rybárová, S.
258.
BP
Biologicky aktívne látky v koreninách a ich využitie z hľadiska ľudskej výživyKatedra fyziológie rastlín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
259.BP
Biologicky aktívne látky v rastlinách (liečivé rastliny, zelenina)
Brestič, M.Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / --
260.
BP
Biologicky aktívne látky v koreninách a ich využitie z hľadiska ľudskej výživyKatedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1--
261.
DP
Biomass and its Utilization in Conditions of SlovakiaTurčeková, N.Katedra ekonomiky (FEM)
I-EKPA
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
262.
BP
Bionanoformy a ich biologická dostupnosť v prírodných zložkách ŽP s efektom na zdravie a výživu obyvateľstva
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu0 / ----
263.BPBionanotechnológia a jej aplikácia v poľnohospodársky využívaných oblastiachKolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
264.BP
Bionómia vybraného živočíšneho druhu
Katedra environmentalistiky a zoológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
265.
BP
Bionómia, výskyt, škodlivosť a prirodzení nepriatelia vijačky krušpánovej (Cydalima perspectalis)
Tóth, P.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu
0 / --
--
266.
BP
Bioplasty a ich kompostovateľnosť a biodegradáciaJavoreková, S.Katedra mikrobiológie (FBP)B-ABb
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
267.DPBiotech/GM kapusta repková pravá v potravinách a krmiváchKatedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
268.BP
Biotické škodlivé činitele na rode Betula sp. v mestskom prostredí
Katedra biotechniky zelene (FZKI)
B-ABC14
FZKIPodrobnosti tématu1 / 1
269.
DP
Biouhlie a jeho kombinácia s dusíkatým hnojením ako potenciálny nástroj na zlepšenie sorpných vlastností hnedozeme
Šimanský, V.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
270.
BP
Biouhlie a jeho kombinácia s dusíkatým hnojením ako potenciálny nástroj na zlepšenie sorpných vlastností hnedozeme
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / --
--
271.
BP
Biouhlie ako ekologické riešenie úrodnosti intenzívne využívaných pôdŠimanský, V.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1--
272.
DP
Blahobytná analýza slovenského trhu s cukrom
Bieleková, E.Katedra hospodárskej politiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu0 / 1
--
273.
DP
Bonitácia poškodeného trávneho porastu (vlastný pokus)Novák, J.
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--SPUPodrobnosti tématu0 / ----
274.
BP
Boronitridovanie nerezových ocelí
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
--TF
Podrobnosti tématu
1 / -- Jambor, S.
275.
DP
Boronitridovanie ocelíKováč, I.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
--
TF
Podrobnosti tématu
1 / --
276.
BP
BOZP a pravidlá v skladovom hospodárstve
Urbanovičová, O.
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
B-PDM
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Benkovič, T.
277.
DP
Break-even point analýza vybraného podniku
Turčeková, N.Katedra ekonomiky (FEM)I-EKP
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
278.
DPBrexit : An Analysis of Its Impact and ConsequencesSerenčéš, R.
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
279.
DP
Buriny v kukurici siatej v Agrifarm, spol. s r.o., Turčianska Štiavnička
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
I-UPRFAPZPodrobnosti tématu
1 / 1
280.
DP
Buriny v pšenici letnej formy ozimnej a ich regulácia na podniku PD Javorinka, okr. Galanta
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
I-UPR
FAPZ
Podrobnosti tématu
1 / 1
281.
DP
Buriny v pšenici ozimnej a ich regulácia vo firme Gabriel Balázs SHR - Farná
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)I-VOR
FAPZ
Podrobnosti tématu
1 / 1
282.BPBusiness Intelligence ako podpora procesov rozhodovania a plánovania v poľnohospodárskom podniku
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
B-RSB
SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
283.DP
Business plan of a new company
Rábek, T.Katedra financií (FEM)--FEMPodrobnosti tématu1 / 1 Švajcerová, R.
284.BP
Business Plan of a Selected Company
Hrdá, V.
Katedra manažmentu (FEM)
--FEMPodrobnosti tématu
1 / 1
285.DPCash flow ako významný determinant úspechu podniku
Katedra ekonomiky (FEM)
I-EKP
FEMPodrobnosti tématu1 / 1
286.
BP
Celogenómové sekvenovanie mikroorganizmov
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
287.
DP
Celoplošné marketingové kampane na zvýšenie predaja slovenských potravín
Farkašová, M.Katedra matematiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1
Beňatinský, D.
288.
BP
Cena ako determinant nákupného správania spotrebiteľov
Katedra matematiky (FEM)
B-EKP
B-MAP
B-OBP
FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1
289.
DP
Centrálne riadenie a podávanie čipových kariet prostredníctvom PLC
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
I-RSI
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1 Vydarený, M.
290.
DPCesty zvyšovania ekonomickej efektívnosti vo vybranom podnikateľskom subjekteGurčík, Ľ.
Katedra ekonomiky (FEM)
--SPUPodrobnosti tématu1 / 1 Matejovie, D.
291.DPCibuľa (Allium cepa L.) zdroj zdraviu prospešných látokLidiková, J.Katedra chémie (FBP)
I-VLU
FAPZPodrobnosti tématu0 / 1--
292.
DP
Citlivosť izolátov Sclerotinia sclerotiorum voči vybraným (triazolovým, strobilurínovým, ...) fungicídom v in vitro podmienkach
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)--FAPZPodrobnosti tématu0 / 2
--
293.
DisPCloud computing – efektívny spôsob využívania IT na spracovanie informácií v podnikuKatedra informatiky (FEM)D-EMPFEMPodrobnosti tématu0 / 1
--
294.
BP
Comparison of legislation and institutional conditions of organic agriculture in selected EU countries
Katedra práva (FEŠRR)
B-RRPS
FEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
295.
BP
Comparison of legislation on the protection of agricultural land in selected EU countries
Palšová, L.
Katedra práva (FEŠRR)
B-RRPS
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
296.BPConsumer preferences on the market of (the product)Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
1 / --
Stümpelová, M.
297.DP
Consumer Willingness to Pay for Organic, Environmental and Country of Origin Attributes of Food Products
Katedra hospodárskej politiky (FEM)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
298.DisPCorporate Social Responsibility and its Activities to Reduce Food Waste in Selected Companies
Katedra manažmentu (FEM)
D-EMPA
SPU
Podrobnosti tématu0 / 1
--
299.DPCorporate Social Responsibility and PR as the way to create a company imageKádeková, Z.
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1 Dobaiová, D.
300.DP
Country of origin effect and its impacts on consumer decision making
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--SPUPodrobnosti tématu
1 / 1
301.DPCRM a jeho význam pre konkurencieschopnosť podnikuKatedra informatiky (FEM)--
FEM
Podrobnosti tématu
1 / 2
302.
DP
CRM system implementation in the company - case study
Polakovič, P.Katedra informatiky (FEM)
--
FEMPodrobnosti tématu0 / 1
--
303.
DP
Cykloturistika a iné športové aktivity vo vidieckom prostredí
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)I-ARI
FZKI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
304.
BP
Činitele ovplyvňujúce aktívnu bezpečnosť v doprave
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
B-VAB
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1
305.
BP
Daňové príjmy obce so zameraním na daň z nehnuteľnosti.
Katedra účtovníctva (FEM)
B-UCT
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
Šoóki, R.
306.
BP
Dažďové vody v riešení zelených plôch obce
Jurík, Ľ.Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
B-KBc
FZKI
Podrobnosti tématu1 / -- Kováčová, K.
307.
DisP
Degradácia ekologických nositeľov energie využívaných v mobilných energetických prostriedkoch
Katedra dopravy a manipulácie (TF)D-DSD14
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
308.
BP
Degradácia pôdy a možnosti jej eliminácie
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
B-OTB
TF
Podrobnosti tématu
1 / --
309.
DisP
Degradačné proces ekologických kvapalín aplikovaných v prevodovo-hydraulických obvodoch manipulačnej techniky
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
D-DSD14
TFPodrobnosti tématu0 / 1--
310.BP
Dendrologický prieskum vybranej časti areálu SPU v Nitre s návrhom opatrení
Katedra biotechniky zelene (FZKI)
B-ABC14
SPU
Podrobnosti tématu0 / 1--
311.
DP
Deštruktívne skúšky zvarových spojovKatedra kvality a strojárskych technológií (TF)--
TF
Podrobnosti tématu
1 / --
Tonkovičová, P.
312.
DP
Detekcia antibiotickej rezistencie u karbapeném-rezistentnej Klebsiella pneumoniae
Hleba, L.Katedra mikrobiológie (FBP)I-ABi
FBP
Podrobnosti tématu0 / 1--
313.
BPDetekcia entomopatogénnych húb v pôde pomocou PCR
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABb
FBP
Podrobnosti tématu0 / 1
--
314.DPDetekcia lunazínového génu pomocou digitálnej PCRTomka, M.
Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
I-ATI
FBP
Podrobnosti tématu0 / 1
--
315.
DP
Detekcia mechanizmov antibiotickej rezistencie baktérií mliečneho kvaseniaHleba, L.Katedra mikrobiológie (FBP)I-ABiFBPPodrobnosti tématu0 / 1
--
316.
BP
Detekcia mliečnych proteínov
Zajác, P.
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Bolgárová, N.
317.BPDetekcia objektov v priestore pomocou hĺbkového senzoraTóth, L.
Katedra elektrotechniky, automatizácie a informatiky (TF)
--
TF
Podrobnosti tématu
1 / --
Gemer, D.
318.
DPDetekcia zložiek C. arabica súvisiacich s kvalitou nápoja
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
I-BKi
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
319.
DP
Detekcia zložiek C. canephora súvisiacich s kvalitou nápoja
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
I-BKi
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
320.
DisP
Determinácia biologickej aktivity rastlinných silíc vo zvolených bunkových modeloch - externá formaTvrdá, E.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
D-MBI
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
321.
DisP
Determinácia markerov zrenia živočíšnych produktov
Čuboň, J.
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
D-TEP
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
322.DisP
Determinácia účinkov environmentálnych polutantov na biochemické a RedOx markery živočíchov
Kováčik, A.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
D-MBI
FBP
Podrobnosti tématu
0 / ----
323.
DisP
Determinants of Farmland Conversion and its Abandonment in the EUKatedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)D-EPPA
SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
324.
BP
Determinants of innovation production in the private sector in rural areas
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
B-RRPS
FEŠRRPodrobnosti tématu0 / 1--
325.
DP
Determinanty exportu vybranej komodity
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
1 / 2
326.
DP
Determinanty obchodu a zmena vzorov obchodovaniaLazorčáková, E.Katedra hospodárskej politiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu1 / 1
327.
BP
Determinanty rozvoja znalostne intenzívneho podnikania na Slovensku a v podmienkach vybraného najmenej rozvinutého okresu
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
B-RRPFEŠRRPodrobnosti tématu
1 / 1
328.
DP
Detské ihriská v obytných zónach na príklade KlokočinaFlóriš, R.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
I-ARI
FZKI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
329.
BPDevelopment of economic policy in a chosen EU member state
Katedra európskych politík (FEŠRR)
B-RRPS
FEŠRRPodrobnosti tématu
0 / 1
--
330.
BPDiagnostika obrábacích strojovŽarnovský, J.
Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)
B-KBB
TFPodrobnosti tématu0 / 1
--
331.
BP
Diaľkový prieskum Zeme v krajinárstveTátošová, L.
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
--FZKIPodrobnosti tématu1 / 1
332.
DP
Digitalizácia a automatizácia v slovenskom poľnohospodárstve
Juríčková, Z.Katedra manažmentu (FEM)--
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
333.
BP
Dioxíny a polychlorované bifenyly v produktoch živočišneho povodu
Trebichalský, P.
Katedra chémie (FBP)
--SPUPodrobnosti tématu
0 / --
--
334.
DP
Distribučná logistika vo vybranom podnikuFilová, A.Katedra manažmentu (FEM)--
FEM
Podrobnosti tématu0 / 1--
335.DPDistribučná logistika vybraného podnikuFilová, A.Katedra manažmentu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1
336.
BP
Diverzita flóry cievnatých rastlín v severovýchodnej časti okresu Levice
Štrba, P.Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu
0 / 1
--
337.
BP
Diverzita flóry cievnatých rastlín vo východnej časti okresu LučenecŠtrba, P.Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1--
338.BP
Diverzita flóry cievnatých rastlín vo východnej časti okresu Lučenec
Štrba, P.Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
339.
DP
Diverzita flóry cievnatých rastlín v okolí vybranej obce
Štrba, P.
Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
340.
ZP
Diverzita flóry cievnatých rastlín v okolí vybranej obce
Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
341.BP
Diverzita flóry cievnatých rastlín v okolí vybranej obce
Štrba, P.
Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 3--
342.
BP
Diverzita flóry cievnatých rastlín v severovýchodnej časti okresu LeviceŠtrba, P.
Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
343.
BP
Diverzita flóry cievnatých rastlín v severovýchodnej časti okresu Levice
Katedra botaniky (FAPZ)
--SPUPodrobnosti tématu
0 / 1
--
344.ZP
Diverzita flóry kvitnúcich rastlín vo vybranom katastrálnom území
Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 4
--
345.
BP
Diverzita flóry nelesných biotopov vo vybranom katastrálnom území
Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu
0 / --
--
346.DPDiverzita zástupcov rodu Fusarium na jačmeni a pšenici slovenského pôvoduMašková, Z.
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-BKi
SPUPodrobnosti tématu
1 / 1
347.
BP
Dlhodobé  financovanie poľnohospodárskych podnikov prostredníctvom bankových úverov v SR
Katedra financií (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu1 / 1
348.BP
Dlhodobý majetok v účtovníctve vybraného podnikateľského subjektu
Nováková, P.
Katedra účtovníctva (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu0 / 3--
349.BP
Dodržiavanie bezpečnosti v chovoch hovädzieho dobytku
Žitňák, M.
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
B-KBB
TF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
350.
BP
Does foreign aid exacerbate corruption in recipient countries?
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
B-MPASPUPodrobnosti tématu
0 / --
--
351.
DP
Dopad implementácie smernice Basel III na bankový sektor
Katedra financií (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 1--
352.
DP
Dopady klimatických zmien na poľnohospodárstvoHupková, D.
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEMPodrobnosti tématu
1 / --
Palajová, F.
353.
DPDopady migrácie na socio-demografickú štruktúru populácií EÚ
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1--
354.DPDopady využívania moderných ERP na riadenie spoločnostiKatedra informatiky (FEM)
--
FEMPodrobnosti tématu0 / 1--
355.DPDostupnosť služieb súkromného sektora na vidieku
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
356.
BP
Dotvorenie verejného priestoru vybraného sídla
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti tématu
2 / 2
357.
DP
Dôsledky klimatickej zmeny a financovanie adaptačných opatrení v sektore poľnohospodárstva
Katedra financií (FEM)
--FEMPodrobnosti tématu
0 / 1
--
358.
DP
Drobné ovocie ako zdroj antibioticky rezistentných baktérií
Hleba, L.
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-BKi
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
359.BP
Drobné ovocie ako zdroj mikroorganizmov patogénych pre človeka
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
360.
BP
Drobné sakrálne stavby v extraviláne vybranej obci.
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti tématu
1 / 1
Homolova, E.
361.DP
Dynamické posúdenie jednostopového vozidla
Janoško, I.
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
I-ADI
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1
362.
BP
Dynamika ekonomickej základne urbanizovaného regiónu
Fáziková, M.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRRPodrobnosti tématu0 / 1
--
363.BPDynamika ekonomickej základne vidieckeho regiónu
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
B-RVT
FEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
364.
DPDynamika jazdy osobných motorových vozidielHujo, Ľ.Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-ADI
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1
365.
DisP
Dynamika vývoja vo vidieckych oblastiach Slovenska: zamestnanosť a populácia
Schwarcz, P.
Katedra európskych politík (FEŠRR)
D-IRV
FEŠRRPodrobnosti tématu
0 / 1
--
366.
DisP
Eco-efficiency of Agriculture in the EU
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
D-EPPA
SPU
Podrobnosti tématu0 / --
--
367.
DP
Ecological agriculture and organic food
Katedra ekonomiky (FEM)
I-EKPA
FEM
Podrobnosti tématu0 / 1
--
368.DP
Ecological agriculture and organic food
Katedra ekonomiky (FEM)
I-EKPS
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
369.
DP
Ecological Aspects of Planning and Designing Urban Green Spaces
Tóth, A.Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)--FZKI
Podrobnosti tématu
0 / ----
370.DP
ECONOMIC CONSEQUENCES OF BREXIT FOR THE UNITED KINGDOM
Nambuge, D.
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
--
SPUPodrobnosti tématu0 / ----
371.
BPECONOMIC CONSEQUENCES OF BREXIT FOR THE UNITED KINGDOMNambuge, D.Katedra hospodárskej politiky (FEM)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
372.
DP
Economic Impacts of International Migration in the European Union
Katedra ekonomiky (FEM)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1--
373.
DisPEconomics for Biobase Production a Way of Diversifying Farmers' IncomesBielik, P.
Katedra ekonomiky (FEM)
D-EMPA
FEMPodrobnosti tématu0 / 1
--
374.
DisP
Efektívne prístupy v autentifikácii a detekcii medzidruhového falšovania mlieka a syrovZeleňáková, L.
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
D-TEP
FBPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
375.BP
Efektívnosť výroby obilnín vo vybranom podnikateľskom subjekte
Porhajaš, V.
Katedra ekonomiky (FEM)
--FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1 Oravec, L.
376.DP
Effekt rozdielných dávok hnojenia na zmeny obsahu a kvality pôdnej organickej hmoty
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu0 / 1--
377.
BPEfluxné systémy ako mechanizmy antibiotickej rezistencie
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABbFBPPodrobnosti tématu
1 / 1
Poláková, S.
378.
DisP
Eko-efektívnosť poľnohospodárstva SR
Bartová, Ľ.
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
D-EPP
SPU
Podrobnosti tématu0 / --
--
379.DisPEko-inovačná kapacita podnikov na SlovenskuKatedra ekonomiky (FEM)
D-EMP
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
380.
DP
Ekologický marketing a jeho praktické uplatňovanie vo vybraných obchodných reťazcoch
Neomániová, K.
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
1 / --
Novotná, M.
381.
BP
Ekonomická analýza vybraného podniku
Katedra ekonomiky (FEM)
--FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1 Krakovská, K.
382.
BP
Ekonomická efektívnosť vo vybranom potravinárskom podniku
Katedra ekonomiky (FEM)
--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
383.
DP
Ekonomická efektívnosť vybraného podnikateľskéh subjektu
Katedra ekonomiky (FEM)
I-EKP
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
384.DPEkonomicka pestovania vybraných produktov zeleninárskej výrobyGurčík, Ľ.Katedra ekonomiky (FEM)--SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
Thonhauserová, N.
385.
BPEkonomické a právne aspekty rozvoja trhu s pôdouTakáč, I.Katedra európskych politík (FEŠRR)B-RVT
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1 Vargová, A.
386.DP
Ekonomické disparity krajín EÚ
Richterová, E.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
387.BPEkonomické hodnotenie pestovania oblilnín na Vysokoškolskom poľnohospodárskom podniku s.r.o. v KolíňanochKatedra ekonomiky (FEM)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
388.
DP
Ekonomické hodnotenie výroby kravského mlieka vo Vysokoškolskom poľnohospodárskom podniku s.r.o. v KolíňanochKatedra ekonomiky (FEM)--
SPU
Podrobnosti tématu1 / 1 Hrubják, L.
389.DPEkonomické problémy v poľnohospodárstve a možnosti riešenia rozvoja vidiekaAdamičková, I.
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
390.
BP
EKONOMICKÉ ÚČTOVNÉ ASPEKTY V INFORMAČNOM SYSTÉME ZVEĽAĎOVANIA MAJETKU VYBRANEJ SPOLOČNOSTI
Katedra matematiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
391.
DPEkonomické zhodnotenie nákladov,výnosov a VH vo vybranom podnikateľskom podniku
Katedra ekonomiky (FEM)
I-EKPAFEM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
392.
DP
Ekonomické zhodnotenie produktov živočíšnej výrobyKatedra ekonomiky (FEM)
--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
393.
DP
Ekonomické zhodnotenie výroby jadrového ovocia vo vybranom podniku
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
394.
BP
Ekonomické zhodnotenie výroby kukurice na zrno vo vybranom podnikuPorhajaš, V.
Katedra ekonomiky (FEM)
--FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1 Kožuchová, D.
395.
DPEkonomické zhodnotenie výroby mlieka vo vybraných podnikoch
Katedra ekonomiky (FEM)
--
SPU
Podrobnosti tématu1 / 1 Štefanco, M.
396.
BP
Ekonomické zhodnotenie výroby obilnín vo vybranom podniku
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1
Filípková, A.
397.
DPEkonomické zhodnotenie výroby zeleniny v SRPorhajaš, V.
Katedra ekonomiky (FEM)
--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
Ďuráková, S.
398.
DP
Ekonomické zhodnotenie aplikácie vybraného traktora v poľnohospodárstve
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
I-OTI
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
Čudai, A. F.
399.
BPEkonomické zhodnotenie chovu zubrej zveri v oboreAdamičková, I.
Katedra ekonomiky (FEM)
--FEMPodrobnosti tématu1 / 1
400.
BP
Ekonomické zhodnotenie makroekonomických ukazovateľov,ich dopad na vývoj ekonomiky SR
Katedra ekonomiky (FEM)
B-EKP
B-MAP
FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1 Riečická, N.
401.
BPEkonomické zhodnotenie nákladov,výnosov a VH vo vybranom poľnohospodárskom podnikuKatedra ekonomiky (FEM)
B-EKP
FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1 Kováč, P.
402.
BP
Ekonomické zhodnotenie výroby cukrovej repy na Slovensku
Porhajaš, V.Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEMPodrobnosti tématu1 / 1
403.BP
Ekonomické zhodnotenie výroby zeleniny vo vybranom podniku
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
404.
BP
Ekonomické zhodnotenie,nákladov,výnosov a VH,vo vybranom podnikateľskom subjekte
Katedra ekonomiky (FEM)
B-MAP
B-EKP
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
405.BPEkonomika biopaliv
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu1 / 2 Tomeček, A.
406.
BP
Ekonomika bioplynovej stanice
Serenčéš, R.
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu0 / 1
--
407.
DP
Ekonomika bioplynovej staniceSerenčéš, R.
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
408.
DisP
Ekonomika pre biovýrobu: cesta pre diverzifikáciu príjmov farmárov
Katedra ekonomiky (FEM)D-EMPFEMPodrobnosti tématu0 / 1
--
409.
BP
Ekosystémové služby vinohradnícky využívanej krajiny v podmienkach meniacej sa klímy na SlovenskuŠiška, B.
Katedra ekológie (FEŠRR)
B-ZBc
B-EMZ
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
410.
BP
Elektronika a bezpečnostné systémy v obilných kombajnoch
Angelovič, M.
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
B-KBBTFPodrobnosti tématu
0 / --
--
411.
BP
Elektronika a exploatačné vybavenie v moderných traktoroch z hľadiska ich využitia a bezpečnosti práce.
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
B-VAB
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Mego, S.
412.
DPElektronizácia verejnej správy: občan versus eGovernment
Katedra európskych politík (FEŠRR)
I-RRP
I-RRPS
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1 Molnár, K.
413.
DP
Eliminácia vodného stresu poľných plodín prostredníctvom stimulátorov rastuErnst, D.
Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
414.
DP
Emisie skleníkových plynov v EÚBartová, Ľ.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
I-KME
FEMPodrobnosti tématu
0 / --
--
415.
BP
Emisie skleníkových plynov v SRBartová, Ľ.Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
B-KME
FEM
Podrobnosti tématu
0 / --
--
416.
BPEmisie spaľovacích motorovKatedra dopravy a manipulácie (TF)B-PDM
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Šimo, M.
417.
DP
Endogénna mykocenóza pšenice slovenského pôvodu
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-BKIAFBPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
418.
DP
Energetická bilancia batériového elektrického vozidla
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
I-ADI
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1
419.DPEnergetické hodnotenie vybraných technológii na podnikovej úrovni
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
I-OTI
TF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
420.
DP
Environmentálne a biotechnologické získavanie vybraných kovov z elektronických súčastí
Kolenčík, M.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
421.
DP
Environmentálne determinanty kvality života v obci ...Halmová, D.
Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)
I-RVT
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
422.
DP
Environmentálne determinanty kvality života v obci ...
Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)I-EMZ
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
423.DP
Environmentálne determinanty kvality života v obci ...
Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1
424.
DP
Environmentálne transformácie, formy vystupovania a osud arzénových špécií na geochemických bariérach pod vplyvom aktivity heterotrofných mikroorganizmovKolenčík, M.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
425.DPEnvironmentálne transformácie, formy vystupovania a osud arzénových špécií na geochemických bariérach pod vplyvom aktivity heterotrofných mikroorganizmovKatedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
426.
BP
Environmentálne údaje v účtovnom systéme vybraného podnikateľského subjektuŠkorecová, E.Katedra účtovníctva (FEM)B-UCT
B-EMZ
B-EM
B-EEM
SPUPodrobnosti tématu
1 / 2
Bachorecová, R.
427.DisPEnvironmentálny manažment vo vybranom súbore podnikateľských subjektov SlovenskaHudáková, M.Katedra manažmentu (FEM)
D-EMP
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
428.
DPEnvironmentálny pilier spoločenskej zodpovednosti poľnohospodárskych podnikov
Katedra manažmentu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1
429.
BPEnzymatické mechanizmy rezistencie baktériíHleba, L.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABb
FBPPodrobnosti tématu0 / 1--
430.
BP
Escherichia coli v rastlinách a priamo konzumovaných rastlinných potravinách
Medo, J.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
Baumgartnerová, J.
431.
BP
Etické aspekty trhu a niektoré jeho slabinyPechočiaková Svitačová, E.Katedra spoločenských vied (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu0 / 1--
432.
BPEticko-ekonomické dilémy v manažérskom rozhodovaní vo vybranej podnikovej organizácií
Katedra spoločenských vied (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1 Križanová, R.
433.BPEvaluation of sales activities of (the company)Moroz, S.
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu0 / ----
434.
DP
Event marketing a jeho vplyv na rozvoj obcí
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
I-RVT
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
Kvasnovská, L.
435.
BP
Evidencia a účtovanie dlhodobého majetku vo vybranom podnikateľskom subjekte
Katedra účtovníctva (FEM)
B-UCT
FEM
Podrobnosti tématu2 / 2 Jančovičová, L.
Hazdová, N.
436.
BP
Evidencia a účtovanie nákladov a výnosov vo vybranom podniku
Košovská, I.
Katedra účtovníctva (FEM)
B-UCT
FEM
Podrobnosti tématu2 / 2
437.
DP
Exchange rate risk in business after adopting euro in Slovakia
Katedra financií (FEM)
--SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
438.DP
Exchange rate risk management in company
Katedra financií (FEM)
--SPUPodrobnosti tématu
0 / 1
--
439.
DP
Experimentálne overenie produkcie bioplynu z alternatívneho zdroja biomasy
Giertl, T.
Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
I-EMZFEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1 Halenárová, M.
440.
BP
Expresia génu GPX1 u bovinných kryoprezervovaných spermií
Tvrdá, E.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
B-ABTB
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
441.
BP
Expresia génu SOD1 u bovinných kryoprezervovaných spermií
Tvrdá, E.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
B-ABTB
FBP
Podrobnosti tématu0 / 1--
442.
BP
Faktory kapitálovej štruktúry a jej optimalizácia vo vybranom podnikuKatedra ekonomiky (FEM)B-EKP
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
443.DisP
Faktory konkurencieschopnosti slovenských podnikov
Bielik, P.
Katedra ekonomiky (FEM)
D-EMP
FEMPodrobnosti tématu0 / 1
--
444.
DP
Faktory nákupného správania spotrebiteľov v prostredí elektronického obchodu
Katedra matematiky (FEM)
--SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1--
445.
DisP
Faktory ovplyvňujúce brzdnú dráhu motorových vozidiel
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
D-DSD14
TFPodrobnosti tématu0 / 1--
446.
BP
Faktory ovplyvňujúce návštevnosť hradov a zámkov na Slovensku
Matušek, V.Katedra matematiky (FEM)
--
FEMPodrobnosti tématu1 / 1
447.
BP
Faktory ovplyvňujúce rastovo-produkčné, nutričné vlastnosti cíceru a jeho prínosy pre zdravie.
Brestič, M.
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
448.
DP
Faktory ovplyvňujúce trh ovociaKatedra marketingu a obchodu (FEM)
--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
449.
DisP
Faktory ovplyvňujúce trh pekárenských výrobkovKubicová, Ľ.
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
D-AOM
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
450.DPFaktory ovplyvňujúce trh pekárenských výrobkovKatedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEMPodrobnosti tématu1 / 1
451.
DP
Faktory ovplyvňujúce trh vybraných druhov potravín
Kubicová, Ľ.
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--FEM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
452.BPFaktory ovplyvňujúce vlhkosť pôdyTárník, A.
Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
B-KBc
FZKI
Podrobnosti tématu
1 / 1
453.
BP
Faktory vplývajúce na technologickú a gastronomickú kvalitu mäsa
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)B-APbFBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
454.
DP
Faktory ziskovosti vybraného podnikateľského subjektu
Bielik, P.
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
1 / 2
455.
BP
Falšovanie a autentifikácia alkoholických nápojov.
Bobková, A.
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
--
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
456.
BP
Falšovanie a autentifikácia alkoholických nápojov.
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
--
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
457.
BP
Falšovanie alkoholických nápojov.
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
--
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
458.
DisP
Farm Risk Management Measures under the CAP 2021-2027 in SlovakiaTóth, M.
Katedra financií (FEM)
D-EPPA
FEM
Podrobnosti tématu0 / 1
--
459.DisP
Farming Employment in the EU: Current Challenges and Perspective
Katedra hospodárskej politiky (FEM)
D-EPPA
FEM
Podrobnosti tématu
0 / --
--
460.
DisP
Features of Formation and Prospects of Development of the Eurasian Economic Union and its Partnership with the European UnionTurčeková, N.
Katedra ekonomiky (FEM)
D-EPPA
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
461.
DP
Fenológia ako nástroj revitalizácie bylinných výsadieb
Katedra biotechniky zelene (FZKI)
I-BTI
FZKI
Podrobnosti tématu
0 / 1--
462.
DP
Fenotypová diverzita izolátov Sclerotinia sclerotiorum v poraste repky na SlovenskuKatedra ochrany rastlín (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti tématu0 / --
--
463.DP
Financovanie a prístup k úverom malých fariem v Slovenskej republike
Katedra financií (FEM)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
464.
DP
Finančná analýza a medzipodnikové porovnávanie vybranej spoločnosti
Bielik, P.Katedra ekonomiky (FEM)--
FEM
Podrobnosti tématu
1 / 2
465.
BP
Finančná analýza obce
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / 2--
466.
BP
Finančná analýza podniku
Serenčéš, P.
Katedra financií (FEM)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
467.
DP
Finančné nástroje ako alternatívna k nenávratným formám podpory v oblasti poľnohospodárstvaKatedra financií (FEM)--
FEM
Podrobnosti tématu1 / 1
468.
BP
Finančno ekonomická analýza podnikuKatedra ekonomiky (FEM)
B-EKP
FEMPodrobnosti tématu1 / 1
469.
DP
Finančno ekonomická analýza vybraného poľnohospodárskeho subjektu
Holúbek, I.
Katedra financií (FEM)
--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
470.
BP
Finančno-ekonomická analýza vybranného podnikateľského subjektu.Turčeková, N.Katedra ekonomiky (FEM)
B-EKP
FEM
Podrobnosti tématu0 / 1--
471.
DisP
Finding Ways For Farmers To Gain Competitive Advantage Through Marketing InnovationTartaraj, A.Katedra marketingu a obchodu (FEM)D-AOMA
FEM
Podrobnosti tématu
0 / --
--
472.
BP
Flavonoidy a ich funkcia v obrane proti nepriaznivým faktorom prostrediaKatedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu0 / 1
--
473.
DPFlavonoidy a ich tvorba ako následok účinku faktorov prostredia v listoch vybraných plodínŽivčák, M.Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
474.
BP
Flóra poľných depresií ako refúgium ohrozených druhov flóry SlovenskaEliáš, P.
Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
475.
ZP
Flóra vybraného mesta Slovenska
Katedra botaniky (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 3--
476.
DPFlóra vybraného mesta Slovenska
Katedra botaniky (FAPZ)
--SPUPodrobnosti tématu
0 / 3
--
477.BP
Flóra vybraných lokalít s environmentálnou záťažou
Štrba, P.
Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
478.
DP
Flóra vybraných lokalít s environmentálnou záťažouŠtrba, P.Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 3--
479.
ZP
Flóra vybraných lokalít s environmentálnou záťažouŠtrba, P.Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu
0 / 3
--
480.
DP
Floristický prieskum vybraného územia
Katedra botaniky (FAPZ)
--SPUPodrobnosti tématu0 / ----
481.
BP
Floristický prieskum vybraného územia
Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu
0 / --
--
482.
BP
Floristický prieskum vybraného územia
Katedra botaniky (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
483.
BP
Floristický prieskum vybraného územia zameraný na výskyt medonosných rastlínĎurišová, Ľ.
Katedra botaniky (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2--
484.
BPFood consumption patterns in association with psychical activity levelHorská, E.
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
1 / --
485.
DP
Food Spending Patterns of different Income-level HouseholdsKatedra ekonomiky (FEM)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
486.DisPFormovanie produkčného procesu slnečnice ročnej prostredníctvom aplikácie stimulačne pôsobiacich látok (denná forma)
Katedra rastlinnej výroby a trávnych ekosystémov (FAPZ)
D-SRP
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
487.
BP
Formy sociálneho podnikania v Nitrianskom kraji
Svetlíková, V.Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1
488.
BP
Fotosyntéza pšenice v podmienkach sucha a vysokej teploty
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / ----
489.
DP
Fraktálna analýza mapy úrodnosti
Katedra fyziky (TF)I-KBI
TF
Podrobnosti tématu0 / 1--
490.
DP
Fundamentálna analýza a jej využitie pri investičnom rozhodovaní
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
I-KME
FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1
491.BP
Fungicídna ochrana plodín vo vybranom podniku
Hudec, K.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / 5
--
492.DP
Fungicídna ochrana pšenice proti listovým chorobám.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
I-PPZ
I-VOR
I-UPR
I-MRV
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
493.DPFungicídna rezistencia patogéna Sclerotinia sclerotiorum na SlovenskuHudec, K.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
494.
DP
Funicídna ochrana jačmeňa proti listovým chorobám.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
I-UPR
I-MRV
I-VOR
I-PPZ
FAPZ
Podrobnosti tématu0 / 2--
495.BP
Funkcia antokyánov v rastlinách a ich využitie vo výžive ľudí
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--FAPZPodrobnosti tématu0 / 1--
496.
BP
Fytohormóny v obilninách
Katedra chémie (FBP)
B-APbFBPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
497.
DP
Fytochemikálie pre podporu zdravia a vitality.Jedlička, J.
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
498.
DisP
Fyziologická, fenologická a úrodová charakteristika tvrdej a letnej pšenice v suchžch a zrážkami saturovaných podmienkach (externá forma)
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
D-FPD
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
499.BPFyziologická charakteristika genotypov pšenice s vysokým obsahom antokyánov v zrne.Brestič, M.
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--SPUPodrobnosti tématu
0 / --
--
500.
BP
Fyziologické princípy pestovania plodín v skleníkových kultúrach
Olšovská, K.
Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
501.
BP
Fyziologické princípy pestovania plodín v skleníkových kultúrachOlšovská, K.Katedra fyziológie rastlín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
502.DP
Fyziologické vädnutie hrozna - vplyv stanovišťa, odrody a agrotechniky na výskyt a rozsah poškodenia hrozna
Bernáth, S.
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
503.
BP
Gastronomické podujatia vo vybranom regióne
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
B-PTGFBP
Podrobnosti tématu
0 / 2--
504.
BP
Gastronomické podujatia vo vybranom regióne
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
B-PTG
FBP
Podrobnosti tématu0 / 2--
505.
BP
Generácia Z ako cieľová skupina v marketingovej komunikácii
Katedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEMPodrobnosti tématu
1 / --
506.
DP
Genetická biodiverzita fazule záhradnej
Gálová, Z.Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)I-ABi
I-ATI
FBPPodrobnosti tématu
0 / 1
--
507.
DP
Genetická biodiverzita pohánky jedlej
Gálová, Z.
Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
I-ATI
I-ABi
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
508.
DP
Genetická diverzita kukurice determinovaná génovo špecifickými DNA markermiBalážová, Ž.
Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
I-ATI
I-ABi
FBPPodrobnosti tématu1 / 1
509.
DPGenetická diverzita ovsa determinovaná génovo špecifickými DNA markermiBalážová, Ž.Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)I-ATI
I-ABi
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
510.
DPGenetická diverzita pohánky determinovaná génovo špecifickými DNA markermiBalážová, Ž.
Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
I-ATI
I-ABi
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
511.
DP
GENETICKÁ PRÍBUZNOSŤ GENOTYPOV RODU LÁSKAVEC (Amaranthus L.) ISSR MARKÉRMI
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
512.BPGenetická rozmanitosť viniča hroznorodéhoKatedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
513.
DisP
Genomická a proteomická variabilita pohánky siatej (Fagopyrum esculentum Moench) a tatárskej (Fagopyrum tataricum Gaertn.)Balážová, Ž.
Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
D-ABTSPUPodrobnosti tématu0 / 1
--
514.
DisP
Genomická a transkriptomická variabilita PR génov rastlín (externá forma)
Žiarovská, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
D-SRP
FAPZPodrobnosti tématu
0 / --
--
515.
DisPGenomická variabilita alergénov potravinových zdrojov (denné štúdium)
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
D-SRP
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / --
--
516.
DP
Genomické markéry alergénov
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
517.
DisP
Genomicko - proteomický polymorfizmus fazule záhradnej (Phaseolus vulgaris L.)
Gálová, Z.Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
D-ABT
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
518.
DisP
Genomický, transkriptomický a in silico skíning genetických zdrojov fazule obyčajnej (Phaseolus vulgaris L.) a sóje fazuľovej (Glycine max (L.) Merr.) vo vzťahu k biomarkérom environmentálneho stresu DKatedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)D-SRP
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
519.
BPGény súvisiace s vnímaním sladkej chutiŽidek, R.
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
--
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
520.DP
Geometrická tvorba objektov zo splinov v CAD systémoch
Páleš, D.
Katedra konštruovania strojov (TF)
I-RSISPU
Podrobnosti tématu
0 / 1--
521.
BP
Geo-pedologická charakteristika vybraného pôdneho typu v rámci územia SR
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
522.
BP
Geo-pedologická charakteristika zvoleného územia v SR
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)B-MRV
B-UPR
B-VSP
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
523.
BP
Glutamany a ich možné riziko z aspektu zdravia spotrebiteľa potravín
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
524.
BPGMO v potravinovom reťazciŠtefúnová, V.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1 Szalay, T.
525.
BPGreenwasching - nekalé praktiky na trhu spotrebiteľovKatedra marketingu a obchodu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
0 / ----
526.
BP
Harmonizácia elektronických systémov využívaných obcami SR
Beresecká, J.
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
B-RVT
FEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
527.BPHericium sp. – huba s vysokým potenciálomGolian, M.Katedra zeleninárstva (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti tématu0 / 1--
528.DPHistologická a morfometrická analýza štítnej žľazy potkanov po podávaní diazinonu a selénuToman, R.Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)
I-VLU
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1--
529.DPHistologická a morfometrická analýza štítnej žľazy potkanov po podávaní kadmia a selénuToman, R.Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)
I-VLU
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1--
530.
BP
História a tradície slovenského vidieka
Žitniak Čurná, V.Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)--SPU
Podrobnosti tématu
2 / 2
Cviková, S.
Trhanová, T.
531.
BP
História inseminácie hovädzieho dobytka na Slovensku
Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
B-FAR
B-SCH
B-MZV
B-VSP
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
532.
BP
História pestovania a šľachtenia ľanu siateho na Slovensku
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
B-FAR
B-UPR
B-MRV
B-VSP
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
533.
BPhistorický vývoj sídliskovej zástavbyKatedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI)--FZKI
Podrobnosti tématu
0 / 1--
534.
BP
Hmyz na burinných parazitických rastlinách a jeho význam pri regulácii týchto burín
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
535.
BPHodnotenie vplyvu obrábania na biologické indikátory kvality a zdravia pôdy
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
536.
DP
Hodnotenie zmien obsahu vybraných antioxidantov v plodoch rôznych genotypov tekvice mošusovej (Cucurbita moschata Duch.) v závislosti od termínu zberuHegedűsová, A.Katedra zeleninárstva (FZKI)I-ZHI
FZKI
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
537.DP
Hodnotenie a odmeňovanie zamestnancov vo vybranom podniku
Farkašová, M.Katedra matematiky (FEM)--SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
538.DPHodnotenie a optimalizácia skladového hospodárstva a materiálového toku vo vybranom podnikuTulík, J.Katedra dopravy a manipulácie (TF)I-ADITF
Podrobnosti tématu
1 / 1
539.DP
Hodnotenie aktuálneho stavu obsahu ťažkých kovov v komerčne dostupných minerálnych vodách určených k ľudskej spotrebe
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
540.
BP
Hodnotenie antibakteriálnych vlastností a biokompatibility medicínskych produktov a ich dopad na zdravie človeka
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
541.
DP
Hodnotenie biomasy druhov rodu Carabus na rôznych stanovištiach opadavého listnatého lesa
Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)I-EMZFEŠRRPodrobnosti tématu
1 / 1
Ivan, J.
542.
DP
Hodnotenie efektívnosti práce vybraných podrobných závlahových zariadení
Jobbágy, J.
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
I-PTI
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Tóth, K.
543.
DP
Hodnotenie efektívnosti prevádzky vybraných skupín strojov na podnikovej úrovni
Ďuďák, J.
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
I-OTI
TFPodrobnosti tématu1 / 1 Pavlovič, R.
544.
DisPHodnotenie efektívnosti spracovania hrozna vo vybranom vinárskom podnikuJobbágy, J.
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
D-TPL14TF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
545.
DP
Hodnotenie efektívnosti zavlažovania v poľnohospodárskom podniku Chtelnica
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
I-OTI
SPU
Podrobnosti tématu1 / 1 Kopál, D.
546.
DP
Hodnotenie eko-efektívnosti poľnohospodárskych podnikov - outputovo-špecifický prístup pre nežiaduce výstupy
Fandel, P.
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
I-KMEFEM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
547.BPHodnotenie ekonomickej úrovne výroby vybraného potravinárskeho podnikuKatedra ekonomiky (FEM)--SPUPodrobnosti tématu
1 / 1
Ment Gubóová, L.
548.
DP
Hodnotenie ekonomiky investično-rozvojových projektov v meste Trstená
Katedra regionalistiky a rozvoja vidieka (FEŠRR)
--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
Furdeková, I.
549.
DP
Hodnotenie environmentálneho dopadu PRV v SR
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
I-KME
FEM
Podrobnosti tématu
0 / --
--
550.
DP
Hodnotenie faktorov pracovného prostredia vo vybranom podniku
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
I-KBITF
Podrobnosti tématu
1 / 1
551.
DP
Hodnotenie finančného zdravia vybraného poľnohospodárskeho podniku s využitím predikčných modelov
Bencová, T.
Katedra financií (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
552.
DisP
Hodnotenie funkčnosti rybovodu na malej vodnej elektrárni (MVE) metódou pasívnych integrovaných transpondérových značiek (PIT) (denná forma)
Chlebo, R.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
D-SZPFAPZPodrobnosti tématu0 / 1
--
553.DP
Hodnotenie fyzikálno mechanických vlastností brikiet z biomasy
Urbanovičová, O.
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
I-PTI
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
554.
DPHodnotenie genotypov fazule pomocou génovo špecifických markerovVivodík, M.Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)I-ATI
I-ABi
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
555.
DP
Hodnotenie genotypov sóje pomocou génovo špecifických markerov
Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
I-ABi
I-ATI
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
556.DP
Hodnotenie hluku a osvetlenia v pracovnom prostredí
Balková, M.
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
I-KBI
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Blažek, F.
557.
BP
Hodnotenie hluku vozidielMajdan, R.Katedra dopravy a manipulácie (TF)B-PDM
TF
Podrobnosti tématu1 / 1
558.DP
Hodnotenie hospodárenia vybraného podniku
Adamičková, I.Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEMPodrobnosti tématu
1 / 1
559.BP
Hodnotenie hospodárnosti vo vybranom podnikateľskom subjekte
Katedra ekonomiky (FEM)--
FEM
Podrobnosti tématu1 / 1
560.
BPHodnotenie hospodárskych a nutričných znakov vybranej populácie drieňa obyčajného na SlovenskuMiko, M.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)--FAPZPodrobnosti tématu0 / 1--
561.
DP
Hodnotenie informácií o stave sucha v pôde.Rataj, V.
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
I-PTITF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
562.BPHodnotenie komunikačných kanálov mesta Nitra vo vzťahu k obyvateľom
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
Dubaiová, M.
563.
DP
Hodnotenie konzumácie strukovín u školákov Banskobystrického kraja (pre FAPZ, VLU)
Katedra chémie (FBP)--SPUPodrobnosti tématu
0 / 1
--
564.
DPHodnotenie konzumácie strukovín u školákov Košického kraja (pre FAPZ, VLU)Katedra chémie (FBP)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
565.
DP
Hodnotenie konzumácie strukovín u školákov Prešovského kraja (pre FAPZ, VLU)Timoracká, M.Katedra chémie (FBP)--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
566.DPHodnotenie konzumácie strukovín u školákov Trnavského kraja (pre FAPZ, VLU)
Katedra chémie (FBP)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1--
567.
DP
Hodnotenie konzumácie strukovín u školákov Žilinského kraja (pre FAPZ, VLU)Timoracká, M.Katedra chémie (FBP)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
568.
DP
Hodnotenie kvalitatívnych vlastnosti hydraulického média
Tulík, J.
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
I-KBI
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
569.
DisP
Hodnotenie kvality baraních spermií slovenských národných plemien využitím špecifických fluorescenčných markerov
Chrenek, P.
Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
D-ABT
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
570.
BP
Hodnotenie kvality inokula pre dlhodobé uchovávanie genetických zdrojov hľuzoviek.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
571.
DPHodnotenie kvality mäsa jahniatČuboň, J.
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
I-TNi
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
572.
DP
Hodnotenie kvality mäsových výrobkov u vybraného producentaKatedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
I-TNi
SPUPodrobnosti tématu
1 / 1
573.
BP
Hodnotenie kvality mledziva kráv vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Katedra výživy zvierat (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu0 / 1--
574.
DPHodnotenie kvality práce vybraných obilných kombajnovKatedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
I-PTI
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
575.
DP
Hodnotenie kvality práce vybraných obilných kombajnov
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
I-OTI
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Rusinko, M.
576.
BP
Hodnotenie kvality pracovného prostredia z hľadiska zaťaženia hlukom
Karandušovská, I.
Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
B-KBB
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
577.
DP
Hodnotenie kvality trávneho porastu vo vybranom podniku
Novák, J.Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu0 / --
--
578.
DP
Hodnotenie kvality vybraných mäsových výrobkov
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
I-BKi
I-TNi
FBPPodrobnosti tématu
0 / 2
--
579.
DP
Hodnotenie kvality výrobku vo vybranom podniku
Bernát, R.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)I-KBI
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1
580.BPHodnotenie kvality zložiek životného prostredia vo vybranom katastrálnom územíKatedra krajinného plánovania a pozemkových úprav (FZKI)--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
581.
DP
Hodnotenie kvetnej biológie orecha kráľovského (Juglans regia)
Paulen, O.Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
Kaššáková, K.
582.
DPHodnotenie kvetnej biológie orecha kráľovského (Juglans regia)Paulen, O.Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
583.BP
HODNOTENIE MEDU A MOŽNOSTI VYUŽITIA VČELÍCH PRODUKTOV
Čuboň, J.
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
B-APb
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
584.
BP
HODNOTENIE MEDU A MOŽNOSTI VYUŽITIA VČELÍCH PRODUKTOV
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
B-APb
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
585.
DP
Hodnotenie medziobecnej spolupráce obcí okresu Komárno
Katedra verejnej správy (FEŠRR)I-RVT
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1 Lörincová, D.
586.
DP
Hodnotenie medziobecnej spolupráce obcí okresu LeviceHanáčková, D.Katedra verejnej správy (FEŠRR)I-RRPFEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1 Roháčová, K.
587.
DP
Hodnotenie medziobecnej spolupráce obcí okresu Šaľa
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
I-RVT
FEŠRRPodrobnosti tématu1 / 1 Bédiová, K.
588.DP
Hodnotenie medziobecnej spolupráce obcí vybraného okresu Nitrianskeho kraja
Katedra verejnej správy (FEŠRR)I-RRPFEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
589.DP
Hodnotenie medziobecnej spolupráce obcí vybraného okresu Nitrianskeho kraja
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
I-RRPFEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
590.
DP
Hodnotenie miery opotrebenia povrchu tribologického kontaktu
Kadnár, M.
Katedra konštruovania strojov (TF)
I-ADITF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
591.
BP
Hodnotenie modelov rozpadových sekvencií geologických a pedologických substrátov vo vybraných krajinných oblastiach
Kolenčík, M.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
592.
BP
Hodnotenie morfologických znakov a kvantitatívnych parametrov vybraných odrôd rebarbory vlnitej (Rheum rhabarbarum L.)
Katedra zeleninárstva (FZKI)
B-ZBc
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
593.
BP
Hodnotenie nákladov a výnosov vo vybranom podnikateľskom subjekte
Katedra ekonomiky (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu1 / 1 Klačanský, I.
594.
DPHodnotenie nebezpečenstiev na pracoviskuŽitňák, M.Katedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)
I-KBI
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1
595.
BPHodnotenie obtiažnosti pôrodov v populácii holštansko-frízskeho plemenaCandrák, J.
Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
--FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / --
--
596.
DP
Hodnotenie opotrebenia rezných hrán pomocou bezkontaktných metódMikuš, R.Katedra kvality a strojárskych technológií (TF)I-KBI
TF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Michela, D.
597.
BP
Hodnotenie podnikateľského prostredia na Slovensku
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
--FEM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
598.
DPHodnotenie porastov viacročných krmovín na VPP Kolíňany a návrh na ich zlepšenieVozár, Ľ.
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
599.
DP
Hodnotenie porastov viacročných krmovín na VPP Kolíňany a návrh na ich zlepšenie
Vozár, Ľ.
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / ----
600.
BP
Hodnotenie predpokladov rozvoja cestovného ruchu vybraného kraja SRKatedra verejnej správy (FEŠRR)B-RVTFEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
601.
DP
Hodnotenie predpokladov vybraného regiónu pre tvorbu náučno-poznávacích chodníkovKotrla, M.
Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
I-RVT
FEŠRR
Podrobnosti tématu1 / 1
602.
DP
Hodnotenie prejavov klimatickej zmeny na vybranom území pomocou GIS
Katedra biometeorológie a hydrológie (FZKI)
I-KII
I-ZHI
FZKI
Podrobnosti tématu1 / 1
603.
DisP
Hodnotenie prevádzkovej spoľahlivosti hydraulických okruhov manipulačných vozidielKatedra dopravy a manipulácie (TF)D-DSD14SPUPodrobnosti tématu
0 / 1
--
604.
BP
Hodnotenie prevádzky vodovodu alebo ČOVJurík, Ľ.
Katedra krajinného inžinierstva (FZKI)
B-KBc
FZKI
Podrobnosti tématu
1 / 1
605.
BP
Hodnotenie prírodných a antropogénnych vplyvov na podzemné vody krajinnej sféry Medzibodrožia.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
606.
BP
Hodnotenie prírodných a antropogénnych vplyvov na podzemné vody krajinnej sféry Slovenský raj.
Kolenčík, M.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)--SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
607.
BP
Hodnotenie prírodných a antropogénnych vplyvov na podzemné vody krajinnej sféry Medzibodrožia.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
608.
BPHodnotenie prírodných a antropogénnych vplyvov na podzemné vody krajinnej sféry Slovenský raj.Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu0 / 1
--
609.
DP
Hodnotenie projektových podpôr PRV v SR
Katedra štatistiky a operačného výskumu (FEM)
I-KME
FEM
Podrobnosti tématu
0 / --
--
610.
BPHodnotenie reprodukčných ukazovateľov kráv vo vybranom poľnohospodárskom podnikuKanka, T.Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
611.
BPHodnotenie reprodukčných ukazovateľov oviec vo vybranom poľnohospodárskom podnikuKanka, T.Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)--
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
612.BP
Hodnotenie reprodukčných ukazovateľov prasníc vo vybranom poľnohospodárskom podniku
Katedra veterinárskych disciplín (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu0 / 1--
613.
BP
Hodnotenie stability stromov na modelovom územíRaček, M.
Katedra biotechniky zelene (FZKI)
B-ABC14SPUPodrobnosti tématu
1 / 1
614.DP
Hodnotenie sucha pomocou diaľkového prieskumu zeme
Zuzulová, V.
Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)
I-EMZ
FEŠRRPodrobnosti tématu0 / 1--
615.DPHodnotenie synantropizácie TTP na farme a jej vplyv na kvalitu krmuNovák, J.
Katedra trávnych ekosystémov a kŕmnych plodín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / ----
616.
DPHodnotenie štruktúry chlebovej striedky kolorimetrickou, fraktálnou analýzou a počítačovým spracovaním obrazuKubík, Ľ.Katedra fyziky (TF)I-RSISPUPodrobnosti tématu
1 / 1
Jesenský, A.
617.
BP
Hodnotenie účinku aditiv inseminačných dávok CASA technológiou - maca peruánska
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
618.
BP
Hodnotenie účinku aditiv inseminačných dávok CASA technológiou - maca peruánskaMassanyi, P.
Katedra fyziológie živočíchov (FBP)
--
SPU
Podrobnosti tématu1 / 1
619.
BP
Hodnotenie ukazovateľov produkcie mlieka vo vzťahu k reprodukčným vlastnostiam vo vybranom stáde kráv slovenského strakatého plemena
Katedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)
B-FAR
B-MZV
B-VSP
FAPZPodrobnosti tématu
0 / 1
--
620.
BPHodnotenie úrodových parametrov ačokčiKatedra zeleninárstva (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti tématu
1 / 1
621.
DP
Hodnotenie úrovne vybavenia podniku vybranými skupinami strojov
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
--
TF
Podrobnosti tématu
2 / 1
622.
DP
Hodnotenie vplyvu herbicídu s účinnou látkou glyfosát na respiráciu mikroorganizmov a pôdnu mikrobálnu biomasuMaková, J.
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-ABi
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
623.
DP
Hodnotenie vplyvu herbicídu s účinnou látkou MCPA na enzymatickú aktivitu pôdnych mikroorganizmov
Maková, J.
Katedra mikrobiológie (FBP)
I-ABi
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
624.
DP
Hodnotenie vplyvu sucha na úrodu raže siatej (Secale cereale L.) na Podunajskej nížine pomocou Normalizovaného diferenčného vegetačného indexu odvodeného zo snímok z diaľkového prieskumu Zeme
Katedra ekológie (FEŠRR)I-EMZFEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
625.DPHodnotenie vplyvu sucha na úrody vybraných obilnín na Podunajskej nížineKatedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)I-RRPFEŠRRPodrobnosti tématu
0 / 1
--
626.
DP
Hodnotenie vybranej skupiny manipulačnej techniky pomocou nákladovej analýzy
Macák, M.
Katedra strojov a výrobných biosystémov (TF)
I-OTI
TF
Podrobnosti tématu
1 / --
Titko, E.
627.
BP
Hodnotenie vybraných olejov fyzikálnymi metódami po servisných prehliadkach
Csillag, J.
Katedra fyziky (TF)
B-VAB
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
628.
BPHodnotenie vybraných vlastností biomasyKatedra zariadení stavieb a bezpečnosti techniky (TF)B-KBBTF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
629.
BP
Hodnotenie využívania dotačného programu mesta Vráble
Katedra verejnej správy (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1
Štefunková, I.
630.
BP
Hodnotenie využívania prírodného zdroja (vo vybranej oblasti)
Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)
B-RRP
FEŠRRPodrobnosti tématu1 / 2 Švéda, R.
631.DPHodnotenie vývoja populácie zajaca poľného vo vybraných revíroch juhozápadného SlovenskaGašparík, J.
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--
FAPZ
Podrobnosti tématu0 / 1--
632.
DP
Hodnotenie zásobovacej ekosystémovej služby pereniálnej trávy Miscanthus × giganteus ako suroviny pre biopalivá druhej generácie
Katedra regionálnej bioenergetiky (FEŠRR)
I-EMZ
FEŠRRPodrobnosti tématu0 / 1
--
633.
DP
Hodnotenie zelenej infraštruktúry mesta
Katedra environmentálneho manažmentu (FEŠRR)
I-RRPFEŠRR
Podrobnosti tématu
1 / 1 Dubovská, M.
634.BP
Hodnotenie zmien obsahu vybraných kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov vo vybraných odrodách cvikle v závislosti od výživy vo forme selénu
Mezeyová, I.Katedra zeleninárstva (FZKI)
--
FZKI
Podrobnosti tématu1 / 1 Horečná, T.
635.
BP
Horizontálne meranie utláčania pôdy mobilnou technikou pomocou nožového krájadla
Katedra dopravy a manipulácie (TF)
B-PDM
TF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
636.BPHospodárska hodnota slnečnice ročnejNôžková, J.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)B-VSPSPUPodrobnosti tématu
0 / 1
--
637.DPHospodárska súťaž a obchodné praktiky vo vybranej potravinovej vertikáleLazorčáková, E.Katedra hospodárskej politiky (FEM)--FEMPodrobnosti tématu0 / 1--
638.
DP
Hospodársky vývoj SR v kontexte cieľov stratégie Európa 2020Kováčik, M.
Katedra európskych politík (FEŠRR)
I-RVT
FEŠRR
Podrobnosti tématu
0 / 1--
639.
DP
Hospodársky vývoj SR v kontexte cieľov stratégie Európa 2020
Kováčik, M.
Katedra európskych politík (FEŠRR)
I-RRP
FEŠRR
Podrobnosti tématu1 / 1
640.
BPHow political supremacy affects economy of JamaicaMravcová, A.
Katedra spoločenských vied (FEM)
B-MPAS
FEM
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
641.
BP
Hypotekárne bankovníctvo v Slovenskej republike
Bencová, T.
Katedra financií (FEM)
--
FEMPodrobnosti tématu1 / 1
642.
DPChange management in the organization
Katedra manažmentu (FEM)
--
FEM
Podrobnosti tématu
1 / 1 Di Sabato, V.
643.
BP
Charakteristika a hodnotenie plodností v populácii slovenského strakatého plemena na SlovenskuKatedra genetiky a plemenárskej biológie (FAPZ)--SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
644.BPCharakteristika a ochrana druhov z čeľade: Ľudoopovité
Katedra špeciálneho chovateľstva (FAPZ)
--SPUPodrobnosti tématu
0 / --
--
645.
BP
Charakteristika biologických preparátov na báze baktérií fixujúcich atmosferický dusík
Maková, J.
Katedra mikrobiológie (FBP)
B-ABTBFBP
Podrobnosti tématu
1 / 1 Trenčan, D.
646.BP
Charakteristika biotransformačných reakcií (oxidácia, redukcia, hydrolýza, hydratácia, izomerizácia) v ľudskom organizme
Lidiková, J.Katedra chémie (FBP)
B-VLU
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
647.BPCharakteristika divorastúcich rastlín a ich obsahové látkyHegedűsová, A.Katedra zeleninárstva (FZKI)B-ZBc
FZKI
Podrobnosti tématu1 / 1 Perútková, P.
648.
DP
Charakteristika fazule pomocou DNA analýz.
Vivodík, M.Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)I-ABi
I-ATI
FBPPodrobnosti tématu1 / 1 Bédiová, N.
649.
BP
Charakteristika korenín a riziká ich používania pri produkcii masových výrobkov
Bobko, M.Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu
1 / 1
650.
BPCharakteristika kukurice z molekulárno-genetického hľadiskaBalážová, Ž.Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
B-ABb
B-ABTB
FBPPodrobnosti tématu0 / 1
--
651.
BP
Charakteristika liečivých rastlín z vybranej čeľade
Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
652.
BPCharakteristika ovsa z molekulárno-genetického hľadiskaKatedra biochémie a biotechnológie (FBP)
B-ABTB
B-ABb
FBPPodrobnosti tématu0 / 1
--
653.
BP
Charakteristika pohánky tatárskej z molekulárno-genetického hľadiska
Katedra biochémie a biotechnológie (FBP)
B-ABTB
B-ABb
FBPPodrobnosti tématu0 / 1
--
654.
BP
Charakteristika proteínov kravského mlieka
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín (FBP)B-BKpFBP
Podrobnosti tématu
0 / 1--
655.
DPCharakteristika vinohradnícko-vinárskej produkcie vo vybranej vinárskej oblasti Spolkovej republiky Nemecko
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
656.
DP
Charakteristika vybraných druhov bylinných čajov z pohľadu minerálneho zloženiaKatedra chémie (FBP)
I-BKi
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
657.
BP
Charakteristika vybraných honov v Nitrianskej vinohradníckej oblasti
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
658.
DP
Charakteristika, význam a ochrana vybraných mokradí SR
Katedra environmentalistiky a zoológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
659.
DPCharakterizácia genetického potenciálu genetických zdrojov obilnín markérmi mikroRNA
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
660.DPCharakterizácia genetického potenciálu genetických zdrojov pohánky jedlej (Fagopyrum esculentum Moench) markérmi mikroRNARažná, K.
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
661.
DPCharakterizácia genetického potenciálu genetických zdrojov strukovín markérmi mikroRNARažná, K.Katedra genetiky a šlachtenia rastlín (FAPZ)
--
SPUPodrobnosti tématu0 / 2--
662.
BP
Charakterizácia nanočastíc a ich vplyv na zložky pôdneho systémuKolenčík, M.
Katedra pedológie a geológie (FAPZ)
--
SPU
Podrobnosti tématu
0 / --
--
663.
DP
Charakterizácia vybraných bioaktívnych látok v komerčne dostupných bylinných čajochŠnirc, M.
Katedra chémie (FBP)
I-BKi
FBP
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
664.
BPChemická kontaminácia hydinového mäsa a vajec
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov (FBP)
B-BKb
FBP
Podrobnosti tématu1 / 1 Šimková, L.
665.
BP
Chemická ochrana proti chorobám jačmeňa.
Hudec, K.Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
B-UPR
B-MRV
B-VSP
FAPZPodrobnosti tématu
0 / 2
--
666.BP
Chemická ochrana pšenice proti listovým chorobám
Hudec, K.
Katedra ochrany rastlín (FAPZ)
B-VSP
B-UPR
B-MRV
FAPZ
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
667.
DisPChemická regulácia zaburinenosti v porastoch zrnín (E)Katedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie (FAPZ)D-VRPFAPZPodrobnosti tématu
0 / 1
--